Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Spesialisering 2 - scenetekst

Studiepoeng
10
Emnekode
TE5121
Inngår i studieprogram
Master i teater

Kort beskrivelse av emnet

Spesialisering II bygger videre på ferdigheter og kunnskaper du har tilegnet deg i ditt valgte spesialiseringsområde. Som i Spesialisering 1 er disse læringsmålene i samsvar med de overordnede målene for programmet, som tar sikte på å dyrke allsidige, innovative og reflekterende teaterkunstnere. Samlet sett har spesialiseringen som mål å gi deg en fleksibel og personlig tilnærming til læring som samsvarer med dine kunstneriske ambisjoner og mål.

SCENETEKST II: Bygger på ferdigheter og kunnskaper oppnådd i det første året, og har hovedvekt på å utvikle din egen unike stemme og stil som dramatiker. Kurset vil dykke dypere inn i håndverket scenetekst, med særlig fokus på den praktiske og reflekterende tilnærmingen til skriveprosessen. Du kan utforske ulike former og sjangre av skriving, inkludert eksperimentelle og ikke-lineære fortellinger. Kurset vil også undersøke scenetekstens forhold til det sosiale, kulturelle og politiske samspillet i og omkring teateret med vekt på sammenhengen mellom scenetekstens form og det samfunnet den er en del av.

Læringsutbytte for emnet

Etter å ha fullført emnet vil du kunne:

  • Bruke og undersøke avanserte kunstneriske metoder og teknikk i spesialiseringen din for å skape nyskapende og virkningsfullt kunstnerisk arbeid
  • Lede og samarbeide effektivt med andre i utarbeidingen og utførelsen av kunstnerisk arbeid, i komplekse og krevende faglige sammenhenger
  • Effektivt kommunisere rundt og reflektere over dine ideer og meninger om ditt kunstneriske arbeid, vise en reflektert og selvstendig tilnærming til dine kunstneriske prinsipper, tanker og overbevisning, og ta imot tilbakemeldinger fra medstudenter og fagpersoner.
  • Utdype din kunnskap og forståelse av sosiale, kulturelle og politiske sammenhenger og samspill for din spesialisering, og kritisk vurdere kunstnerens rolle i disse sammenhengene.

Undervisning og læringsformer

Gjennom workshops og studio-baserte prosjekter vil du jobbe med ulike metoder mot et resultat som oppstår gjennom kollektivt arbeid. Du vil lære metoder for kollektiv evaluering i kombinasjon med forståelse for ditt eget arbeidsområde. Emnet skal utfordre og utvide kompetansen til den enkelte students fordypning i et kollektivt arbeid.

Vurdering

Vurderingen av dette emnet vil omfatte evaluering av porteføljen din og evnen til å demonstrere dine kunnskaper og ferdigheter i praktiske og teoretiske sammenhenger. Emnet vurderes med bestått/ikke bestått.