Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Evergreen Corona

Evergreen Corona

På plassen utenfor KHiO står det i år et fem meter høgt og annerledes juletre.
1. desember 2020 kl. 15:00 tente vi Evergreen Corona.

Bindingsverk

Det ser ut som det blir jul, i et år lite har vært normalt.
2020 har vært preget av pandemi og konflikter på Kunsthøgskolen i Oslo.
Utad har det virket som skolen sprekker opp og sklir fra hverandre.

Og uenigheter har det vært.
Og uenigheter må det være på en kunsthøgskole.
Men vi som jobber her, vi som studerer her, vet at det også finnes noe annet.
Noe som gjør at vi kan komme sterkere ut av dette krevende året – nemlig samhold.
For det er bindingene mellom fagene og bindingene mellom menneskene som er Kunsthøgskolen.

Kunst er å gjøre.
Så heller enn hugge et tre, har vi bestemt oss for å bygge årets juletre.
Konstruksjonen er basert på et prinsipp, utviklet av kunstneren Kenneth Snelson, hvor trestokker henger fritt ved å bæres av hverandre.
Vårt tre skal ha seks stammer, en for hver av Kunsthøgskolens seks avdelinger.
De svever fritt, men er avhengig av hverandre for å sveve.
Så skal dette treet tennes!

Theodor Barth: Evergreen Corona

På plassen utenfor KHiO står det i år 2020 en annerledes julegran. Evergreen Corona er en skulptur bygget ved hjelp av konstruksjonsprinsipper som går igjen i arbeidene til skulptøren Kenneth Snelson (1927-2016).
Les mer ....


På plassen utenfor KHiO står det i år 2020 en annerledes julegran. Evergreen Corona er en skulptur bygget ved hjelp av konstruksjonsprinsipper som går igjen i arbeidene til skulptøren Kenneth Snelson (1927-2016). Titlene han brukte var enkle og allmenne. Han brukte også stedsnavn. Trappeløpet utenfor KHiO er et lokalt sted som offentligheten assosierer med skolen.

Nicolai Fontain er opphavet og initiativtaker til årets alternative «julegran». Han er verksmester på skolens modell og prototypverksted. Skulpturen består av 6 grønne trestokker: samme antall som avdelingene ved skolen—opera og kunstakademi, design og dans, kunst og håndverk og teater. De rigide elementene blir holdt sammen av vaier som, når de strekkes, holder juletreet oppe.

Arbeidets tittel—Evergreen Corona—viser først til trekronen til et bartre. Vi har vært, er og skal være litt «grønne» ved denne skolen. Både mht. naturen, skolemiljøet og den store verden. Vi starter fra null: alltid. Det er metoden vår. Vi skal stille oss selv åpne. Uansett hva saken gjelder. Vi skal se veier andre ikke har sett. Vi ble tatt med storm av #METOO, Corona og Black Lives Matter.

Opprøret ved Evergreen College i 2017 har gitt oss noe å tenke på. Det oppstod ved en skole som ikke hadde fast pensum, og bygget på individuelle læringsveier. Temaet var strukturell rasisme. Og lik alt som har med strukturer å gjøre var det først vanskelig å få øye på. Både innenfor og utenfor skolen. Man brukte tid og energi på å forstå opprørets innhold. Mens det skjedde og i etterkant.

Ideen om å bruke spenningen mellom myke og faste elementer til å gi årets «julegran» en bærekraftig struktur forutsetter kommunikasjon mellom samtlige elementer. Den kjennetegnes av tensegritet: en idé om integritet som ivaretar spenninger—ytringsfrihet—og utvikler nye former for kontakt under pandemiens smitteverntiltak. Med ønsker om en tid preget av læring og respekt.

theodor.barth@khio.no

Theodor Barth er professor i teori og skriving ved avdeling design på Kunsthøgskolen i Oslo

Norsk (pdf) English (pdf) Spansk (pdf) Baskisk (pdf) Urdu (pdf) Hindi (pdf) Koreansk (pdf) Nederlandsk (pdf) Kinesisk (pdf) Polsk (pdf) Farsi (pdf) Fransk (pdf) Russisk (pdf) Sepedi (pdf) Japansk (pdf) Tyrkisk (pdf) Islandsk (pdf) Rumensk (pdf) Takkeliste/Thank you note

Anne-Linn Akselsen: Evergreen Corona - Tensegrity

Tensegrity er prinsipper for trykk og mottrykk, en balanse mellom trekk og skyv. I tillegg til å kunne skape stabile strukturer, er disse prinsippene også avgjørende for at man skal kunne danse sammen.
Les mer ...


Tensegrity er prinsipper for trykk og mottrykk, en balanse mellom trekk og skyv. I tillegg til å kunne skape stabile strukturer, er disse prinsippene også avgjørende for at man skal kunne danse sammen. Selv kroppen, vårt fremste instrument, er en struktur bygget på tensegrity. Den er gjort både sterk og fleksibel gjennom en balanse av spente og komprimerte deler.

I en hver samdans er det akkurat balansen mellom trykk og mottrykk som gjør at vi kan lede og følge hverandre, som gir oss muligheten til å bevege oss sammen, selv med opposisjonelle roller. Vi er avhengige av denne opposisjonen for å skape meningsfull samdans. Det er ikke tilfeldig at det til fest skal danses rundt treet.

I et historisk perspektiv var den kollektive dansen en kraftfull begivenhet med potensiale til å forene mennesker på tvers av alle typer sosiale grupperinger. Dansen har alltid hatt en sosial funksjon, med potensial til å tære i det sosiale vevet og utfordre hierarkier. Den gir også oss mennesker en mulighet til å være en kilde til andres glede, råmaterialet til et intenst og kreativt samvær – som den repetitive sirkelen rundt treet, skyving og trekking, det åpenbart menneskelige i andre kroppers nærvær, svettende og pustende, sammen i bevegelse. Når man danser med andre, blir man tvunget til å relatere.

Evergreen corona er en statisk dans av elementer i relasjon til hverandre. Prosjektet KHiO er også en dans med trykk og mottrykk, hvor spennvidden i vår evne til å forholde oss til andre utforskes og utfordres. Vi leder og følger hverandre i en dans rundt meninger og uttrykk, frihet og begrensinger, historie og nåtid. Khio skal være en plass hvor det bys opp til dans, i meningsfull motsetning, og hvor det som i Vrimla, er høyt under taket, og som i vingene på hovedscenen, god plass sidelengs.

Nå tenner vi lys i treet i balansens tegn og lengter, ikke bare til den kommende feiringen, men til andre kroppers utfordrende nærvær.

Med ønske om en fredfull ventetid.

Anne-Linn

Anne-Linn Akselsen er prorektor på KHiO og førsteamanuensis og programansvarlig for bachelorstudiet i samtidsdans

Norsk (pdf)   English (pdf)

Evergreen Corona - et samarbeid

Evergreen Corona har foreløpig vist seg å være et verktøy som inviterer til samtale, dialog og nye bekjentskaper. En forutsetning for at verktøyet fungerer er en gjensidig respekt for hverandre. Det er en absolutt nødvendighet å ha et felles mål om å løfte hverandre opp til et nytt og høyere nivå.

Evergreen Corona er et samarbeid på tvers av KHiO’s avdelinger, studenter og ansatte. På tross av at alle har hatt det travelt med semesteravslutning, prosjekter og undervisning, har mange tatt seg tid til å bidra med ideer, tanker, tekster, bilder, tekniske råd, kunnskap og håndverk - gjennom hele prosessen, helt frå ide og frem til det vi ser i dag. Forhåpentlig vil prosjektet fortsette å utvikle seg.

Uten all støtte… En stor takk rettes til: Åsa Elida Wigum Skjetne, student, Kunstakademiet - Patricia Carolina, student, Kunstakademiet - Eli Mai Huang Nesse, student, Kunstakademiet - Vidar Ericsson, student, Kunstakademiet - Annalise Wimmer, student, Kunstakademiet - Victoria Alstrup, student, Kunstakademiet - Jonas Oppedal, student, design - Sam Valentin Hübner, Student, design - Mathilde Iversen Orlich, student, desdign - Jonathan Adonay Padilla Santos, student, design - Enrique Guadarrama Solis, student, kunst og håndverk - Ilayda Keskinaslan, student, Design - Ingveig Nodland, student, design - Oda Severine Lillehagen, student, design - Jennifer Lundinner, student, design - Nicolo Groenier, student, design - Young Hee Chung, student, design - Wang Xiaofeng, alumni, design - Shubham Mehra, student, design - Araitz Mesanza, student, design - Alejandra Aguilar Caballero, student, kunst og håndverk - Dariusz Wojdyga, kunst og håndverk - Farhad Kalantary, kunstner - Natalia Korotkova, alumni, design - Sana Khan Niazi, student, design - Trond Mikkelsen, teamleder, verkstedene - Isak Wisløff, høgskolelektor, design - Patrick Grung, høgskolelærer - Bjørn Blikstad, ph.d., design - Vilde Rapp Riise, møbelsnekkerlærling, verkstedene - Elin Hedberg, verksmester, verkstedene - - Tom Trøbråten, verksmester, drift - Vidar Iversen, teamleder, drift - Pål Stephensen, direktør - Atle Faye, teamleder, kommunikasjon - Martin Lundell, professor, design - Karen Disen, høgskolelektor, design - Theodor Barth, professor, design - Anne-Linn Akselsen, prorektor, førsteamanuensis, dans - Brynhild Seim, verksmester, verkstedene - Marius Arne Larsen, scenemester, sceneteknisk.

Nicolai Fontain

Fakta om Evergreen Corona

Evergreen Corona er Kunsthøgskolen i Oslo sitt juletre i 2020.
Den fem meter høge skulpturen står midt på campus i Fossveien 24 og kan sees fra Birkelunden og hele Seilduksgatas lengde og fra bruforbindelsen over elva i motsatt retning. Juletreet tennes tirsdag 1. desember 2020 kl. 15.00 og står til over nyttår.

Språk / symbolikk
Skulpturen består av seks stivere som kan symbolisere de seks studieretningene på KHiO. De seks stivere er ikke i direkte fysisk kontakt med hverandre, men er forbundet med et sinnrikt system av vaiere. Hele konstruksjonen er avhengig av alle komponentene og den muliggjør at tre av stiverne vil flyte/sveve i luften uten bakkekontakt. «Vi løfter hverandre opp».
Skulle en av komponentene knekke eller ryke, vil hele skulpturen falle til jorden.

Tensegrity
Konstruksjonsprinsippet bygger på kunstneren Kenneth Snelsons strukturelle undersøkelser og skulpturer. Han utviklet begrepet Tensegrity som består av trykk og trekk som man finner i alle konstruksjoner. Tensegrity viser hvor det er trykk og hvor det er strekk. Osaka er en skulptur som ble laget av Kenneth Snelson i 1970. Evergreen corona er inspirert av denne.

Materiale
Evergreen Corona er bygget av 16 millimeter furu kryssfiner, limt sammen til hule rør.
Det hele holdes sammen av 5 millimeter tykk vaier.

Pressekontakt og informasjon: Atle Faye, telefon 913 47 369, e-post: atle.faye@khio.no