Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Spesialisering 2 - dramaturgi

Studiepoeng
10
Emnekode
TE5124
Inngår i studieprogram
Master i teater

Kort beskrivelse av emnet

Spesialisering II bygger videre på ferdigheter og kunnskaper du har tilegnet deg i ditt valgte spesialiseringsområde. Som i Spesialisering 1 er disse læringsmålene i samsvar med de overordnede målene for programmet, som tar sikte på å dyrke allsidige, innovative og reflekterende teaterkunstnere. Samlet sett har spesialiseringen som mål å gi deg en fleksibel og personlig tilnærming til læring som samsvarer med dine kunstneriske ambisjoner og mål.

DRAMATURGI II: Bygger på kunnskap og ferdigheter oppnådd i det første året og dykker dypere inn i kompleksiteten i håndverket. Emnet vil fokusere på å utvikle evnen til å tenke kritisk, kreativt og selvstendig som dramaturg, herunder evne til å styre prosjekter og ta lederskap i dramaturgiske prosesser. Du kan spesialisere seg i et bestemt område av dramaturgi, for eksempel kunstnerisk utvikling, institusjonell dramaturgi, eller teoretisk dramaturgi, og å utforske skjæringspunktene mellom dramaturgi og andre felt (Studenter av CDPR er pålagt å ta emnet i dramaturgi II).

Læringsutbytte for emnet

Etter å ha fullført emnet vil du kunne:

  • Bruke og undersøke avanserte kunstneriske metoder og teknikk i spesialiseringen din for å skape nyskapende og virkningsfullt kunstnerisk arbeid
  • Lede og samarbeide effektivt med andre i utarbeidingen og utførelsen av kunstnerisk arbeid, i komplekse og krevende faglige sammenhenger
  • Effektivt kommunisere rundt og reflektere over dine ideer og meninger om ditt kunstneriske arbeid, vise en reflektert og selvstendig tilnærming til dine kunstneriske prinsipper, tanker og overbevisning, og ta imot tilbakemeldinger fra medstudenter og fagpersoner.
  • Utdype din kunnskap og forståelse av sosiale, kulturelle og politiske sammenhenger og samspill for din spesialisering, og kritisk vurdere kunstnerens rolle i disse sammenhengene.

Undervisning og læringsformer

Gjennom workshops og studio-baserte prosjekter vil du jobbe med ulike metoder mot et resultat som oppstår gjennom kollektivt arbeid. Du vil lære metoder for kollektiv evaluering i kombinasjon med forståelse for ditt eget arbeidsområde. Emnet skal utfordre og utvide kompetansen til den enkelte students fordypning i et kollektivt arbeid.

Vurdering

Vurderingen av dette emnet vil omfatte evaluering av porteføljen din og evnen til å demonstrere dine kunnskaper og ferdigheter i praktiske og teoretiske sammenhenger. Emnet vurderes med bestått/ikke bestått.