Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Tegneskolen 200 år

Tegneskolen 200 år

Høsten 2018 er det 200 år siden Stortinget ved kongelig resolusjon bevilget midler til etablering av Den Foreløbige Tegneskole. Jubileet vil markeres i form av utstillinger, seminarer og publikasjoner.

Den Foreløbige Tegneskole ble gjort permanent i 1821 og fikk året etter det offisielle navnet Den Kongelige Kunst- og Tegneskole i Christiania, som i dagligtale ble omtalt som «Tegneskolen». Opprettelsen av Tegneskolen var et viktig ledd i datidens nasjonsbygging og skolen kom til å få en stor betydning for utviklingen av norsk kunst- og kulturliv i de kommende to hundreårene.

Mange institusjoner har sitt utspring i Tegneskolen eller Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS), som skolen kom til å hete det meste av 1900-tallet. I dag videreføres skolens fagområder i Kunsthøgskolen i Oslo (i avdelingene Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Design) og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

200-års jubileet er en begivenhet av nasjonal betydning. Feiringen vil involvere mange av de forgreninger og arvtagere Tegneskolen har fått siden den ble opprettet, herav kan nevnes Nasjonalgalleriet, Edvard Munch vgs. og Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo. Vårt ønske og ambisjon er at jubileet i 2018 skal vise den kunstneriske, kulturelle og samfunnsmessige betydning av Tegneskolens fag slik disse fagene fremstår i 2018.

Jubileumsprogram

Kommende arrangementer vil bli publisert fortløpende. 

Open call SHKS

Open call til alumni ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS.

NB! Registrering innen 3. juni 2018.

I anledning markeringen av Tegneskolen 200 år, ønsker Kunsthøgskolen i Oslo og Edvard Munch vgs alle tidligere studenter ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) velkommen tilbake i Ullevålsveien 5!

Med et ønske om å hente frem igjen SHKS’ legendariske energi for å feire skolens 200 år, inviteres herved alumni ved SHKS til å bidra med sine arbeider i en pop-up utstilling i SHKS’ gamle lokaler i Ullevålsveien 5. Utstillingen vil ha en pre-åpning på kveldstid lørdag 10. november 2018 (deltagere er førsteprioritet) og være åpent for alle søndag 11. november 2018.

Det stilles ingen krav til hva hver enkelt alumni kan stille ut, men samtlige deltagere må følge byggets reguleringsforskrifter ved installering. Deltagelse på utstillingen krever forhåndsregistrering og alle deltagere må selv frakte og installere sine arbeider i installeringsperioden.

Registrering: Se elektronisk skjema med utfylling av obligatoriske opplysninger.*

Vi gleder oss til å feire 200-års jubileet med dere og håper at så mange som mulig bidrar til å gjøre denne pop-up utstillingen uforglemmelig!

* Ettersom SHKS sine gamle lokaler i dag benyttes av Edvard Munch videregående skole vil opprigg finne sted fredag ettermiddag 9. november 2018 – og nedrigg finne sted søndag kveld 11. november 2018.

Ved registrering vil det sendes opplysninger om oppmøtetidspunkt for opprigg og nedrigg, reguleringsforskrifter som må følges og generell informasjon om utstillingen. Jubileet dekker ikke kostnader til transport, opphold, opprigg eller nedrigg av det enkelte arbeidet. Det vil bli vakthold i åpningstiden, men jubileet henstiller alumni til å selv delta og formidle eget arbeid i den korte åpningstiden av utstillingen, så langt det lar seg gjøre.

Kontaktperson:
Britt Heidi J. Hansen
brithans@khio.no

Grunnskoleprosjektet

KHiO inviterer ungdomsskoleklasser i Oslo til deltagelse i et prosjekt med formidling og workshop.

Grunnskoleprosjektet gjennomføres i oktober og november 2018 og deltagelse går over halvannen skoledag.

Den første halve dagen kommer en profesjonell kunstner/ formidler på besøk til elevenes egen skole. Den andre dagen besøker klassen Kunsthøgskolen i Oslo. Der vil elevene få en omvisning og delta i en workshop hvor de arbeider i grupper. På slutten av dagen monteres produktene de frembringer i Kunsthøgskolens eget galleri. Tanken er at prosjektet blir mer spennende hvis elevene kan bidra til en kollektiv produksjon som kan vises fram for publikum. Man kan se for seg at elever sammen med familie og venner vil besøke Kunsthøgskolen for å vise fram utstillingen og det bidraget de har vært med på å lage.

Organisering og gjennomføring utføres av Kunsthøgskolen i Oslo, men det er ønskelig at en lærer er tilstede for å gi støtte til kunstneren/formidleren.Hvilke dager de ulike klassene kan delta er fleksibelt. Ta kontakt så finner vi vi fram til et tidspunkt som passer.

Les mer om påmelding via Den kulturelle skolesekken Oslo

Antallet plasser er begrenset og deltagelse er gratis!

Publikasjoner

Den foreløbige tegneskole
Kunst- og håndverksskolen i Oslo 200 år

Bok utgitt i anledning 200-hundreårsjubileet til Kunst- og håndverksskolen i Oslo, 2018. Publikasjonen forsøker å ta temperaturen på hva SHKS har betydd i den umiddelbare fortid, og ikke minst hva arven fra Tegneskolen kan bety i umiddelbar fremtid. Dette er gjort gjennom en rekke intervjuer med designere, arkitekter, kunsthåndverkere og kunstnere.

Inneholder forord ved Jørn Mortensen, innledning ved Ellen Katrine Aslaksen og Karianne Bjellås Gilje, og teksten En skole i bevegelse - et historisk sveip ved Mathilde Sprovin. 

Skribenter, intervju: Line Blikstad, Gaute Brochmann, Simen Joachim Helsvig.

Bidrag fra: Bendik Kaltenborn, Vanessa Baird, Ahmed Umar, Jan Olav Jensen, Børre Skodvin, Irma Salo Jæger, Guttorm Guttormsgaard, Aurora Passero, Christopher Nielsen, Finn Graff, Tanja Lie, Tone Vigeland, Egil Haraldsen, Per Spook, Kristoffer Kjølberg, Mari Kanstad Johnsen, Jim Darbu, Elisabeth Stray Pedersen, Ellen Ledsten, Marius Andresen, Mette Hellenes, Johan Høgåsen-Hallesby, Elisabeth Haarr, Franz Schmidt, Jonas Norsted, Ingrid Nylander og Siri Dokken.

Parallelltekst på norsk og engelsk.

Les mer

ISBN: 978-82-92613-80-1
Utgiver: Kunsthøgskolen i Oslo

Punkt linje flate form/rom

Kari B. Torjussens førstefrihånd fra SHKS. Utvalg og kommentarer av Karen Diesen

Frihåndsundervisningen til Kari B. Torjussen står i en særstilling og har vært med å forme 43 årskull av kunstnere og designere. I denne boken har høgskolelektor Karen Disen gjort et utvalg av tegningene elevene til Torjussen laget i en periode fra 1943 til 1990 ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS).

Les mer

ISBN: 978-82-92613-78-8
Utgiver: Kunsthøgskolen i Oslo

FormAkademisk - Temanummer om tegning

Temanummer gitt ut i forbindelse med 200-årsjubileet til Tegneskolen ved KHiO, 10.10.2018. Det kommer ut digitalt på formakademisk.no og som fysisk avis. (Tospråklig, engelsk/norsk).

Sjefsredaktør: Janne Reitan (OsloMet)
Temaredaktør: Theodor Barth (KHiO)
Temaredaksjon: Karen Disen (KHiO), Arild Berg (OsloMet), Nina Scott Frisch (Dronning Mauds Minne), Karen Brænne (Høgskulen i Volda)
Grafisk design: Martin Asbjørnsen
Billedredigering: Patí Passero
Korrektur: Scribendi (eng) og Elin Chelighem (no)

Bidrag: Karen Brænne og Janne Heggvold (Høgskulen i Volda), Nina Scott Frisch (Dronning Mauds Minne), Stine Vogt (uavhengig), Christian Montarou (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Karen Disen (KHiO), Arild Berg (OsloMet), Hilde Kramer (UiB), Theodor Barth (KHiO), Mathilde Sprovin (invitert kommentar, AHO).

Festbilag: Mona Pahle Bjerke (KHiO), Carsten Loly (AHO), Jeanette Christensen (KHiO) m/Anne Marit Austbø (uavhengig), Tina Jonsbu (KHiO), Rolf Gerstlauer (AHO), Siri Dokken (KHiO), Karen Disen (KHiO). Husvandring m/: Lotte Konow Lund, Ane Graff, Thomas Iversen, Brynjar Bandlien, Vigdis Ruud, Kirsti Bræin, Franz Schmidt. Invitert typograf: Stefan Ellmer (i samarbeid m/Maziar Raein & Ane Thon Knutsen).

Andre medvirkende institusjoner: Universitetet i Aalto (Finland), École Normale Supérieure (Paris).

Annonsører: Tegnerforbundet, KEM (Kunstnernes Eget Materialutsalg), Harald Dahl (papir & kontor); Tudos (penner & blyanter).

Utgiver: FormAkademisk
Avis: FormAkademisk i samarbeid med KHiO
ISSN: 1890-9515

Tidsskriftet er publisert i trykt avis og elektronisk på www.formakademisk.org

Historikk

Tegneskolen 1800-tallet

I 1818 ble Den Foreløbige Tegneskole etablert ved kongelig resolusjon. Denne skolen – populært kalt Tegneskolen fordi tegning i mange former var det grunnleggende faget – representerer en viktig del av norsk historie. Tegneskolen stod sentralt i utviklingen av norsk kultur- og næringsliv på 1800-tallet. Lærernes estetiske og bygningstekniske kompetanse ble benyttet ved oppføring av nasjonens store offentlige bygg: Norges Bank, Oslo Børs, Universitet i Oslo, Slottet og Stortinget, alle bygget i løpet av 1800-tallet. Fra skolens miljø utspringer Christiania Kunstforening (1836), Nasjonalgalleriet (1837), Forening til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring (184 4) og Riksantikvaren (1912). Skolen er forløperen til Norges tekniske høgskole (1910), Statens Kunstakademi (1909) og Statens håndverks- og kunstindustriskole (1914) og Arkitekthøgskolen i Oslo (1970). De fleste norske kunstnere, kunsthåndverkere, arkitekter og designere på 18- og 1900-tallet har fått sin faglige grunnutdannelse fra Tegneskolen eller Kunst- og håndverksskolen.

SHKS 1900-tallet

Tegneskolen fikk fra tidlig 1900-tall det offisielle navnet Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, i dagligtale kalt Kunst- og håndverksskolen eller bare forkortelsen SHKS. Skolen hadde sitt tilhold i Ullevålsveien 5 fra 1903 til 2010. I 1996 ble SHKS innlemmet i Kunsthøgskolen i Oslo. Skolen ble oppløst som institusjonell enhet i 2003, men fagområdene lever videre i Kunsthøgskolen innenfor avdelingene Kunst og håndverk og Design.

Vitenarkiv

KHiO har eit eige vitenarkiv, KHIODA (Kunsthøgskolen i Oslo digitalt arkiv) med open tilgang til fulltekstfiler, bilete, lyd og film. Innhaldet indekserast av Google og er også tilgjengeleg gjennom bibliotekkatalogen og og open access-portalar som Nora og OpenDoar. Biblioteket ved KHiO hjelper til med å finne fram relevant dokumentasjon.

På denne nettsida finst oversikt over dokumentasjon om Tegneskolen.

Arkivene etter Tegneskolen og SHKS

Arkivene etter Statens håndverks- og kunstindustriskole med forløpere er nå i sin helhet avlevert til Statsarkivet i Oslo. De kan konsulteres på lesesal i Statsarkivets lokaler på Kringsjå. Avleveringen har foregått i to puljer. Den første delen er søkbar i arkivverkets egen portal, mens den andre kan søkes gjennom her:

Omnigraf Font Project

Omnigraf Font Project

Paying tribute to 200 years of drawing education in Oslo, this jubilee project celebrates letterforms in their various manifestations; written, calligraphy, drawn and constructed. A set of digital fonts entitled Omnigraf, were created and made available (as a free download) in connection with the anniversary celebrations in 2018. The aim of this project is to celebrate and share notions of drawing with the community at large.

Researching the college archives has revealed a wide spectrum of activities ranging from free-form to technical drawing as practised by artists, designers and architects attending the Drawing School, and later SHKS (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole). It also showed the exceptional position of drawing between the ephemeral and the permanent. On the one hand, drawing represents an autonomous art form, whereas, on the other hand, it is often a subordinate service for higher purposes, as preliminary sketches or production drawings in design and architecture.

The design of letterforms had a fixed place in the curriculum of the “Tegneskolen” and its successors. Rather than focusing on a specific style or period of letter production, the Omnigraf Font Project reflects on the idea of drawing as exemplified by the art of lettering.

For more information about the process of research, design and downloading the free font, please visit www.omnigraf.no.

This project was conducted by Maziar Raein, Head of KHiO Letter Archive and lecturer to the MA Design Programme, Ane Thon Knutsen, Research Fellow at KHiO Design and Ellmer Stefan, independent Type Designer and lecturer at KHiO Design.