Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Formidling

Formidlinga av kunstnarisk utviklingsarbeid for forsking ved KHiO skjer ved at forskingsarbeidet blir dokumentert og allment tilgjengeleggjort via forskingsdatabasane Cristin og Kioda, ei årleg forskingsveke og foredrag og offentlege disputasar.

Biblioteket på KHiO er eit fag- og forskingsbibliotek som dekkjer fagfelta biletkunst, design, kunst og handverk, dans, opera og teater. Biblioteket formidlar kunnskap om KHiOs fagområder og er ope for alle.

Kunstnarisk forskingsveke

Kunstnarisk forskingsveke (Artistic Reserach Week) er ein delingsarena for kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking innan fagområdet kunst, med eit omfattande program med nasjonale og internasjonale foredragshaldarar, seminar og rundebordsdiskusjonar.

KHiOs fagtilsette deltek aktivt, presenterer pågåande forskingsprosjekt, og deler erfaringar om kunstnarisk utviklingsarbeid.

Fagavdelingane ved KHiO har i tillegg eigne faglege delingsarenaer i tett samarbeid med fagmiljøa.

Fagseminar og foredrag

KHiO arrangerer faglege saminar og har kvart år ei rekkje akademiske foredrag.

Foredraga er haldne av fagtilsette på KHiO, eller av ekstrerne gjesteforelesarar. Dei opne forelesingane har som mål å tilføre kunnskap og drive fram kunstnarisk utviklingsarbeid i universitets- og høgskolesektoren. I tilknytning til foredraga vert det ofte reist diskusjonar om tema som vedgår spesialiseringane ved eit fagfelt.

Foredraga skjer ofte i samband med rettleiing ved studentanes utdanningsløp og eksperimentering med kunstnariske metodar, eller i samband med publisering av eit kunstnarisk utviklingsarbeid, eit forskingsprosjekt eller ei utstilling.

Dei akademiske foredraga kan operere under ulike vignettar som foredrag, forelesing, academy lecture, agenda, talk og disputas.

Ei fullstendig liste over tidlegare foredrag er tilgjengeleg i KHiOs årsrapport og på arrangementskalenderen.

Er du interessert i å motta invitasjonar? Meld deg på nyheitsbrevet "På KHiO".