Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Scenografi og visuell komposisjon

Studiepoeng
10
Emnekode
TE5103
Inngår i studieprogram
Master i teater

Kort beskrivelse av emnet

I scenografi og visuell komposisjon får du muligheten til å utforske og undersøke ulike teoretiske, kreative og praktiske aspekter ved scenedesign og visuell komposisjon. Vi tar sikte på å forbedre din forståelse av kunstneriske metoder, inkludert visuell analyse, komposisjon, konseptutvikling, scenografi og lys- og lyddesign.

Du vil bli utfordret til å benytte kreativitet og samarbeidsevne i utvikling og realisering av ulike teatralske etyder, som vil bli presentert og evaluert i løpet av vårsemesteret. Kurset tar sikte på å gi deg en omfattende forståelse av de ulike elementene som er involvert i scenedesign og komposisjon, samtidig som du fremmer dine kunstneriske evner og samarbeid med medstudenter.

Læringsutbytte for emnet

Programmet gir muligheter for deg til å utvikle og demonstrere følgende læringsutbytte:

  • Identifisere og anvende en rekke teoretiske og praktiske tilnærminger til scenografi og komposisjon, ved hjelp av kunstneriske metoder som visuell analyse, konseptutvikling og scenografi.
  • Produsere og utvikle scenedesign for teaterproduksjoner, som omfatter elementer som kostyme, koreografi, lyd og lysdesign for å støtte den kunstneriske visjonen og den generelle dramaturgien i produksjonen
  • Demonstrere din evne til å samarbeide effektivt innenfor et tverrfaglig teaterensemble, og bidra proaktivt og positivt til den kreative prosessen og den endelige produksjonen
  • Utvikle en kritisk forståelse av din kunstneriske praksis og være i stand til å engasjere deg i reflekterende selvevaluering og analyse for kontinuerlig å forbedre arbeidet ditt

Undervisning og læringsformer

Klasseromsbasert undervisning og workshops er utformet for å utruste deg med nødvendig ferdighet, teknikk og kunnskap for å fullføre de praktiske aspektene av kurset. Sammensetning av arbeidsgrupper vil i hovedsak bestemmes av studentene selv, men vil bli veiledet av kursveileder for å sikre at alle blir inkludert. Kurset er lagt opp som ukentlige workshops og produksjonsseminar, en-til-en veiledning og kollektivt produksjonsarbeid som kulminerer i produksjon av en endelig visning.

Vurdering

Dokumentasjon og refleksjon over dine problemstillinger, kunstneriske prosess og resultater skal inngå i din portefølje. Porteføljen vil bli gjennomgått og vurdert ved slutten av semesteret. Du skal også delta i en muntlig evaluering der du diskuterer arbeid og portefølje med lærere, og teknisk personale ved KHIO. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.