Personvern/informasjonskapsler

Innhold

Informasjonskapsler på khio.no

Bruk av Google Analytics

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at Google Analytics kan hjelpe oss å finne ut av hvordan folk bruker khio.no. Disse er de eneste informasjonskapslene vi bruker på vårt hoveddomene www.khio.no.

Analysen til Google Analytics lages på bakgrunn av handlinger som utføres på din enhet. Dataene som brukes for å utforme statistikken er hvilken side som besøkes, om du skrev inn adressen khio.no eller om du fulgte en link (f.eks. fra Facebook.com, Google.com eller andre nettsteder), når og hvor lenge du leste innholdet, nettleserversjon, operativsystem, om Java og/eller Flash er installert, samt IP-adresse i anonymisert versjon (se forklaring lengre ned).

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle nettstedet til det beste for brukerne.

I tråd med dommen i EU-domstolen som tilsa at IP-adresser er å regne som personopplysninger, bruker vi fra 1. februar 2019 innstillingen for anonymisering av IP-adresser i Google Analytics. Dette innebærer at IP-adresser som innhentes av analyseverktøyet ikke lagres i komplett/identifiserbar stand av Google, og derfor ikke lenger er å regne som en personopplysning.

Vi sletter alle data registrert før denne endringen fra vår Google-konto innen 1. mars 2019.

Andre informasjonskapsler

Vi bruker en informasjonskapsel som heter "newsletter_cookie" så man ikke får spørsmål på forsiden om å melde seg på nyhetsbrev/informasjonsliste mer enn én gang. Denne inneholder ingen former for sporing, den er kun for å ikke irritere brukerne med det samme spørsmålet ved hvert besøk. (Hvis informasjonskapselen slettes manuelt vil man kunne få spørsmålet på nytt.)

Andre tjenester knyttet til Kunsthøgskolens publikumsvirksomhet

Mailchimp

Kunsthøgskolen i Oslo bruker tredjeparten Mailchimp som leverandør av e-post-utsendelsestjenester som nyhetsbrev og invitasjoner.

Ved påmelding til nyhetsbrev- og invitasonslisten vår gis det samtykke til at vi kan sende relevant e-post og aktuelt og arrangementer ved Kunsthøgskolen. Denne kan når som helst trekkes tilbake ved å melde seg av.

Behandlingsgrunnlaget er at publikum gir samtykke ved å selv melde seg på.

Les forøvrig Mailchimps personvernerklæring (på engelsk)

event.khio.no (påmeldings-/billettsystem)

Data i dette systemet utvikles og eies selv av Kunsthøgskolen i Oslo, og brukes til å administrere plassreservasjon til forestillinger, seminarer og annen publikumsvirksomhet med plassbegrensning. Skolen er derfor både databehandler og behandlingsansvarlig.

For å bestille/reservere plass er e-postadresse, fornavn og etternavn påbudte felter. (I enkelte spesifikke arrangementer vil også felter som f.eks. allergi-informasjon kunne være en del av påmeldingen.) E-post-adresse hentes inn for å gi den påmeldte en bekreftelses-e-post på påmeldingen/bestillingen, og navn brukes for å sikre at korrekt person får slippe inn eller hente papirbillett. Det behandles ikke betalingsopplysninger i tjenesten, da alle arrangementer som behandles gjennom denne tjenesten er gratis eller evt. opererer med betaling ved personlig oppmøte.

Ingen av personopplysningene deles med andre aktører eller tjenester.

event.khio.no bruker forøvrig ikke noe statistikkverktøy og ingen andre informasjonskapsler.

deltager.no (påmeldingssystem)

Kunsthøgskolen i Oslo benytter deltager.no som standard system for arrangementer som krever betaling.

Ved påmelding vil man måtte gi samtykke til et sett personopplysninger, som regel fullt navn og e-post. Det vil også lagres informasjon om hva man har meldt seg på, og betalingsstatus. Deltager.no er databehandler.

Behandlingsansvarlig (Kunsthøgskolen i Oslo) deler ikke personopplysninger i påmeldingsinformasjonen med annen tredjepart enn databehandler. Vi bruker informasjonen til å sjekke om betalingen har blitt registrert i våre systemer, og vi bruker den til å sjekke gyldig påmelding ved personlig oppmøte på det aktuelle arrangementet.

Se forøvrig deltager.no sin egen personvernerklæring

Skru av eller slette informasjonskapsler?

Kapslene Google Analytics bruker starter med «_ga», «_gat» og «_gid».

Du kan endre innstillingene i nettleseren din slik at enkeltsider kan få lov eller ikke få lov til å lagre kapsler. Søk etter «disable cookies» i din foretrukne søketjeneste for å finne ut hvordan dette gjøres i nettleseren din.

Man kan spesifikt skru av Google Analytics for alle nettsteder gjennom Googles egne utvidelse Google Analytics Opt-out Browser Add-on (fungerer for de fleste nettlesere).

Kameraovervåking

Kameraovervåkning på KHiO

Formålet med kameraovervåkingen på KHiO er å forebygge/ motvirke kriminalitet som innbrudd, tyveri og skadeverk på eiendommen i form av hærverk/ tagging, og også å ha tilgang til bevismateriale i forbindelse med utredning av kriminelle handlinger eller politianmeldelser.
Kontinuerlige videoopptak gjøres utvendig døgnet rundt, syv dager i uka.

Kontinuerlige videoopptak gjøres innvendig i tidsrommet 00:00 – 06:00, syv dager i uka.

Kameraene registrerer kun bilde og ikke lyd. Det registreres ingen øvrige personopplysninger om de som vises på opptakene.
Gjennomgang av videoopptak skjer kun i forbindelse med kriminelle handlinger eller mistanke om slike, i tråd med overvåkingens formål. Det er kun to ansatte på driftsteamet som har adgang til å gå gjennom opptak. Gjennomgang av videoopptak loggføres.

Videoopptakene slettes utfra systemoppsett automatisk etter syv dager.
KHiO er både behandlingsansvarlig og databehandler.

De registreres rettigheter

Behandlingsgrunnlaget for kameraovervåkingen er berettiget interesse, i tråd med GDPR artikkel 6 punkt 1 bokstav f: Kameraovervåkingen er ikke basert på samtykke fra de registrerte.
Det informeres om kameraovervåkingen i KHiOs personvernerklæring, og ved skilt som er plassert der du går inn i overvåket område.

De etablerte sikkerhetsrutinene gir ikke KHiO anledning til å på etterspørsel gå igjennom materiale uten at det ligger en kriminell handling, eller misstanke om slik, til grunn. KHiO kan dermed ikke innfri ønsker om innsyn, retting eller sletting uten å risikere å krenke frihetene og rettighetene til andre registrerte.
Spørsmål om kameraovervåkingen generelt, eller om hvordan den påvirker den enkelte, rettes til KHiO ved en e-post til postmottak@khio.no

Utlevering av opptak til tredjepart

Dersom det ved gjennomgang av videopptak kan bekreftes at kriminell handling er blitt begått på skolens område lagres relevante deler av opptak eksternt for utlevering til politiet som bevismateriale og del av politianmeldelse, eller dersom Politiet selv etterspør deler av opptak til egne utredninger. 

Eksternt lagrede opptak spares opptil 30 dager.

Personvernerklæring for ansatte og studenter

Personvernerklæringer for ansatte/studenter kan leses her. Erklæringen for studenter gjelder også søkere til våre studieprogrammer.

Rett til å klage over behandlingen/personvernombud

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen ved å kontakte skolens personvernombud.

Personvernombudet skal ivareta personverninteressene til de som benytter informasjonstjenestene til Kunsthøgskolen i Oslo. Personvernombudet kan nås via e-post: personvernombud@khio.no.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og GDPR, ved behandling av personopplysninger.