Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Galleri Seilduken, med verk av Klara Ström. Foto: Istvan Virag.
Galleri Seilduken, med verk av Klara Ström. Foto: Istvan Virag.

Galleri og scener

Kunsthøgskolen i Oslo har mange gallerirom til visningar av studentarbeid, og heile 9 profesjonelt utstyrte scener til visning av scenekunst.

I tillegg finst andre rom som til vanleg er i bruk som undervisningsrom, men som ved særlege høve som ved Avgang, er i bruk til visning av kunst for publikum.

Følg med på arrangementskalenderen for informasjon korleis galleria og scenene vert brukt.

Meld deg på nyheitsbrevet På KHiO for å få tilsendt informasjon og invitasjonar til utstillingar og framsyningar.

Galleri

Formrommet, med verk av Marie Hepsø og Eric M. Kelly fra Avgang 2016. Foto: Niklas Lello
Formrommet, med verk av Marie Hepsø og Eric M. Kelly fra Avgang 2016. Foto: Niklas Lello

Galleri Seilduken

Galleri Seilduken har inngang både frå gardsplassen og Steenstrups gate, og består av to etasjar med kvart sitt store rom veleigna til visning av installasjonar og skulptur. Galleria vert brukt til studentutstillingar, særleg på avdelingane Kunst og handverk og Kunstakademiet. Seilduken er i tillegg ein sentral visningsarena for avgangsutstillingane.

Seilduken 1

Areal: 192 m2

Seilduken 2

Areal: 133 m2

Skylight

Areal: 26 m2

I tilknytning til Galleri Seilduken ligg rommet Skylight i 3. etasje. Gallerirommet vert disponert av avdeling Kunstakademiet, og brukt til frittstående utstillingar eller saman med Seilduken 1 og 2, eller som ein del av større gruppeutstillingar.

Resepsjonsgalleriet

Areal: 88,8 m2

Resepsjonsgalleriet er eit galleri i tilknytning til resepsjonsområdet. Romma vert som regel disponert av avdelingane Kunstakademiet, Kunst og handverk eller design.

P0

Areal: ca. 50 m2

P0 er eit lite galleri på Prosjekttorget, og vert til vanleg disponert av avdeling Kunstakademiet. Prosjekttorget vert også brukt som utstillingsrom ved større prosjekt.

White Box

Areal: 36,3 m2

White Box er eit lite gallerirom i tilknytning til kantina.

Andre rom

Katedralen

Det lange rommet med glastak som dannar gjennomgangen frå resepsjonsområdet til inngangen til Hovudscenen er eit vrimlerom som vert kalla Katedralen. Her vert det ofte stilt ut studentarbeid ved avdeling design. Rommet er også i bruk ved arrangement som Åpen skole og Designers Saturday og til utstillingar i samband med juryerte konkurransar.

Prosjekttorget

Prosjekttorget er eit stort rom for montering av arbeid. Det er også brukt til utstillingar eller andre visningar.

Byggetorget

Areal: 168 m2

Byggetorget er eit stort rom for montering av arbeid. Det er også brukt til utstillingar eller andre visningar.

Teorirommet

Areal: 72,2 m2

Teorirommet ligg ved sida av Resepsjonsgalleriet i tilknytning til resepsjonsområdet er mest i bruk som undervisningsrom. Så trass namnet Teorirommet er rommet ofte brukt saman Resepsjonsgalleriet som utstillingsrom ved avgang eller messer.

Black Box

Areal: 104,2 m2

Eit rom i tilknytning til Medielaboratoriet. Utanom utstillingar/performance er rommet i bruk som fotostudio.

Formsalen

Areal: 113,2 m2

Formsalen er til vanleg i bruk til formundervisning, men det er også brukt til utstillingar, spesielt under avgang.

Den asiatiske hagen

Den asiatiske hagen, området utanfor glasgangen mellom scenekunstbygget og resten av området, vert nytta som utstillingsareal ved behov.

Resepsjonsområde, forrom og gangar

Fleire vrimlerom og areal i tilknytning til resepsjonen og kantina vert ved behov brukt til utstillingar, performancar og kunstprosjekt.

  • Hjørnet av resepsjonsområde/foajé
  • Område foran resepsjon
  • Forrom til kantinen
  • Gang mellom kantine og prosjekttorg

Scener

Hovudscenen

Tal publikum: 200
Areal: 555 m2
Anna: Snorloft. Orkestergrav med heve/senke-del i midten

Hovudscenen / Hovedscenen er på 555 m2 og har 200 sitjeplassar, full orkestergrav med midtdel som er hev- og seinkbar, og har gode seter og god akustikk. Hovudsakleg er scenen brukt til opera og klassisk ballett, men også til større forelesingar og arrangement.

Scenen er 190 m2 og med sceneopning på 12 m. Det er snorloft og 14,7 meter opp til taket over scenen. Sidescenen er 110 m2, og det er 225 m2 sal med fast amfi.

Hovudscenen er Kunsthøgskolens største scene og storleiken er omlag som hovudscenen på Det Norske Teatret.

Scene 6

Tal publikum: 129
Areal: 310 m2
Anna: Snorloft

Scene 6 er den primære scenen for større teaterproduksjonar. Scenen er unik i sitt slag; det er ein black box-scene med snorloft og heisbare lysbruer. Det er ikkje sideamfi, så her er det fullt innsyn til reparbeidet og det som til vanleg er skjult bak scenen i meir tradisjonelle teater. Dette gjev også nye moglegheiter for teaterarbeidet. Scenen er 8 m høg, 15,3 m medrekna snorloftet. Det er 129 sitjeplassar i det faste amfiet og scenen er på 310 m2.

Scene 4

Tal publikum: 150
Areal: 370 m2
Anna: Dansegolv

Scene 4 er den primære scenen for jazzdans og samtidsdans. Der er ei scene med flytande golv, bygd spesielt for å dempe hoppa til dansarane. Her er det fast amfi med 150 sitjeplassar, scenen er på 370 m2 og det er 8 m til taket.

Scene 3

Tal publikum: 130 plasser
Areal: 290 m2
Anna: Standard lyd- og lysopplegg.

Scene 3 har noko mindre scenehøgd enn Scene 6, men vert brukt til tilsvarande framsyningar for jazzdans og samtidsdans. Scenen kan også brukast til operaframsyningar, samt større forelesingar og arrangement. Her er det 130 sitjeplassar i fast amfi og 290 m2 black box-scene.

Scene 5

Tal publikum: 93
Storleik: 180 m2
Anna: Standard lyd- og lysopplegg

Scene 5 vert mest brukt av dansarane i prøveperiodar for framsyningar, enkelte visningar på master dans eller koreografi førekjem også. Scenen har 93 sitjeplassar og er 180 m2 med 8 m under taket.

Scene 1 og 2

Tal publikum: 50
Areal: 135/155 m2
Anna: Standard lyd- og lysopplegg

Scene 1 og 2 er mindre black box teaterscener, på høvesvis 135 og 155 m2. Det er sitjeplassar til 50.

Scene 7 og 8

Tal publikum: 40
Areal: 125 m2
Anna: Standard lyd- og lysoppleg

Dette er små scener, kvar på 125 m2. Dei er mest i bruk til prøver med registudentane og enkelte mindre visningar.