Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Spesialisering 1 - regi

Studiepoeng
10
Emnekode
TE5113
Inngår i studieprogram
Master i teater

Kort beskrivelse av emnet

Hovedmålet med emnet er å gi deg mulighet til å utvikle nye ferdigheter og kunnskap i ditt valgte spesialiseringsområde. Spesialiseringsemnene i skuespill, regi, scenetekst og dramaturgi er utformet for å tilby hver student en unik retning som samsvarer med deres kunstneriske utviklingsmål. Emnet forutsetter at du tar ansvar for din kunstneriske utvikling, herunder langsiktig planlegging av studier og læringsmål.

Disse læringsmålene skal være i tråd med de overordnede målene for programmet, som tar sikte på å dyrke allsidige, innovative og reflekterende teaterkunstnere som er i stand til å gi betydelige bidrag til feltet. Samlet sett har spesialiseringen som mål å gi deg en fleksibel og personlig tilnærming til læring som samsvarer med dine kunstneriske ambisjoner og mål.

REGI I: Tilbyr emner i ulike tekniske, metodiske og konseptuelle tilnærminger til regi med fokus på regissørens rolle i å skape mening og kommunisere med skuespillere, forfattere, scenografer og andre medlemmer av produksjons- og designteamet. Emnet utforsker de kunstneriske, sosiale og etiske dimensjonene av regissørens arbeid og legger vekt på utviklingen av regissørens kunstneriske stemme.

Du vil få muligheten til å samarbeide med skuespillere og andre kunstnere i å skape forestillinger. Emnet fokuserer primært på teater, men lar deg spesialisere deg i regi for opera i samarbeid med Operahøgskolen i Oslo. Denne spesialiseringen gir deg muligheten til å bruke dine ferdigheter til de unike utfordringene og mulighetene til operauttrykket.

Læringsutbytte for emnet

After completing the course, you will be able to:

  • Apply a range of artistic methods and techniques within your chosen specialization (acting/directing/writing/dramaturgy) to create meaningful and impactful artistic work, enabling innovation and experimentation in your artistic practice
  • Demonstrate a critical and informed understanding of the artistic processes and principles of your chosen specialization and apply this knowledge in a variety of professional contexts
  • Take responsibility for your own artistic development, including long-term planning of their artistic studies and learning goals, and collaborate effectively with others in pursuing these goals
  • Communicate effectively and reflectively about your ideas and opinions regarding your artistic work, demonstrating a reflective and self-aware approach to your artistic principles, thoughts, and beliefs

Undervisning og læringsformer

Overveiende en praktisk pedagogisk tilnærming, konsentrert om workshops, små prosjekter, gruppearbeid og etuder, integrert med teoretiske komponenter presentert gjennom seminar og forelesninger. Disse undervisningsformene gir deg mulighet til å skaffe deg praktisk erfaring og anvende grunnleggende metoder og refleksjonsspørsmål i et kollektivt miljø.

Vurdering

Vurderingen tar utgangspunkt i din egen kunstneriske portefølje, som dokumenterer og reflekterer over din problemstilling, kunstneriske prosess og kunstnerskap. Denne porteføljen vil bli gjennomgått på slutten av semesteret (i masterforum). I tillegg vil du bli pålagt å delta i en muntlig evaluering med lærere hvor du får tilbakemelding og demonstrerer forståelsen av spesialiseringen din. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.