Presse

Kommunikasjonsarbeidet ved Kunsthøgskolen i Oslo blir organisert av kommunikasjonstemaet.

Vi ønskjer å yte god sørvis til journalistar og andre interesserte og formidlar spørsmål fra pressa til rektoratet og fagavdelingane. Vi kan også hjelpe pressa med å finne fram til rett avdeling for kommentarar, bakgrunnsstoff og saksopplysningar.

På denne sida finn du oversikt over pressekontaktar og pressebilete av faglege leiarar.

Presseførespurnader skal i hovudregelen rettast til teamleiar kommunikasjon som koordinerer spørsmålet vidare.

Pressekontaktar

Teamleiar kommunikasjon Atle Faye 
+47 913 47 369
atle.faye@khio.no

Seniorrådgivar Anne Line Abotnes
+47 920 39 851
anneabot@khio.no

Rådgivar Tom Christer Ruud
+47 486 00 770
tomcruud@khio.no

Seniorrådgivar Even Onsager (permisjon)
+47 408 43 081
evenonsa@khio.no

Seniorkonsulent Mette Aaseth
+ 47 920 56 445
mette.aaseth@khio.no

Pressebilete

Pressebilete kan fritt nyttast til publisering.
Fotokreditering: Kunsthøgskolen i Oslo

Rektor Markus Degerman

Markus Degermann

Fungerande prorektor Anne-Linn Akselsen (til 31.07.2021)

Anne Linn Akselsen

Prorektor for forskning Camille Norment

Camille Norment. Foto Herman Dreyer

Direktør Kristel Jæger Skorge

Kristel Jæger Skorge 2

Teamleiar kommunikasjon Atle Faye

Atle Faye

Dekan Sarah Lookofsky

Avdeling Kunstakademiet

Sarah Lod Dsc0660

Fungerande dekan Synnøve Øyen

Avdeling kunst og handverk

Synnove Oyen Mg 0143

Dekan Snelle Hall

Avdeling dans

Snelle Hall

Dekan Tore Dingstad

Avdeling Operahøgskolen

Tore Dingstad

Dekan Mona Larsen

Avdeling design

Mona Larsen Dsc8909

Dekan Victoria Meirik

Avdeling Teaterhøgskolen

Pressemeldingar