Dokumentasjon

Kunstnarisk utviklingarbeid inngår som del av arbeidstida til fagtilsette og KHiO arbeider for å syngleggjere resultata av dette arbeidet.

Resultat frå forsking vert dokumentert og publisert i dei digitale katalogane Cristin og Khioda.

Fagfelt

Fagområdet kunst ved Kunsthøgskolen inkluderer fagfelta design, opera, teater, dans, kunst og håndverk og billedkunst.

Khioda er Kunsthøgskolens eige vitenarkiv der resultat av kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking vert publisert og gjort tilgjengeleg. Her blir også kunstnarisk doktorgradsarbeid, samt dokumentasjon av avgangsprosjekt til masterstudium registrert. I hovudregelen er publiseringane ope tilgjengeleg, men er lukka dersom omsyn til personvern eller anna tilseier dette.

Lenkje til Khioda

Publiserte resultat per fagfelt

Dans

Design

Kunst og handverk

Biletkunst

Opera

Teater

Forskingsprosjekt

Cristin (Current research information system in Norway) er eit nasjonalt forskingsinformasjonssystem som samlar og tilgjengeliggjer informasjon om norsk forsking.

Aktive og avslutta forskingsprosjekt (av tilsette på KHiO)

Lenkje til Cristin

Doktorgradsprosjekt

Resultat av kunstnariske doktorgradsprosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo vert publisert og gjort tilgjengeleg i høgskolens eige vitenarkiv, Khioda.

Aktive og avslutta doktorgradsprosjekt

Lenkje til Khioda