Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Master teater 2022. Fra Teterfestivalen i Fjaler.
Master teater 2022. Fra Teterfestivalen i Fjaler.

Master i teater

Masterprogrammet i teater er et toårig heltidsstudium som bygger på en bachelorgrad i teater (skuespill / regi / scenetekst / dramaturgi) eller tilsvarende utdanning og/eller erfaring. Den tar sikte på å tilby deg en spesialisert utdanning innen skuespill, regi, scenetekst og dramaturgi, og gi deg kunnskap og verktøy du trenger for å lykkes.

Merk: beskrivelse av faget/studieplanen på denne siden gjelder for opptak til studieåret 2024/25 og fremover. For nåværende eller tidligere studenter som begynte høsten 2023 eller tidligere, les studieplan her.

Tittel på studieprogram
Master i teater
Studieprogramkode
MATE
Normert studietid
2 år heltid
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
1. februar 2024

Ved å fokusere på samspillet mellom kollektivt arbeid og individuell spesialisering, ønsker vi å gi deg mulighet til å ta ansvar for din egen kunstneriske utvikling. Vi ønsker å tilrettelegge for et mangfoldig og dynamisk fellesskap som skaper virkningsfullt arbeid og gjenspeiler dagens kulturelle og samfunnsmessige kontekst.

I det første året vil du ta felles emner i tillegg til din spesialisering i både første og andre semester. Det andre året vil fokusere på utviklingen av håndverket ditt gjennom utveksling og /eller praksis, og vil ende opp i utvikling og realisering av masterprosjektet.

Kombinasjonen av workshops, ensemblearbeid, produksjonsøvelser, utveksling/praksis i arbeidslivet og selvstendig faglig utvikling, vil gi deg en helhetlig forståelse av spesialiseringen du har valgt. Programmet har fokus på læring gjennom praktisk arbeid, både individuelt og som et team. Den inneholder også refleksjon, tilbakemelding og teori for å hjelpe deg med å bruke ferdigheter og kunnskap i en rekke situasjoner tilknyttet scenisk arbeid.

Programmet oppfordrer til og fremhever kollektiv samhandling i naturlig samspill med den kreative prosessen for å oppnå effektivt gruppearbeid.

Studiet gir 120 studiepoeng. Fullført grad kvalifiserer for opptak til relevante ph.d.-programmer.

Studieplan

Kort beskrivelse av studiet

Masterprogrammet i teater er et toårig heltidsstudium som bygger på en bachelorgrad i teater (skuespill/regi/scenetekst/dramaturgi) eller tilsvarende utdanning og/eller erfaring. Den tar sikte på å tilby deg en spesialisert utdanning innen skuespill, regi, scenetekst og dramaturgi, og gi deg kunnskap og verktøy du trenger for å lykkes.

Ved å fokusere på samspillet mellom kollektivt arbeid og individuell spesialisering, ønsker vi å gi deg mulighet til å ta ansvar for din egen kunstneriske utvikling. Vi ønsker å tilrettelegge for et mangfoldig og dynamisk fellesskap som skaper virkningsfullt arbeid og gjenspeiler dagens kulturelle og samfunnsmessige kontekst.

I det første året vil du ta felles emner i tillegg til din spesialisering i både første og andre semester. Det andre året vil fokusere på utviklingen av håndverket ditt gjennom utveksling og /eller praksis, og vil ende opp i utvikling og realisering av masterprosjektet.

Kombinasjonen av workshops, ensemblearbeid, produksjonsøvelser, utveksling/praksis i arbeidslivet og selvstendig faglig utvikling, vil gi deg en helhetlig forståelse av spesialiseringen du har valgt. Programmet har fokus på læring gjennom praktisk arbeid, både individuelt og som et team. Den inneholder også refleksjon, tilbakemelding og teori for å hjelpe deg med å bruke ferdigheter og kunnskap i en rekke situasjoner tilknyttet scenisk arbeid.

Programmet oppfordrer til og fremhever kollektiv samhandling i naturlig samspill med den kreative prosessen for å oppnå effektivt gruppearbeid.

Studiet gir 120 studiepoeng. Fullført grad kvalifiserer for opptak til relevante ph.d.-programmer.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. Programmet krever en bachelorutdanning (180 studiepoeng) i teater (skuespill / regi / scenetekst / dramaturgi) eller tilsvarende utdanning og /eller erfaring. Kunsthøgskolen kan godkjenne annen dokumentert kompetanse som helt eller delvis likeverdig med utdanningen nevnt ovenfor. Søkere rangeres i henhold til resultatene av opptaksprøvene.

Søkere må dokumentere engelskkunnskaper.

Læringsutbytte for studiet

Etter endt utdanning skal studenten kunne:

  • Identifisere, velge, benytte og utforske kunstneriske metoder innenfor den valgte spesialiseringen
  • Vise et høyt nivå av faglig engasjement og en holdning som er imøtekommende for det kollektive i den kreative prosessen
  • Demonstrere en kritisk og informert forståelse av ensemblemetoder og være i stand til å proaktivt bidra til å skape i et ensemble av tverrfaglige teaterkunstnere
  • Identifisere, benytte og undersøke kunstneriske metoder for scenografi og visuell komposisjon i sin kunstneriske praksis
  • Effektivt underbygge ideer og meninger om sitt kunstneriske arbeid, vise en reflekterende tilnærming til sine egne estetiske prinsipper, tanker og overbevisning
  • Produsere og utvikle teaterproduksjoner på et profesjonelt nivå, inkludert evnen til å forvalte fysiske ressurser nøyaktig, kreativt og effektivt for å sikre høy produksjonsverdi
  • initiere og lede teaterproduksjoner og komplekse kunstneriske prosesser på en praktisk og etisk forsvarlig måte
  • Demonstrere kunstnerisk integritet og kritisk refleksjon i forhold til kunstneriske, filosofiske, politiske og etiske rammer for egen kunstnerisk praksis og forskning

Oppbygging og gjennomføring

Som student i master i teater vil du bli oppfordret til aktivt å lære og oppsøke muligheter til å utvikle dine evner gjennom deltakelse, observasjon, analyse og selvevaluering i et kollektivt læringsmiljø. Programmet er utviklet for å hjelpe deg med å nå dine mål og bygge de ferdighetene som er nødvendige for å lykkes i scenekunstfeltet.

Masterstudiet i teater tilbyr fire spesialiseringer: skuespill, regi, scenetekst og dramaturgi, og har en fleksibel tilnærming til læring som lar deg forfølge dine egne interesser og mål. Studieplanen er utformet for å være fleksibel, noe som kan imøtekomme et bredt spekter av interesser, men også en mer spesialisert tilnærming. Programmet omfatter også kunstneriske utviklingsprosjekter utført av ansatte og stipendiater.

Lærere og studenter jobber sammen for å utvikle tema for emne som gjenspeiler dine interesser og etablere et forskningsbasert fokus i studieplanen.

Alle studenter er pålagt å studere felles emner som inkluderer dramaturgi, ensemblearbeid, scenedesign og visuell komposisjon, filosofisk estetikk, teater og prosjektledelse. Disse fagene vil utforske teater som kollektiv kunstform, med sterk vekt på kunstnerisk samarbeid og tverrfaglighet. De vil bli gjennomført som workshops, forelesninger, seminarer, prosjekter og visninger. I tillegg får du muligheten til utvikling/mobilitet og praksis i en profesjonell og/eller internasjonal sammenheng, før du avslutter med ditt masterprosjekt.

Gå til emnestruktur

Utveksling

Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo vil få mulighet til å utvikle og utvide sitt faglige nettverk ved å delta i internasjonale utvekslingsprogrammer og/eller praksisplasser innen teaterfaget. I praksis og valgfrie emner skal studentene lære å arbeide i teaterets profesjonsfelt eller alternativt få perspektiv fra andre kunstneriske/akademiske institusjoner.

Gjennom disse utvekslingsmulighetene kan studentene oppnå det samme samtidig som de får erfaring fra et internasjonalt miljø.

Disse utvekslingsavtalene gjelder master i teater:

Undervisning og læringsformer

Emner og emne vil bestå av en rekke læringsformer for å gi deg en sammenhengende utdanning som kombinerer teoretisk kunnskap med praktiske ferdigheter. Bruk av studioer og scener vil også gi deg et autentisk læringsmiljø som speiler teaterets fagområder. De unike fasilitetene på Teaterhøgskolen gir gode arbeidsforhold og et profesjonelt nivå for sceneopplevelser.

Ved å innlemme workshops, prosjekter og etuder, vil du ha muligheten til å få erfaring med å jobbe i et kollektivt miljø og anvende grunnleggende metoder og refleksjonsspørsmål som kreves for å lykkes i teaterets fagområde.

Studiet har tilrettelagt undervisningsopplegg for engelskspråklige studenter, slik at alle emner og studieretninger kan gjennomføres uten å beherske norsk.

Vurdering

Vurderingen vil gjøres på bakgrunn av en portefølje hvor du skal dokumentere og reflektere over dine problemstillinger, kunstneriske prosess og resultater gjennom hele programmet.

Porteføljen gjennomgås på slutten av hvert semester i Masterforum, hvor du får trening i å kommunisere rundt eget og medstudenters arbeid og andre relevante kunstneriske problemstillinger. Masterforum oppsummerer læringsmål, praksis og gjennomføring.

Vurderingen av Masterprosjektet vil være en muntlig evaluering hvor du vil diskutere arbeidet ditt og presentere porteføljen din.

Studiekvalitet

Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer og den årlige læringsmiljøundersøkelsen.

Emnestruktur

Opptak

Søknadsfristen var 1. februar 2024. Nye søknadsfrister blir annonsert tidlig på høstsemesteret.

Om avdeling teaterhøgskolen

Teaterhøgskolen har sidan etableringa i 1953 vore den leiande institusjonen for utdanning av scenekunstnarar. Teaterhøgskolen tilbyr bachelorstudium for skodespelarar og regissørar, og eit masterstudium i teater med fordjuping i skodespelarfag, regi, scenetekst eller scenografi. Avdelinga tilbyr òg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater.

Teaterhøgskolen arbeider både tradisjonelt og eksperimentelt. Utgangspunktet er å utdanne kompetente scenekunstnarar til teatermiljøet. Visjonen er å utdanne studentar som sameinar den tradisjonelle handverksorienteringa som har stått sterkt ved mange av institusjonane, med det meir eksperimentelle og skapande arbeidet som har prega det frie feltet.

Teaterhøgskolen tilbyr ikkje berre ei profesjonsretta utdanning, men ei fullverdig kunstutdanning. Vi ønskjer å utvikle det kunstnariske samvitet til studentane, og gi miljøet ikkje berre det det har bedd om, men kanskje også noko det ikkje visste at det trong.

Les mer om avdelingens ansatte og forskningsfokus