Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Dokumentasjon

Kunstnarisk utviklingarbeid inngår som del av arbeidstida til fagtilsette og KHiO arbeider for å syngleggjere resultata av dette arbeidet.

Resultat frå forsking vert dokumentert og publisert i Cristin og KHiO's digitale arkiv, KHIODA.

Fagfelt

Fagområdet kunst ved Kunsthøgskolen inkluderer fagfelta design, opera, teater, dans, kunst og håndverk og billedkunst.

KHIODA er Kunsthøgskolens eige vitenarkiv der resultat av kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking vert publisert og gjort tilgjengeleg. Her blir også kunstnarisk doktorgradsarbeid, samt dokumentasjon av avgangsprosjekt til masterstudium registrert. I hovudregelen er publiseringane ope tilgjengeleg, men er lukka dersom omsyn til personvern eller anna tilseier dette.

Lenkje til KHIODA

Publiserte resultat per fagfelt

Dans

Design

Kunst og handverk

Biletkunst

Opera

Teater

Forskingsprosjekt

Cristin  (Current research information system in Norway) er eit nasjonalt forskingsinformasjonssystem som samlar og tilgjengeliggjer informasjon om norsk forsking.

Aktive og avslutta forskingsprosjekt (av tilsette på KHiO)

Lenkje til Cristin

Doktorgradsprosjekt

Resultat av kunstnariske doktorgradsprosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo vert publisert og gjort tilgjengeleg i høgskolens eige vitenarkiv, KHIODA.

Aktive og avslutta doktorgradsprosjekt

Lenkje til KHIODA