Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Estetikk og scenekunst

Studiepoeng
5
Emnekode
TE5104
Inngår i studieprogram
Master i teater

Kort beskrivelse av emnet

Emnet i estetikk og scenekunst belyser en rekke temaer og problemstillinger innen teater og scenekunst, med utgangspunkt i nyere filosofisk tenkning, den vestlige arven fra humaniora (inkludert estetikk og kulturstudier) og samfunnsvitenskap. Gjennom et kritisk perspektiv fokuserer emnet på relevante begreper og analytiske tilnærminger til kunst. Vi utforsker opp mot dine spesifikke utforskningsspørsmål, og utdyper din forståelse av de teoretiske rammene som former kunstnerisk praksis. Emnet introduserer deg også til ulike tilnærminger for skriving og arbeidsmetoder, inkludert akademiske essays, logging og feltarbeidsnotater, prosjektbeskrivelser og rapporter, og korte tekster som brukes til å markedsføre prosjekter. Dette er for å støtte dine kritiske og reflekterende ferdigheter, og utstyre deg med verktøyene som er nødvendige for å engasjere seg i presis faglig og kunstnerisk forskning.

Læringsutbytte for emnet

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • Ha kunnskap om utvalgte historiske og samtidige ideer og problemstillinger i ulike tradisjoner innen scenekunst og filosofi
  • Kunne bruke og uttrykke både muntlig og skriftlig din innsikt i forholdet mellom kunstnerisk praksis og ulike teoretiske tilnærminger, herunder evne til kritisk å analysere og vurdere kunstneriske verk og tekster
  • Kunne kontekstualisere scenekunstens samtidsfelt og plassere sitt eget kunstneriske arbeid innenfor denne konteksten, og demonstrere en dyp forståelse av de historiske og kulturelle kreftene som former kunstnerisk praksis og teori

Undervisning og læringsformer

Emnets arbeidsformer vil bestå av lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid/selvstudium. Lærerstyrt undervisning vil primært foregå som forelesninger, seminarer og forestillingsanalyse.

Du vil lese et utvalg artikler og bøker som forberedelse og levere to essays om et gitt emne og litteratur. Du vil få veiledning i hvordan du kan jobbe med litteratur og skriveoppgaver. Undervisningen tilpasses gruppens sammensetning og andre sentrale faktorer. Dialog og drøfting av sentrale problemstillinger knyttet til viktige temaer og profesjoner vil stå sentralt.

Arbeidskravene er

  • Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på emnet
  • Fullført lesing
  • Innlevering av skriftlige oppgaver

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering i emnet. Skriftlige oppgaver vurderes av faglærer med utgangspunkt i emnets læringsutbytte.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.