Fra Ane Thon Knutsens arbeid med sitt ph.d.-prosjekt.
Fra Ane Thon Knutsens arbeid med sitt ph.d.-prosjekt.

Doktorgradsprogram

Doktorgradsutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo er et treårig fulltidsstudium, 180 studiepoeng, som fører fram til doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagområdet for doktorgraden er kunst, som ved KHiO omfatter billedkunst, dans, design, kunst og håndverk, opera og teater.

Utdanningen skal gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med målene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Studiet er praksisbasert; kandidaten har tilgang til relevant og kvalifisert veiledning i dialog med aktivt kunstmiljø på høyt internasjonalt nivå.

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

Studiet består av en opplæringsdel med omfang 30 studiepoeng og et selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid, det kunstneriske doktorgradsarbeidet, av 150 studiepoengs omfang. Opplæringsdelen og doktorgradsarbeidet skal ligge på høyt faglig nivå. Det kunstneriske
doktorgradsarbeid skal være på et nivå som gir det nasjonal og internasjonal relevans.

Doktorgradsutdanningen er kunstfagenes parallell til forskerutdanning og kvalifiserer for kunstnerisk virke og kunstnerisk utviklingsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå. Kompetansen er også relevant for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kompetanse innen kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg til i kunstfeltet, vil kompetanse på dette nivå være etterspurt i offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler og i næringslivet.

Ph.d. - stipendiatstillingar

KHiO lyser kvart år ut ledige stillingar som doktorgradsstipendiat.

Ph.d. i kunstnarisk utviklingsarbeid

Søknadsfrist: 1. desember 2021

Om du er interessert i å motta informasjon om ny kunngjering, meld deg på nyheitsbrevet "På KHiO".

Sjå også ledige stillingar.

Vedlegg - Søknadsskjema til stipendiatsøknad i JobbNorge
Skjemaet må lastast ned her og deretter leggjast inn saman med søknad i JobbNorge-portalen.

Søknadsskjema vert publisert to månader før søknadsfristen går ut.

Nasjonal forskerskole

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunsthøgskolen har opprettet den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid i samarbeid med Norges musikkhøgskole, Universitet i Bergen og Norges teknisk-naturfaglige universitet.

DIKU administrerer forskerskolen. Forskerskolen gir doktorgradsstudenter utdanning på doktorgrads nivå i kunstneriske metoder, etikk og refleksjon.