Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 96, Firefox (Android) 94, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 96, Baidu 7.12, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 96, Edge 95, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Opera 80, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studieinformasjon

Viktig informasjon om studieløpet: Semesteravgift og -registrering, timeplan, permisjon, tilrettelegging, eksamen, utveksling i utlandet, regler og forskrifter og informasjon om kvalitetssikring av utdanningen.

Semesterets varighet studieåret 2021/2022: 

 • Høst 21: 23. august - 17. desember
 • Vår 22: 3. januar - 24. juni

Semesteravgift og registrering

Den lovpålagte semesteravgiften er med på å finansiere velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Semesteravgiften er obligatorisk for alle studenter, og må betales hvert semester. I tillegg må du registrere deg for semesteret i Studentweb.

Først når du har gjort dette, vil du være registrert som aktiv student ved KHiO og kan få lån og stipend fra Lånekassen og tilgang til dine emner i Canvas.

Betale semesteravgift

Logg deg inn i Studentweb, se faktura for semesteravgift og betal semesteravgift innen fristen.

Det tar 1-3 virkedager fra du har betalt i nettbanken din til det er registrert innbetalt hos oss. Bankoverføringer kan ta litt tid, spesielt om det betales fra utlandet. Dobbeltsjekk derfor konto- og KID-nummer for å unngå å måtte sende betaling på nytt.  

Frist:

 • 10. september (høst)
 • 10. februar (vår)

Semesteravgiften er på 640 kroner, hvorav 600 kroner går til studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og 40 kroner betales til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). 

Dersom du ikke ønsker å støtte studentorganisasjonen sitt arbeid for utdanning i det sørlige Afrika, Latin-Amerika og Asia, kan du trekke avgiften på 40 kr.


Semesterregistrering

Når din betaling av semesteravgift har blitt registrert, kan du starte semesterregistreringen.

Frister:

 • 12. september (høst)
 • 12. februar (vår)

I Studentweb, klikk på den store grønne knappen "Start registreringen".

Følg registreringssekvensen. Her blir du bl.a. bedt om følgende: 

Husk at du ikke vil få utbetalt studielån eller få adgang til studenttjenester som f.eks. emnerommene i Canvas før du har gjennomført semesterregistreringen.


Digital studentbevis

Når vi har registrert at semesteravgiften er betalt samt registreringen er fullført oppdateres ditt digitale studentbevis automatisk i løpet av de neste 24 timene.

Appen fungerer som studentbevis og vil være gyldig på lik linje med papirkvittering. Du vil fortsatt trenge adgangskort/studentkort for å f.eks. få tilgang til bygninger og låne bøker.

Les mer om Studentbevis-app og hvordan du kan laste den ned.  

Dersom du har behov for papir-kvittering kan du bestille denne i Studentweb


Student ved flere studiesteder og allerede betalt semesteravgift?

Du trenger bare å betale semesteravgift ved ett studiested, selv om du studerer ved flere. Hovedregelen er at du betaler til studiestedet der du oppholder deg dette semesteret.
Dersom du betaler semesteravgiften ved et annet studiested, må det registreres ved KHiO.
Send en e-post til studentweb@khio.no med dokumentasjon på at du har betalt semesteravgiften innen fristen, for at betalingen skal bli registrert av KHiO.


Motta studielån fra Lånekassen

Hvis du har søkt om studielån fra Lånekassen, vil du få overført dette til din konto etter at semesteravgift er betalt og semesterregistrering er fullført. Da får Lånekassen en kvitteringsmelding om at du er aktiv student ved Kunsthøgskolen i Oslo.


Refusjon av innbetalt semesteravgift

Har du betalt semesteravgiften mer enn en gang for samme semester, kan du få refundert semesteravgiften og SAIH-støtten. Dette gjelder om du har betalt inn flere ganger til samme studentsamskipnad, eller har betalt til forskjellige studentsamskipnader. Du kan også få refundert dersom du avbryter studiet tidlig i semesteret.

Frist for refusjon av semesteravgiften er: 31. oktober (høst) og 28. februar (vår)

Du kan søke om refusjon ved å fylle ut skjemaet.


FAQ

Hvordan endrer jeg navnet mitt på Studentweb?

Du må fylle ut det digitale skjemaet og laste opp gyldig dokumentasjon på navneendringen. Gyldig dokumentasjon er pass, bankkort, førerkort eller stadfesting på navneendring fra folkeregisteret/skatteetaten.

Hvordan endrer jeg min adresse?

Adressa oppdaterer du selv i Studentweb. Klikk på navnet ditt øverst til høyre og velg Min profil. Skriv inn den nye adressa.

Jeg har fått nytt fødselsnummer. Hvordan kan dette registreres i Studentweb?

Du fyller ut det digitale skjemaet og laster opp gyldig dokumentasjon. Når vi har mottatt gyldig dokumentasjon registrerer vi endringene i systemet vårt. Gyldig dokumentasjon er pass, bankkort, førerkort eller bekreftelse på navneendring fra folkeregisteret/skatteetaten.

Min betaling av semesteravgift er ikke registrert i Studentweb.

Dersom det har gått over en uke siden du betalte semesteravgiften, og betalingen enda ikke er registrert i Studentweb, bør du ta kontakt med KHiO. Send en kvittering/printscreen som viser at du har betalt avgiften til studentweb@khio.no fra din studentmail. Husk å inkludere studentnummer og fullt navn.

Dersom du har betalt semesteravgift uten KID, men til riktig kontonummer, vil dette normalt bli oppdaget internt og blir registrert manuelt.

Jeg vil betale semesteravgiften fra utlandet.

Bruk IBAN og BIC/SWIFT dersom du skal betale fra utlandet.

Vær oppmerksom på at dersom du betaler semesteravgiften fra utlandet, vil det kunne ta opptil tre uker før betalingen din blir registrert ved KHiO, og banken din kan kreve et gebyr når du overføre pengene.

Jeg er i permisjon, må jeg allikevel betale semesteravgift?

Du skal ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplan for semester du har fått innvilget permisjon.
Unntaket er dersom du har fødselspermisjon, da kan du velge om du betaler og registrerer deg.
Ønsker du å ta eksamen i permisjonstiden, så må du også betale og registrere deg for semesteret.


Kontakt

Har du andre spørsmål enn nevnt ovenfor, kontakt studentweb@khio.no.

Timeplan

TimeEdit er Kunsthøgskolens sitt system for timeplanlegging og rombooking.

Hovedside for timeplaner (TimeEdit)

Ved å klikke på lenken overfor, så kommer du til en oversiktsside. Nå kan du velge din avdeling og søke opp timeplanen til ditt studieprogram og kull. Du kan også gjøre et individuelt søk (Avansert søk). Her kan du for eksempel søke på ansatte, rom, emne. 

Flere steder på skolen er det også satt opp terminaler der du selv kan gjøre dine søk.

Hvis du ønsker å reservere et rom eller galleri, vennligst ta kontakt med studiekonsulenten på din avdeling. Verksteder bookes av verkstedansvarlig.

Timeplaner og rombooking

Timeplan for vårsemesteret publiseres 15. desember. 
Timeplan for høstsemesteret publiseres 15. juni. 

Hovedside for timeplaner

For spørsmål om din timeplan kontakt studiekonsulent på avdeling. 

For generelle spørsmål og støtte, send e-post til timeedit@khio.no.

Reglementer og forskrifter


Forskrift om studia ved KHiO gir oversikt over reglar om opptak, studierett, organisering av studia, fritak og fråvær, sjukdom eller graviditet i løpet av studietida, eksamen og sensur, grader og vitnemål.

Studentreglementet gir oversikt over studieplan, semesteravgift, lånekasse, forsikring og skade, dokumentasjon av studentarbeid og etiske retningslinjer for studentar.

Reglement

Studentreglement (pdf)
Datadisiplinerklæring (pdf)
Driftsreglement (pdf)
Lånebetingelser for utstyrslageret (pdf)
Godtgjøring/lønn til studenter for verv/arbeid
HMS-instruks (verkstedene) (pdf)
Retningslinjer for servering av alkohol (pdf)
Etiske retningslinjer for Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrifter

Krav til mastergrad (Lovdata)
Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo (Lovdata)
Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 22. februar 2011 nr. 371 om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo (Lovdata)

Permisjon

I noen situasjoner kan du ha behov for permisjon fra studiet. Du kan få permisjon hvis:

 • Du får barn under studiene skal du gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. UH-loven § 4-5.
 • Du har sykdom
 • Du har krevende verv i studentorganisasjoner eller militærtjeneste og sivil verneplikt hvor Vernepliktsverket, eller tilsvarende instans, ikke innvilger utsettelse/fritak
 • Unntaksvis kan permisjon innvilges av andre grunner enn nevnt over, da etter særskilt anbefaling fra faglig ledelse ved ditt studieprogram.

Grunnet koronavirus-situasjonen vil det midlertidig være mulig å søke om permisjon med annen begrunnelse enn det som er nevnt over. I mange tilfeller vil vi kunne løse dette ved tilrettelegging med utsatt eksamen eller utsatt innleveringsfrist. Dersom dette ikke er praktisk mulig i ditt tilfelle vil det være mulig å søke om permisjon på grunn av jobb i helsevesenet, annen helsefaglig begrunnelse enn det som er nevnt over, omsorgsforpliktelse for barn, sykdom/død i familien, eller andre særlige grunner som gjør det vanskelig å fullføre eksamener.

Permisjon innvilges for henholdsvis 1 semester eller 1 år, avhengig av det studieprogram studenten følger. Unntaksvis kan kortere eller lengre permisjon innvilges. Dette betyr at dersom du for eksempel får innvilget permisjon for høstsemesteret 2020 skal du start opp igjen studiene i høstsemesteret 2021.

Det er viktig å huske:

 • Studie- og eksamensretten opphører i permisjonstiden. 
 • Det kan komme endringer i emne- og studieplaner som kan føre til tilpassingsproblemer når du kommer tilbake fra permisjon. 
 • Det vil heller ikke alltid være mulig å fortsette studiene umiddelbart etter endt permisjon. 
 • Kunsthøgskolen vil, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette for at du skal kunne gjenoppta dine studier så raskt som mulig.

Dersom du er kunde i Lånekassen eller SiO er det viktig å ta kontakt med dem for å finne ut hva en eventuell permisjon vil bety for ditt kundeforhold. En permisjon kan bety at lånebetingelser i Lånekassen endres og at du mister dine studentrettigheter i SiO.

Slik søker du om permisjon
For alle permisjonssøknader bruker du skjemaet: Søknad om permisjon.

Søknaden må dokumenteres: 

 • Sykdom/ helsefaglige begrunnelser/ sykdom/død i familien dokumenteres med legeerklæring.
 • Omsorgsforpliktelse for barn dokumenteres med fødselsattest.
 • Jobb i helsevesenet dokumenteres med arbeidsattest.

Dersom du søker om permisjon etter særskilt anbefaling fra faglig ledelse eller av andre særlige grunner som gjør det vanskelig å fullføre eksamen høsten 2020, må søknaden begrunnes.

Søknad sendes postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/søknad om permisjon».

Frist
Søknadsfrist: 1. september for høstsemesteret, 1. februar for vårsemesteret.

I tillegg er studenten selv ansvarlig for å melde tilbakekomst senest innen 1. mai for oppstart i august og 1 . november for oppstart i januar.

Manglende tilbakemelding kan føre til tap av studieplass.

Ta kontakt med studiekonsulent på din avdeling hvis du har spørsmål.

Utsatt studiestart

Hvis du har takket ja til et studieprogram på Kunsthøgskolen i Oslo og ikke kan starte på studiet, kan du søke om utsatt studiestart.

Grunnlag for utsatt studiestart

Du kan søke om utsatt studiestart på grunnlag av: 

 • Sykdom
 • Fødsel/adopsjon
 • Militærtjeneste 
 • Andre tungtveiende grunner
 • For høst 2021 vil det i tillegg være mulig å søke om utsatt studiestart med begrunnelse i covid-19-relaterte årsaker. Studiestart vil da være høst 2022. Søknadsfrist for denne typen søknader er 2. august 2021.

Krav til dokumentasjon

Søknaden må dokumenteres. Gyldig dokumentasjon kan være legeattest, fødselsattest eller terminbekreftelse, innkalling fra Forsvaret, etc.

Innsending av søknad og dokumentasjon

Søknad sendes til postmottak@khio.no eller til Kunsthøgskolen i Oslo, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Obs! Sensitiv dokumentasjon som legeerklæringer skal sendes i posten. 

Frist for å søke om utsatt studiestart er 3 uker etter å ha mottatt studietilbud. 

Hva gjør du for å starte studiet etter utsatt studiestart?

Om du får innvilget utsatt studiestart, vil du ikke bli registrert som student og må heller ikke betale semesteravgift og registrere deg for semesteret.

Du må registrere deg til studiet på nytt innen søknadsfristen for neste opptak for å få beholde studieplassen. Dette gjør du i Søknadsweb

Vær oppmerksom på at du kun trenger å registrere deg for opptak, og at du ikke må laste opp dokumentasjon på nytt. Legg inn en merknad i Søknadsweb om at du har garantert studieplass.

Du er garantert plass så lenge du følger ordinære prosedyrer i opptaket.

Kontakt? 

Ta kontakt med studiekonsulenten for ditt studieprogram dersom du har spørsmål i forbindelse med søknad om utsatt studiestart.

Tilrettelegging

Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen dersom du har en funksjonsnedsettelse eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper. Tilrettelegging skal ha som formål å oppveie de ulemper studentens nedsatte funksjonsevne/ helseproblem medfører.

Grunnet koronavirus-situasjonen vil det midlertidig være mulig å søke om tilrettelegging med annen begrunnelse enn det som er nevnt over. Dette kan blant annet være omsorg for barn, at du er avgangsstudent i en risikogruppe, at du har jobb i helsevesenet eller at du befinner deg i utlandet. Tilrettelegging kan blant annet gis i form av utsatte innleveringsfrister, utsatt eksamen, digital undervisning heller enn oppmøte, eller lignende.

Tilrettelegging skal ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenlignet med andre studenter. Studentene blir prøvd ferdighets- og kunnskapsmessig på lik linje med de øvrige studentene i henhold til studieplanens krav.

Dette betyr at du ikke nødvendigvis vil få innvilget det du søker om.

Eksempler på særskilte behov som kan gi rett til individuell tilrettelegging:

Se også informasjon om tilrettelegging av eksamen.

Krav til dokumentasjon
Behovet for tilrettelegging må dokumenteres av lege/sakkyndig. Skjemaet «Uttalelse fra lege/sakkyndig» må vedlegges søknaden for at den skal kunne behandles. Lege/sakkyndig må gi en kort vurdering av lidelsens/funksjonshemmingens omfang og varighet, og si noe om hvilke konsekvenser den vil ha for deg i studiesituasjonen. I tilfeller der det søkes om tilrettelegging på grunn av lese- og skrivevansker vil det kreves en utfyllende rapport fra sakkyndig.

Dersom du søker om tilrettelegging i forbindelse med korona-situasjonen må søknaden begrunnes.

Bruk skjemaet: Søknad om tilrettelegging i studiehverdagen for studenter med særskilte behov.

Frist
Ta kontakt med Kunsthøgskolen så tidlig som mulig i semesteret. Du kan ta kontakt med studiekonsulent ved din avdeling for en veiledende samtale.

Søknad om tilrettelegging sendes postmottak@khio.no og merkes "Studieseksjonen/Søknad om tilrettelegging i studiehverdagen". Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Ta kontakt med studiekonsulent på din avdeling hvis du har spørsmål.

Eksamen

Begrepet «eksamen» brukes ved Kunsthøgskolen om: Skriftlig, praktisk og/eller muntlig prøve eller annen vurdering av studentens kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for fastsettelse av karakter på vitnemålet eller som inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter som angis på vitnemålet.

Eksamen eller prøve kan gjennomføres som forestilling, utstilling, visning, oppgave, skriftlig prøve, praktisk prøve, muntlig prøve, fremlegging av arbeid/mappe, kombinasjon av ovennevnte eksamensformer.

Trykk på lenkene under for å lese mer om:

På de relevante sidene over finner du søknadsskjemaer for tilrettelegging av eksamen ved særskilte behov, utsatt innleveringsfrist og gyldig fravær på eksamen.

Utveksling

Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer vanligvis alle studenter til å søke om studentutveksling i løpet av studietiden! Det er tilrettelagt for at man skal kunne utveksle til en annen utdanningsinstitusjon i løpet av ditt studieprogram. Et utvekslingsopphold skal vare minst 3 måneder.

Hvordan søker du om utveksling?

Vi anbefaler deg å begynne å tenke på utveksling så tidlig som mulig i ditt studie, siden det kan ta tid å forberede seg og søknadsprosessen kan ta noe tid. Særlig masterstudenter har ofte et mindre vindu i utdanningsplanen sin hvor utveksling er anbefalt. Du bør derfor begynne å tenke på utveksling nesten med en gang du begynner studiet ditt på KHiO. I studieplanen for ditt studie står det når du har mulighet til å dra på utveksling.

 1. Søknad om forhåndsgodkjenning: Før du sender søknad må du få godkjent ønskene dine. Vennligst send inn søknad om forhåndsgodkjenning . Fristen for søknad om forhåndsgodkjenning for utveksling er 10. februar (utveksling høstsemester) og 10. september (utveksling vårsemester). Når du har fått godkjent ønskene dine, sender KHiO beskjed til skolen(e) om at du har tenkt å sende en søknad.
 2. Utforme søknaden: Utformingen kan variere fra skole til skole, så sjekk websidene til den aktuelle skolen for nærmere informasjon og søknadsfrister. Søknaden kan bestå av søknadsskjema, portefølje, CV, motivasjonsbrev og anbefalingsbrev, men dette varierer. Det er ditt eget ansvar å sørge for at søknaden er komplett etter søknadskriteriene og at den blir levert innen søknadsfristen.

Ta kontakt med studieseksjonen så fort du tenker på å dra på utveksling for råd og veiledning.

Utvekslingsavtaler

Kunsthøgskolen i Oslo har utvekslingsavtaler med flere høgskoler og universiteter i mange land. Vi er med i Erasmus+ og Nordplus, som gir deg mulighet til å få ekstrastipend mens du er på utveksling. Når vi har utvekslingsavtale med en skole betyr det blant annet at du slipper å betale skolepenger. Avtaler mellom institusjoner sørger også for en enklere innpassing av utvekslingsoppholdet i graden din.

Full oversikt over avtaler.

For deg som skal på utveksling

Det kan være mye å huske på for deg som skal på utveksling. Vi har samlet mye nyttig informasjon til deg om visum, semesteravgift, forsikring, Erasmus og mer.

Finansiering

Lånekassen

Ved delstudier i utlandet kan du få økonomisk støtte og lån fra Lånekassen. I tillegg til basisstøtte kan det også tildeles reisestøtte, språkstipend, tilleggsstipend og støtte til dekning av skolepenger.

Erasmus-stipend

I tillegg til stipendene fra Lånekassen kan du også få Erasmus-stipend hvis du drar til en skole vi har signert Erasmus-avtale med.

Vitnemål og karakterutskrift

Karakterutskrift kan du bestille ved behov, mens vitnemål utstedes når du har fullført et studieprogram.

Vitnemål for fullført studieprogram

Når du har fullført et studieprogram, får du vitnemål automatisk. Dersom du oppnår en grad, får du også et vitnemålstillegg på engelsk, diploma supplement.

Oppdatering av personlig informasjon

Ettersom et vitnemål kun utstedes en gang, er det viktig at KHiO har korrekt informasjon om deg. Dersom du har byttet navn eller fått nytt personnummer etter at du startet dine studier ved KHiO, må du oppdatere informasjonen her. 

Bekrefte vitnemål

Dersom arbeidsgiver eller andre er i tvil om et vitnemål fra KHiO er ekte, kan de be om å få vitnemålet bekreftet.

Tapt vitnemål?

Dersom vitnemålet ditt er tapt for godt, kan du søke om å få duplikat.

Kvalitet i utdanningen

Hovedfokuset med kvalitetssikring er studiekvaliteten; fra studenten begynner til studenten uteksamineres.

Du blir spurt om kvaliteten på undervisningen i de emner du går på, enten straks emnet er avsluttet eller i forbindelse med avslutning av semesteret. Det foregår en diskusjon mellom lærere og studentrepresentanter om evalueringene. Det er studieleders ansvar at evalueringene fører til endringer der det er ønskelig.

Bibliotek, kommunikasjon, verksteder, utstyr og studieadministrasjon er viktige elementer i læringsmiljøet. Dette miljøet skal også evalueres av studentene. Dine synspunkter som student blir behandlet i Læringsmiljøutvalget (LMU). Halvparten av medlemmene i utvalget er studenter. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret og blir orientert om resultatene av evalueringene en gang i året.

For ytterligere informasjon, se LMU sine sider  eller les om kvalitetssikring.

Etablering av egen praksis

Du kommer deg i arbeid etter utdannelsen ved å forberede deg til arbeidslivet. Undervisningen om arbeidslivet skal bygge opp under den faglige spesialiseringen i utdanningen og spesialisering til arbeidslivet. Kurset er åpent for alle Kunsthøgskolens studenter, og blir lagt i timeplanen til avgangsstudentene.

Nettside for etablering og entreprenørskap i kunst og design.

Bekreftelser

I de fleste tilfeller der du trenger bekreftelse kan du bruke semesterkvittering, Vitnemålsportalen, karakterutskrift, vitnemål eller vedtaksbrev.

Dette har du allerede bekreftelse på

 • at du er student - semesterkvittering bekrefter at du er student dette semesteret og at du har betalt semesteravgift
 • Lånekassen får automatisk beskjed om at du er registrert som student og hvilke eksamener du har tatt
 • Resultatene dine (emne, semester, studiepoeng og karakter) kan du dele digitalt med andre fra Vitnemålsportalen. Trenger du resultater på papir kan du bestille karakterutskrift i Studentweb.
 • Graden - har du mottatt med vitnemålet

Har du allikevel behov for en bekreftelse på studentstatusen din, kan du bestille den i Studentweb.

Dette finner du øverst i menyen i Studentweb under "Mer" og "Bestilling".

Bestillingen gir en PDF med en bekreftelse på at du er student på et studieprogram. 

Det vil normalt ta ca. 10 minutter å produsere denne PDF-en med digital signatur.

Du finner PDF-en under menyvalget "Dokumenter".

Karakterutskrift

Karakterutskriften viser resultatene i alle dine beståtte emner ved KHiO. 

Du kan del resultatene dine digitalt fra Vitnemålsportalen eller du kan bestille digitalt karakterutskrift eller karakterutskrift på papir via Studentweb. 

Bestill karakterutskrift i Studentweb

Du kan når som helst bestille karakterutskrift i Studentweb, enten med digital signatur eller på papir.

Klikk på "Mer"-ikonet øverst til venstre, deretter velger du "Bestillinger".

Velger du "Karakterutskrift på papir" blir utskriften sendt til din semesteradresse. Utskriften blir sendt til din semesteradresse. Hvis denne ikke stemmer velg "Min profil" under navnet ditt på menylinjen og rett opp før du trykker på "Lagre endringer" nederst på siden.

Velger du "Karakterutskrift med digital signatur" vil din bestilling bli tilgjengelig innen få minutter. Utskriften vil bli lagret under "Dokumenter" i Studentweb.

Del resultatene dine digitalt fra Vitnemålsportalen.

Du kan også bestille karakterutskrift i Vitnemålsportalen. Husk at du må være registrert med norsk personnummer for å komme i gang med Vitnemålsportalen.

Dersom arbeidsgivere, studiesteder i utlandet eller andre trenger karakterutskriften din fra KHiO, kan du dele resultatene dine fra Vitnemålsportalen i stedet for å sende en karakterutskrift på papir.