Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Semesterstart 2022. Foto: Tilde Wahl Hansen og Håvard Andreas Krogstad Johansen.
Semesterstart 2022. Foto: Tilde Wahl Hansen og Håvard Andreas Krogstad Johansen.

Bachelorstudier

KHiO er ikke del av Samordna opptak og du søker opptak via Søknadsweb. Søknadsfristene finner du i opptaksinformasjon per studieprogram.

Generell studiekompetanse

Opptak til bachelorstudier ved Kunsthøgskolen i Oslo skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. De faglige kvalifikasjonene er nærmere fastsatt i studieplanen for det enkelte studieprogram.

Bestått videregående skole

Den vanligste måten å oppnå generell studiekompetanse (GSK) på er å fullføre og bestå treårig videregående skole.

Fullfører du GSK denne våren må du laste opp oppdatert karakterutskrift og deretter sende dokumentasjon på dette til postmottak@khio.no senest 1.juli.

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse

Har du ikke oppnådd GSK, kan det i visse tilfeller gjøres unntak fra kravet. Unntak gjelder for søkere som gjennom opptaksprøver dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner.

Du må likevel dokumentere kunnskaper i norsk og/eller engelsk.

Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det innen 1. juli, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Videregående skole fra et annet land enn Norge?

Har du utdanning fra et annet land og ønsker å søke høyere utdanning i Norge? GSU-lista viser hvilken utdanning som er likeverdig med GSK og om du dekker språkkravet i engelsk.

Opptaksprøver

Dine faglige kvalifikasjoner vurderes og rangeres ved opptaksprøver.


Opptaksinformasjon per studieprogram

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Bachelorstudium i klassisk ballett

Ledige studieplasser på bachelorstudium i klassisk ballett! Se nedenfor for oppdatert informasjon om ny søknadsfrist og opptakskrav.

Søknadsfrist

11. juni 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse, og kvalifisering via deltagelse i finalen ved de internasjonale ballettkonkurransene Prix de Lausanne og Youth America Grand Prix. Søkere rangeres på bakgrunn av resultatene av opptaksprøvene og konkurransene, og vurderes av den samme opptakskomiteen.

Ved opptak legges det vekt på danseferdigheter, formidlingsevne, utviklingspotensial, personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles ballettdansere i dag.

Undervisningsspråket er norsk, men tilrettelegges for studenter som bare behersker engelsk. Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav satt av programmet.

Alle kvalifiserte søkere skal rangeres.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må lastes opp i PDF format i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert:

Dokumentasjon Kommentar
Dokumentasjon på din utdanning
Filnavn:
Vitnemål.pdf
(maks. 15 MB)
Last opp vitnemål/karakterutskrift.
Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper
Filnavn:
Språkkunnskaper.pdf
(maks 15 MB)
Se informasjon om språkkrav.
Kopi/Scan av pass
Filnavn:
Pass.pdf
(maks 15 MB)
Alle søkere må laste opp en kopi/scan av passet sitt.
Attester
Filnavn:
BAKB2023-attester.pdf
(maks. 15 MB)
Attester fra danselærere bør inneholde lærerens vurdering av din egenhet for profesjonsutdanning i klassisk ballett .
Bilder/foto
Filnavn:
BAKB2023-bilder.jpg
(maks. 15 MB)
Du må du laste opp bilder:
 1. 1st arabesque min. 90°høyre og venstre side.
 2. A la second min. 90°høyre og venstre side.
 3. Helfigur (1st position en face).
 4. Portrett. Ansiktet ditt må vises klart, slik at opptakskomiteen enkelt kan kjenne deg igjen.
Video lenker
Filnavn:
BAKB2023-video.pdf
(Video ca. 15 minutter samlet)
Last opp et dokument med lenker til åpne videoer du har lastet opp på YouTube (eller lignende leverandør, videolenkene må være åpne).
Videoen skal inneholde 8 segmenter (følg lenke til oppgave): assignment for 1. round
Fyll ut Søknadsskjema
Filnavn:
BAKB2023-application-form.pdf
Last ned
Application form BA classical ballet 2023

NB! Veiledning for å opplasting i Søknadsweb:
 1. Last ned skjemaet og lagre det lokalt på din maskin (du må først laste det ned og lagre det, før du kan åpne det i Adobe Acrobate DC og fylle det ut)
 2.  Åpne skjemaet fra det området du lagret det på i din maskin
 3.  Fyll inn alle felter og last opp profilbilde direkte i skjemaet – lagre det igjen på din maskin
 4. Gå deretter inn i Søknadsweb og last opp ditt lagrede skjema der
Dobbeltsjekk før du laster det opp i Søknadsweb at du har fylt ut alle felter og at profilbilde er med i skjemaet (ansiktet må dekke mesteparten av bilde)

Opptaksprosess og viktige datoer

Opptaksprøven er delt i to runder.

11. juni Søknadsfrist Du kan endre søknaden din og laste opp dokumenter helt fram til søknadsfristen går ut.
1. runde
(gjennomgang av søknder)
Opptakskomiteen gjennomgår alle søkere som har lastet opp påkrevde dokumenter (inkludert innsendte videoer).
Opptakskomiteen vurderer hvilke kandidater som går videre til runde 2.
16. juni 2. runde
(digitalt intervju)
Du må være tilgjengelig 16. juni fra kl. 19. Søkere som har kvalifsert seg til runde 2 vil få tilsendt en Zoom-lenke.
I slutten av juni Resultater publiseres Søkere vil få informasjon i Søknadsweb og på e-post.
Bachelorstudium i samtidsdans

Søknadsfrist 

1. februar 2023 (kl. 23:59 )

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan vise modenhet og spesielle faglige kvalifikasjoner. Slike kvalifikasjoner er meget gode dansetekniske ferdigheter eller kreative evner, særlig i emner knyttet til samtidsdans.

Ved opptak legges det vekt på dansetekniske ferdigheter, utøvende og kreative egenskaper og fysiske forutsetninger i lys av de høye krav som stilles dansere.

Anbefalt alder er mellom 19 og 23 år.

I opptaksprøven ser vi etter søkere med gode dansetekniske egenskaper, fysisk intelligens og potensial, åpenhet, intuisjon, og scenisk nærvær. Vi legger stor vekt på potensial og kunstnerisk egenart. Tilstedeværelse og fokus er også viktige egenskaper som viser evnen til å fordøye informasjon og til selvstendig læring.

Søkerne blir nærmere vurdert etter følgende:
• hvordan man tilegner seg koreografisk materiale
• originalitet i improvisasjonsoppgaver
• scenisk nærvær i solopresentasjon
• potensiale til tekniske dansekunnskaper
• evne til stressmestring

Vi ser etter kandidater som etter tre års studier vil kunne nå læringsmålene for BA samtidsdans og som vi anser vil kunne ha mulighet for et liv i kunstformen, som utøvende og skapende dansekunstner.

Søkerne vurderes helhetlig med grunnlag i det nevnte ovenfor. Alle kvalifiserte søkere skal rangeres. De 8 søkerne med høyest rangering får tilbud om studieplass. De neste rangerte søkerne får tilbud om ventelisteplass i den rekkefølgen de er rangerte i.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må lastes opp i PDF format i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert:

Dokumentasjon Kommentar
Dokumentasjon på din utdanning (GSK)  Filnavn:GSK.pdf Last opp ditt vitnemål fra Videregående skole. Dersom du fullfører videregående skole juni 2023, laster du opp karakterutskrift fra desember/januar 2022/2023.
Dokumentasjon på NorskkunnskaperFilnavn: norsk.pdf Dersom du har utdanningsbakgrunn utenfor Norden, må du dokumentere dine norskkunnskaper.
Fyll ut og last opp Følgeskjema
Filnavn: BAMS2023-skjema.pdf
Fyll ut «Følgeskjema BA samtidsdans – opptak 2023» og last opp ditt profilbilde direkte i skjemaet.
Last ned ved å trykke på lenken her:
FØLGESKJEMA BA SAMTIDSDANS - OPPTAK 2023
NB! Veiledning for å opplasting på riktig måte:
1. Last ned skjemaet og lagre det lokalt på din maskin (du må først laste det ned og lagre det, før du kan åpne det i Adobe Acrobate DC og fylle ut)
2. Åpne skjemaet fra det området du lagret det på i din maskin
3. Fyll inn alle felter og last opp profilbilde direkte i skjemaet – lagre det igjen på din maskin
4. Gå deretter inn i SøknadsWeb og last opp ditt lagrede skjema der
Dobbeltsjekk før du laster det opp i SøknadsWeb at du har fylt ut alle felter og at profilbilde er med i skjemaet
Video Lenker 1.prøve Filnavn: BAMS2023-1.prøve.pdf Videomateriale til 1. prøve:
Legg videolenker laget på Vimeo/Youtube (eller lignende leverandør – lenkene må være åpne) inn på en PDF og last opp i SøknadsWeb. Videoene skal inneholde 4 segmenter: maks 6 min sek for hele videosekvensen.
Oppgave til 1. prøve finner du ved å følge denne lenken: OPPGAVE TIL 1.PRØVE

Kort om opptaksprøvene

Invitasjon inkludert detaljert informasjon om de praktiske opptaksprøvene gis direkte til søkere som dekker kravet om formell utdanning og har lastet opp påkrevde dokumenter. Opptaket går over en uke og er organisert i en digital og to fysiske prøver, med utsiling etter hver prøve. I hver prøve øker kompleksiteten og nivået i de ulike klassene, og det vil også være en variasjon av ulike pedagoger.

Opptaksprøver Kommentar
1.prøve Er digital og vil være basert på innsendt videomateriale
2.prøve Kan bestå av blant annet klasser i samtidsdans, klassisk ballett, repertoar og improvisasjon
3.prøve Kan bestå av blant annet klasser i klassisk ballett, samtidsdans, repertoar og improvisasjon, og et intervju med opptakskomiteen. I tillegg må søkeren vise et soloarbeid på 1-3 minutter som kan være koreografert av søker selv eller en annen.
I intervjuet legges det vekt på søkerens motivasjon og interesse for studieprogrammet og for dans, samt evne til refleksjon og kommunikasjon.
Etter 3. prøve vil det være en utsiling av søkere som skal videre til skolens fysioterapeut for å gjennomgå en fysisk test

Opptaksprosess og viktige datoer

1. februar Søknadsfrist Opplasting av opptakskrav stenger 1.februar (kl.23:59). Se hvilke dokumenter som MÅ lastes opp over. 
Februar 2023  Gjennomgang av søknader Gjennomgang av komplette søknader og innsendt oppgave til 1. prøve. Søknader blir vurdert og en utsiling blir gjort basert på innsendt digital oppgave til 1. prøve
Medio februar  Innkalling til 2.prøve  Søkere som går videre fra 1. prøve, vil bli tilsendt en innkalling til fysisk 2. prøve. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet vil fremgå i innkallingen til 2. prøve. Innkallingen blir sendt til e-postadressen du registrerte i Søknadsweb.
Mars (uke 10)  2 og 3 opptaksprøve Opptaksprøvens 2. prøve og 3. prøve strekker seg over en uke. Du må være fysisk tilgjengelig alle dager i uke 10.
Etter endt 2. prøve vil søkernummer på hvem som går videre til 3. prøve bli sendt ut via epost.
Etter endt 3. prøve vil søkernummer på hvem som går videre til fysiske tester, få beskjed ved oppslag. Det vil informeres om hvor, etter 3. prøve.
Begynnelsen av april  Tilbud om opptak/tilbud om å stå på venteliste Søkere som blir tilbudt plass/tilbud om å stå på venteliste eller avslag, vil få en epost til den epostadressen søker er registrert med i Søknadsweb etter endt opptak. 

Bachelorstudium i jazzdans

Søknadsfrist

1. februar 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan vise spesielle faglige kvalifikasjoner.
Slike kvalifikasjoner er meget gode danseferdigheter, særlig i jazzdans.

Ved opptak legges det vekt på danseteknisk kompetanse, musikalitet, dansekunstnerisk egenart, utviklingspotensial, personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i lys av de høye krav som stilles dansere. Erfaring fra andre rytmiske danseformer, som for eksempel streetdance, er relevant. 

Til bachelorstudiet i jazzdans ser vi etter dansere med særlig interesse for å utvikle et sterkt fysisk uttrykk i samspill med ulik rytmisk musikk. Åpenhet og nysgjerrighet for mange ulike danseformer, samt selvstendighet i læringsprosesser er viktige egenskaper.

Anbefalt alder er mellom 19 og 23 år.

I opptaksprøven blir søkerne nærmere vurdert etter følgende faglige kriterier:

• God danseteknisk kompetanse, musikalitet, dansekunstnerisk egenart og scenisk nærvær, særlig i jazzdans.
• Søkerens utviklingspotensial vektlegges, samt personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles dansere.

Vi ser etter dansere med særlig interesse for å utvikle et sterkt fysisk uttrykk i samspill med ulik rytmisk musikk. Åpenhet og nysgjerrighet for mange ulike danseformer, samt selvstendighet i læringsprosesser er viktige egenskaper danseren bør inneha. Erfaring fra andre rytmiske danseformer, som for eksempel streetdance og ballroom er relevant.

Søkerne vurderes helhetlig med grunnlag i det overnevnte. Alle kvalifiserte søkere skal rangeres. De 8 søkerne med høyest rangering får tilbud om studieplass. De neste rangerte søkerne får tilbud om ventelisteplass i den rekkefølgen de er rangerte i.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må lastes opp i PDF format i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert:

Dokumentasjon Kommentar
Dokumentasjon på din utdanning (GSK)  Filnavn: GSK.pdf Last opp ditt vitnemål fra Videregående skole (GSK). Dersom du fullfører videregående skole juni 2023, laster du opp karakterutskrift fra desember/januar 2022/2023.
Dokumentasjon på Norskkunnskaper  Filnavn: norsk.pdf Dersom du har utdanningsbakgrunn utenfor Norden, må du dokumentere dine norskkunnskaper.
Fyll ut og last opp Følgeskjema 
Filnavn:BAJA2023-skjema.pdf
Last ned og lagre skjemaet «Følgeskjema BA jazzdans – opptak 2023» på din maskin.
Last ned og lagre det ved å trykke på lenken her:
FØLGESKJEMA BA JAZZDANS - OPPTAK 2023

NB! Veiledning for å opplasting på riktig måte:
1. Last ned skjemaet og lagre det lokalt på din maskin (du må først laste det ned og lagre det, før du kan åpne det i Adobe Acrobate DC og fylle ut)
2. Åpne skjemaet fra det området du lagret det på i din maskin
3. Fyll inn alle felter og last opp profilbilde direkte i skjemaet – lagre det igjen på din maskin
4. Gå deretter inn i SøknadsWeb og last opp ditt lagrede skjema der
Dobbeltsjekk før du laster det opp i SøknadsWeb at du har fylt ut alle felter og at profilbilde er med i skjemaet

Kort om opptaksprøvene

Alle søkere som dekker kravet om formell utdanning og har lastet opp påkrevde dokumenter, får invitasjon og innkalling til fysiske opptaksprøver. Opptaket går over to uker og er organisert i tre prøver, med utsiling etter hver prøve. I hver prøve øker kompleksiteten og nivået i de ulike klassene, og det vil også være en variasjon av ulike pedagoger.

Opptaksprøver Kommentar
1.prøve 1.prøve består av klasser i jazzdans, streetdance og klassisk ballett. 
2.prøve 2.prøve består av klasser i jazzdans, streetdance og klassisk ballett. I tillegg til dansetekniske klasser må søkeren vise et soloarbeid på 1-3 min, som kan være koreografert av søkerne selv eller en annen. 
3.prøve 3.prøve består av samtidsdans/improvisasjon, jazzdans og streetdance, samt intervju. I intervjuet vil det legges vekt på søkers motivasjon, samt evne til refleksjon og kommunikasjon. Etter 3.prøve vil det være en utsiling av søkere som skal videre til skolens fysioterapeut for å gjennomgå en fysisk test. 

Opptaksprosess og viktige datoer

1. februar Søknadsfrist Opplasting av opptakskrav stenger 1.februar (kl.23:59). Se hvilke dokumenter som MÅ lastes opp over. 
Februar 2023  Gjennomgang av søknader Gjennomgang av søknader. Søkere som har levert en komplett søknad får innkalling til 1.opptaksprøve. 
Medio februar  Innkalling til 1.prøve  Du får tilsendt innkalling til 1.prøve i februar. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet, vil fremgå i innkallingen til 1.prøve. Innkallingen blir sendt til e-postadressen du registrerte i Søknadsweb. 
Mars (13.03-21.03)  Opptaksprøver Opptaksprøvene strekker seg over 3 prøver. Du må være tilgjengelig alle dager. 
Begynnelsen av april  Tilbud om opptak/tilbud om å stå på venteliste Søkere som blir tilbudt plass/tilbud om å stå på venteliste eller avslag, vil få en epost til den epostadressen søker er registrert med i Søknadsweb etter endt opptak. 

Bachelorstudium i skuespillerfag

Søknadsfrist

1. februar 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøvene kan vise til spesielle faglige kvalifikasjoner.

Opptaket skjer gjennom juryering ved opptaksprøver. Årlig oppnevnes nye opptakskomiteer som skal bestå av både interne og eksterne medlemmer. Vi ønsker kandidater som viser fantasi, uttrykksbehov, motivasjon, selvstendighet, samarbeidsevne og scenisk formidlingsevne.

Kandidatene skal beherske norsk/skandinavisk språk. Det forutsettes at søkere fra andre skandinaviske land som får studieplass, lærer seg et norsk målføre.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må lastes opp i PDF format i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert:

Dokumentasjon Kommentar
Dokumentasjon på din utdanning (GSK) 
Filnavn: GSK.pdf
Last opp ditt vitnemål fra Videregående skole (GSK). Dersom du fullfører videregående skole juni 2023, laster du opp karakterutskrift fra desember/januar 2022/2023.
Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2022, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.
Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper 
Filnavn: Norsk.pdf
Filnavn: Engelsk.pdf
Søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden må dokumentere at de behersker norsk og engelsk.
CV
Filnavn: BASF2023-CV.pdf

Med portrettbilde (bildet skal fylle en hel A4-side), navn, fødselsår, bosted, bakgrunn og utdanning og/eller yrkeserfaring.

Monologskjema og self-tape for selvvalgt monolog
Filnavn: BASF2023-monolog.pdf
Last opp din self-tape til egnet plattform. Last ned og fyll ut monologskjema og last deretter ferdig utfylt monologskjema opp i Søknadsweb.

Du kan bli bedt om å sende inn andre dokumenter senere i opptaksprosessen. 

Om opptaksprøvene

Opptaksprøver Kommentar
1.prøve Du leverer din første opptaksprøve samtidig med søknaden din. 
Inntil 100 søkere går videre til 2. prøve.
Innlevert førsteprøve vil være tilgjengelig for opptakskomiteene i 2. og 3. prøve.
2.prøve Dersom du kommer videre til 2. prøve, skal du fremføre en monolog på mellom tre og fire minutter. Det må være en annen monolog enn ved 1. prøve. Du vil få tilsendt nye kriterier for monolog i en separat epost.
Inntil 30 søkere går videre til 3. prøve.
Monologskjema til 2 prøve  Lenke: Monologskjema 2. prøve
3.prøve 3. prøve varer i to uker og består av flere prøver/aktiviteter, både individuelt og i grupper. Hvis du kommer videre til 3.prøve, vil du få mer informasjon.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. februar Søknadsfrist Opplasting av opptakskrav stenger 1.februar (kl.23:59). Se hvilke dokumenter som MÅ lastes opp over. 
Uke 13 Du får beskjed i slutten av uke 13, om du går videre til 2. prøve
Uke 18 2. opptaksprøve Du får innkalling til én av dagene i opptaksprøveperioden, og må sette av en hel dag. Prøven foregår i Oslo og det er ikke mulig å endre prøvedag.
Uke 19 Du får beskjed om du går videre til 3. prøve
Uke 24 og 25 3. opptaksprøve Kandidater som går videre til 3. prøve må være i Oslo i hele opptaksprøveperioden.
Uke 26/27 Tilbud om opptak/tilbud om å stå på venteliste Søkere som blir tilbudt plass/tilbud om å stå på venteliste eller avslag, vil få en epost til den epostadressen søker er registrert med i Søknadsweb etter endt opptak. 

Bachelorstudium i regi

Søknadsfrist 

Nytt opptak i 2024.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Søkerne rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøvene. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Opptakene skjer gjennom juryering ved opptaksprøver. Det gjennomføres en helhetlig vurdering av hver enkelt søker med særlig vekt på kunstnerisk egenart og personlig egnethet.

Kandidatene må kunne både norsk og engelsk.


Bachelorstudium i grafisk design og illustrasjon

Søknadsfrist

3. april 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. Ved opptak legges det vekt på søkernes design- og illustrasjonsfaglige anlegg, formforståelse og refleksjonsevne. Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglig utviklingspotensial, evne, ambisjoner og kunnskaper innen grafisk design og illustrasjon.

Opptaksprøven er todelt og kan inkludere et intervju.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet. 
Søknadsweb åpnes for registrering og opplasting 1. februar. 

Dokumenter Kommentarer

Besvarelser av opptaksprøver

Filnavn: BAGI2023-01.pdf, BAGI2023-02.pdf osv. 

Opptaksprøve del 1 2023.  

Alle oppgavene skal besvares. 

Lastes opp i PDF-format, hver oppgavebesvarelse i egen fil.

Dokumentasjon på generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn: GSK.pdf  / karakterutskrift.pdf

Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom søknad og opptaksprøve dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. 

Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2023, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Dokumentasjon på språkkunnskaper

Filnavn: Norsk.pdf / Engelsk.pdf 
Undervisningsspråket er hovedsakelig/primært norsk. Søkere som har fullført videregående utdanning utenfor Norden må dokumentere at de behersker et skandinavisk språk og engelsk.

Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper.

CV

Filnavn: BAGI2023-CV.pdf

En kort CV som viser tidligere utdannelse og relevant erfaring.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. februar - 3. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 3. april (kl. 23:59).

Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
April Vurdering av søknader og innsendte besvarelser av opptaksprøver. Alle fullstendige søknader gjennomgås og vurderes av oppnevnt opptakskomite. 
Uke 21 Innkalling til opptaksprøve del 2/ intervju. Søkere som blir funnet kvalifisert videre til opptaksprøve del 2/ intervju vil motta innkalling til denne. 
Uke 23 Opptaksprøve del 2/ intervju Opptaksprøve del 2/ intervju vil foregå digitalt. Informasjon blir sendt direkte til de aktuelle søkerne.
Slutten av juni Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2023 og dokumentasjon på språkkunnskaper.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Bachelorstudium i klesdesign og kostymedesign

Søknadsfrist 

3. april 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglig  utviklingspotensial og søkerens:

 • nysgjerrighet, iderikdom, engasjement og evne til å reflektere
 • evne til å uttrykke seg visuelt, skriftlig og muntlig
 • interesse, forståelse og sensibilitet for tredimensjonal form og tekstile materialer
 • selvstendighet og samarbeidsevner
 • interesse for klær, kostymer, mote, søm og mønsterkonstruksjon

Opptaksprøven er todelt og kan inkludere et intervju.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet. 
Søknadsweb åpnes for registrering og opplasting 2 måneder før søknadsfristen. 

Dokumenter Kommentarer

Besvarelser av opptaksprøver

Filnavn: BAKK2023-01.pdf, BAKK2023-02.pdf osv. 

Opptaksprøve del 1 2023.

Alle oppgavene skal besvares.

Lastes opp i PDF-format, hver oppgavebesvarelse i egen fil.

Dokumentasjon på generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn: GSK.pdf  / karakterutskrift.pdf

Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom søknad og opptaksprøve dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. 

Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2023, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Dokumentasjon på språkkunnskaper

Filnavn: Norsk.pdf / Engelsk.pdf 
Undervisningsspråket er hovedsakelig/primært norsk. Søkere som har fullført videregående utdanning utenfor Norden må dokumentere at de behersker et skandinavisk språk og engelsk.

Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper.

CV

Filnavn: BAKK2023-CV.pdf

En kort CV som viser tidligere utdannelse og relevant erfaring.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. februar - 3. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 3. april (kl. 23:59).

Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
April Vurdering av søknader og innsendte besvarelser av opptaksprøver. Alle fullstendige søknader gjennomgås og vurderes av oppnevnt opptakskomite. 
Uke 21 Innkalling til opptaksprøve del 2/ intervju. Søkere som blir funnet kvalifisert videre til opptaksprøve del 2/ intervju vil motta innkalling til denne. 
Uke 23 Opptaksprøve del 2/ intervju Opptaksprøve del 2/ intervju vil foregå digitalt. Informasjon blir sendt direkte til de aktuelle søkerne.
Slutten av juni Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2023 og dokumentasjon på språkkunnskaper.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Bachelorstudium i interiørarkitektur og møbeldesign

Søknadsfrist 

3. april 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjelde for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Ved opptak legges vekt på:

 • motivasjon for å eksperimentere, lære og reflektere over egen prosess
 • modenhet for å oppnå uavhengighet og vilje til samarbeid
 • nysgjerrighet og analytisk evne til det som befinner seg i og utenfor det profesjonelle feltet
 • følsomhet for tredimensjonalitet og materialitet
 • evne til å visualisere idéer gjennom variasjon av teknikker og uttrykk

Det gjennomføres en helhetlig vurdering av den enkelte søkeren, med særlig vekt på designfaglige utviklingspotensial. Opptaksprøven er todelt og kan inkludere et intervju.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet. 
Søknadsweb åpnes for registrering og opplasting 1. februar. 

Dokumenter Kommentarer

Besvarelser av opptaksprøver

Filnavn: BAIM2023-01.pdf, BAIM2023-02.pdf osv. 

Opptaksprøve del 1 2023.  

Alle oppgavene skal besvares.

Lastes opp i PDF-format, hver oppgavebesvarelse i egen fil.

Dokumentasjon på generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn: GSK.pdf  / karakterutskrift.pdf

Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom søknad og opptaksprøve dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. 

Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2023, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Dokumentasjon på språkkunnskaper

Filnavn: Norsk.pdf / Engelsk.pdf 
Undervisningsspråket er hovedsakelig/primært norsk. Søkere som har fullført videregående utdanning utenfor Norden må dokumentere at de behersker et skandinavisk språk og engelsk.

Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper.

CV

Filnavn: BAIM2023-CV.pdf

En kort CV som viser tidligere utdannelse og relevant erfaring.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. februar - 3. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 3. april (kl. 23:59).

Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
April Vurdering av søknader og innsendte besvarelser av opptaksprøver. Alle fullstendige søknader gjennomgås og vurderes av oppnevnt opptakskomite. 
Uke 21 Innkalling til opptaksprøve del 2/ intervju. Søkere som blir funnet kvalifisert videre til opptaksprøve del 2/ intervju vil motta innkalling til denne. 
Uke 23 Opptaksprøve del 2/ intervju Opptaksprøve del 2/ intervju vil foregå digitalt. Informasjon blir sendt direkte til de aktuelle søkerne.
Slutten av juni Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2023 og dokumentasjon på språkkunnskaper.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Bachelorstudium i medium- og materialbasert kunst

Søknadsfrist 

3. april 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Opptaket er todelt og inkluderer et intervju.

Det kan gjøres unntak fra krav om generell studiekompetanse for søkere som kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Studiet i sin helhet henvender seg til studenter som har evne og interesse for å arbeide med medium og materialbasert kunst innen avdelingens fagområder. Vurderingen gjøres av en tverrfaglig komité, bestående av interne medlemmer fra fagområdene, minst én ekstern representant, samt en studentobservatør. Søkerne rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøvene og intervjuet.

Kriterier som vurderes under opptak er kunstneriske forkunnskaper, motivasjon, kunstnerisk modenhet og utviklingsevne, analytisk, visuell interesse og forståelse samt refleksjons- og formuleringsevne.

Det forutsettes at søkere behersker norsk / skandinavisk og engelsk.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere norskkunnskaper på nivå med bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene eller bestått Bergenstest.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet. 
Søknadsweb åpnes for registrering og opplasting 1. februar. 

Husk at du må velge tilknytning til ett av avdelingens fagområde. Du kan velge å krysse av for inntil to fagområder, men husk å markere hva som er ditt førstevalg og hva som er ditt andrevalg med tallene 1 og 2. Fagområdene er: * Grafikk og tegning * Metall- og smykkekunst *Tekstil *Keramikk

Dokumenter Kommentarer

CV

Filnavn: BAMMK2023-CV.pdf 

Med fullt navn, tidligere utdanning og relevant erfaring. 

Dokumentasjon på generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn: GSK.pdf  / karakterutskrift.pdf

Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom søknad og portefølje dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. 

Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2023, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb

Portefølje
Filnavn: BAMMK2023-Portefølje.pdf 
Portefølje skal lastes opp som ett PDF-dokument som inneholder minimum 5 og maksimalt 10 arbeider, ett arbeid per side og maksimalt 10 sider. Total størrelse på dokumentet må ikke overskride 15MB.

Hvert arbeid må dateres og beskrives med tittel, dimensjoner, hvilket medium det er laget i, teknikk, og lenke til nettside dersom det er snakk om en lyd eller videofil (samlet lengde på video/lydfiler skal ikke overstige 10 minutters varighet). 
Dokumentasjon på språkkunnskaper

Filnavn: Norsk.pdf / Engelsk.pdf 
Undervisningsspråket er hovedsakelig/primært norsk. Søkere som har fullført videregående utdanning utenfor Norden må dokumentere at de behersker et skandinavisk språk og engelsk.

Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper.
Søknadsbrev
Filnavn: BAMMK2023-søknadsbrev.pdf 
Søknadsbrev på maksimalt 1 A4-side (400 ord) der du beskriver følgende: 

1) Hvorfor vil du studere kunst, og hvorfor har du valgt bachelorprogrammet ved avdeling kunst og håndverk?    
 
2) Forklar kort din arbeidsmetode/prosess og begrunn din tilknytning og ønske om utforskning ved valgte fagområde.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. februar - 3. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 3. april (kl. 23:59).

Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
Mai Intervju Du vil få nærmere beskjed om dato og tidspunkt dersom du blir invitert til intervju. 
Slutten av juni Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2023 og dokumentasjon på språkkunnskaper.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Bachelorstudium i billedkunst

Søknadsfrist 

3. april 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøver og generell studiekompetanse (GSK). Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom opptaksprøven dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. Det forutsettes at søkeren behersker både norsk og engelsk på lik linje med søkere som har GSK.

Ved opptaksprøven legges det vekt på:

 • motivasjon
 • egnethet for studiet
 • utviklingspotensial
 • tidligere relevant erfaring

Søkerne vurderes helhetlig med grunnlag i de nevnte kriteriene. Med motivasjon menes at vi ønsker å vurdere din åpenhet for å utforske nye kunstneriske strategier og din interesse for samtidskunst og kunstens rolle i samfunnet. Når vi vurderer din egnethet for studiet ser vi på eksperimentell tilnærming, kreativt uttrykk og i hvilken grad du har refleksjon rundt egen produksjon.

Søkerne vurderes ut fra motivasjonstekst, dokumentert arbeid, kvalifikasjoner og intervju. Opptaket foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer. 

Hele opptaksprosessen foregår digitalt, uten fysisk oppmøte. 

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 15 MB per dokument og 100 MB til sammen. Merk at alle filer unntatt bildet lastes opp som PDF. Bruk korrekte filnavn. 

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon av generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn:
Karakterutskrift.pdf /
GSK.pdf

Se ovenfor for info om GSK

Dokumentasjon på språkkunnskaper
(Gjelder kun søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden)

Filnavn:
Norsk.pdf /
Engelsk.pdf

Søkere som har tatt videregående skole utenfor Norden må dokumentere at de behersker et skandinavisk språk og engelsk. Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper

Et portrettbilde av deg selv fra nyere tid

Filnavn: Portrett.jpg

Ansiktet ditt må dekke mesteparten av fotografiet, slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg.

CV

Filnavn: BFK2023-CV.pdf

Med fullt navn, tidligere utdanning og relevant erfaring.

Portfolio

Filnavn: BFK2023-portfolio.pdf

Maksimalt 10 verk, ett verk per side. Dette skal samles i ett PDF-dokument på maksimalt 10 sider.

Hver side kan kun bestå av ett hovedbilde av verket, samt to mindre bilder for å vise sammenheng ved behov.

Hvert verk skal ha følgende informasjon:
 • Årstall
 • Tittel på verket (om det har tittel)
 • Teknikk
 • Størrelse
Det skal ikke være andre beskrivelser av verkene enn det som er nevnt over. Trenger du å beskrive noe mer, bruk motivasjonsbrevet ditt.

Har du lyd- eller bildefil så limer du lenke inn på siden. Makslengde på filen er 5 minutter. (Du kan ha lengre versjon tilgjengelig, men det er ikke sikkert den blir vurdert.)

Opptakskomitéen bruker ca 10 minutter totalt på å gå gjennom hele portfolioen din, så vær bevisst på hva du prioriterer å ha med.

Motivasjonsbrev

Filnavn: BFK2023-motivasjonsbrev.pdf

Maksimalt 300 ord der du beskriver følgende:
* en metode eller et materiale du liker å jobbe med.
* ett av verkene du søker med og hva du har oppnådd/ønsker å oppnå med det.
* forklar hvordan du mener din kunst forholder seg til en bredere kontekst, f.eks andre tendenser i kultur og samfunn eller andre kunstverk, personer, tekster eller situasjoner som har inspirert deg eller hatt innflytelse på deg.

Opptaksprosess og viktige datoer

Tidslinje for opptak til høst 2023: 
1. februar til 3. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokument helt fram til søknadsfristen 3. april (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokument.
Uke 21 Du får beskjed om du har gått videre til intervju. Du informeres på e-post til adressen du oppga i Søknadsweb. 
Uke 22 og 23 Intervjuer Du får innkalling til intervju på et tidspunkt i perioden, og må være tilgjengelig digitalt på det oppgitte tidspunktet. 
Uke 24 Du får beskjed om du har fått studieplass eller ikke. Du informeres i Søknadsweb og på på e-post til adressen du oppga i Søknadsweb.
1. juli Frist for ettersending av dokumenter Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2023. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervjuer. Dokumentasjonen sendes til postmottak@khio.no . Fristen er endelig.

Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Årlig tas det opp om lag 24 studenter.


Masterstudier

Masterprogrammene ved KHiO undervises på norsk og/eller engelsk. Mer informasjon om de spesifikke språkkravene finner du i studieplanen til studieprogrammet.

Generelle opptakskrav

For å søke om opptak til et masterstudium må du normalt ha

 • oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • faglig fordypning på minst 80 studiepoeng i masterprogrammets fagområde.

Opptak skjer på grunnlag av generelle opptakskrav og opptaksprøver. De faglige kvalifikasjonene er nærmere fastsatt i studieplanen for det enkelte studieprogram. 

Du finner spesifikk informasjon om opptakskravet til hvert enkelt masterprogram i listen nedenfor.

Hvis du fullfører graden din i løpet av våren, må du laste opp en aktuell karakterutskrift.

Du ikke trenger å laste opp dokumentasjon av utdanning fullført ved KHiO.


Opptaksinformasjon per studieprogram

For informasjon om hvordan å søke, språkkravene, hvilke dokumenter du må laste opp, audition og viktige datoer, se den engelske versjonen av denne nettsiden.

Søknadsweb (søknadsportalen) åpnes for registrering og informasjon om opptaksprøver publiseres to måneder før søknadsfristen.

Masterstudium i koreografi

Søknadsfrist

1. desember 2022 (kl. 23:59)


Masterstudium i dans

Søknadsfrist

1. desember 2022 (kl. 23:59)


Masterstudium i opera

Søknadsfrist

1. februar 2023 (kl. 23:59)

Undervisningsspråket på masterprogrammet i opera er engelsk, så du finner informasjon om opptakskrav på vår engelske nettside.


Masterstudium i teater

Søknadsfrist 

1. februar 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Mastergradsstudiet bygger på en treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller likeverdig utdanning. Søker må dokumentere fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor teater eller scenekunst.

I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner godkjennes som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Opptak skjer på basis av skriftlig søknad og opptaksprøver.

I forbindelse med søknad må søker sende inn et motivasjonsbrev. Søkere som går videre til praktisk opptaksprøve må også levere en prosjektskisse til eget masterprosjekt innenfor teater eller scenekunst. Ved opptak legges det vekt på teaterfaglig praksis, kunstnerisk potensiale og refleksjonsnivå.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert.
Alle de opplastede dokumentene bør være komprimert til visning på skjerm og de opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen.

Dokumenter Kommentarer
Dokumentasjon på din utdanning

Filnavn:
Vitnemål.pdf
Dokumentasjon på norskkunnskaper

Filnavn:
Norsk.pdf
Gjelder ikke søkere som har videregående utdanning (GSK) fra nordiske land.
Kunstnerisk portfolio

Filnavn:
MATE2023-portfolio.pdf
Portfolio med dokumentasjon av kunstnerisk og/eller teoretisk arbeide (maks. 5 sider), kan også inkludere studentarbeider. Disse arbeidene bør si noe om din scenekunstneriske erfaring, kompetanse og fordypninger. 

Lagre portfolio som én fil. Dersom du har mediefiler, lim inn lenker til arbeidet i dokumentet. 
Motivasjonsbrev

Filnavn:
MATE2023-motivasjon.pdf
Du skal sende inn en motivasjonsvideo på to minutter, samt et motivasjonsbrev på maks. 3 sider.

Lenken til motivasjonsvideo legges i samme fil som motivasjonsbrevet. 

Om opptaksprøvene og datoer

Opptaksprøven foregår i to runder. Tidligere studier, motivasjonsbrev og dokumentert praksis danner vurderingsgrunnlaget for komitéen i den første prøven.

20-30 søkere går videre til andre opptaksprøve og vil bli bedt om å levere en oppgave. Informasjon om oppgaven samt dag og tid kommer med invitasjonen.

Datoer Kommentarer
1. februar Søknadsfrist
Søknadsweb stenger for registrering og opplasting av dokumentasjon. 
Del 1: uke 15                                                   
Del 2: uke 16.   
Eksakte datoer kommer med invitasjonen til andre prøve
2. prøve - praktiske prøver

Del 1:
Hver søker vil holde en kunstnerisk presentasjon for opptakskomiteen etterfulgt av en samtale. 

Del 2: Det blir satt av to/tre dager til kollektive prøver og intervju. 
Opptaksresultater publiseres
Alle søkere vil få informasjon om opptaksresultatene til den e-posten du er registrert med i Søknadsweb. 

Masterstudium i Comparative Dramaturgy and Performance Research

Søknadsfrist: 

1. februar 2023 (kl. 23:59)

Undervisningsspråket på masterprogrammet i CDPR er engelsk, så du finner informasjon om opptakskrav på vår engelske nettside.


Masterstudium i design

Søknadsfrist

1. februar 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Studiet kan søkes av alle som har en bachelorutdanning i utøvende kunst-, arkitektur- eller designfag.

Målgruppen for studiet er fagutøvere som ønsker fordypning innen spesialiserte fagområder samt har et ønske om å sette sin egen praksis i en større faglig sammenheng og samfunnskontekst.

Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad i design (180 studiepoeng), eller likeverdig utdanning som omfatter studier på minst 120 studiepoeng relevant til fordypningsområdet som søkes. Søkere med et mindre omfang av relevante fag i bachelorgraden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis har tilsvarende omfang og nivå innen det fordypningsområdet de søker.

Studiet kan søkes av studenter som på opptakstidspunktet kun behersker engelsk. Undervisning og veiledning foregår på norsk og engelsk. Studiet er tilrettelagt for studenter som bare behersker engelsk slik at alle emner og alle faglige valgmuligheter kan gjennomføres uten at studenten behersker norsk.

Med søknaden skal også følge:

 • Curriculum Vitae
 • Motivasjonsbrev
 • Portefølje med med faglig relevante arbeider

Ved opptak foretas en samlet vurdering av søkernes:

 • tidligere utdanning og erfaring
 • faglige nivå og utviklingspotensial
 • motivasjon for studiene

Søkerne kan bli innkalt til intervju.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. 
Alle de opplastede dokumentene bør være komprimert til visning på skjerm og de opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen.

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon på bachelorgrad (eller tilsvarende)

Filnavn: 
Vitnemål.pdf eller Karakterutskrift.pdf
(maks. 15 MB)

Alle sider av vitnemålet må lastes opp.
Hvis du fullfører din bachelorgrad vår 2023, må du laste karakterutskrift som viser hvor du er i studiet ditt per nå.

Dokumentasjon på engelskkunnskaper

Filnavn: 
Engelsk.pdf
(maks. 15 MB)

Gjelder ikke søkere som har videregående utdanning (GSK) fra nordiske land. Informasjon om språkkrav.

Curriculum Vitae (CV)

Filnavn:
CV_MADE-2023.pdf
(maks. 15 MB)

Som viser tidligere gjennomført utdanning og relevant erfaring.

Vi ber ikke om anbefalingsbrev i søknaden.

Motivasjonsbrev

Filnavn:
Etternavn_Fornavn_MADE-motivasjon-2023.pdf
(maks. 15 MB)

Vi er nysgjerrige på hvem du er, dine mål og hvorfor du søker deg til Masterstudium i design ved Kunsthøgskolen i Oslo. Du finner informasjon om studieprogrammet her.

Maks. 250 ord.

Motivasjonsbrevet bør inneholde:

 • Hva er du opptatt av og hva ønsker du å videreutvikle i din praksis?
 • Hva er dine forventninger til masterprogrammet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo?

Portfolio

Filnavn:
Etternavn_Fornavn_MADE-portfolio-2023.pdf
(maks. 15 MB)

Porteføljen skal sendes inn som ett dokument med flere sider, maksimum 20 sider. Komprimert til visning på skjerm. Din portefølje vil bli vurdert på skjerm av opptakskomiteen, den bør derfor være enkel å navigere i og bruk av tekst bør være gjennomtenkt.

Porteføljen skal bestå av minimum 5 og ikke flere enn 7 ulike visuelle eksempler på dine egne arbeider/prosjekter. Det er en fordel at alle disse arbeidene til sammen gir et helhetlig bilde av dine kunnskaper og ferdigheter.

Dersom du ønsker å presentere video, webside eller app som del av din portefølje skal disse representeres med skjermbilde og tekst i porteføljen samt link til der disse kan ses på internett.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. des. – 1. feb. Søknadsperiode
Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar (kl. 23:59).
Februar Søknads- og portfoliovurdering
Alle komplette søknader gjennomgås og vurderes av oppnevnt opptakskomite.
Tidlig mars Innkalling til intervju
Søkere som blir vurdert kvalifisert for 2. runde i opptaket blir kalt inn til et intervju som del av opptaksprøvene.
Mars Intervju
Intervjuene gjennomføres digitalt i mars og de inviterte søkerne vil motta informasjon om dato/klokkeslett og digital plattform. I intervjuet får de aktuelle søkerne mulighet til å utdype søknaden sin og sin motivasjon for studiene.
April Resultat
foreligger og tilbud om studieplass, ventelisteplass og avslag blir sendt ut. Søkere kan også se sitt resultat i Søknadsweb. Søkere som får tilbud om studieplass eller plass på ventelisten, må takke ja eller nei i Søknadsweb.
1. juli Frist for ettersending
av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren.
Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Masterstudium i medium- og materialbasert kunst

Søknadsfrist 

1. februar 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bestått treårig kunstutdanning (bachelorgrad 180 studiepoeng eller tilsvarende) på universitets- eller høgskolenivå eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med slik utdanning. Grunnutdanningen må omfatte en fordypning i fag, emne eller emnegruppe på minst 80 studiepoeng innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.

Søkernes kvalifikasjoner, kunnskaper og egnethet vurderes på bakgrunn av portfolio, motivasjonsbrev, faglig tilknytning og annen relevant kompetanse. Opptak til studiet skjer etter innstilling fra en tverrfaglig komité, bestående av interne medlemmer fra fagområdene, et medlem kan være eksternt, og en studentobservatør.

Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.

Dette må du laste opp

Du må laste opp følgende dokumenter i Søknadsweb for at din søknad skal bli godkjent og vurdert av opptakskomiteen. Kun komplette søknader vil bli behandlet.
NB: Søknadsbrev og beskrivelse av arbeider i portefølje må skrives på engelsk:

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon på fullført bachelorgrad (eller lignende utdanning)/karakterutskrift

Filnavn:
vitnemål.pdf eller karakterutskrift.pdf

Om du fullfører din bachelorgrad våren 2023, må du laste opp karakterutskrift som viser gjennomførte emner til dagsdato på programmet.
Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper

Filnavn:
Norsk.pdf/English.pdf
Undervisningsspråket er norsk og engelsk.

Søkere som har fullført videregående skole fra nordiske land trenger ikke å laste opp dokumentasjon på engelskkunnskaper.

CV

Filnavn:
MAMBA2023-CV.pdf

Med fullt navn, søknadsnummer og tidligere utdanning og erfaring.

Portefølje

Filnavn:
MAMBA2023-portfolio.pdf
Porteføljen lastes opp som ett flersidig PDF- dokument (maks. 10 sider og 15 MB).

Porteføljen bør inneholde minimum 8 og ikke flere enn 10 ulike eksempler på dine egne arbeider. Arbeidene skal samlet kunne gi opptakskomiteen en god forståelse av din kunnskap og evner.

Hvert arbeid må dateres og beskrives med en tittel, dimensjoner, hvilket medium som er brukt og en lenke til en webside dersom arbeidet er en lyd- eller videofil.

Husk at beskrivelsene skal skrives på engelsk
.

Den totale lengden av lyd- og videofiler bør ikke overstige 10 minutter. 
Søknadsbrev

Filnavn:
MAMBA2023-application-letter.pdf
Søknadsbrev skal skrives på engelsk, beskrivelse følger derfor på engelsk:
You are required to upload an application letter of max. 1 page (400 words) that reflects on the following:

1) Why are you applying to the MFA program in Medium- and Material Based Art?

2) Give a short description of your artistic practice and main focus.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. des. – 1. feb. Søknadsperiode
Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar (kl. 23:59).
Mars (uke 12) Intervju
Søkere som inviteres til intervju får nærmere beskjed om tidspunkt for sitt intervju.
April Endelig resultat
foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending
av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Masterstudium i kunst og offentlige rom

Søknadsfrist

1. februar 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bestått treårig bachelorgrad i visuell kunst eller likeverdig utdanning som omfatter fag, emne eller emnegruppe hvorav minst 80 studiepoeng relatert til og relevant for studieretningen.

Søkerens kvalifikasjoner, nivå og potensial i forhold til masterstudiet skal i tillegg vurderes på bakgrunn av søkerens portofolio (kunstnerisk nivå) og en tekst som redegjør for søkerens målsettinger og motivasjon med studiet. Det legges særlig vekt på at søkeren viser undersøkende holdninger og evne til å gå inn i problemområder, samt tar initiativ og har stor arbeidsevne.

Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.

Dette må du laste opp

Du må laste opp følgende dokumenter i Søknadsweb for at din søknad skal bli godkjent og vurdert av opptakskomiteen. Kun komplette søknader vil bli behandlet.
NB: Søknadsbrev og beskrivelse av arbeider i portefølje må skrives på engelsk:

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon på oppnådd bachelorgrad (eller lignede utdanning)/karakterutskrift

Filnavn:
vitnemål.pdf eller karakterutskrift.pdf

Om du fullfører din bachelorgrad våren 2023, må du laste opp karakterutskrift som viser gjennomførte emner til dagsdato på programmet. 

Bekreftelse på engelskkompetanse

Filnavn:
English.pdf
Det er en forutsetning at søkerne behersker engelsk godt. 

Curriculum Vitae

Filnavn:
MAPS2023-CV.pdf

Med fullt navn, søknadsnummer og tidligere utdanning og erfaring. 

Portefølje

Filnavn:
MAPS2023-portfolio.pdf
Porteføljen lastes opp som ett flersidig PDF- dokument (maks.10 sider og 15 MB).

Porteføljen bør inneholde minimum 8 og ikke flere enn 10 ulike eksempler på dine egne arbeider. Arbeidene skal samlet kunne gi opptakskomiteen en god forståelse av din kunnskap og evner.

Hvert arbeid må dateres og beskrives med en tittel, dimensjoner, hvilket medium som er brukt og en lenke til en webside dersom arbeidet er en lyd- eller videofil.

Husk at beskrivelsene skal skrives på engelsk. 
Den totale lengden av lyd- og videofiler bør ikke overstige 10 minutter. 
Søknadsbrev

Filnavn:
MAPS2023-application-letter.pdf
Søknadsbrev skal skrives på engelsk, beskrivelse følger derfor på engelsk:  

You are required to upload an application letter of max. 1 page (400 words) that reflects on the following:

1) Why are you applying to the MFA program in Art and Public Space?

2) Give a short description of your artistic practice and main focus.

Opptaksprosess og viktige datoer

1. desember 2022 – 1. februar 2023 Søknadsperiode
Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar 2022 (kl. 23:59).
.
Mars (uke  11) Intervju
Søkere som inviteres til intervju får nærmere beskjed om tidspunkt for sitt intervju.
 April Resultater
Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending
Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2023.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Masterstudium i billedkunst

Søknadsfrist 

1. februar 2023 (kl. 23:59)


Årsstudier

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres to måneder før søknadsfristen.

Fra og med studieåret 2023/2024 tilbys studieprogrammet PPU i scenekunst, med valgbar fordypning i dans, teater eller musikkteater (erstatter PPU i dans og PPU i teater).

Årsstudium i opera

Søknadsfrist 

Vi har fortsatt ledige plasser på årsstudium, og har ny søknadsfrist:

30. april 2023 (kl. 23:59)

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. Studiet forutsetter fullført musikkutdanning på høgskolenivå av minst to års varighet (120 studiepoeng). Studenter som tas opp til studiet, må vise et særlig talent for musikkdramatisk uttrykk. Søkerne rangeres i henhold til resultatene av opptaksprøvene.

Vi kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Dette må du laste opp

Du må laste opp følgende dokumenter i Søknadsweb innen fristen for at din søknad skal bli behandlet: 
Maks 15 MB per dokument. 

Dokumentasjon Kommentarer
Portrettbilde 

Filnavn:
portrett.pdf
Bildet må være av nyere dato, og ansiktet skal dekke mesteparten av bildet.
Utdanning fra høgskole eller universitet 

Filnavn:
vitnemål.pdf eller karakterutskrift.pdf
Last opp både forside på vitnemål og/eller karakterutskrift.

Hvis du fullfører utdanning våren 2023, må du laste opp en karakterutskrift som viser hvor langt du har kommet i studiet.
CV

Filnavn: 
CV.pdf
Samlet oversikt over utdanning, kurs og relevant scenisk erfaring.
Innhold (repertoar/roller), tid og omfang på scenisk erfaring må komme tydelig frem. 
Kandidatskjema

Filnavn:
kandidatskjema.pdf
Fyll ut kandidatskjemaet . 
Språk

Filnavn:
norsk.pdf og/eller engelsk.pdf
Hvis du har videregående utdanning fra et land utenfor Norden må du dokumentere norsk og/eller engelsk språk. Om opptaksprøven og repertoar
Plan for opptaksprøvene:
1. opptaksprøve Opptakskomitéen vurderer ditt innsendte digitale materiale (arier).
Senest 15. mai får du beskjed på e-post om du er invitert til 2. opptaksprøve. 
2. opptaksprøve 2. opptaksprøve foregår fysisk på KHiO 22. mai.
Ved særskilte årsaker kan søkere få innvilget digital 2.prøve. 

Krav til repertoar:

Prøvesangrepertoaret ditt skal bestå av fire selvvalgte arier/scener av ulik karakter. Repertoaret skal dekke minst to ulike epoker og minst to ulike språk. En av ariene du oppgir skal fremføres med resitativ. To av ariene skal filmes og leveres som en del av 1. opptaksprøve. 

Du må levere 1. opptaksprøve innen søknadsfristen. Søknader som ikke er komplette blir ikke vurdert av opptakskomitéen. 

Pianist:
Kandidater som skal delta på 2. opptaksprøve kan få tildelt en av Operahøgskolens pianister. Egen pianist kan benyttes. Om du ønsker å bruke egen pianist må dette spesifiseres i kandidatskjemaet. 
Krav til innspilt video:
 • Du skal levere én video per arie. Videoene skal lastes opp i Vimeo, YouTube eller lignende  og kan ikke være passordbeskyttet. Du fyller inn opptaksrepertoar og lenker i kandidatskjemaet. Dette skal lastes opp i Søknadsweb. 
 • Hver arie skal være tatt opp i én tagning, uredigert og uten klipping.
 • Videoen kan være tatt opp med et hvilket som helst kamera, også mobiltelefon. Det er ingen spesielle krav til kvalitet i lyd og bilde.
 • Du må opplyse om når videoopptaket ble gjort. Opptaket skal ikke være eldre enn 12 måneder.
 • Innspillingen skal være gjort slik at stemmen din trer tydelig fram. Unngå innspilling i et lokale med stor akustikk (f.eks. en kirke med mye etterklang) eller i en forestilling/konsert hvor du beveger deg langt fra mikrofonen.
 • Vi anbefaler at du fremfører repertoaret sammen med pianist.

Spørsmål om opptaket sendes til opptakscenekunst@khio.no. Les informasjonen på denne siden nøye før du sender e-post.

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst

Søknadsfrist 

3. april 2023 (kl. 23:59)

Søknadsfrist for forhåndsgodkjenning av annen utdanning/vurdering av realkompetanse: 

1. mars 2023 (kl. 23:59).

Dersom du ikke oppfyller opptakskravene som beskrevet under Opptakskrav punkt 1 og 2, kan du søke om forhåndsgodkjenning av annen utdanning eller vurdering av realkompetanse.

Mer informasjon finner du lenger ned i avsnitt om «Forhåndsgodkjenning av annen utdanning/vurdering av realkompetanse».

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av godkjente opptakskrav og opptaksprøve. Kandidater søker seg inn på én av de tre fagdidaktiske fordypningsområdene (a) dans, (b) teater eller (c) musikkteater som tilbys.

For opptak til PPU i scenekunst må ett av følgende krav være oppfylt:
 1. en bachelorgrad i utøvende eller skapende scenekunstfag i finansieringskategori A eller B (se DBH for Departementets finansieringskategorier), med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget.
 2. en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen. Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett av fordypningsfagene som tilbys ved PPU i scenekunst. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden

Søkere må dokumentere kompetanse i norsk (eller annet skandinavisk språk) tilsvarende generell studiekompetanse. Studenter som tas opp til studiet må vise frem gyldig politiattest.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert:

Dokumentasjon Kommentar
Digital opptaksprøve

Filnavn:
DigitalprovePPU23.pdf
Instruksjon til videoproduksjon:
Du må lage en enkel video/er ved hjelp av mobilkamera, PC/Mac- eller Ipad kamera.

Opplastes i Vimeo/Youtube (eller tilsvarende).
Lenken til disse videooppgavene skal legges i en PDF-fil og lastes opp i Søknadsweb innen frist 3. april.
Husk å ha din video åpen eller legg ved passord, da komiteen må ha tilgang til videoen til opptaket er avsluttet.

Det digitale opptaket består av 2 deler, A og B.
Har du ikke tilgang eller kunnskap for å redigere alt sammen til en video, kan du laste opp oppgavedelene i separate lenker i en PDF-fil i Søknadsweb. Merk lenken med navn og oppgavenummer.

OPPGAVENE:
A) Legg ved video av deg selv som utøvende kunstner/kunstnerisk materiale.
Varighet maks. 2-3 minutter.

B) Svar på følgende spørsmål i et video-opptak:
Varighet maks. 4 minutter.
 • Hvorfor vil du bli lærer?
 • I hvilke sammenhenger ønsker du å bruke kompetansen som dette studiet gir?
 • Hva ønsker du å undervise i?
 • Hva er din faglige styrke og egenart innen fagområdet.
Motivasjonsbrev

Filnavn:
PPU2023-motivasjonsbrev.pdf

Hva er din motivasjon for å søke studiet og hvilke forventninger har du til studiet? Presiser hvilken spesialisering du søker til, dans, teater eller musikkteater. 

Maks. 1 A4 side.


Dokumentasjon på din utdanning (BA/MA)

Filnavn:
Vitnemål.pdf
Last opp ditt vitnemål (BA/MA). Dersom du fullfører høyere utdanning vår 2023, laster du opp karakterutskrift/bekreftelse fra desember/januar 2022/2023. Denne må være stemplet fra ditt studiested.
Curriculum Vitae

Filnavn:
CV.pdf
CV med bilde.

List opp din utdanning og erfaringer.
Dokumentasjon på norskkunnskaper

Filnavn:
Norsk.pdf
Gjelder søkere som har utdanningsbakgrunn utenfor Norden.

Kort om opptaksprøvene

Det avholdes ikke fysiske opptaksprøver i 2023. Opptaket er basert på innsendte oppgaver og de formelle kravene til dokumentasjon. All innsendt dokumentasjon vil gjennomgås av opptakskomiteen. 

Opptaksprosess og viktige datoer

1. mars Frist for å sende inn søknad om forhåndsgodkjenning av annen utdanning/vurdering av realkompetanse
 3. april (kl. 23:59) Søknadsfrist
Du kan endre søknaden din og laste opp dokumenter og den digitale forprøven helt fram til søknadsfristen.
Digital opptaksprøve

Det avholdes ikke fysiske opptaksprøver i 2023. Opptaket er basert på innsendte oppgaver og de formelle kravene til dokumentasjon. All innsendt dokumentasjon vil gjennomgås av opptakskomiteen.
1. juli Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2023
Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller plass på venteliste.

Forhåndsgodkjenning av annen utdanning/vurdering av realkompetanse

Dersom du ikke har en formell bachelorgrad som nevnt ovenfor, er det mulig å søke om forhåndsgodkjenning av annen utdanning og/eller vurdering av realkompetanse.

Søknadsfrist for forhåndsgodkjenning/vurdering er 1. mars 2023, kl. 23:59.

Søknaden må lastes opp i Søknadsweb og skal inneholde følgende:
 • Utfyllende CV med informasjon om (med nøyaktige til/fra datoer):
  • Utdanningsbakgrunn 
  • Erfaring som utøvende kunstner innenfor dans/teater/musikkteater 
  • Annen relevant arbeidserfaring
 • evt. vitnemål på originalspråket + oversatt til norsk eller engelsk
 • evt. karakterutskrift på originalspråket + oversatt til norsk eller engelsk
 • Studieplan
 • Erfaring som utøvende kunstner innenfor dans/teater/musikkteater dokumenteres med arbeidskontrakter/ bekreftelse/ presseomtale o.l. (samlet i en pdf.)
 • Annen relevant arbeidserfaring dokumenteres med bekreftelser/ kopi av arbeidskontrakter (samlet i en pdf.)

Dersom du ikke laster opp søknad om forhåndsgodkjenning av annen utdanning/vurdering av realkompetanse innen fristen 1. mars, vil du bli vurdert som ikke kvalifisert for PPU opptak.

Språkkrav

Undervisningsspråket på alle våre bachelorstudier er norsk (unntatt bachelorstudium i klassisk ballett).

Masterprogrammene ved KHiO undervises på norsk og/eller engelsk. Mer informasjon om de spesifikke språkkravene finner du i studieplanen til studieprogrammet.

Norskspråklige bachelor- og masterprogram

Har du vitnemål fra norsk eller nordisk videregående skole som gir generell studiekompetanse, så dekkes språkkravene til norsk og engelsk med fagene på vitnemålet.

Har du tatt videregående utdanning fra et land utenfor Norden, må du dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk. 

Har du videregående utdanning fra et land utenfor Norden som i henhold til GSU-lista fra NOKUT ikke dekker engelsk, må du dokumentere engelskkunnskaper. Informasjon om hvordan du kan dokumentere engelsk finner du i listen nedenfor.

Engelskspråklige bachelor- og masterprogram

Språkkrav til engelsk dekkes dersom du har vitnemål fra norsk eller nordisk videregående skole som gir generell studiekompetanse.

Har du videregående utdanning fra et land utenfor Norden som i henhold til GSU-lista fra NOKUT ikke dekker engelsk, må du dokumentere engelskkunnskaper. Informasjon om hvordan du kan dokumentere engelsk finner du i listen nedenfor.

Norsk

Norskkunnskaper må dokumenteres på et av følgende vis:

 • Bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole.
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved et norsk universitet.
 • Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, ved et norsk universitet eller høyskole.
 • Skriftlig og muntlig test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten) med "Bestått" eller bedre på begge prøver.
 • Avsluttende prøve i norsk (Norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delprøver.
 • "Bestått" eller bedre på muntlig test i Bergenstesten, kombinert med minimum B2 som resultat på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig fremstilling i Norskprøven.
 • "Bestått" eller bedre på skriftlig test i Bergenstesten, kombinert med minimum B2 som resultat i muntlig kommunikasjon i Norskprøven. 
Engelsk

Engelskkunnskaper må dokumenteres på et av følgende vis:

 • Bestått engelsk i norsk videregående skole (140 timer)
 • TOEFL med minst 500 poeng på den papirbaserte eller 60 poeng på den nettbaserte testen
 • IELTS Academic test med 5.0 eller bedre
 • PTE Academic, med 51 eller bedre
 • Cambridge ESOL Examinations: First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English

Kravet til engelsk er også dekket hvis du har:

 • en universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur
 • minst ett års universitetsstudier i et av disse landene: Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA, med engelsk som undervisningsspråk
 • fullført en engelskspråklig mastergrad

Slik søker du

Registrer søknad

Registrer din søknad i søkerportalen Søknadsweb. Husk å sjekke søknadsfrist til studieprogrammet du ønsker å søke til.

Logg inn på Søknadsweb

Har du spørsmål om registrering og opplasting av dokumenter i Søknadsweb, se denne veiledningen.

Last opp dokumentasjon

Detaljert informasjon om dokumentkravene finner du i opptaksinformasjon til hver enkelt studieprogram.

Generelle kriterier for opplasting av dokumenter i Søknadsweb:

Alle påkrevde dokumenter må være lastet opp i Søknadsweb innen søknadsfristen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om påkrevd dokumentasjon er lastet opp. Vi har dessverre ikke mulighet til å sjekke om det mangler noen dokumenter i søknaden din.

Alle dokumenter må navngis som opplyst om i listen under "Opptaksinformasjon per studieprogram". Ikke last opp ytterligere dokumenter enn de som er listet opp. Dokumenter uten navn eller for mange dokumenter vil ikke bli vurdert. 

Være oppmerksom på at det ikke finnes en "Lever"-knapp. Søknaden din lagres automatisk etter hver endring. Du kan endre søknaden din så mange ganger du vil frem til fristen. 

Alle dokumenter lastes opp som PDF (.pdf), maks. 15 MB per fil. 

Dokumentasjon på utdanning

 • Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående skole eller høyere utdanning (bachelorgrad) må lastes opp. 
 • Alle sider av vitnemålet må lastes opp. 
 • Fullfører du videregående utdanning eller bachelorgrad i opptaksåret må du laste opp karakterutskrift som viser hvor i utdanningsløpet du er nå. Legg også inn en merknad i Søknadsweb. 
 • Søkere som er under utdanning, og som får betinget tilbud om studieplass, må laste opp vitnemålet innen 1. juli. 
 • Du trenger ikke å laste opp vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved KHiO etter 2010.
 • Dokumentasjon på utdanning som ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk, må være oversatt til norsk eller engelsk av en autorisert oversetter. I tillegg må du laste opp dokumentene på originalspråk. 

Svar på søknad

Har du kvalifisert deg til neste opptaksrunde, tar vi kontakt med deg per e-post og informerer deg om videre prosess. 

Er du ikke kvalifisert til å gå videre til neste opptaksrunde, sender vi ut informasjon om dette per e-post. I Søknadsweb vil det stå "Under behandling" til opptaket er avsluttet.  

Har du vært med på den siste opptaksrunden, vil du få resultat på opptak via Søknadsweb og e-post.

Svar på opptak til masterstudier med oppstart i høstsemesteret vil vi normalt sende ut i begynnelsen av april.

Svar på opptak til bachelorstudier/årsstudier med oppstart i høstsemesteret vil vi normalt sende ut i slutten av juni.

Studiestart

Etter at du har takket ja til studieplass må du vente til du har blitt opprettet som student i systemet vårt før du kan logge deg inn i Studentweb. Du vil få en e-post med innloggingsinformasjon når det er klart. 

FAQs om opptak

Hva er Kunsthøgskolen i Oslo?

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er en statlig høgskole med rundt 600 studenter og 200 ansatte. Kunsthøgskolen i Oslo ble etablert 1. august 1996 gjennom sammenslåing av fem tidligere uavhengige høgskoler.

Kunsthøgskolen i Oslo består av følgende avdelinger: dans, Operahøgskolen, Teaterhøgskolen , design, kunst og håndverk og Kunstakademiet.

Kunsthøgskolen tilbyr treårige bachelorstudier (180 studiepoeng), toårige masterstudier (120 studiepoeng) og ettårige programmer (60 studiepoeng) i opera og i PPU (Praktisk pedagogisk utdanning). Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr også et doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kunsthøgskolen i Oslo er akkreditert som vitenskapelig høgskole av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Opptak til våre studieprogram foregår lokalt da Kunsthøgskolen i Oslo ikke er en del av Samordna opptak.

Finansering

Hva koster det å studere hos dere?

Semesteravgift

Alle studenter i Norge må betale semesteravgift på 640,- kr til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) hvert semester. Utgifter til undervisningsmateriell (f.eks. bøker) eller eventuelle materialer du benytter i dine verk må du dekke selv.

Studieavgift

For studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits har regjeringen foreslått at det skal innføres studieavgift fra og med oppstart av høstsemesteret 2023. 

Se Tuition fee for mer informasjon.

Kan jeg få støtte i Lånekassen eller finnes andre stipendordninger?

Ja, alle studier ved Kunsthøgskolen kvalifiserer til studiestøtte hos Lånekassen. Vi har ingen egne stipendordninger. Vi anbefaler deg å selv undersøke andre muligheter, f.eks. ved å bruke Legathåndboken.

Bolig

Har dere studentboliger?

Du kan søke om studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Alle spørsmål om studentbolig rettes til SiO.

Du kan også finne private boliger via: finn.no, utleiemegleren.no, leie-bolig.no, hybel.no, rubrikk.no/eiendom/.

Utdanning og dokumentasjon

Kan jeg få forhåndsvurdering på om jeg kan søke?

Beklager, men vi har ikke kapasitet til å vurdere din kompetanse før opptaket starter. Hvis du er usikker på om din kompetanse oppfyller søknadskravene, så vil du enklest få svar på det ved å søke om opptak.

Jeg fullfører videregående skole (eller bachelorgrad) nå i vår etter søknadsfristen, kan jeg søke?

Ja, vi vil behandle deg på lik linje med andre søkere – forutsatt at du ettersender ditt vitnemål innen 1. juli. Vennligst benytt kommentarfeltet i Søknadsweb når du søker og fortell oss at du er i prosessen med å fullføre studier.

Oppnår du GSK denne våren, må du laste opp en oppdatert karakterutskrift før søknadsfristen og ettersende vitnemål senest 1. juli.

Hva er ettersendingsfrist, og hvem gjelder det?

Ettersendingsfrist er fristen man har for å sende inn/laste opp informasjon som ikke er klart innen den originale dokumentasjonsfristen. 

Dette gjelder søkere som fullfører videregående skole/sin bachelorgrad det vårsemesteret man søker på studier.

Søkere som skal fullføre språktest våren de søker, må dokumentere det innen 1. juli. 

Hvorfor trenger dere mine vitnemål når de allerede ligger på Samordna opptak?

Kunsthøgskolen i Oslo deltar ikke i det samordna opptaket og du må selv sørge for å laste opp på vår Søknadsweb de dokumentene vi trenger for å behandle din søknad.

Må jeg ha stempel med «Rett kopi» på vitnemål jeg laster opp på Søknadsweb?

Nei, det er nok at du skanner dokumentene. Men du må ha originalene tilgjengelig ved studiestart for eventuell stikkprøve av dokumentene.

Søknad og opptaksprøver

Har dere en øvre eller nedre aldersgrense for søkere til studiene deres?

Nei, hos oss kan alle som oppfyller opptakskravene søke.

Når og hvordan kan jeg sende inn søknad?

Vi behandler bare søknader registrert og opplastet i søkerportalen Søknadsweb.

Søknadsweb  og informasjon om opptaksprøver er tilgjengelig to måneder før søknadsfristen.

Alle studier har egne søknadsfrister og den enkelte søker har ansvar for å søke innen sin søknadsfrist. Søknadsfristen finner du i søkerinformasjon per studieprogram.

Hvor finner jeg informasjon om opptaksprøver?

Informasjon om opptaksprøver finner du på siden om opptaksinformasjon per studieprogram. Denne informasjonen blir tilgjengelig to måneder før søknadsfristen.

Når får jeg svar på søknaden min?

Vår seneste frist for å sende ut svar på opptak til masterutdanninger med oppstart i høstsemesteret er i begynnelsen av april.

Svar på opptak til bachelorstudier med oppstart i høstsemesteret sendes ut i slutten av juni. 

Men vi også sender tilbud før dette, slik at du må sjekke e-post fra du søker og utover vår.

Etter opptak

Jeg står på venteliste, hva skjer nå?

Du må takke ja til å stå på venteliste på Søknadsweb. Vi vil ta kontakt med deg hvis en ledig plass dukker opp. Det kan hende vi kontakter deg fram til et par uker etter studiestart.

Vi kan dessverre ikke uttale oss om hvor sannsynlig det er at man vil få plass når man står på ventelisten siden dette kan endre seg fra år til år.

Jeg har takket ja i Søknadsweb, hvorfor kan jeg ikke registrere meg?

I begynnelsen av august vil vi opprette studierett til de søkerne som har takket ja til studieplass. Noen dager etter du har fått studierett vil du også få innlogging av IT.

Jeg har allerede tatt lignende studier ved en annen skole. Kan jeg få min tidligere utdannelse godkjent som en del av graden på KHiO?

Nei, ikke som en del av opptaksprosessen. Du må først søke og ha takket ja til tilbud om studieplass før du søke om innpassing av din tidligere utdanning.

Jeg kan ikke starte på studiet i år, er det mulig å reservere plassen?

Tildelt studieplass kan reserveres til året etter i forbindelse med sykdom, fødsel/adopsjon, militærtjeneste eller dersom det foreligger andre tungtveiende grunner, jf. Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo, §3-4, 6).

Grunn for å reservere må gå ut på at det er utenfor egen kontroll, og ikke at man selv velger å ikke starte på studiet det året man får tilbud om plass. 

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker om utsatt studiestart.

Hvordan er studiet bygget opp?

Har du spørsmål om oppbygging og gjennomføring av studiet finner du dette under hver avdeling:


Se også studieplanen for mer detaljert oversikt. Denne er lenket til nederst på siden som beskriver programmet.

Hvor finner jeg informasjon om studiestart?

Dersom du blir tatt opp til et studieprogram, vil studiestarten bli informert om i ditt tilbudsbrev sammen med annen nødvendig informasjon rundt oppstart. Studiestart er i August. Se for øvrig våre nettsider Ny student på KHiO for informasjon om studiestart.

Hvis du fortsatt har spørsmål kan du sende oss e-post til postmottak@khio.no. Skriv i emnefeltet hvilket studieprogram henvendelsen gjelder.

Jeg har andre spørsmål som ikke er besvart her.

Har du lest om studieprogrammet og informasjon om opptak på våre nettsider? Hvis du har spørsmål om oppbygging og gjennomføring av studiet, så får du svar på dette i studieplanen. Er du utenlandsk bør du også lese vår International Student Handbook. Hvis du fortsatt har spørsmål kan du sende oss e-post til postmottak@khio.no. Skriv i emnefeltet hvilket studieprogram henvendelsen gjelder.

Kontakt

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no. Les informasjonen om opptakskravene til de enkelte studieprogrammene nøye før du sender e-post.