Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Semesterstart 2022. Foto: Tilde Wahl Hansen og Håvard Andreas Krogstad Johansen.
Semesterstart 2022. Foto: Tilde Wahl Hansen og Håvard Andreas Krogstad Johansen.

Bachelorstudier

KHiO er ikke del av Samordna opptak og du søker opptak via Søknadsweb. Søknadsfristene finner du i opptaksinformasjon per studieprogram.

Generell studiekompetanse

Opptak til bachelorstudier ved Kunsthøgskolen i Oslo skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. De faglige kvalifikasjonene er nærmere fastsatt i studieplanen for det enkelte studieprogram.

Bestått videregående skole

Den vanligste måten å oppnå generell studiekompetanse (GSK) på er å fullføre og bestå treårig videregående skole.

Fullfører du GSK denne våren må du laste opp oppdatert karakterutskrift og deretter laste opp dokumentasjon i Søknadsweb senest 1.juli.

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse

Har du ikke oppnådd GSK, kan det i visse tilfeller gjøres unntak fra kravet. Unntak gjelder for søkere som gjennom opptaksprøver dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner.

Du må likevel dokumentere kunnskaper i norsk og/eller engelsk.

Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det innen 1. juli, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Videregående skole fra et annet land enn Norge?

Har du utdanning fra et annet land og ønsker å søke høyere utdanning i Norge? GSU-lista viser hvilken utdanning som er likeverdig med GSK og om du dekker språkkravet i engelsk.

Opptaksprøver

Dine faglige kvalifikasjoner vurderes og rangeres ved opptaksprøver.


Opptaksinformasjon per studieprogram

Søknadsweb (søknadsportalen) åpnes og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Bachelorstudium i klassisk ballett

Søknadsfrist

20. februar 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse, og kvalifisering via deltagelse i finalen ved de internasjonale ballettkonkurransene Prix de Lausanne og Youth America Grand Prix. Søkere rangeres på bakgrunn av resultatene av opptaksprøvene og konkurransene, og vurderes av den samme opptakskomiteen.

Ved opptak legges det vekt på danseferdigheter, formidlingsevne, utviklingspotensial, personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i henhold til de høye krav som stilles ballettdansere i dag.

Undervisningsspråket er norsk, men tilrettelegges for studenter som bare behersker engelsk. Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav satt av programmet.

Alle kvalifiserte søkere skal rangeres.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må lastes opp i PDF-format (maks. 15 MB per fil) i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert:

Dokumentasjon Kommentar
Bilde av pass eller nasjonalt ID-kort

Filnavn: 
pass.pdf
Dokumentasjon på din utdanning 

Filnavn: 
GSK.pdf
Last opp ditt vitnemål fra grunn- eller videregående skole. 

Dersom du fullfører grunn-/videregående skole juni 2024, laster du opp karakterutskrift fra desember 2023/januar 2024. 

Dersom du ikke har GSK og søker på grunnlag av unntaksbestemmelse, legg inn en merknad i merknadsfeltet på Søknadsweb. 
Dokumentasjon på språkkunnskaper i norsk og engelsk

Filnavn:
norsk.pdf / engelsk.pdf
Gjelder deg som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden. 

Se informasjon på nettsiden om språkkrav.
Attester

Filnavn: 
attester.pdf
Attester fra danselærere bør inneholde lærerens vurdering av din egenhet for profesjonsutdanning i klassisk ballett. 

Samle alle attester i ett PDF-dokument. 
Bilder/foto

Filnavn: 
BAKB2024-bilder.pdf
Du må laste opp følgende bilder i ett PDF-dokument:

 1. First Arabesque, min. 90° høyre og venstre side.
 2. A la Seconde, min. 90° høyre og venstre side.
 3. Helfigur (First position en face).
 4. Portrett. Ansiktet ditt må vises klart, slik at opptakskomiteen enkelt kan kjenne deg igjen.
Videolenker

Filnavn: 
BAKB2024-video.pdf
(Video ca. 15 minutter samlet)
Last opp et dokument med lenker til åpne videoer du har lastet opp på YouTube, Vimeo eller lignende. 

Videolenkene må være åpne i hele opptaksperioden. 
Du kan huke av for "skjult" for at videoen er ikke søkbart for andre. 

Videoen skal inneholde syv segmenter som er beskrevet i følgende fil: 
Assignment for first admissions round
Følgeskjema
Filnavn:
BAKB2024-skjema.pdf
Fyll ut "Følgeskjema BA klassisk ballett 2024" og last opp i Søknadsweb. 

Opptaksprosess og viktige datoer

Opptaksprøven består av tre runder.

Aktivitet Dato Beskrivelse
Søknadsfrist 20. februar (kl. 23:59) Frist for registrering og opplasting av påkrevde dokumenter. 
Første prøve 4.- 13. mars Opptakskomitéen går gjennom opplastet søknadsmateriale. 
Komiteen vurderer hvilke kandidater som går videre til andre prøve 
Andre prøve 5. april Fysiske opptaksprøver på KHiO. Opptakskomitéen vurderer hvilke kandidater som går videre til tredje prøve
Tredje prøve 6. april Fysiske opptaksprøver på KHiO. Opptakskomitéen vurderer hvilke kandidater som skal få tilbud om studieplass. 
Bachelorstudium i samtidsdans

Søknadsfrist 

1. februar 2024 (kl. 23:59 )

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan vise modenhet og spesielle faglige kvalifikasjoner. Slike kvalifikasjoner er meget gode dansetekniske ferdigheter eller kreative evner, særlig i emner knyttet til samtidsdans.

Ved opptak legges det vekt på dansetekniske ferdigheter, utøvende og kreative egenskaper og fysiske forutsetninger i lys av de høye krav som stilles dansere.

Anbefalt alder er mellom 19 og 23 år.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. Dokumenter skal lastes opp i PDF format, og maks størrelse er 15 MB per fil.

Dokumentasjon Kommentar
Kopi av pass eller nasjonalt ID.kort
Filnavn: 
pass.pdf
Dokumentasjon på din videregående utdanning (GSK)
Filnavn: 
GSK.pdf
Last opp ditt vitnemål fra videregående skole.

Dersom du fullfører videregående skole juni 2024, laster du opp karakterutskrift fra desember/januar 2023/2024.

Dersom du ikke har GSK og søker på grunnlag unntaksbestemmelse, legg inn en merknad i merknadsfeltet.
Dokumentasjon språkkunnskaper i norsk og engelsk
Filnavn: 
norsk.pdf/engelsk.pdf
Gjelder deg som har utenlandsk videregående utdanning fra land utenfor Norden.

Her finner du mer informasjon om språkkravene til studieprogrammet.
Følgeskjema BA samtidsdans
Filnavn: 
BAMS2024-skjema.pdf
Fyll ut «Følgeskjema BA samtidsdans – opptak 2024» og legg inn et profilbilde av deg direkte i skjemaet. Last opp skjemaet i Søknadsweb.
Video lenker 1. prøve
Filnavn: 
BAMS2024-forsteprove.pdf
Videomateriale til første prøve:

Legg videolenker laget på Vimeo/Youtube (eller lignende leverandør – lenkene må være åpne) inn på en PDF og last opp i Søknadsweb. Huk av for ‘Skjul’ slik at den er ikke søkbare for andre.

Videoene skal inneholde 4 segmenter: maks 6 min sek for hele videosekvensen.

Oppgave til 1. prøve finner her: OPPGAVE TIL 1.PRØVE

Om opptaksprøvene og datoer

Opptaket er organisert i en digital og to fysiske prøver, med utsiling etter hver prøve. I hver prøve øker kompleksiteten og nivået i de ulike klassene, og det vil også være en variasjon av ulike pedagoger. Søkere får beskjed per e-post etter hvert prøve om de har gått videre til neste prøve.

Aktivitet Dato Beskrivelse
Søknadsfrist 1. februar (kl. 23:59) Frist for registrering og opplasting av påkrevde dokumenter.
Første prøve Uke 7-8
(12. - 23. februar)
Gjennomgang av komplette søknader og innsendt oppgave til 1. prøve. Søknader blir vurdert og en utsiling blir gjort basert på innsendt digital oppgave til 1. prøve.
Andre prøve Uke 11
(12. - 13. mars)
Kan bestå av blant annet klasser i samtidsdans, klassisk ballett, repertoar og improvisasjon. Du må være fysisk tilgjengelig alle dager.
Tredje prøve Uke 11
(14. - 15. mars)
Kan bestå av blant annet klasser i klassisk ballett, samtidsdans, repertoar og improvisasjon, og et intervju med opptakskomiteen.
I tillegg må søkeren vise et soloarbeid på 1-3 minutter som kan være koreografert av søkeren selv eller en annen.
I intervjuet legges det vekt på søkerens motivasjon og interesse for studieprogrammet og for dans, samt evne til refleksjon og kommunikasjon.

I opptaksprøven ser vi etter søkere med gode dansetekniske egenskaper, fysisk intelligens og potensial, åpenhet, intuisjon, og scenisk nærvær. Vi legger stor vekt på potensial og kunstnerisk egenart. Tilstedeværelse og fokus er også viktige egenskaper som viser evnen til å fordøye informasjon og til selvstendig læring.

Søkerne blir nærmere vurdert etter følgende:
 • Tilegnelse av koreografisk materiale
 • originalitet i improvisasjonsoppgaver
 • scenisk nærvær
 • tekniske dansekunnskaper og potensiale til utvikling
 • evne til stressmestring

Vi ser etter kandidater som etter tre års studier vil kunne nå læringsmålene for BA samtidsdans og som vi anser vil kunne ha mulighet for et liv i kunstformen, som utøvende og skapende dansekunstner.

Søkerne vurderes helhetlig med grunnlag i det nevnte ovenfor. Alle kvalifiserte søkere skal rangeres. De 8 søkerne med høyest rangering får tilbud om studieplass. De neste rangerte søkerne får tilbud om ventelisteplass i den rekkefølgen de er rangerte i.


Bachelorstudium i jazzdans

Søknadsfrist

1. februar 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan vise spesielle faglige kvalifikasjoner. Slike kvalifikasjoner er meget gode danseferdigheter, særlig i jazzdans.

Ved opptak legges det vekt på danseteknisk kompetanse, musikalitet, dansekunstnerisk egenart, utviklingspotensial, personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i lys av de høye krav som stilles dansere. Erfaring fra andre rytmiske danseformer, som for eksempel streetdance, er relevant.

Til bachelorstudiet i jazzdans ser vi etter dansere med særlig interesse for å utvikle et sterkt fysisk uttrykk i samspill med ulik rytmisk musikk. Åpenhet og nysgjerrighet for mange ulike danseformer, samt selvstendighet i læringsprosesser er viktige egenskaper.

Anbefalt alder er mellom 19 og 23 år.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. Dokumenter skal lastes opp i PDF-format, og maks størrelse er 15 MB per fil.

Dokumentasjon Kommentar
Kopi av pass eller nasjonalt ID-kort
Filnavn:
pass.pdf
Dokumentasjon på din videregående utdanning (GSK)
Filnavn:
GSK.pdf
Last opp ditt vitnemål fra videregående skole (GSK).

Dersom du fullfører videregående skole juni 2024, laster du opp karakterutskrift fra desember/januar 2023/2024.

Dersom du ikke har GSK og søker på grunnlag av unntaksbestemmelse, legg inn en merknad i merknadsfeltet.
Dokumentasjon på språkkunnskaper i norsk og engelsk
Filnavn:
norsk.pdf / engelsk.pdf
Undervisningsspråket er norsk.

Dersom du har utenlandsk videregående utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere språkkunnskaper i norsk og engelsk.

Ser her for krav til språkkunnskaper.
Følgeskjema
Filnavn:
BAJA2024-skjema.pdf
Fyll ut ' Følgeskjema BA jazzdans ' og last opp i Søknadsweb. Før du laster skjemaet opp, dobbeltsjekk om informasjon har blitt lagret.

Kort om opptaksprøvene

Alle søkere som dekker kravet om formell utdanning og har lastet opp påkrevde dokumenter, får invitasjon og innkalling til fysiske opptaksprøver. Opptaket går over to uker og er organisert i tre prøver, med utsiling etter hver prøve. I hver prøve øker kompleksiteten og nivået i de ulike klassene, og det vil også være en variasjon av ulike pedagoger.

Aktivitet Dato Beskrivelse
Søknadsfrist 1. februar
(kl. 23:59)
Registrering og opplasting av påkrevde dokumenter i Søknadsweb.
Første prøve Uke 10
(4.-7. mars)
Første prøve består av klasser i jazzdans, streetdance og klassisk ballett.
Andre prøve Uke 10/11
(8. mars og 11. mars)
Andre prøve består av klasser i jazzdans, streetdance og klassisk ballett.
I tillegg til dansetekniske klasser må søkeren vise et soloarbeid på 1-3 min, som kan være koreografert av søkerne selv eller en annen.
Tredje prøve Uke 11
(12. mars)
Tredje prøve består av samtidsdans / improvisasjon, jazzdans og streetdance, samt intervju.
I intervjuet vil det legges vekt på søkers motivasjon, samt evne til refleksjon og kommunikasjon.
Etter tredje prøve vil det være en utsiling av søkere som skal videre til skolens fysioterapeut for å gjennomgå en fysisk test.

I opptaksprøven blir søkerne nærmere vurdert etter følgende faglige kriterier:

 • God danseteknisk kompetanse, musikalitet, dansekunstnerisk egenart og scenisk nærvær, særlig i jazzdans.
 • Søkerens utviklingspotensial vektlegges, samt personlige egenskaper og fysiske forutsetninger sett i lys av de høye krav som stilles dansere.

Vi ser etter dansere med særlig interesse for å utvikle et sterkt fysisk uttrykk i samspill med ulik rytmisk musikk. Åpenhet og nysgjerrighet for mange ulike danseformer, samt selvstendighet i læringsprosesser er viktige egenskaper danseren bør inneha. Erfaring fra andre rytmiske danseformer, som for eksempel streetdance og ballrom er relevant.

Søkerne vurderes helhetlig med grunnlag i det overnevnte. Alle kvalifiserte søkere skal rangeres. De 8 søkerne med høyest rangering får tilbud om studieplass. De neste rangerte søkerne får tilbud om ventelisteplass i den rekkefølgen de er rangerte i.


Bachelorstudium i skuespillerfag

Søknadsfrist

1. februar 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøvene kan vise til spesielle faglige kvalifikasjoner.

Opptaket skjer gjennom juryering ved opptaksprøver. Årlig oppnevnes nye opptakskomiteer som skal bestå av både interne og eksterne medlemmer. Vi ønsker kandidater som viser fantasi, uttrykksbehov, motivasjon, selvstendighet, samarbeidsevne og scenisk formidlingsevne.

Kandidatene skal beherske norsk/skandinavisk språk. Det forutsettes at søkere fra andre skandinaviske land som får studieplass, lærer seg et norsk målføre.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. Dokumenter må lastes opp i PDF format, og maks størrelse er 15 MB per fil.

Dokumentasjon Kommentar
Kopi av pass eller nasjonalt ID-kort 

Filnavn:
pass.pdf

Dokumentasjon på din videregående utdanning (GSK)

Filnavn:
GSK.pdf
Last opp ditt vitnemål fra videregående skole (GSK).

Dersom du fullfører videregående skole juni 2024, laster du opp karakterutskrift fra desember/januar 2023/2024.

Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2024, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.
Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper

Filnavn:
Norsk.pdf/Engelsk.pdf
Det gjelder deg med videregående utdanningsbakgrunn utenfor Norden.

Her kan du lese mer om språkkravene til studiet.
Bilde av deg selv

Filnavn:
Bilde.pdf
Last opp et A4-bilde av deg selv.
CV

Filnavn:
CV.pdf
Når du skriver CV-en, ta utgangspunkt i følgende punkter:
 1. Utdannelse: Før du opp utdannelse du har tatt etter ungdomsskolen, Det kan være utdannelse som allerede har tatt, eller som du tar på nåværende tidspunkt.
 2. Erfaring med kunstneriske uttrykk: Før opp eventuell erfaring med teater/film/dans/sang/musikk eller andre kunstneriske uttrykk du har holdt på med.
 3. Yrkeserfaring: Før opp all yrkeserfaring, ikke bare yrkeserfaring innenfor det kunstneriske feltet, men også erfaring med ikke-kunstneriske yrker.
Video og følgeskjema

Filnavn;
BASF2024-skjema.pdf
Du skal lage følgende videoopptak. Del 1 og del 2 skal filmes sammen:
 1. En introduksjon (maks 1 min)
 2. En monolog (maks 2 min)
 3. Et "kunstnerisk uttrykk" (maks 2 min)
Les nøye gjennom kriteriene før du lager videoene:
I tillegg må du fylle ut nedstående følgeskjema og legge inn videolenkene. Skjemaet laster du opp i Søknadsweb.

Du kan bli bedt om å sende inn andre dokumenter senere i opptaksprosessen. 

Opptaksprosess og viktige datoer

Aktivitet Dato Beskrivelse
Søknadsfrist 1. februar (kl. 23.59) Registrering og opplasting av første opptaksprøve innen søknadsfristen.
Første prøve 11. - 20. mars Opptakskomiteen går gjennom innsendt søknadsmateriale. Inntil 90 søkere vil bli invitert til andre prøve.
Andre prøve 2. - 8. mai Du får innkalling til én av dagene i opptaksprøveperioden, og må sette av en hel dag. Prøven foregår i Oslo og det er ikke mulig å endre prøvedag.

Inntil 24 søkere går videre til tredje prøve.
Tredje prøve 10. - 19. juni Kandidater som går videre til tredje opptaksprøve må være i Oslo i hele opptaksperioden.

Tredje prøve varer i cirka to uker og består av flere prøver/aktiviteter, både individuelt og i grupper. Hvis du kommer videre til tredje prøve, vil du få mer informasjon om innhold.

Bachelorstudium i regi

Søknadsfrist 

1. februar 2024

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Søkerne rangeres ut i fra resultatene av opptaksprøvene. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Opptakene skjer gjennom juryering ved opptaksprøver. Det gjennomføres en helhetlig vurdering av hver enkelt søker med særlig vekt på kunstnerisk egenart og personlig egnethet.

Kandidatene må kunne både norsk og engelsk.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. Dokumenter skal lastes opp i PDF-format, og maks størrelse er 15 MB per fil.

Dokumentasjon Kommentar
Kopi av pass eller nasjonalt ID-kort 

Filnavn:
pass.pdf

Dokumentasjon på din videregående utdanning (GSK)

Filnavn:
GSK.pdf
Last opp ditt vitnemål fra videregående skole (GSK).

Dersom du fullfører videregående skole juni 2024, laster du opp karakterutskrift fra desember/januar 2023/2024.

Har du ikke GSK, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.
Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper

Filnavn:
Norsk.pdf/Engelsk.pdf
Det gjelder deg med videregående utdanningsbakgrunn utenfor Norden.

Her kan du lese mer om språkkravene til studiet.
Skriftlig oppgave + video

Filnavn:
BARE2024-oppgave.pdf
Les gjennom oppgaven og last opp besvarelsen samt videolenke i Søknadsweb.

Om opptaksprøver og datoer

Opptaksprøven foregår i fire runder. Opptaksprøvene er omfattende og grundige og består av mange elementer. Opptaksprøvene vil bestå av både innlevering av skriftlige oppgaver, intervjuer og praktiske oppgaver på Kunsthøgskolen i Oslo. De praktiske oppgavene kan bestå av «skuespillerarbeid» og «instruktørarbeid». Søkerne vil arbeide både enkeltvis og sammen med andre i grupper, der hver enkelt søker bruker de andre søkerne som «skuespillere/aktører» under regiarbeidet.

Det er viktig å være klar over at opptaksprøvene ikke stiller krav til søkernes skuespillerferdigheter i seg selv. Sceneinstruktøryrket stiller imidlertid store krav til regissørens innsikt i og forståelse av skuespillerens arbeid på scenen, og prøvene utfordrer derfor både søkernes potensial som regissør, og deres evne og lyst til selv å uttrykke seg i en scenisk sammenheng.

Aktivitet Dato Beskrivelse
Søknadsfrist 1. februar (kl. 23.59) Registrering og opplasting av første opptaksprøve innen søknadsfristen.
Første prøve 11. - 15. mars Opptakskomiteen går gjennom innsendt søknadsmateriale. Søkere som har kvalifisert seg videre får tilsendt informasjon på e-post.
Andre prøve 24. - 25. april Søkere må innlevere oppgaver innen en satt frist. I tillegg gjennomføres digitale intervjuer.

Søkere som har kvalifisert seg videre får informasjon på e-post.
Tredje prøve 10. - 13. juni Tredje prøve består av en praktisk og en skriftlig oppgave.

Inntil 9 søkere går videre til fjerde opptaksprøve.
Fjerde prøve 17. - 20. juni Praktiske oppgaver på Kunsthøgskolen, som skal løses både i grupper og individuelt.

Bachelorstudium i grafisk design og illustrasjon

Søknadsfrist

2. april 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. Ved opptak legges det vekt på søkernes design- og illustrasjonsfaglige anlegg, formforståelse og refleksjonsevne. Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglig utviklingspotensial, evne, ambisjoner og kunnskaper innen grafisk design og illustrasjon.

Opptaksprøven er todelt og kan inkludere et intervju.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet. 
Søknadsweb åpnes for registrering og opplasting 1. februar. 

Dokumenter Kommentarer

Besvarelser av opptaksprøver

Filnavn: BAGI2024-01.pdf, BAGI2024-02.pdf osv. 

Opptaksprøve del 1 2024 finner du her.  

Alle oppgavene skal besvares. 

Lastes opp i PDF-format, hver oppgavebesvarelse i egen fil.

Dokumentasjon på generell studiekompetanse (GSK)


Filnavn: GSK.pdf  / karakterutskrift.pdf

Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom søknad og opptaksprøve dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. 

Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2024, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Dokumentasjon på språkkunnskaper

Filnavn: Norsk.pdf / Engelsk.pdf 
Undervisningsspråket er hovedsakelig/primært norsk. Søkere som har fullført videregående utdanning utenfor Norden må dokumentere at de behersker et skandinavisk språk og engelsk.

Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper.

CV

Filnavn: BAGI2024-CV.pdf

En kort og enkel CV som viser tidligere utdannelse og eventuelt relevant erfaring.

Dokumentasjon på statsborgerskap

Filnavn: pass.pdf

Scannet kopi av pass eller nasjonalt ID-kort.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. februar - 2. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 2. april (kl. 23:59).

Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
April Vurdering av søknader og innsendte besvarelser av opptaksprøver. Alle fullstendige søknader gjennomgås og vurderes av oppnevnt opptakskomite. 
Uke 21 Innkalling til opptaksprøve del 2/ intervju. Søkere som blir funnet kvalifisert videre til opptaksprøve del 2/ intervju vil motta innkalling til denne. 
Uke 23 Opptaksprøve del 2/ intervju Opptaksprøve del 2/ intervju vil foregå digitalt. Informasjon blir sendt direkte til de aktuelle søkerne.
Innen slutten av juni Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2024 og dokumentasjon på språkkunnskaper.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Bachelorstudium i klesdesign og kostymedesign

Søknadsfrist 

2. april 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglig  utviklingspotensial og søkerens:

 • nysgjerrighet, iderikdom, engasjement og evne til å reflektere
 • evne til å uttrykke seg visuelt, skriftlig og muntlig
 • interesse, forståelse og sensibilitet for tredimensjonal form og tekstile materialer
 • selvstendighet og samarbeidsevner
 • interesse for klær, kostymer, mote, søm og mønsterkonstruksjon

Opptaksprøven er todelt og kan inkludere et intervju.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet. 
Søknadsweb åpnes for registrering og opplasting 2 måneder før søknadsfristen. 

Dokumenter Kommentarer

Besvarelser av opptaksprøver

Filnavn: BAKK2024-01.pdf, BAKK2024-02.pdf osv. 

Opptaksprøve del 1 2024 finner du her

Her finner du utdrag fra MARE (2022) av Lisa Charlotte Baudoin Lie, utgitt på Forlaget Oktober.
Publisering godkjent av Lisa Charlotte Baudoin Lie og Forlaget Oktober.

Alle oppgavene skal besvares.

Lastes opp i PDF-format, hver oppgavebesvarelse i egen fil.

Dokumentasjon på generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn: GSK.pdf  / karakterutskrift.pdf

Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom søknad og opptaksprøve dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. 

Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2024, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Dokumentasjon på språkkunnskaper


Filnavn: Norsk.pdf / Engelsk.pdf 
Undervisningsspråket er hovedsakelig/primært norsk. Søkere som har fullført videregående utdanning utenfor Norden må dokumentere at de behersker et skandinavisk språk og engelsk.

Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper.

CV

Filnavn: BAKK2024-CV.pdf

En kort og enkel CV som viser tidligere utdannelse og eventuell relevant erfaring.

Dokumentasjon på statsborgerskap

Filnavn: pass.pdf

Scannet kopi av pass eller nasjonalt ID-kort.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. februar - 2. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 2. april (kl. 23:59).

Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
April Vurdering av søknader og innsendte besvarelser av opptaksprøver. Alle fullstendige søknader gjennomgås og vurderes av oppnevnt opptakskomite. 
Uke 21 Innkalling til opptaksprøve del 2/ intervju. Søkere som blir funnet kvalifisert videre til opptaksprøve del 2/ intervju vil motta innkalling til denne. 
Uke 23 Opptaksprøve del 2/ intervju Opptaksprøve del 2/ intervju vil foregå digitalt. Informasjon blir sendt direkte til de aktuelle søkerne.
Innen slutten av juni Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2024 og dokumentasjon på språkkunnskaper.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign

Søknadsfrist 

2. april 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Ved opptak legges vekt på:

 • motivasjon for å eksperimentere, lære og reflektere over egen prosess
 • modenhet for å oppnå uavhengighet og vilje til samarbeid
 • nysgjerrighet og analytisk evne til det som befinner seg i og utenfor det profesjonelle feltet
 • følsomhet for tredimensjonalitet og materialitet
 • evne til å visualisere idéer gjennom variasjon av teknikker og uttrykk

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglige utviklingspotensial. Opptaksprøven er todelt og kan inkludere et intervju.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet. 
Søknadsweb åpnes for registrering og opplasting 1. februar. 

Dokumenter Kommentarer

Besvarelser av opptaksprøver

Filnavn: BAIM2024-01.pdf, BAIM2024-02.pdf osv. 

Opptaksprøve del 1 2024 finner du her.  

Alle oppgavene skal besvares.

Lastes opp i PDF-format, hver oppgavebesvarelse i egen fil.

Dokumentasjon på generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn: GSK.pdf  / karakterutskrift.pdf

Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom søknad og opptaksprøve dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. 

Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2024, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Dokumentasjon på språkkunnskaperFilnavn: Norsk.pdf / Engelsk.pdf 
Undervisningsspråket er hovedsakelig/primært norsk. Søkere som har fullført videregående utdanning utenfor Norden må dokumentere at de behersker et skandinavisk språk og engelsk.

Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper.

CV

Filnavn: BAIM2024-CV.pdf

En kort og enkel CV som viser tidligere utdannelse og eventuell relevant erfaring.

Dokumentasjon på statsborgerskap

Filnavn: pass.pdf

Scannet kopi av pass eller nasjonalt ID-kort.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. februar - 2. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 2. april (kl. 23:59).

Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
April Vurdering av søknader og innsendte besvarelser av opptaksprøver. Alle fullstendige søknader gjennomgås og vurderes av oppnevnt opptakskomite. 
Uke 21 Innkalling til opptaksprøve del 2/ intervju. Søkere som blir funnet kvalifisert videre til opptaksprøve del 2/ intervju vil motta innkalling til denne. 
Uke 23 Opptaksprøve del 2/ intervju Opptaksprøve del 2/ intervju vil foregå digitalt. Informasjon blir sendt direkte til de aktuelle søkerne.
Innen slutten av juni Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2024 og dokumentasjon på språkkunnskaper.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Bachelorstudium i medium- og materialbasert kunst

Søknadsfrist 

2. april 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Opptaket er todelt og inkluderer et intervju.

Det kan gjøres unntak fra krav om generell studiekompetanse for søkere som kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Studiet i sin helhet henvender seg til studenter som har evne og interesse for å arbeide med medium og materialbasert kunst innen avdelingens fagområder. Vurderingen gjøres av en tverrfaglig komité, bestående av interne medlemmer fra fagområdene, minst én ekstern representant, samt en studentobservatør. Søkerne rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøvene og intervjuet.

Kriterier som vurderes under opptak er kunstneriske forkunnskaper, motivasjon, kunstnerisk modenhet og utviklingsevne, analytisk, visuell interesse og forståelse samt refleksjons- og formuleringsevne.

Det forutsettes at søkere behersker norsk / skandinavisk og engelsk.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere norskkunnskaper på nivå med bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene eller bestått Bergenstest.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet. 
Søknadsweb åpnes for registrering og opplasting 1. februar. 

Husk at du må velge tilknytning til ett av avdelingens fagområde. Du kan velge å krysse av for inntil to fagområder, men husk å markere hva som er ditt førstevalg og hva som er ditt andrevalg med tallene 1 og 2. 

Fagområdene er: 

 • Grafikk og tegning 
 • Metall- og smykkekunst
 • Tekstil
 • Keramikk
Dokumenter Kommentarer

CV

Filnavn: BAMMK2024-CV.pdf
Med fullt navn, tidligere utdanning og relevant erfaring. 

Dokumentasjon på generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn: GSK.pdf  / karakterutskrift.pdf
Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom søknad og portefølje dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner.  Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2024, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb

Portefølje


Filnavn: BAMMK2024-Portefølje.pdf 
Portefølje skal lastes opp som ett PDF-dokument som inneholder minimum 5 og maksimalt 10 arbeider, ett arbeid per side og maksimalt 10 sider. Total størrelse på dokumentet må ikke overskride 15MB.

Hvert arbeid må dateres og beskrives med tittel, dimensjoner, hvilket medium det er laget i, teknikk, og lenke til nettside dersom det er snakk om en lyd eller videofil (samlet lengde på video/lydfiler skal ikke overstige 10 minutters varighet). 

Dokumentasjon på språkkunnskaperFilnavn: Norsk.pdf / Engelsk.pdf 
Undervisningsspråket er hovedsakelig/primært norsk. Søkere som har fullført videregående utdanning utenfor Norden må dokumentere at de behersker et skandinavisk språk og engelsk.

Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper.

Søknadsbrev


Filnavn: BAMMK2024-søknadsbrev.pdf 
Søknadsbrev på maksimalt 1 A4-side (400 ord) der du beskriver følgende: 

1) Hvorfor vil du studere kunst, og hvorfor har du valgt bachelorprogrammet ved avdeling kunst og håndverk?    
 
2) Forklar kort din arbeidsmetode/prosess og begrunn din tilknytning og ønske om utforskning ved valgte fagområde.

Dokumentasjon på statsborgerskap

Filnavn: pass.pdf

Scannet kopi av pass eller nasjonalt ID-kort.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. februar - 2. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 2. april (kl. 23:59).

Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
Mai Intervju Du vil få nærmere beskjed om dato og tidspunkt dersom du blir invitert til intervju. 
Slutten av juni Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2024 og dokumentasjon på språkkunnskaper.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Bachelorstudium i billedkunst

Søknadsfrist 

2. april 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøver og generell studiekompetanse (GSK). Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom opptaksprøven dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. Det forutsettes at søkeren behersker både norsk og engelsk på lik linje med søkere som har GSK.

Ved opptaksprøven legges det vekt på:

 • motivasjon
 • egnethet for studiet
 • utviklingspotensial

Søkerne vurderes helhetlig med grunnlag i de nevnte kriteriene. Med motivasjon menes at vi ønsker å vurdere din åpenhet for å utforske nye kunstneriske strategier og din interesse for samtidskunst og kunstens rolle i samfunnet. Når vi vurderer din egnethet for studiet ser vi på eksperimentell tilnærming, kreativt uttrykk og i hvilken grad du har refleksjon rundt egen produksjon. Det er ikke krav om bakgrunn fra fagskole eller forberedende kunstskole.

Opptaket foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer. Opptaksprosessen foregår med fysisk intervju på KHiO, men ved behov kan det gjennomføres digitalt på Zoom. 

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 15 MB per dokument og 100 MB til sammen. Merk at alle filer unntatt bildet lastes opp som PDF. Bruk korrekte filnavn. 

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon på statsborgerskap

File name: Pass.pdf

Scannet kopi av pass eller nasjonalt ID-kort.

Dokumentasjon av generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn:
Karakterutskrift.pdf /
GSK.pdf

Se ovenfor for info om GSK

Dokumentasjon på språkkunnskaper
(Gjelder kun søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden)

Filnavn:
Norsk.pdf /
Engelsk.pdf

Søkere som har tatt videregående skole utenfor Norden må dokumentere at de behersker et skandinavisk språk og engelsk. Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper

Et portrettbilde av deg selv fra nyere tid

Filnavn: Portrett.jpg

Ansiktet ditt må dekke mesteparten av fotografiet, slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg.

CV

Filnavn: BFK2024-CV.pdf

Med fullt navn, tidligere utdanning og relevant erfaring.

Portfolio

Filnavn: BFK2024-portfolio.pdf

Maksimalt 10 verk, ett verk per side. Dette skal samles i ett PDF-dokument på maksimalt 10 sider.

Hver side kan kun bestå av ett hovedbilde av verket, samt to mindre bilder for å vise sammenheng ved behov.

Hvert verk skal ha følgende informasjon:
 • Årstall
 • Tittel på verket (om det har tittel)
 • Teknikk
 • Størrelse
Det skal ikke være andre beskrivelser av verkene enn det som er nevnt over. Trenger du å beskrive noe mer, bruk motivasjonsbrevet ditt.

Har du lyd- eller bildefil så limer du lenke inn på siden. Makslengde på filen er 5 minutter. (Du kan ha lengre versjon tilgjengelig, men det er ikke sikkert den blir vurdert.)

Opptakskomitéen bruker ca 10 minutter totalt på å gå gjennom hele portfolioen din, så vær bevisst på hva du prioriterer å ha med.

Motivasjonsbrev

Filnavn: BFK2024-motivasjonsbrev.pdf

Maksimalt 300 ord der du beskriver følgende:
* en metode eller et materiale du liker å jobbe med.
* ett av verkene du søker med og hva du har oppnådd/ønsker å oppnå med det.
* forklar hvordan du mener din kunst forholder seg til en bredere kontekst, f.eks andre tendenser i kultur og samfunn eller andre kunstverk, personer, tekster eller situasjoner som har inspirert deg eller hatt innflytelse på deg.

Opptaksprosess og viktige datoer

Tidslinje for opptak til høst 2024: 
1. februar til 2. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokument helt fram til søknadsfristen 2. april (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokument.
Uke 18 Du får beskjed om du har gått videre til intervju. Du informeres på e-post til adressen du oppga i Søknadsweb. 
Uke 21 og 22 Intervjuer Du får innkalling til intervju på et tidspunkt i perioden, og må kunne være tilgjengelig på KHiO eller Zoom på det oppgitte tidspunktet. 
Uke 23 Du får beskjed om du har fått studieplass eller ikke. Du informeres i Søknadsweb og på e-post til adressen du oppga i Søknadsweb.
1. juli Frist for ettersending av dokumenter Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2024. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervjuer. Dokumentasjonen sendes til postmottak@khio.no . Fristen er endelig.

Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Det tas opp 20 studenter i år.


Masterstudier

Masterprogrammene ved KHiO undervises på norsk og/eller engelsk. Mer informasjon om de spesifikke språkkravene finner du i studieplanen til studieprogrammet.

Generelle opptakskrav

For å søke om opptak til et masterstudium må du normalt ha

 • oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • faglig fordypning på minst 80 studiepoeng i masterprogrammets fagområde.

Opptak skjer på grunnlag av generelle opptakskrav og opptaksprøver. De faglige kvalifikasjonene er nærmere fastsatt i studieplanen for det enkelte studieprogram. 

Du finner spesifikk informasjon om opptakskravet til hvert enkelt masterprogram i listen nedenfor.

Hvis du fullfører graden din i løpet av våren, må du laste opp en aktuell karakterutskrift.

Du ikke trenger å laste opp dokumentasjon av utdanning fullført ved KHiO.


Opptaksinformasjon per studieprogram

Søknadsweb (søknadsportalen) åpnes for registrering og informasjon om opptaksprøver publiseres to måneder før søknadsfristen.

Masterstudium i koreografi

For informasjon om hvordan å søke, språkkravene, hvilke dokumenter du må laste opp, audition og viktige datoer, se den engelske versjonen av denne nettsiden.

Søknadsfrist

Ikke opptak i 2024.


Masterstudium i dans

Søknadsfrist

1. desember 2022 (kl. 23:59)

Undervisningsspråket på masterprogrammet  i dans er engelsk, så du finner informasjon om opptakskrav på vår engelske nettside.


Masterstudium i opera

Søknadsfrist

1. februar 2024 (kl. 23:59)

Undervisningsspråket på masterprogrammet i opera er engelsk, så du finner informasjon om opptakskrav på vår engelske nettside.


Masterstudium i teater

Søknadsfrist 

1. februar 2024 (kl. 23:59)

Obs! Ikke opptak til fordypning dramaturgi i opptaksåret 2024, kun til skuespill, regi og scenetekst.

Opptakskrav

Opptak skjer basert på formell utdanning og opptaksprøve.
Studiet krever fullført utdanning på bachelornivå (180 ECTS) i teater (skuespill/regi/scenetekst/dramaturgi) eller tilsvarende utdanning og/eller erfaring. Kunsthøgskolen i Oslo kan godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som er helt eller delvis likeverdige med utdanningene nevnt ovenfor. Søkere rangeres i henhold til resultatene fra opptaksprøvene. Søkere må dokumentere ferdigheter i engelsk.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. Dokumenter skal lastes opp i PDF-format, og maks størrelse er 15 MB per fil.

Dokumenter Kommentarer
Kopi av pass eller nasjonalt ID
Filnavn:
Pass.pdf
Dokumentasjon på bachelorgrad
Filnavn:
Vitnemål.pdf
Last opp kopi av vitnemål av bachelorgraden din.

Dersom du fullfører bachelorgraden din våren 2024, vennligst legg inn en merknad i merknadsfeltet i Søknadsweb.
Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper
Filnavn:
Norsk.pdf / Engelsk.pdf
Gjelder deg som ikke har videregående utdanning (GSK) fra nordiske land.
Her kan du lese mer om språkkravene til studiet 
Kunstnerisk portfolio
Filnavn:
MATE2024-portfolio.pdf
Last opp en portfolio med dokumentasjon av kunstnerisk og/eller teoretisk arbeide (maks. 5 sider), kan også inkludere studentarbeider. Disse arbeidene bør si noe om din scenekunstneriske erfaring, kompetanse og fordypninger.

Lagre portfolio som én fil. Dersom du har mediefiler, lim inn lenker til arbeidet i dokumentet. Ikke beskytt mediefiler med et passord. Disse må være åpent i hele opptaksperioden. Evt. huk av for ‘Skjul’, så vil videoen ikke være tilgjengelig for andre og er heller ikke søkbart.
Motivasjonsvideo og-brev
Filnavn:
MATE2024-motivasjon.pdf
Du skal sende inn en motivasjonsvideo på to minutter, samt et motivasjonsbrev på maks. 3 sider.

Lenken til motivasjonsvideo legges i samme fil som motivasjonsbrevet.

Om opptaksprøvene og datoer

Opptaksprøven foregår i tre runder. Tidligere studier, motivasjonsbrev og dokumentert praksis danner vurderingsgrunnlaget for komitéen i den første prøven.

20-30 søkere går videre til andre opptaksprøve og vil bli bedt om å levere en oppgave. Informasjon om oppgaven samt dag og tid kommer med invitasjonen.

Aktivitet Dato Beskrivelse
Søknadsfrist 1. februar (kl. 23:59) Registrering og opplasting av påkrevde dokumenter i Søknadsweb.
Første prøve Uke 7 (12.-16. februar) Gjennomgang av innsendt søknadsmateriale.Informasjon om resultatene sendes i slutten av mars.
Andre prøve Uke 18 (29. og 30. april) Digitalt intervju på Zoom: hver søker vil holde en kunstnerisk presentasjon for opptakskomiteen etterfulgt av en samtale.
Tredje prøve Uke 21 (21. og 22 mai) Det blir satt av to dager til kollektive prøver og intervju. Det forventes at kandidaten er fysisk til stede.

Masterstudium i Comparative Dramaturgy and Performance Research

Søknadsfrist: 

Ikke opptak i 2024.

Undervisningsspråket på masterprogrammet i CDPR er engelsk, så du finner informasjon om opptakskrav på vår engelske nettside.


Masterstudium i design

Søknadsfrist

1. februar 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Studiet kan søkes av alle som har en bachelorutdanning i utøvende kunst-, arkitektur- eller designfag.

Målgruppen for studiet er fagutøvere som ønsker fordypning innen spesialiserte fagområder samt har et ønske om å sette sin egen praksis i en større faglig sammenheng og samfunnskontekst.

Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad i design (180 studiepoeng), eller likeverdig utdanning som omfatter studier på minst 120 studiepoeng relevant til fordypningsområdet som søkes. Søkere med et mindre omfang av relevante fag i bachelorgraden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis har tilsvarende omfang og nivå innen det fordypningsområdet de søker.

Studiet kan søkes av studenter som på opptakstidspunktet kun behersker engelsk. Undervisning og veiledning foregår på norsk og engelsk. Studiet er tilrettelagt for studenter som bare behersker engelsk slik at alle emner og alle faglige valgmuligheter kan gjennomføres uten at studenten behersker norsk.

Med søknaden skal også følge:

 • Curriculum Vitae
 • Motivasjonsbrev
 • Portefølje med faglig relevante arbeider

Ved opptak foretas en samlet vurdering av søkernes:

 • tidligere utdanning og erfaring
 • faglige nivå og utviklingspotensial
 • motivasjon for studiene

Søkerne kan bli innkalt til intervju.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. 
Alle de opplastede dokumentene bør være komprimert til visning på skjerm og de opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen, maks 15 MB per fil. 

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon på bachelorgrad (eller tilsvarende)

Filnavn: 
Vitnemål.pdf eller Karakterutskrift.pdf
(maks. 15 MB)

Alle sider av vitnemålet må lastes opp.
Hvis du fullfører din bachelorgrad vår 2024, må du laste opp karakterutskrift som viser hvor i studiet du er per nå. 

Dokumentasjon på engelskkunnskaper

Filnavn: Engelsk.pdf
(maks. 15 MB)

Søkere som har fullført videregående utdanning (GSK) fra nordiske land trenger ikke laste opp dokumentasjon på engelskkunnskaper. Informasjon om språkkrav.

Dokumentasjon på statsborgerskap

Filnavn: Pass.pdf
(maks. 15 MB)

Scannet kopi av pass eller nasjonalt ID-kort.
Informasjon om studieavgift for studenter fra land utenfra EU/EØS

Curriculum Vitae (CV)

Filnavn: CV_MADE-2024.pdf
(maks. 15 MB)

Som viser tidligere gjennomført utdanning og relevant erfaring.

Vi ber ikke om anbefalingsbrev i søknaden.

Motivasjonsbrev

Filnavn:
Etternavn_Fornavn_MADE-motivasjon-2024.pdf
(maks. 15 MB)

Vi er nysgjerrige på dine interesser som designer, og hva du håper å utforske som student på Masterprogrammet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Informasjon om studieprogrammet

Maks. 250 ord: 

 1. Beskriv din designpraksis. 
 2. Beskriv hva du ser for deg å utforske som student. 
 3. Hva er dine forventninger til Masterprogrammet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo?

Portefølje

Filnavn:
Etternavn_Fornavn_MADE-portfolio-2024.pdf
(maks. 15 MB)

Last opp din portefølje som ett pdf-dokument, bestående av 5 eksempler på dine arbeider/ prosjekt, maks 20 sider totalt.

Din portefølje bør gi et helhetlig bilde av dine kunnskaper og ferdigheter. Inkluder gjerne elementer som viser prosess. Dersom arbeid som presenteres er laget i samarbeid med andre, spesifiser ditt bidrag.

Verk i alle medier er akseptable, men dersom du inkluderer en video, nettside eller app, oppgi skjermbilder og fungerende lenker i din portefølje.

Komprimert til visning på skjerm. Din portefølje vil bli vurdert på skjerm av opptakskomiteen, den bør derfor være enkel å navigere i og bruk av tekst bør være gjennomtenkt.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. des. – 1. feb. Søknadsperiode
Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar (kl. 23:59).
Februar Søknads- og portfoliovurdering
Alle komplette søknader gjennomgås og vurderes av oppnevnt opptakskomite.
Tidlig mars Innkalling til intervju
Søkere som blir vurdert kvalifisert for 2. runde i opptaket blir kalt inn til et intervju som del av opptaksprøvene.
Mars, uke 11 Intervju
Intervjuene gjennomføres digitalt i mars og de inviterte søkerne vil motta informasjon om dato/klokkeslett og digital plattform. I intervjuet får de aktuelle søkerne mulighet til å utdype søknaden sin og sin motivasjon for studiene.
April Resultat
foreligger og tilbud om studieplass, ventelisteplass og avslag blir sendt ut. Søkere kan også se sitt resultat i Søknadsweb. Søkere som får tilbud om studieplass eller plass på ventelisten, må takke ja eller nei i Søknadsweb.
1. juli Frist for ettersending
av dokumentasjon på utdanning som er fullført vår 2024.
Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Masterstudium i medium- og materialbasert kunst

Søknadsfrist 

1. februar 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bestått treårig kunstutdanning (bachelorgrad 180 studiepoeng eller tilsvarende) på universitets- eller høgskolenivå eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med slik utdanning. Grunnutdanningen må omfatte en fordypning i fag, emne eller emnegruppe på minst 80 studiepoeng innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.

Søkernes kvalifikasjoner, kunnskaper og egnethet vurderes på bakgrunn av portfolio, motivasjonsbrev, faglig tilknytning og annen relevant kompetanse. Opptak til studiet skjer etter innstilling fra en tverrfaglig komité, bestående av interne medlemmer fra fagområdene, et medlem kan være eksternt, og en studentobservatør.

Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. Dokumenter må lastes opp i PDF-format, og maks størrelse er 15 MB per fil.
NB: Søknadsbrev og beskrivelse av arbeider i portefølje må skrives på engelsk:

Dokumenter Kommentarer
Kopi av pass eller nasjonalt ID
Filnavn:
Pass.pdf
Dokumentasjon på bachelorgrad 
Filnavn:
vitnemål.pdf eller karakterutskrift.pdf
Last opp kopi av vitnemål av bachelorgraden din.
Om du fullfører din bachelorgrad våren 2024, må du laste opp karakterutskrift som viser gjennomførte emner til dagsdato på programmet.
Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper

Filnavn:
Norsk.pdf/Engelsk.pdf
Undervisningsspråket er norsk og engelsk.

Søkere som har fullført videregående skole fra nordiske land trenger ikke å laste opp dokumentasjon på engelskkunnskaper.
CV
Filnavn:
MAMBA2024-CV.pdf
Med fullt navn, søknadsnummer og tidligere utdanning og erfaring.
Portefølje

Filnavn:
MAMBA2024-portfolio.pdf
Porteføljen lastes opp som ett flersidig PDF- dokument (maks. 10 sider og 15 MB).

Porteføljen bør inneholde minimum 8 og ikke flere enn 10 ulike eksempler på dine egne arbeider. Arbeidene skal samlet kunne gi opptakskomiteen en god forståelse av din kunnskap og evner.

Hvert arbeid må dateres og beskrives med en tittel, dimensjoner, hvilket medium som er brukt og en lenke til en webside dersom arbeidet er en lyd- eller videofil.

Husk at beskrivelsene skal skrives på engelsk
.

Den totale lengden av lyd- og videofiler bør ikke overstige 10 minutter. 
Video
Filnavn: 
MAMBA2024- Initials of the candidate.pdf
Lag en kort video, som beskriver av sentrale elementer i masterprosjektet ditt. Videoen skal være en visuell presentasjon av dine arbeider. Lengden på videoen må være mellom 2 og 3 minutter. Videoen skal gi opptakskomiteen en forståelse av arbeidene dine og hvordan du velger å presentere dem.  Legg til videolenke fra Vimeo/Youtube (eller lignende leverandør – lenkene må være åpne) inn i ett PDF-dokument og last opp i Søknadsweb. Huk av for ‘Skjul’ slik at den er ikke søkbare for andre.
Søknadsbrev

Filnavn:
MAMBA2024-application-letter.pdf
Søknadsbrev skal skrives på engelsk, beskrivelse følger derfor på engelsk:
You are required to upload an application letter of max. 1 page (400 words) that reflects on the following:

1) Why are you applying to the MFA program in Medium- and Material Based Art?

2) Give a short description of your artistic practice and main focus.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. des. – 1. feb. Søknadsperiode
Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar (kl. 23:59).
Mars (uke TBA) Intervju
Søkere som inviteres til intervju får nærmere beskjed om tidspunkt for sitt intervju.
April Endelig resultat
foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending
av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Masterstudium i kunst og offentlige rom

Søknadsfrist

1. februar 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bestått treårig bachelorgrad i visuell kunst eller likeverdig utdanning som omfatter fag, emne eller emnegruppe hvorav minst 80 studiepoeng relatert til og relevant for studieretningen.

Søkerens kvalifikasjoner, nivå og potensial i forhold til masterstudiet skal i tillegg vurderes på bakgrunn av søkerens portofolio (kunstnerisk nivå) og en tekst som redegjør for søkerens målsettinger og motivasjon med studiet. Det legges særlig vekt på at søkeren viser undersøkende holdninger og evne til å gå inn i problemområder, samt tar initiativ og har stor arbeidsevne.

Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. Dokumenter må lastes opp i PDF-format, og maks. størrelse er 15 MB per fil.
NB: Søknadsbrev og beskrivelse av arbeider i portefølje må skrives på engelsk:

Dokumenter Kommentarer
Dokumentasjon på oppnådd bachelorgrad (eller lignede utdanning)/karakterutskrift
Filnavn:
vitnemål.pdf eller karakterutskrift.pdf
Om du fullfører din bachelorgrad våren 2024, må du laste opp karakterutskrift som viser gjennomførte emner til dagsdato på programmet. 
Bekreftelse på engelskkompetanse

Filnavn:
English.pdf
Det er en forutsetning at søkerne behersker engelsk godt. 
Curriculum Vitae
Filnavn:
MAPS2024-CV.pdf
Med fullt navn, søknadsnummer og tidligere utdanning og erfaring. 
Portefølje

Filnavn:
MAPS2024-portfolio.pdf
Porteføljen lastes opp som ett flersidig PDF- dokument (maks.10 sider og 15 MB).

Porteføljen bør inneholde minimum 8 og ikke flere enn 10 ulike eksempler på dine egne arbeider. Arbeidene skal samlet kunne gi opptakskomiteen en god forståelse av din kunnskap og evner.

Hvert arbeid må dateres og beskrives med en tittel, dimensjoner, hvilket medium som er brukt og en lenke til en webside dersom arbeidet er en lyd- eller videofil.

Husk at beskrivelsene skal skrives på engelsk. 
Den totale lengden av lyd- og videofiler bør ikke overstige 10 minutter. 
Søknadsbrev

Filnavn:
MAPS2024-application-letter.pdf
Søknadsbrev skal skrives på engelsk, beskrivelse følger derfor på engelsk:  

You are required to upload an application letter of max. 1 page (400 words) that reflects on the following:

1) Why are you applying to the MFA program in Art and Public Space?

2) Give a short description of your artistic practice and main focus.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. desember 2023 – 1. februar 2024 Søknadsperiode
Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar 2024 (kl. 23:59).
.
11. - 12. Mars (uke  11) Intervju
Søkere som inviteres til intervju får nærmere beskjed om tidspunkt for sitt intervju.
 April Resultater
Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending
Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2024.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Masterstudium i billedkunst

Søknadsfrist 

1. februar 2024 (kl. 23:59)


Årsstudier

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres to måneder før søknadsfristen.

Fra og med studieåret 2023/2024 tilbys studieprogrammet PPU i scenekunst, med valgbar fordypning i dans, teater eller musikkteater (erstatter PPU i dans og PPU i teater).

Årsstudium i opera

Søknadsfrist 

1. februar 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. Studiet forutsetter fullført musikkutdanning på høgskolenivå av minst to års varighet (120 studiepoeng). Studenter som tas opp til studiet, må vise et særlig talent for musikkdramatisk uttrykk. Søkerne rangeres i henhold til resultatene av opptaksprøvene.

Vi kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Dette må du laste opp

Du må laste opp følgende dokumenter i Søknadsweb innen fristen for at din søknad skal bli behandlet: 
Maks 15 MB per dokument. 

Dokumentasjon Kommentarer
Kopi av pass eller nasjonalt ID-kort

Filnavn:
pass.pdf
Utdanning fra høgskole eller universitet 

Filnavn:
vitnemål.pdf eller karakterutskrift.pdf
Last opp både forside på vitnemål og/eller karakterutskrift.

Hvis du fullfører utdanning våren 2024, må du laste opp en karakterutskrift som viser hvor langt du har kommet i studiet.
Språk

Filnavn:
norsk.pdf og/eller engelsk.pdf
Hvis du har videregående utdanning fra et land utenfor Norden må du dokumentere norsk og evt. engelsk språk
Kandidatskjema

Filnavn:
kandidatskjema.pdf
Fyll ut kandidatskjema

Om opptaksprøvene og repertoar

Plan for opptaksprøvene:
1. opptaksprøve Opptakskomitéen vurderer ditt innsendte materiale. 
Senest 14. februar får du beskjed på e-post om du er invitert til 2. opptaksprøve. 
2. opptaksprøve 2. opptaksprøve foregår fysisk på KHiO 29. februar eller 1. mars. 
Ved særskilte årsaker kan søkere få innvilget digital 2.prøve. 

Krav til repertoar:

Prøvesangrepertoaret ditt skal bestå av fire selvvalgte arier/scener av ulik karakter. Repertoaret skal dekke minst to ulike epoker og minst to ulike språk. To av ariene skal filmes og leveres som en del av 1. opptaksprøve. 

Du må levere 1. opptaksprøve innen søknadsfristen. Søknader som ikke er komplette blir ikke vurdert av opptakskomitéen. 

Pianist:
Kandidater som skal delta på 2. opptaksprøve kan få tildelt en av Operahøgskolens pianister. Egen pianist kan benyttes.
Krav til innspilt video:
 • Du skal levere én video per arie. Videoene skal lastes opp i Vimeo, YouTube eller lignende  og kan ikke være passordbeskyttet. Du fyller inn opptaksrepertoar og lenker i kandidatskjemaet. Dette skal lastes opp i Søknadsweb. 
 • Hver arie skal være tatt opp i én tagning, uredigert og uten klipping.
 • Videoen kan være tatt opp med et hvilket som helst kamera, også mobiltelefon. Det er ingen spesielle krav til kvalitet i lyd og bilde.
 • Du må opplyse om når videoopptaket ble gjort. Opptaket skal ikke være eldre enn 12 måneder.
 • Innspillingen skal være gjort slik at stemmen din trer tydelig fram. Unngå innspilling i et lokale med stor akustikk (f.eks. en kirke med mye etterklang) eller i en forestilling/konsert hvor du beveger deg langt fra mikrofonen.
 • Vi anbefaler at du fremfører repertoaret sammen med pianist.

Spørsmål om opptaket sendes til opptakscenekunst@khio.no. Les informasjonen på denne siden nøye før du sender e-post.

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst

Søknadsfrist 

2. april 2024 (kl. 23:59)

Søknadsfrist for forhåndsgodkjenning av annen utdanning/vurdering av realkompetanse: 

1. mars 2024 (kl. 23:59).

Dersom du ikke oppfyller opptakskravene som beskrevet under Opptakskrav punkt 1 og 2, kan du søke om forhåndsgodkjenning av annen utdanning eller vurdering av realkompetanse.

Mer informasjon finner du lenger ned i avsnitt om "Dette må du laste opp" og "Følgeskjema for forhåndsgodkjenning samt tilhørende dokumentasjon".

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av godkjente opptakskrav og opptaksprøve. Kandidater søker seg inn på én av de tre fagdidaktiske fordypningsområdene (a) dans, (b) teater eller (c) musikkteater som tilbys.

For opptak til PPU i scenekunst må ett av følgende krav være oppfylt:
 1. en bachelorgrad i utøvende eller skapende scenekunstfag i finansieringskategori A eller B (Departementets finansieringskategorier), med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget.
 2. en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen. Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett av fordypningsfagene som tilbys ved PPU i scenekunst. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden

Søkere må dokumentere kompetanse i norsk (eller annet skandinavisk språk) tilsvarende generell studiekompetanse. Studenter som tas opp til studiet må vise frem gyldig politiattest.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert:

Dokumentasjon Kommentarer
Kopi av pass eller nasjonalt ID-kort

Filnavn:
pass.pdf
Dokumentasjon på din utdanning (høgskole eller universitet)

Filnavn:
vitnemål.pdf eller karakterutskrift.pdf
Last opp både forside på vitnemål og/eller karakterutskrift.

Hvis du fullfører utdanning våren 2024, må du laste opp en karakterutskrift fra desember 2023/ januar 2024 som viser hvor langt du har kommet i studiet.
Språk

Filnavn:
norsk.pdf og/eller engelsk.pdf
Hvis du har videregående utdanning fra et land utenfor Norden må du dokumentere norsk og engelsk språk
CV

Filnavn:
cv.pdf
CV med bilde. List opp utdanning og erfaring.
Digital opptaksprøve


Filnavn:
digitalprovePPU2024.pdf
Krav til videomateriale:
Lag en video av deg selv som utøvende kunstner/kunstnerisk materiale. Det kan være korte utdrag, men det er ønskelig med noe solo/monolog hvor ditt faglige og kunstneriske nivå kommer tydelig frem.
Varighet: 3-5 minutter


Hvordan laste opp videomateriale i søknaden:
Last opp videoen i YouTube, Vimeo eller tilsvarende. Lenken til videoen din skal limes inn i en PDF-fil, og filen skal lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.
Husk at lenken til videoen din må være tilgjengelig hele opptaksperioden. Du kan velge at den er skjult for søk på nett, men kan ikke være passordbeskyttet.


Har du ikke tilgang til, eller kunnskap om, redigering av video kan du lage flere kortere klipp. Lim alle klippene inn i samme PDF-fil.
Følgeskjema for forhåndsgodkjenning samt tilhørende dokumentasjon

Filnavn:
folgeskjemaPPU2024.pdf
Gjelder kun søkere som ikke har en formell bachelorgrad som nevnt ovenfor. 

Fyll ut følgeskjemaet og last skjema og all tilhørende dokumentasjon opp i Søknadsweb senest 1. mars kl.20.59

Kort om opptaksprøvene

Det avholdes ikke fysiske opptaksprøver i 2024. Opptaket er basert på innsendt faglig materiale på video og digitale intervjuer. All innsendt dokumentasjon som er relevant for opptaket vil gjennomgås av opptakskomiteen. 

Opptaksprosess og viktige datoer

1. mars (kl. 23:59) Frist for å sende inn søknad om forhåndsgodkjenning av annen utdanning/vurdering av realkompetanse
1. april (kl. 23:59) Søknadsfrist
Du kan endre søknaden din og laste opp søknadsmateriale helt fram til søknadsfristen.
6. - 7. mai Digitale intervjuer
De som går videre fra digital opptaksprøve vil bli innkalt til et digitalt intervju om bakgrunn, erfaring og motivasjon for studiet.

Språkkrav

Undervisningsspråket på alle våre bachelorstudier er norsk (unntatt bachelorstudium i klassisk ballett - se spesifisert lenger ned).

Masterprogrammene ved KHiO undervises på norsk og/eller engelsk. Mer informasjon om de spesifikke språkkravene finner du i studieplanen til studieprogrammet.

Norskspråklige bachelor- og masterprogram

Har du vitnemål fra norsk eller nordisk videregående skole som gir generell studiekompetanse, så dekkes språkkravene til norsk og engelsk med fagene på vitnemålet.

Har du tatt videregående utdanning fra et land utenfor Norden, må du dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk. 

Har du videregående utdanning fra et land utenfor Norden som i henhold til GSU-lista fra HK-dir ikke dekker engelsk, må du dokumentere engelskkunnskaper. 

Informasjon om hvordan du kan dokumentere norsk og engelsk finner du i listen nedenfor.

Engelskspråklige bachelor- og masterprogram

Språkkrav til engelsk dekkes dersom du har vitnemål fra norsk eller nordisk videregående skole som gir generell studiekompetanse.

Har du videregående utdanning fra et land utenfor Norden som i henhold til GSU-lista fra HK-dir ikke dekker engelsk, må du dokumentere engelskkunnskaper. 

Informasjon om hvordan du kan dokumentere engelsk finner du i listen nedenfor.

Norsk

Norskkunnskaper må dokumenteres på et av følgende vis:

 • Bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole. Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved et norsk universitet.
 • Bestått eksamen fra 1-årig studium (minst 60 studiepoeng) i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, ved et norsk universitet eller høyskole.
 • Skriftlig og muntlig Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten) med "Bestått" eller bedre på begge prøver.
 • Avsluttende prøve i norsk (Norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delprøver.
 • "Bestått" eller bedre på muntlig Test i norsk - høyere nivå, kombinert med minimum B2 som resultat på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig fremstilling i Norskprøven.
 • "Bestått" eller bedre på skriftlig Test i norsk - høyere nivå, kombinert med minimum B2 som resultat i muntlig kommunikasjon i Norskprøven.
For mer informasjon se nettsidene til HK-dir om språkkrav.
Engelsk

Engelskkunnskaper må dokumenteres på et av følgende vis:

 • Bestått engelsk i norsk videregående skole (140 timer)
 • TOEFL med minst 500 poeng på den papirbaserte eller 60 poeng på den nettbaserte testen
 • IELTS Academic test med 5.0 eller bedre
 • PTE Academic, med 51 eller bedre
 • Cambridge ESOL Examinations: First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English
 • The European language certificate (telc): English B2
 • The European language certificate (telc): English B2-C1 University
 • The European language certificate (telc): alle English certificates på C1-nivå
 • Michigan Language Assessment - Innføring av test i engelsk (ECPE og ECCE)

Kravet til engelsk er også dekket hvis du har:

 • bestått minst 60 studiepoeng en universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur
 • ett år på videregående eller minst ett års universitetsstudier i et av disse landene: Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA, med engelsk som undervisningsspråk.
 • fullført en engelskspråklig mastergrad
For mer informasjon se nettsidene til HK-dir om språkkrav.

Vurdering av språkkompetanse utført av opptakskomiteen godtas ikke.

Egne språkkrav for opptak til bachelorstudiet i klassisk ballett

Bachelorstudiet i klassisk ballett er et treårig fulltidsstudium for utdanning av profesjonelle dansere. Studiet er beregnet på spesielt begavede ballett elever, som etter fullført grunnskole, ønsker ytterligere spesialisering i klassisk ballett.

Undervisningsspråket er norsk, men det tilrettelegges for studenter som bare behersker engelsk. Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk (ref. studieplanen).

Kunsthøgskolen støtter seg også her til GSU-listen. Dersom språkkravet for engelsk er registrert som «ikke dekket», må søkere i tillegg levere engelsktest som dokumenterer nivå A2 eller bedre. A2 er en universell standard for språktester og kan dokumenteres med mange forskjellige tester. Nøyaktig hvilken vil variere fra land til land, og i og med at søkere til studiet kan komme fra hele verden vil det ikke være hensiktsmessig å begrense dette til angitte tester.

Vurdering av språkkompetanse utført av opptakskomiteen godtas ikke.

Slik søker du

Registrer søknad

Registrer din søknad i søkerportalen Søknadsweb. Husk å sjekke søknadsfrist til studieprogrammet du ønsker å søke til.

Logg inn på Søknadsweb

Har du spørsmål om registrering og opplasting av dokumenter i Søknadsweb, se denne veiledningen.

Last opp dokumentasjon

Detaljert informasjon om dokumentkravene finner du i opptaksinformasjon til hver enkelt studieprogram.

Generelle kriterier for opplasting av dokumenter i Søknadsweb:

Alle påkrevde dokumenter må være lastet opp i Søknadsweb innen søknadsfristen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om påkrevd dokumentasjon er lastet opp. Vi har dessverre ikke mulighet til å sjekke om det mangler noen dokumenter i søknaden din.

Alle dokumenter må navngis som opplyst om i listen under "Opptaksinformasjon per studieprogram". Ikke last opp ytterligere dokumenter enn de som er listet opp. Dokumenter uten navn eller for mange dokumenter vil ikke bli vurdert. 

Være oppmerksom på at det ikke finnes en "Lever"-knapp. Søknaden din lagres automatisk etter hver endring. Du kan endre søknaden din så mange ganger du vil frem til fristen. 

Alle dokumenter lastes opp som PDF (.pdf), maks. 15 MB per fil. 

Dokumentasjon på utdanning

 • Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående skole eller høyere utdanning (bachelorgrad) må lastes opp. 
 • Alle sider av vitnemålet må lastes opp. 
 • Fullfører du videregående utdanning eller bachelorgrad i opptaksåret må du laste opp karakterutskrift som viser hvor i utdanningsløpet du er nå. Legg også inn en merknad i Søknadsweb. 
 • Søkere som er under utdanning, og som får betinget tilbud om studieplass, må laste opp vitnemålet innen 1. juli. 
 • Du trenger ikke å laste opp vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved KHiO etter 2010.
 • Dokumentasjon på utdanning som ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk, må være oversatt til norsk eller engelsk av en autorisert oversetter. I tillegg må du laste opp dokumentene på originalspråk. 

Svar på søknad

Har du kvalifisert deg til neste opptaksrunde, tar vi kontakt med deg per e-post og informerer deg om videre prosess. 

Er du ikke kvalifisert til å gå videre til neste opptaksrunde, sender vi ut informasjon om dette per e-post. I Søknadsweb vil det stå "Under behandling" til opptaket er avsluttet.  

Har du vært med på den siste opptaksrunden, vil du få resultat på opptak via Søknadsweb og e-post.

Svar på opptak til masterstudier med oppstart i høstsemesteret vil vi normalt sende ut i begynnelsen av april.

Svar på opptak til bachelorstudier/årsstudier med oppstart i høstsemesteret vil vi normalt sende ut i slutten av juni.

Studiestart

Etter at du har takket ja til studieplass må du vente til du har blitt opprettet som student i systemet vårt før du kan logge deg inn i Studentweb. Du vil få en e-post med innloggingsinformasjon når det er klart. 

FAQs om opptak

Hva er Kunsthøgskolen i Oslo?

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er en statlig høgskole med rundt 600 studenter og 200 ansatte. Kunsthøgskolen i Oslo ble etablert 1. august 1996 gjennom sammenslåing av fem tidligere uavhengige høgskoler.

Kunsthøgskolen i Oslo består av følgende avdelinger: dans, Operahøgskolen, Teaterhøgskolen , design, kunst og håndverk og Kunstakademiet.

Kunsthøgskolen tilbyr treårige bachelorstudier (180 studiepoeng), toårige masterstudier (120 studiepoeng) og ettårige programmer (60 studiepoeng) i opera og i PPU (Praktisk pedagogisk utdanning). Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr også et doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kunsthøgskolen i Oslo er akkreditert som vitenskapelig høgskole av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Opptak til våre studieprogram foregår lokalt da Kunsthøgskolen i Oslo ikke er en del av Samordna opptak.

Finansering

Hva koster det å studere hos dere?

Semesteravgift

Alle studenter i Norge må betale semesteravgift på 690,- kr til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) hvert semester. Utgifter til undervisningsmateriell (f.eks. bøker) eller eventuelle materialer du benytter i dine verk må du dekke selv.

Studieavgift

Studenter med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift. 

Se Tuition fee for mer informasjon.

Kan jeg få støtte i Lånekassen eller finnes andre stipendordninger?

Ja, alle studier ved Kunsthøgskolen kvalifiserer til studiestøtte hos Lånekassen. Vi har ingen egne stipendordninger. Vi anbefaler deg å selv undersøke andre muligheter, f.eks. ved å bruke Legathåndboken.

Bolig

Har dere studentboliger?

Du kan søke om studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Alle spørsmål om studentbolig rettes til SiO.

Du kan også finne private boliger via: finn.no, utleiemegleren.no, leie-bolig.no, hybel.no, rubrikk.no/eiendom/.

Utdanning og dokumentasjon

Kan jeg få forhåndsvurdering på om jeg kan søke?

Beklager, men vi har ikke kapasitet til å vurdere din kompetanse før opptaket starter. Hvis du er usikker på om din kompetanse oppfyller søknadskravene, så vil du enklest få svar på det ved å søke om opptak.

Jeg fullfører videregående skole (eller bachelorgrad) nå i vår etter søknadsfristen, kan jeg søke?

Ja, vi vil behandle deg på lik linje med andre søkere – forutsatt at du ettersender ditt vitnemål innen 1. juli. Vennligst benytt kommentarfeltet i Søknadsweb når du søker og fortell oss at du er i prosessen med å fullføre studier.

Oppnår du GSK denne våren, må du laste opp en oppdatert karakterutskrift før søknadsfristen og ettersende vitnemål senest 1. juli.

Hva er ettersendingsfrist, og hvem gjelder det?

Ettersendingsfrist er fristen man har for å sende inn/laste opp informasjon som ikke er klart innen den originale dokumentasjonsfristen. 

Dette gjelder søkere som fullfører videregående skole/sin bachelorgrad det vårsemesteret man søker på studier.

Søkere som skal fullføre språktest våren de søker, må dokumentere det innen 1. juli. 

Hvorfor trenger dere mine vitnemål når de allerede ligger på Samordna opptak?

Kunsthøgskolen i Oslo deltar ikke i det samordna opptaket og du må selv sørge for å laste opp på vår Søknadsweb de dokumentene vi trenger for å behandle din søknad.

Må jeg ha stempel med «Rett kopi» på vitnemål jeg laster opp på Søknadsweb?

Nei, det er nok at du skanner dokumentene. Men du må ha originalene tilgjengelig ved studiestart for eventuell stikkprøve av dokumentene.

Søknad og opptaksprøver

Har dere en øvre eller nedre aldersgrense for søkere til studiene deres?

Nei, hos oss kan alle som oppfyller opptakskravene søke.

Når og hvordan kan jeg sende inn søknad?

Vi behandler bare søknader registrert og opplastet i søkerportalen Søknadsweb.

Søknadsweb  og informasjon om opptaksprøver er tilgjengelig to måneder før søknadsfristen.

Alle studier har egne søknadsfrister og den enkelte søker har ansvar for å søke innen sin søknadsfrist. Søknadsfristen finner du i søkerinformasjon per studieprogram.

Hvor finner jeg informasjon om opptaksprøver?

Informasjon om opptaksprøver finner du på siden om opptaksinformasjon per studieprogram. Denne informasjonen blir tilgjengelig to måneder før søknadsfristen.

Når får jeg svar på søknaden min?

Vår seneste frist for å sende ut svar på opptak til masterutdanninger med oppstart i høstsemesteret er i begynnelsen av april.

Svar på opptak til bachelorstudier med oppstart i høstsemesteret sendes ut i slutten av juni. 

Men vi også sender tilbud før dette, slik at du må sjekke e-post fra du søker og utover vår.

Etter opptak

Jeg står på venteliste, hva skjer nå?

Du må takke ja til å stå på venteliste på Søknadsweb. Vi vil ta kontakt med deg hvis en ledig plass dukker opp. Det kan hende vi kontakter deg fram til et par uker etter studiestart.

Vi kan dessverre ikke uttale oss om hvor sannsynlig det er at man vil få plass når man står på ventelisten siden dette kan endre seg fra år til år.

Jeg har takket ja i Søknadsweb, hvorfor kan jeg ikke registrere meg?

I begynnelsen av august vil vi opprette studierett til de søkerne som har takket ja til studieplass. Noen dager etter du har fått studierett vil du også få innlogging av IT.

Jeg har allerede tatt lignende studier ved en annen skole. Kan jeg få min tidligere utdannelse godkjent som en del av graden på KHiO?

Nei, ikke som en del av opptaksprosessen. Du må først søke og ha takket ja til tilbud om studieplass før du søke om innpassing av din tidligere utdanning.

Jeg kan ikke starte på studiet i år, er det mulig å reservere plassen?

Tildelt studieplass kan reserveres til året etter i forbindelse med sykdom, fødsel/adopsjon, militærtjeneste eller dersom det foreligger andre tungtveiende grunner, jf. Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo, §3-4, 6).

Grunn for å reservere må gå ut på at det er utenfor egen kontroll, og ikke at man selv velger å ikke starte på studiet det året man får tilbud om plass. 

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker om utsatt studiestart.

Hvordan er studiet bygget opp?

Har du spørsmål om oppbygging og gjennomføring av studiet finner du dette under hver avdeling:


Se også studieplanen for mer detaljert oversikt. Denne er lenket til nederst på siden som beskriver programmet.

Hvor finner jeg informasjon om studiestart?

Dersom du blir tatt opp til et studieprogram, vil studiestarten bli informert om i ditt tilbudsbrev sammen med annen nødvendig informasjon rundt oppstart. Studiestart er i August. Se for øvrig våre nettsider Ny student på KHiO for informasjon om studiestart.

Hvis du fortsatt har spørsmål kan du sende oss e-post til postmottak@khio.no. Skriv i emnefeltet hvilket studieprogram henvendelsen gjelder.

Jeg har andre spørsmål som ikke er besvart her.

Har du lest om studieprogrammet og informasjon om opptak på våre nettsider? Hvis du har spørsmål om oppbygging og gjennomføring av studiet, så får du svar på dette i studieplanen. Er du utenlandsk bør du også lese vår International Student Handbook. Hvis du fortsatt har spørsmål kan du sende oss e-post til postmottak@khio.no. Skriv i emnefeltet hvilket studieprogram henvendelsen gjelder.

Utsatt studiestart

Dersom du har takket ja til tilbud om opptak på et studieprogram og ikke kan starte, kan du søke om utsatt studiestart.

Hvem kan søke?

Du kan søke om utsatt studiestart på grunnlag av:

 • Sykdom
 • Foreldrepermisjon
 • Verneplikt
 • Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll

Hvordan søker du?

Søknaden om utsatt studiestart må sendes til postmottak@khio.no innen 3 uker etter at du fikk tilbud om studieplass.  Søknaden må dokumenteres. Gyldig dokumentasjon kan være legeattest, fødselsattest eller terminbekreftelse, innkalling fra Forsvaret, etc. Av personvernhensyn skal sensitiv informasjon eller dokumentasjon i forbindelse med søknaden sendes inn per post til:

Kunsthøgskolen i Oslo, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Hva gjør du for å starte studiet etter utsatt studiestart?

Om du får innvilget utsatt studiestart, er du garantert studieplass ved neste opptak. 

Du skal likevel søke på nytt i Søknadsweb innen søknadsfristen. Du ikke trenger å laste opp dokumentasjon på nytt, kun en kopi av e-posten/brevet du fikk av KHiO. Du vil mottat tilbud om studieplass samtidig som alle andre. Husk at du må takke ja til tilbudet innen svarfristen.

Du er garantert plass så lenge du følger ordinære prosedyrer i opptaket.

Kontakt?

Har du spørsmål i forbindelse med søknad om utsatt studiestart, send en e-post til postmottak@khio.no.

Kontakt

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no. Les informasjonen om opptakskravene til de enkelte studieprogrammene nøye før du sender e-post.