Kunsthøgskolens bibliotek. Foto: Kristine Jakobsen
Kunsthøgskolens bibliotek. Foto: Kristine Jakobsen

Bibliotek

Nye bøker i biblioteket

Smittevern - oppdatert:

Biblioteket er åpent. Husk smittevernreglene!

Åpningstider

Mandag - torsdag kl. 09:00-18:00
Fredag kl. 09:00-17:00

Kontakt oss

Følg oss på Instagram: @khiobiblioteket

Telefon: +47 22 99 55 10
E-post: bibliotek@khio.no
Postadresse: Pb. 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Er grupperommet ledig?

Sjekk TimeEdit (avgrens på Bibliotek Grupperom 1)

Databaser

Bibliotekets dataabaser. Foto: Kristine Jakobsen
Bibliotekets dataabaser. Foto: Kristine Jakobsen

  = Tilgang kun fra campus eller hjemmefra med feidepålogging (ditt KHiO brukernavn og passord)

Aria database

Operaarier med informasjon om komponister og roller

Art & Architecture Complete 

Tidsskrifter, e-bøker og bilder om kunst, design og arkitektur

Artnet

Ressurser fra den internasjonale kunstscenen

ARTstor  

En million bilder innen kunst, kunstfag, design, arkitektur m.m.  

Atekst 

Atekst fra Retriever gir arkivtilgang til norske papiraviser og fagblader i fulltekst

Colombine

Nordisk teaterforlag

Digital Theatre+  

Streamingtjeneste for teaterforestillinger

Digitalt Museum

Norske museumssamlinger: kunst, brukskunst, kulturhistorie og mye mer

Doollee.com

Moderne dramatikere og teaterstykker skrevet på eller oversatt til engelsk (fom. 1956-)

Drama Online  

Skuespill, vitenskapelige publikasjoner, hørespill og videoopptak av teaterforestillinger

Dramas

Manusformidling og rettighetsklarering for norsk amatørteater

EBSCOhost eBook Collection

Bibliotekets innkjøpte ebøker.

Encyclopedia Britannica 

Generelt engelskspråklig oppslagsverk.

Europeana

Explore 48,633,358 artworks, artefacts, books, videos and sounds from across Europe

Google Arts & Culture

Tilgang til høyoppløselige bilder av kunstverk i en rekke museer rundt om i verden. Du kan også bevege deg rundt i museene med Google Street View-teknologi. Det kan avgrenses på kategoriene Artists, Mediums, Art movements, Historical events, Historical figures, og Places.

Google Scholar

Akademisk litteratur og forskning. Vitenskapelige bøker, tidsskrifter, rapporter og avhandlinger. 

IMSLP/Petrucci Music Library

Partiturer til klassisk musikk

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text 

Tidsskrifter og bøker i fulltekst

IPA Source 

Transkripsjoner og oversettelser av arier og sanger   

KHiODA

Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv. Inneholder kunsterisk utviklingsarbeid og forskning ved KHiO. 

KunstBib

Søk i Norsk kunsthistorisk bibliografi

Manusbanken 

Ny norsk dramatikk  

Materia

Materialdatabase med beskrivelser av 2600+ materialer for arkitekter og designere, innenfor følgende kategorier: Ceramics, Coatings, Concretes, Glass, Metals, Natural stones, Other naturals, Plastics, Wood.

Medici.tv 

Klassiske musikkvideoer  

Nasjonalbiblioteket - Tilgang til pliktavlevert materiale

Faglig ansatte ved KHiO kan logge inn på www.nb.no med Feide-ID for direkte tilgang. Alle andre må søke om tilgang. Man må deretter møte fysisk i biblioteket og kontakte bibliotekaren som godkjenner tilgangen.
Mer informasjon her.

Nationaltheatrets arkiv (forestillinger og manus)

Nationaltheatrets manusarkiv

NYPL Digital Collections

New York Public Library har skannet mer enn 840,000 bilder i høy oppløsning. Databasen oppdateres daglig med nytt materiale, inkludert trykk, fotografier, kart, plakater, menyer, illustrasjoner, kataloger m.m.

Nordiska Strakosch

Nordisk teaterforlag

Operabase

Søk etter forestillinger, sangere og operahus i Europa

Ordnett 

Ordbøker fra Kunnskapsforlaget: Norsk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, svensk

Skuespillerkatalogen 

Brukernavn og passord fås i skranken

Stylepark

Materialdatabase for arkitekter og formgivere

UbuWeb

Avantgardedokumentasjon på nettet. Visuell, konkret og lydpoesi, utvidet til å inkluderte film og lydkunst mp3-arkiver

Universitetsbiblioteket i Oslo - fagsider for kunsthistorie

Fagdatabaser, tidsskrifter, emneord m.m.

Web Gallery of Art

Europeisk kunst fra 1100-1850 (Over 22 600 verk avbildet)

Be gjerne bibliotekarene om innføring i databasene og hjelp til søking!

Låne

Lån fra biblioteket. Foto: Kristine Jakobsen.
Lån fra biblioteket. Foto: Kristine Jakobsen.

Forny lån 

Video: Hvordan finne en bok i biblioteket?

Video: Hvordan fornye lån?

Hvem kan låne?

Alle kan låne.

Studenter og ansatte på Kunsthøgskolen er våre primærbrukere. Ansatt- og studentkort fungerer som lånekort. Finner du ikke det du ønsker her, kan du be om lån fra andre bibliotek. En del materiale må brukes på stedet.

Lånereglement

Alle lån er låntakerens personlige ansvar.

Lånetid er:

  • 30 dager for bøker og noter
  • 7 dager for DVD-er, CD-er, teatermanus, pensumlitteratur og tidsskrifter/magasiner. 

Oppslagsverk og innbundne tidsskriftsårganger lånes ikke ut.

Studenter og ansatte ved KHiO kan fornye sine lån via Oria. Alle kan fornye per epost/telefon eller ved å komme innom. Lånene kan fornyes dersom ingen andre står på venteliste. Biblioteket sender purringer på epost/SMS når lån har forfalt. 

Du er erstatningspliktig dersom du skulle miste eller ødelegge lånt materiale. Dersom ikke materialet leveres eller fornyes (ved å levere det til biblioteket) etter to purringer, vil du motta en regning.  Minimum erstatningssum er 750,- per dokument. Kontoen din vil da sperres til alle lånte dokumenter er returnert og/eller erstatning(er) er betalt. 

Dokumenter lånt inn fra andre bibliotek behandles etter dette bibliotekets regler.

Lånere som ikke overholder reglene, kan miste låneretten.

Tap av student-/ansattkort må straks meldes til servicekontoret ved resepsjonen. Eksterne låntakere bes melde om adresseendringer direkte til biblioteket. 

For fagansatte

Kunsthøgskolens bibliotek bygger samlingene i tett samarbeid med faglærerne ved Kunsthøgskolen.

ISBN og ISSN

Biblioteket administrerer Kunsthøgskolens ISBN-serie (internasjonalt standard bok nummer), samt pliktavlevering av publikasjoner til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Mer informasjon om ISBN og evt. ISSN (international standard serial number) finner du her: ISBN og ISSN

Kompendieproduksjon

I følge Kopinor-avtalen skal bokutdrag som er pensum eller nødvendig lærestoff, og som skal gjøres tilgjengelig for studentene, registreres for klarering i Bolk

Husk på å registrere for klarering før dere kopierer og deler med studentene. Klarerte bokutdrag og kompendier som skal brukes for en ny gruppe studenter, må registreres for klarering på nytt. 

Bolk genererer en pdf-fil som kan legges ut i Canvas. Filene leveres enkeltvis eller samlet som et digitalt kompendium etter ditt eget valg. Digitale kompendier leveres med innholdsfortegnelse, og det er mulig å legge til annet materiale.

Ta kontakt med biblioteket hvis du mangler tilgang til Bolk. 

Kom i gang-video fra Kopinor: Bolk på 1-2-3

KUF og publisering

Kunsthøgskolen i Oslo registrerer kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i den felles nasjonale databasen CRIStin. Du kan registrere dine aktiviteter løpende gjennom hele året, men siste frist for registrering av fjorårets aktiviteter (for å få dem med i statistikken som sendes til departementet) er 15. mars påfølgende år. Biblioteket er systemeier, og vi administrerer tilgang og oppretter nye brukere. I tillegg svarer vi på spørsmål og hjelper gjerne til med selve registreringn. Mer informasjon, se: CRIStin og rapportering av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

I tillegg har vi vårt eget vitenarkiv, KHIODA (Kunsthøgskolen i Oslo Digitalt Arkiv) hvor fulltekstfiler, bilder, lyd og film tilgjengeliggjøres. Har du fått tildelt midler fra KUF-utvalget, skal du levere dokumentasjon til vitenarkivet. Men andre KUF-aktiviteter bør også dokumenteres her. I tillegg legger vi inn stipendiatenes arbeider, samt dokumentasjon av avgangsprosjektene til masterstudenter og PPU-studenter (forestillinger, utstillinger, tekster), fortrinnsvis åpent tilgjengelig, men lukket der hvor hensyn til personvern eller annet tilsier dette. Les mer om vårt vitenarkiv her: KHIODA - Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv

Publiseringskanaler

Det finnes en rekke fagfellevurderte tidsskrifter på kunst- og designområdene. Les mer om hvilke som finnes, nivå 1 og nivå 2-definisjoner, samt om eventuelle krav fra tidsskriftsforlagene når det gjelder egenarkivering i institusjonens vitenarkiv (eller spør oss i biblioteket): Om publiseringskanaler og egenarkivering

EndNote

Kunsthøgskolen i Oslo har lisens på referansehåndteringsverktøyet EndNote. Trenger du å få installert fullversjonen av EndNote eller opplæring i dette verktøyet, vennligst kontakt biblioteket!

Kilder, kildebruk og opphavsrett

Biblioteket har samlet en rekke ressurser på området kilder, kildebruk og opphavsrett. Veiledning gis på forespørsel.

Studenter med lesevansker

Alle som har lesevansker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan bruke Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek. Les mer på NLBs hjemmesider

Kildebruk - referansehåndtering

Kildebruk, opphavsrett og kurs. Foto: Kristine Jakobsen
Kildebruk, opphavsrett og kurs. Foto: Kristine Jakobsen

Kurs og veiledning

Du som student eller ansatt kan når som helst be om veiledning i bruk av alle bibliotekets ressurser: bibliotekkatalogen, de ulike databasene (lyd, film, bilde, tidsskriftartikler, etc.), hvordan finne frem i biblioteket, osv. Du er alltid hjertelig velkommen til å spørre! Ta kontakt med bibliotekaren i skranken, eller avtal tid for veiledning - "lån en bibliotekar".

Video: Hvordan finne en bok i biblioteket

Video: Hvordan logge inn i Oria og fornye lån

Se videoen "Inspiring Collections" hvor studenter og fagansatte ved University of the Arts i London forteller om hvordan de henter inspirasjon i biblioteket.

I tillegg til obligatoriske kurs i litteratursøk for alle nye studenter, tilbyr biblioteket kurs og veiledning innen følgende områder:

Se oversikt over kursene som tilbys.

Om biblioteket

Biblioteket ved Kunsthøgskolen i Oslo er et fag- og forskningsbibliotek som dekker fagområdene billedkunst, design, kunst og håndverk, dans, opera og teater. Våre primærbrukere er studenter og fagansatte ved Kunsthøgskolen, men biblioteket er åpent for alle.

Om BiblioteketOm samlingene

De fysiske samlingene teller ca. 70 000 bøker og ca. 150 tidsskrifter. I biblioteket finner du også aviser, en stor filmsamling, teatermanus og en unik samling av artists' books.   

I tillegg gir biblioteket deg tilgang til digitale bøker, artikler, lyd og bilder gjennom en rekke databaseabonnementer. Du har også tilgang til digitale ordbøker av god kvalitet.  

Studentoppgaver og dokumentasjon av kunstnerisk forskning

Biblioteket registrerer og tilgjengeliggjør dokumentasjon fra skolenes virksomhet:

  • Studentoppgaver. Det meste publiseres i vårt åpne digitalarkiv KHiODA.
  • Publikasjoner fra phd-prosjekter.
  • Forestillinger fra dans, opera og teater på DVD fra 1980-tallet frem til i dag

Hvordan finne frem på biblioteket

  • Kart over biblioteket
  • Hyllesignatur "Nærmag." eller "Mag.": Denne litteraturen må du be bibliotekaren om å finne frem for deg da den er i magasin.
  • Samlingene er stilt opp etter Deweys desimalklassifikasjon hvor hvert emne har sitt eget nummer. Bibliotekaren kan hjelpe deg med å finne ut hvilket nummer "ditt" emne står på.
Samling Policy Signatur
Artists´ books-samling Ikke utlån (AB)
CD-samling 1 uke (CD)
Dikthylle 30 dager Dikt
DVD-samling 1 uke (DVD)
Fjernmagasin 30 dager
Foliosamling 30 dager (Folio)
Hovedsamling 30 dager (1 uke for teatermanus)
Notesamling 30 dager (Noter)
Nærmagasin 30 dager (Nærmag.)
Pensumhylle 1 uke (Pensum …)
Referansesamling Ikke utlån (Ref.)
Skranke Ikke utlån (Skranke)
Småtrykksamling 30 dager (Småtrykk)
Stipendiatarbeider 30 dager
Studentoppgaver 30 dager
Tidsskriftssamling 1 uke
VHS-samling 1 uke (VHS)