Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Dramaturgi og kunstnerisk utviklingsarbeid

Studiepoeng
10
Emnekode
TE5101
Inngår i studieprogram
Master i teater

Kort beskrivelse av emnet

I dramaturgi og kunstnerisk utviklingsarbeid vil du utforske både klassiske og eksperimentelle tilnærminger til teater som kunst. Det primære undervisningsformatet er forelesning og gruppearbeid, hvor du vil studere et mangfoldig utvalg av kunstneriske verk (skuespill, forestillinger og installasjoner), engasjere deg i teoretiske tekster og diskusjoner rundt teater som kunstform.

Dette emnet gjør deg kjent med et bredt spekter av scenekunsttradisjoner og lærer deg hvordan du plasserer ditt personlige kunstneriske arbeid i kontekst av dette.

I tillegg vil emnene understreke betydningen av dramaturgi som analytisk verktøy til å forstå organisatoriske, kulturelle, politiske og økonomiske rammer for teaterpraksis og produksjon.

Læringsutbytte for emnet

Etter å ha fullført emnet vil du kunne:

  • demonstrere kritisk og teoretisk kunnskap om dramaturgi, inkludert teori, verktøy og ferdigheter som kreves for å utvikle et prosjekt fra første konsept til fullt realisert produksjon,
  • vise forståelse for et bredt spekter av kunstneriske metoder og poetikk, inkludert evnen til å plassere eget kunstnerisk arbeid innenfor rammen av teaterpoetikk
  • effektivt underbygge ideer og meninger om ditt kunstneriske arbeid, demonstrere en reflekterende tilnærming til egne dramaturgiske prinsipper, tanker og overbevisninger
  • demonstrere evnen til å bruke dramaturgi som et analytisk verktøy for å forstå de organisatoriske, kulturelle, politiske og økonomiske rammene for teaterpraksis og produksjon
  • delta i diskusjoner med medstudenter og motta kritisk tilbakemelding, og utfylle og videreutvikle din personlige kunstneriske praksis

Undervisning og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner, kritiske lesninger, diskusjoner og analyser av scenetekster, forestillinger, kritisk teori og poetikk.

Arbeidskrav er:

Aktiv deltakelse og obligatorisk oppmøte til faste tider for undervisning, veiledning, gruppearbeid, diskusjonsforum og emne. Innlevering og presentasjon av obligatoriske emneoppgaver til fastsatte frister.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være oppfylt av studenten for å få sluttvurdering.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått