Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Presse

Kommunikasjonsarbeidet ved Kunsthøgskolen i Oslo blir organisert av kommunikasjonstemaet.

Vi ønskjer å yte god sørvis til journalistar og andre interesserte og formidlar spørsmål fra pressa til rektoratet og fagavdelingane. Vi kan også hjelpe pressa med å finne fram til rett avdeling for kommentarar, bakgrunnsstoff og saksopplysningar.

På denne sida finn du oversikt over pressekontaktar og pressebilete av faglege leiarar.

Presseførespurnader skal i hovudregelen rettast til kommunikasjonssjefen som koordinerer spørsmålet vidare.

Pressekontaktar

seniorrådgivar Maia Strand
+47 924 37 394
maia.strand@khio.no

seniorrådgivar Anne Line Abotnes
+47 920 39 851
anneabot@khio.no

seniorrådgivar Even Onsager
+47 408 43 081
evenonsa@khio.no

rådgivar Mette Aaseth
+ 47 920 56 445
mette.aaseth@khio.no

Pressebilete

Pressebilete kan fritt nyttast til publisering.
Fotokreditering: Kunsthøgskolen i Oslo

Rektor Marianne Skjulhaug

Marianne Skjulhaug

Fungerande prorektor for utdanning Heidi Marian Haraldsen

Heidi Marian Haraldsen

Fungerande prorektor for forsking Janne-Camilla Lyster

Janne-Camilla Lyster

Avdelingsdirektør Ketil Akerø (midlertidig)

Ketil Akerø Q7 A3525

Kommunikasjonssjef Atle Faye

Atle Faye S Kv

Fungerande dekan Mike Sperlinger

Avdeling Kunstakademiet

Mike Sperlinger A9303919 Edit

Fungerande dekan Markus Degerman

Avdeling kunst og handverk

Markus Degerman

Dekan Snelle Hall

Avdeling dans

Dekan Anna Elisabeth Einarsson

Avdeling Operahøgskolen

Anna Elisabet Atar Einarsson

Dekan Peter Løchstøer

Avdeling design

Peter Løchstøer

Dekan Victoria Meirik

Avdeling Teaterhøgskolen

Pressemeldingar

På denne sida finn du oversikt over tidlegare pressemeldingar:

15.02.2023: Marianne Skjulhaug blir ny rektor ved KHiO

07.02.2023: 11 har søkt rektorstillinga på KHiO

13.12.2022: Ketil Akerø blir fungerande høgskoledirektør på KHiO

17.06.2022: Peter Løchstøer ny dekan ved avdeling design på KHiO

12.11.2021: Rustam Louis Foss

12.03.2021: Markus Degerman ny rektor på Kunsthøgskolen i Oslo

19.01.2021: Kristel Jæger Skorge ny høgskoledirektør på KHiO

29.10.2020: Fråsegn frå styret ved Kunsthøgskolen i Oslo 29.10.2020

08.11.2019: Mona Larsen ny dekan for avdeling design på KHiO

13.08.2019: Markus Degerman ny dekan ved avdeling kunst og handverk på KHiO

09.05.2019: Snelle Ingrid Hall ny dekan ved avdeling dans på KHiO

25.04.2019: Victoria Meirik tilsett som dekan ved Teaterhøgskolen

04.04.2019: Måns Wrange blir ny rektor på Kunsthøgskolen i Oslo

05.02.2019: Disputas: Merete Røstad

07.03.2018: Stefan Herheim blir professor II ved KHiO

24.08.2017: Balletthøgskolen blir avdeling Dans

05.10.2016: Ny designserie på Kunsthøgskolen

15.06.2016: Frå Utdanningsdirektoratet til Kunsthøgskolen

23.05.2016: 18 studenter åpner avgangsutstilling på Kunstnernes Hus

04.05.2016: 170 studentar syner fram framtidas kunst og design

19.04.2016: Disputas: Siri Hermansen - "The economy of survival"

19.04.2016: Disputas: Birgitte Appelong – «Lys i rom»

19.04.2016: Disputas: Eva-Cecilie Richardsen - "Exhibiting Choreography"

11.04.2016: Yuka Oyama: «The Stubborn Life of Objects»

14.01.2016: EØS-prosjekt: Vandreutstillingen Double Bind

03.11.2015: Jon Refsdal Moe ny dekan ved Teaterhøgskolen

09.10.2015: Karianne Bjellås Gilje ny dekan ved avdeling Design