Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studieinformasjon

Viktig informasjon om studieløpet: Semesteravgift og -registrering, timeplan, permisjon, tilrettelegging, eksamen, utveksling i utlandet, regler og forskrifter og informasjon om kvalitetssikring av utdanningen.

Semesterets varighet studieåret 2022/2023: 

 • Høst 2022: 22. august - 16. desember
 • Vår 2023: 2. januar - 23. juni

Timeplan

TimeEdit er Kunsthøgskolens timeplanlegging- og rombookingsystem. 

Gå inn på din avdeling, ditt studieprogram og kull.
Du kan også gjøre et individuelt søk (avansert søk). Her kan du for eksempel søke på ansatte, rom, emne. 

Her finner du din timeplan (TimeEdit)

Timeplaner og rombooking

Timeplan for vårsemesteret publiseres 1. desember. 
Timeplan for høstsemesteret publiseres 15. juni. 

For spørsmål om timeplan og rombooking, kontakt studiekonsulent på din avdeling.

Semesteravgift og registrering

Den lovpålagte semesteravgiften er med på å finansiere velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Semesteravgiften er obligatorisk for alle studenter, og må betales hvert semester. I tillegg må du registrere deg for semesteret i Studentweb.

Først når du har gjort dette, vil du være registrert som aktiv student ved KHiO og kan få lån og stipend fra Lånekassen og tilgang til dine emner i Canvas.

Betale semesteravgift

Logg deg inn i Studentweb, se faktura for semesteravgift og betal semesteravgift i god tid før firsten for semesterregistrering.

Det tar 1-3 virkedager fra du har betalt i nettbanken din til det er registrert innbetalt hos oss. Bankoverføringer kan ta litt tid, spesielt om det betales fra utlandet. Dobbeltsjekk derfor konto- og KID-nummer for å unngå å måtte sende betaling på nytt.  

Du er nødt til å betale semesteravgiften i god tid før fristen for semesterregistrering.

Semesteravgiften er på 640 kroner, hvorav 600 kroner går til studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og 40 kroner betales til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). 

Dersom du ikke ønsker å støtte studentorganisasjonen sitt arbeid for utdanning i det sørlige Afrika, Latin-Amerika og Asia, kan du trekke avgiften på 40 kr.


Semesterregistrering

Når din betaling av semesteravgift har blitt registrert, kan du starte semesterregistreringen.

Frister:

 • 1. september (høst)
 • 1. februar (vår)

I Studentweb, klikk på den store grønne knappen "Start registreringen".

Følg registreringssekvensen. Her blir du bl.a. bedt om følgende: 

Husk at du ikke vil få utbetalt studielån eller få adgang til studenttjenester som f.eks. emnerommene i Canvas før du har gjennomført semesterregistreringen.


Digital studentbevis

Når vi har registrert at semesteravgiften er betalt samt registreringen er fullført oppdateres ditt digitale studentbevis automatisk i løpet av de neste 24 timene.

Appen fungerer som studentbevis og vil være gyldig på lik linje med papirkvittering. Du vil fortsatt trenge adgangskort/studentkort for å f.eks. få tilgang til bygninger og låne bøker.

Les mer om Studentbevis-app og hvordan du kan laste den ned.  

Dersom du har behov for papir-kvittering kan du bestille denne i Studentweb


Student ved flere studiesteder og allerede betalt semesteravgift?

Du trenger bare å betale semesteravgift ved ett studiested, selv om du studerer ved flere. Hovedregelen er at du betaler til studiestedet der du oppholder deg dette semesteret.
Dersom du betaler semesteravgiften ved et annet studiested, må det registreres ved KHiO.
Send en e-post til studentweb@khio.no med dokumentasjon på at du har betalt semesteravgiften innen fristen, for at betalingen skal bli registrert av KHiO.


Motta studielån fra Lånekassen

Hvis du har søkt om studielån fra Lånekassen, vil du få overført dette til din konto etter at semesteravgift er betalt og semesterregistrering er fullført. Da får Lånekassen en kvitteringsmelding om at du er aktiv student ved Kunsthøgskolen i Oslo.


Refusjon av innbetalt semesteravgift

Har du betalt semesteravgiften mer enn en gang for samme semester, kan du få refundert semesteravgiften og SAIH-støtten. Dette gjelder om du har betalt inn flere ganger til samme studentsamskipnad, eller har betalt til forskjellige studentsamskipnader. 

Du kan også få refundert dersom du avbryter studiet tidlig i semesteret. Fristen er 31. oktober (høst) og 28. februar (vår).

Du kan søke om refusjon ved å fylle ut skjemaet.


FAQ

Hvordan endrer jeg navnet mitt på Studentweb?

Du må fylle ut det digitale skjemaet og laste opp gyldig dokumentasjon på navneendringen. Gyldig dokumentasjon er pass, bankkort, førerkort eller stadfesting på navneendring fra folkeregisteret/skatteetaten.

Hvordan endrer jeg min adresse?

Adressa oppdaterer du selv i Studentweb. Klikk på navnet ditt øverst til høyre og velg Min profil. Skriv inn den nye adressa.

Jeg har fått nytt fødselsnummer. Hvordan kan dette registreres i Studentweb?

Du fyller ut det digitale skjemaet og laster opp gyldig dokumentasjon. Når vi har mottatt gyldig dokumentasjon registrerer vi endringene i systemet vårt. Gyldig dokumentasjon er pass, bankkort, førerkort eller bekreftelse på navneendring fra folkeregisteret/skatteetaten.

Min betaling av semesteravgift er ikke registrert i Studentweb.

Dersom det har gått over en uke siden du betalte semesteravgiften, og betalingen enda ikke er registrert i Studentweb, bør du ta kontakt med KHiO. Send en kvittering/printscreen som viser at du har betalt avgiften til studentweb@khio.no fra din studentmail. Husk å inkludere studentnummer og fullt navn.

Dersom du har betalt semesteravgift uten KID, men til riktig kontonummer, vil dette normalt bli oppdaget internt og blir registrert manuelt.

Jeg vil betale semesteravgiften fra utlandet.

Bruk IBAN og BIC/SWIFT dersom du skal betale fra utlandet.

Vær oppmerksom på at dersom du betaler semesteravgiften fra utlandet, vil det kunne ta opptil tre uker før betalingen din blir registrert ved KHiO, og banken din kan kreve et gebyr når du overføre pengene.

Jeg er i permisjon, må jeg allikevel betale semesteravgift?

Du skal ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplan for semester du har fått innvilget permisjon.
Unntaket er dersom du har fødselspermisjon, da kan du velge om du betaler og registrerer deg.
Ønsker du å ta eksamen i permisjonstiden, så må du også betale og registrere deg for semesteret.


Kontakt

Har du andre spørsmål enn nevnt ovenfor, kontakt studentweb@khio.no.

Utsatt studiestart

Hvis du har takket ja til et studieprogram på Kunsthøgskolen i Oslo og ikke kan starte på studiet, kan du søke om utsatt studiestart.

Grunnlag for utsatt studiestart

Du kan søke om utsatt studiestart på grunnlag av: 

 • Sykdom
 • Fødsel/adopsjon
 • Militærtjeneste 
 • Andre tungtveiende grunner

Krav til dokumentasjon

Søknaden må dokumenteres. Gyldig dokumentasjon kan være legeattest, fødselsattest eller terminbekreftelse, innkalling fra Forsvaret, etc.

Innsending av søknad og dokumentasjon

Søknad sendes til postmottak@khio.no og merkes "Utsatt studiestart"

Frist for å søke om utsatt studiestart er tre uker etter å ha mottatt studietilbud. 

Hva gjør du for å starte studiet etter utsatt studiestart?

Om du får innvilget utsatt studiestart, vil du ikke bli registrert som student og må heller ikke betale semesteravgift og registrere deg for semesteret.

Du må registrere deg til studiet på nytt innen søknadsfristen for neste opptak for å få beholde studieplassen. Dette gjør du i Søknadsweb. Vær oppmerksom på at du kun trenger å registrere deg for opptak, og du trenger ikke laste opp dokumentasjonen på nytt. 

Du er garantert plass så lenge du følger ordinære prosedyrer i opptaket.

Kontakt? 

Har du spørsmål i forbindelse med søknad om utsatt studiestart, send en e-post til postmottak@khio.no

Permisjon

I noen situasjoner kan du ha behov for permisjon fra studiet. Du kan få permisjon hvis:

 • Du får barn under studiene skal du gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. UH-loven § 4-5.
 • Du har sykdom.
 • Du har krevende verv i studentorganisasjoner eller militærtjeneste og sivil verneplikt hvor Vernepliktsverket, eller tilsvarende instans, ikke innvilger utsettelse/fritak.
 • Unntaksvis kan permisjon innvilges av andre grunner enn nevnt over, da etter særskilt anbefaling fra faglig ledelse ved ditt studieprogram.

Permisjon innvilges for henholdsvis ett semester eller ett år, avhengig av det studieprogrammet du går på. Dette betyr at dersom du for eksempel får innvilget permisjon for ett år høstsemesteret 2022 skal du start opp igjen studiene i høstsemesteret 2023. Unntaksvis kan kortere eller lengre permisjon innvilges.

Det er viktig å huske:

 • Studie- og eksamensretten opphører i permisjonstiden. 
 • Det kan komme endringer i emne- og studieplaner som kan føre til tilpassingsproblemer når du kommer tilbake fra permisjon. 
 • Det vil ikke alltid være mulig å fortsette studiene umiddelbart etter endt permisjon. 
 • KHiO vil, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette for at du skal kunne gjenoppta dine studier så raskt som mulig.

Om du er kunde i Lånekassen eller benytter deg av tjenestene til SiO, bør du ta kontakt med dem så fort som mulig for å få klarhet i hvordan permisjonen påvirker ditt kundeforhold der.

Slik søker du om permisjon
For alle permisjonssøknader bruker du skjemaet: Søknad om permisjon.

Søknaden må dokumenteres: 

 • Sykdom/helsemessige årsaker dokumenteres med legeerklæring.
 • Fødsel/omsorgsforpliktelse for barn dokumenteres med fødselsattest eller legeerklæring.
 • Andre årsaker må dokumenteres.

Dersom du søker om permisjon etter særskilt anbefaling fra faglig ledelse eller av andre særlige grunner som gjør det vanskelig å fullføre eksamen høsten 2020, må søknaden begrunnes.

Søknad sendes postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/søknad om permisjon».

Frist
Søknadsfrist: 1. september for høstsemesteret, 1. februar for vårsemesteret.

I tillegg er du selv ansvarlig for å melde tilbakekomst senest innen 1. mai for oppstart i august og 1 . november for oppstart i januar.

Manglende tilbakemelding kan føre til tap av studieplass.

Ta kontakt med studiekonsulent hvis du har spørsmål.

Tilrettelegging

Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen dersom du har en funksjonsnedsettelse eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper. Tilrettelegging skal ha som formål å oppveie de ulempene din nedsatte funksjonsevne/ helseproblem medfører.

Tilrettelegging skal ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenlignet med andre studenter. Du blir blir prøvd ferdighets- og kunnskapsmessig på lik linje med de øvrige studentene, i henhold til studieplanens krav.

Dette betyr at du ikke nødvendigvis vil få innvilget det du søker om.

Eksempler på særskilte behov som kan gi rett til individuell tilrettelegging:

Se også informasjon om tilrettelegging av eksamen.

Krav til dokumentasjon
Behovet for tilrettelegging må dokumenteres av lege/sakkyndig. Skjemaet «Uttalelse fra lege/sakkyndig» må vedlegges søknaden for at den skal kunne behandles. Lege/sakkyndig må gi en kort vurdering av omfang og varighet for din funksjonsnedsettelse eller sykdom, og må si noe om hvilke konsekvenser dette vil ha for deg i din studiesituasjon. I tilfeller der det søkes om tilrettelegging på grunn av lese- og skrivevansker er det krav om rapport fra sakkyndig.

Bruk skjemaet: Søknad om tilrettelegging i studiehverdagen for studenter med særskilte behov.

Frist
Ta kontakt med oss så tidlig som mulig i semesteret. Du kan ta kontakt med studiekonsulent på din avdeling for en veiledende samtale.

Søknad om tilrettelegging sendes postmottak@khio.no og merkes "Studieseksjonen/Søknad om tilrettelegging i studiehverdagen". Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Ta kontakt med studiekonsulent hvis du har spørsmål.

Utveksling

Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer vanligvis alle studenter til å søke om studentutveksling i løpet av studietiden! Det er tilrettelagt for at du skal kunne studere ett helt semester ved en annen utdanningsinstitusjon i utlandet i løpet av ditt studieprogram. Praksisopphold avtales individuelt etter søknad. 

Semesterutveksling

Semesterutveksling har varighet minimum 3 måneder og gir deg mulighet til å gjennomføre deler av dine studier i utlandet. KHiO har mange utvekslingsavtaler som gir deg fordeler som økonomisk støtte, fritak av skolepenger v/ vertsskolen og enklere innpass av oppholdet i ditt studieløp. 

Hvordan søker du om utveksling?

Begynne å tenke på utveksling så tidlig som mulig, gjerne allerede i forbindelse med oppstart av dine studier på KHiO! Forberedelser og søknadsprosessen kan ta tid, men å forberede seg til studier i utlandet er også en gøy del av prosessen. I din studieplan står det oppført når du har mulighet til å dra på utveksling. Merk at mastergradsstudenter ofte har et mindre vindu i utdanningsplanen hvor utveksling er anbefalt. 

 1. Søknad om forhåndsgodkjenning
  Før du sender søknad om opptak til utveksling til en vertsinstitusjon, må du få godkjent de institusjonene du ønsker å utveksle til. Det er en fordel at du oppgir flere ønsker, maks fem. Du søker via Søknadsskjema for forhåndsgodkjenning av semesterutveksling   
 2. Frister
  Fristen for søknad om forhåndsgodkjenning er
  - 10. februar for høstsemesteret
  - 10. september for vårsemesteret 
   
 3. Godkjente ønsker
  Når du har fått godkjent dine ønsker mottar du beskjed om det. Du blir gitt en kort frist for å bekrefte at du opprettholder ønskene og må melde i fra om du eventuelt skal trekke et/noen av dine ønsker. 
 4. Nominasjon
  KHiO sender beskjed til skolen(e) om at du har tenkt å sende en søknad. Dette kalles nominasjon og må gjennomføres for at din søknad om opptak til utveksling tas imot av vertsinstitusjonen. 
 5. Utforme søknaden
  Utformingen kan variere fra skole til skole, sjekk nettsiden til den aktuelle skolen for nærmere informasjon og søknadsfrister. Søknaden kan bestå av søknadsskjema, portefølje, CV, motivasjonsbrev og anbefalingsbrev, men dette varierer. Det er ditt ansvar å sørge for at søknaden er komplett etter gitte søknadskriterier og at den blir levert innen søknadsfristen.

Ta kontakt med studieseksjonen for råd og veiledning.

Utvekslingsavtaler

Kunsthøgskolen i Oslo har utvekslingsavtaler med flere høgskoler og universiteter i mange land. Vi er med i Erasmus+ og Nordplus, som gir deg mulighet til å få ekstrastipend mens du er på utveksling. Når vi har utvekslingsavtale med en skole betyr det blant annet at du slipper å betale skolepenger og det er sørget for enklere innpassing av utvekslingsoppholdet i graden din.

Full oversikt over avtaler.

For deg som skal på utveksling

Sett deg inn i viktig informasjon som angår din utveksling i god tid. Vi har samlet mye nyttig informasjon til deg om visum, semesteravgift, forsikring, m.m., samt informasjon om Erasmus+ og de prosedyrer som angår et Erasmus+ utvekslingsopphold. 

Finansiering

Lånekassen

Ved delstudier i utlandet kan du få økonomisk støtte og lån fra Lånekassen. I tillegg til basisstøtte kan det tildeles reisestøtte, språkstipend, tilleggsstipend og støtte til dekning av skolepenger.

Erasmus-stipend

I tillegg til stipendene fra Lånekassen kan du få Erasmus-stipend hvis du drar til en skole vi har signert Erasmus-avtale med. Stipendstørrelsen er EUR 410-460 per måned avhengig av hvilket land du utveksler til. 

Erasmus+ har også tilleggsstipend EUR 250 per måned som kan gis til studenter med barn, studenter med varige funksjonsnedsettelser/kronisk sykdom og studenter med flyktningstatus.  

Praksis

Skal du gjennomføre et praksisopphold under utdanning eller etter fullført grad (trainee), kan du søke om stipend fra Erasmus+. 

Praksis som del av grad
 • Det er din avdeling som godkjenner om du kan gjennomføre praksis under utdanning og ønsker om praksis under utdanning tar du opp med din avdeling  
 • Følgende krav må være tilfredsstilt for at du skal kunne søke om stipend:  
 • Godkjent praksisopphold; oppholdet må være godkjent som del av din grad ved KHiO 
 • Du må være student i et studieprogram ved KHiO når du søker, og under praksisoppholdet  
 • Du må være semesterregistrert og betale semesteravgift 
 • Minimum oppholdslengde er to måneder (60 dager)
 • Vertsorganisasjoner for praksisopphold kan være bedrifter/organisasjoner/institusjoner i EU-land, Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia eller Tyrkia
 • Avtalearbeid, forsikringer og stipendsats ved godkjent støtte: 
 • En praksisavtale Erasmus+ (Learning Agreement) må fylles ut og signeres av deg, vertsorganisasjon og KHiO 
 • En Grant Agreement signeres av deg og KHiO som omhandler ditt stipend og informasjon om nødvendige forsikringer
 • Du må selv sørge for helse, ulykkes- og ansvarsforsikring under oppholdet 
 • Stipend: EUR 410-460 per måned avhengig av vertsland + "top up" for praksis EUR 150 per måned 
 • Søknad: 
 • Du søker via Søknad om stipend til praksisopphold 
 • Søknadsfrister: 20. juni for høstsemesteret og 20. november for vårsemesteret  
Trainee etter fullført grad
 • Avtale om et traineeship etter utdanning initieres av deg og du gjør avtale med bedrift/organisasjon som du ønsker deg til 
 • Følgende krav må være tilfredsstilt for at du skal kunne søke om stipend:
 • Oppholdet må ha varighet minimum 2 måneder (60 dager) 
 • Oppholdet må være avtalt i god tid før du avslutter din grad 
 • Oppholdets startdato må være innen det påfølgende semesteret etter fullført grad
 • Vertsorganisasjoner for praksisopphold kan være bedrifter/organisasjoner/institusjoner i EU-land, Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia eller Tyrkia.
 • Avtalearbeid, forsikringer og stipendsats ved godkjent støtte:
 • En praksisavtale Erasmus+ (Learning Agreement) må fylles ut og signeres av deg, vertsorganisasjon og KHiO
 • En Grant Agreement må signeres av deg og KHiO som omhandler ditt stipend og informasjon om nødvendige forsikringer 
 • Du må selv sørge for helse, ulykkes- og ansvarsforsikring under oppholdet
 • Stipendsatser: EUR 410-460 per måned avhengig av vertsland + "top up" for praksis EUR 150 per måned
 • Søknad: 
 • Du søker via Søknad om stipend til traineeopphold etter endt grad  
 • Søknadsfrist: 15.mai (gitt du avslutter din grad vårsemesteret) 

Avbrutte utvekslings- eller praksisopphold håndteres ulikt gitt årsak for avbruddet. Hele eller deler av utbetalt stipend kan måtte tilbakebetales.  

Eksamen

Begrepet «eksamen» brukes ved Kunsthøgskolen om: Skriftlig, praktisk og/eller muntlig prøve eller annen vurdering av studentens kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for fastsettelse av karakter på vitnemålet eller som inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter som angis på vitnemålet.

Eksamen eller prøve kan gjennomføres som forestilling, utstilling, visning, oppgave, skriftlig prøve, praktisk prøve, muntlig prøve, fremlegging av arbeid/mappe, kombinasjon av ovennevnte eksamensformer.

Trykk på lenkene under for å lese mer om:

På de relevante sidene over finner du søknadsskjemaer for tilrettelegging av eksamen ved særskilte behov, utsatt innleveringsfrist og gyldig fravær på eksamen.

Vitnemål og karakterutskrift

Karakterutskrift kan du bestille ved behov, mens vitnemål utstedes når du har fullført et studieprogram.

Vitnemål for fullført studieprogram

Studenter som har fullført og bestått et gradsgivende studium eller en praktisk-pedagogisk utdanning får vitnemål fra høgskolen. Vitnemål består av to deler, vitnemålet og et Diploma Supplement.

Har du fullført studieprogrammet ditt, og har norsk fødselsnummer, vil du få vitnemålet digitalt fra og med våren 2022. Du vil også få Diploma Supplement (DS) digitalt. Dette betyr at du ikke lenger vil motta vitnemål og DS på papir.

Studenter vil automatisk få digitalt vitnemål i Vitnemålsportalen og i Studentweb

Studenter med dokumentert behov for vitnemål på papir (f.eks. søkere til utenlandske studier) må bestille dette via et eget skjema.

Studenter uten norsk fødselsnummer får automatisk vitnemål på papir.


Hva er et digitalt vitnemål?

Et digitalt vitnemål er et fullverdig vitnemål, og det samme som et vitnemål trykket på papir.

Det digitale vitnemålet er elektronisk signert av SIKT – kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Det er en nasjonal og verifisert sektorløsning for deling av vitnemål i høyere utdanning.  

Når det digitale vitnemålet ditt er produsert, vil det ligge i Vitnemålsportalen. Der vil du alltid gjenfinne det, og du kan derfor ikke miste vitnemålet ditt.

https://www.vitnemalsportalen.no/

Vitnemålets ekthet – del lenke, ikke print

For at vitnemålet ditt skal beholde sin ekthet, må du dele vitnemålet ditt i Vitnemålsportalen. Dette betyr at du deler en lenke i Vitnemålsportalen til de du ønsker skal se vitnemålet ditt.

Hvis du printer ut vitnemålet ditt i Vitnemålsportalen (og ikke deler en lenke), mister vitnemålet sin ekthet.

Har du fått vitnemål på papir før våren 2022?

Har du fått vitnemål på papir før våren 2022 beholder du det.

Innføringen av digitale vitnemål vil ikke gjelde deg.

Dette betyr at du fortsatt må ta godt vare på papirvitnemålet ditt da dette er et verdipapir.

Dine resultater /karakterer i Vitnemålsportalen vil fortsatt ligge der, og det vil fremdeles stå at du har en grad, men du har ikke en digital gyldig versjon av selve vitnemålet ditt (alle sidene i vitnemålet).

Overgangen til digitale vitnemål trer i kraft våren 2022, og du kan derfor ikke be om å få det digitalt.


Når kan jeg forvente å motta vitnemålet?

Vitnemål blir produsert så fort siste sensur er falt og eksamensresultatet er registrert og gjort kjent i Studentweb.

Ditt digitale vitnemål vil være tilgjengelig på Vitnemålsportalen og i Studentweb. Du kan enkelt dele resultatene med potensielle arbeidsgivere, studiesteder eller andre relevante parter.


Vitnemål på papir

Kun studenter uten norsk personnummer vil få vitnemål på papir. I noen tilfeller kan også studenter med norsk personnummer ha behov for vitnemål på papir, som f.eks. søknad om videreutdanninger i utlandet. I disse tilfeller kan det søkes om å få utstedt vitnemål på papir. 

Ettersom et vitnemål kun genereres en gang, er det viktig at KHiO har korrekt informasjon om deg.

Adressen endrer du selv i Studentweb. Husk at denne adressen må være oppdatert og korrekt.

Dersom du har byttet navn eller fått nytt personnummer etter at du har startet dine studier ved KHiO må du oppdatere informasjonen her

Vitnemål på papir blir sendt som rekommandert post. Det vil si at vitnemålet blir returnert til KHiO dersom du ikke henter det hos Posten innen 14 dager eller ikke har oppdatert adressen din i Studentweb. 


Tapt vitnemål på papir? 

Dersom vitnemålet ditt er tapt for godt, kan du søke om å få duplikat.

Det er ikke mulig å få tidligere vitnemål på papir digitalt.


Bekrefte eldre utdanninger

En del eldre resultater er ikke registrert digitalt. Dersom Vitnemålsportalen ikke kan benyttes til å dele resultatene dine, kan Kunsthøgskolen gi en bekreftelse på oppnådd grad. Dette gjelder også for utdanninger fra før sammenslåing av kunsthøgskolen (1998) Vær oppmerksom på at en slik forespørsel vil ta tid å behandle.

Kontakt oss på e-post til postmottak@khio.no. Send oss informasjon om navn, fødselsdato og studieprogram/oppnådd grad.

Vi gir ikke ut noen annen informasjon om våre tidligere studenter og fyller ikke ut tredjeparts-skjema som en del av denne tjenesten.


Karakterutskrift

Karakterutskriften viser resultatene i alle dine beståtte emner ved KHiO.

Du kan dele resultatene dine digitalt fra Vitnemålsportalen eller du kan bestille digitalt karakterutskrift eller karakterutskrift på papir via Studentweb.


Bestille karakterutskrift i Studentweb

Du kan når som helst bestille karakterutskrift i Studentweb, enten med digital signatur eller på papir.

Klikk på "Mer"-ikonet øverst til venstre, deretter velger du "Bestillinger".

Velger du "Karakterutskrift på papir" blir utskriften sendt til din semesteradresse. Utskriften blir sendt til din semesteradresse. Hvis denne ikke stemmer velg "Min profil" under navnet ditt på menylinjen og rett opp før du trykker på "Lagre endringer" nederst på siden.

Velger du "Karakterutskrift med digital signatur" vil din bestilling bli tilgjengelig innen få minutter. Utskriften vil bli lagret under "Dokumenter" i Studentweb.


Del resultatene dine digitalt fra Vitnemålsportalen.

Du kan også bestille karakterutskrift i Vitnemålsportalen. Husk at du må være registrert med norsk personnummer for å komme i gang med Vitnemålsportalen.

Dersom arbeidsgivere, studiesteder i utlandet eller andre trenger karakterutskriften din fra KHiO, kan du dele resultatene dine fra Vitnemålsportalen i stedet for å sende en karakterutskrift på papir.

Bekreftelser

I de fleste tilfeller der du trenger bekreftelse kan du bruke semesterkvittering, Vitnemålsportalen, karakterutskrift, vitnemål eller vedtaksbrev.

Dette har du allerede bekreftelse på

 • at du er student - semesterkvittering bekrefter at du er student dette semesteret og at du har betalt semesteravgift
 • Lånekassen får automatisk beskjed om at du er registrert som student og hvilke eksamener du har tatt
 • Resultatene dine (emne, semester, studiepoeng og karakter) kan du dele digitalt med andre fra Vitnemålsportalen. Trenger du resultater på papir kan du bestille karakterutskrift i Studentweb.
 • Graden - har du mottatt med vitnemålet

Har du allikevel behov for en bekreftelse på studentstatusen din, kan du bestille den i Studentweb.

Dette finner du øverst i menyen i Studentweb under "Mer" og "Bestilling".

Bestillingen gir en PDF med en bekreftelse på at du er student på et studieprogram. 

Det vil normalt ta ca. 10 minutter å produsere denne PDF-en med digital signatur.

Du finner PDF-en under menyvalget "Dokumenter".

Reglementer, lov og forskrifter

Forskrift om studia ved KHiO gir oversikt over reglar om opptak, studierett, organisering av studia, fritak og fråvær, sjukdom eller graviditet i løpet av studietida, eksamen og sensur, grader og vitnemål.

Studentreglementet gir oversikt over studieplan, semesteravgift, lånekasse, forsikring og skade, dokumentasjon av studentarbeid og etiske retningslinjer for studentar.

Reglement

Studentreglement (pdf)
Driftsreglement (pdf)
Utlånsreglement for biblioteket (pdf)
Lånebetingelser for utstyrslageret
HMS-instruks (verkstedene) (pdf)
Etiske retningslinjer for Kunsthøgskolen i Oslo

Lov og forskrifter

Lov om universiteter og høyskoler (Lovdata)
Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i OsloLov om Uniersiteter og høyskoler
(Lovdata)
Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 22. februar 2011 nr. 371 om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo (Lovdata)
Forskrift om opptak til høgare utdanning (Lovdata)
Forskrift om krav til mastergrad (Lovdata)

Evalueringer og undersøkelser

Kunsthøgskolen i Oslo har rutiner for å sikre høy kvalitet på utdanningen som tilbys, og en viktig brikke i dette arbeidet er
tilbakemeldinger fra studentene. Du oppfordres på det sterkeste til å delta i evalueringer av emnene du tar, undervisningen du tilbys
og måten utdanningen er organisert på.

Emneevaluering

Emneevaluering er en del av Kunsthøgskolens kvalitetssystem og inkluderer både studenter og lærere.

Emneevaluering:

 • gir studentene mulighet til å påvirke undervisningen og emnene
 • gir emneansvarlige mulighet til å sikre at undervisningen og læringsaktivitetene gir mening for studentene, og at emnets sammenheng og relevans i programmet er tydelig
 • dokumenterer utviklingen i emnene, slik at historikken ivaretas f.eks. ved utskifting av ansatte eller ved studieplanrevisjoner

Studentundersøkelsen

Kunsthøgskolen i Oslo ønsker å vite hvordan studentene opplever studiehverdagen ved høgskolen, og gjennomfører derfor en studentundersøkelse hvert studieår. Resultatene fra undersøkelsen er viktige for arbeidet med å videreutvikle og forbedre utdanningstilbud og læringsmiljø, og svarene fra undersøkelsen brukes når neste studieår planlegges.

Nasjonale undersøkelser

Studentene oppfordres til å delta i de nasjonale undersøkelsene Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) og Studiebarometeret.

For ytterligere informasjon, se sidene til Læringsmiljøutvalget  eller les om kvalitetssikring.