Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utvikling/mobilitet

Studiepoeng
30
Emnekode
TE5201
Inngår i studieprogram
Master i teater

Kort beskrivelse av emnet

I Utvikling/mobilitet vil du få muligheten til å utvide og utvikle arbeidet ditt i en større sammenheng. Gjennom praksis i det profesjonelle teaterfeltet eller utveksling ved en av skolens partnerinstitusjoner, vil kunne utvikle og utforske håndverket ditt i et profesjonelt eller akademisk miljø. Alternativt kan du velge å lære av andre kunstneriske fagmiljøer. En periode i utlandet som en del av dette studiet vil gi deg muligheten til å få nye faglige perspektiver, etablere et internasjonalt nettverk, komme tilbake med økt uavhengighet og motivasjon, forbedre dine språkkunnskaper og oppdage en ny kultur. I dette semesteret tar vi sikte på å legge til rette for en dialog mellom deg og det profesjonelle og/eller det internasjonale teaterfeltet, og gi deg verdifulle muligheter for personlig og faglig vekst.

Læringsutbytte for emnet

Etter å ha fullført emnet skal du kunne:

  • reflektere over egen og andres kunstneriske praksis, prosjekter og masterarbeid under opphold utenfor skolen
  • Kommunisere om faglige problemstillinger innen ditt fagfelt
  • Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • forholde seg til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
  • ha innsikt i og forholde seg kritisk til profesjonsetiske normer og problemstillinger
  • Få nye faglige perspektiver, etablere et internasjonalt nettverk, returnere motivert og uavhengig, forbedre dine språkkunnskaper, og oppdage en ny kultur gjennom å studere i utlandet som en del av graden

Undervisning og læringsformer

Studenten kan velge ulike innganger til dette arbeidet, og i dette semesteret kan du velge mellom følgende:

Utveksling (hele semesteret) (30 studiepoeng):

Det legges til rette for at studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo kan reise på utveksling til en annen utdanningsinstitusjon i løpet av studietiden. Normalt er dette 3. semester av masterprogrammet, men unntak kan gjøres hvis det er hensiktsmessig.

Det finnes ulike nettverk som muliggjør utveksling, og mer informasjon om dette finner du på KHIOS sine nettsider under UTVEKSLING.

Praksis- og/eller valgemner/delvis utveksling - individuelt eller sammensatt (30 studiepoeng):

Du er selv ansvarlig for å ta kontakt med teater-/kulturinstitusjonene for praksisplass, som må godkjennes av faglærer/dekan. I spesielle tilfeller kan skolen bistå med å finne samarbeidspartner for praksis eller relevante og aktuelle samarbeid. Praksisplasser kan kvalifisere for stipend.

Valgemner / delvis utveksling:

I dette semesteret gis studenten mulighet til å kombinere både praksis- og valgemner dersom dette er innenfor læringsmålene og de ressursene som til enhver tid er tilgjengelige, for eksempel delta i en produksjon med studenter fra andre skoler. Ytterligere råd og informasjon vil bli gitt.

Vurdering

Vurderingsprosessen for dette semesteret innebærer at du reflekterer over egen og andres kunstneriske praksis, prosjekter og masterarbeid i løpet av tiden utenfor skolen. Du vil bli forventet å kommunisere om faglige problemstillinger i ditt felt, analysere og forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder, og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

I tillegg skal du kunne forholde deg til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og ha innsikt i og forholde deg kritisk til profesjonsetiske normer og problemstillinger. Emnet avsluttes med en felles arena (Masterforum) hvor masterstudenter kan diskutere ideer og tanker om eget og andres masterarbeid, samt diskutere kunstneriske problemstillinger. Hvis du drar på utveksling, vil en karakterutskrift dokumentere resultatene.