Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Teater- og prosjektledelse

Studiepoeng
5
Emnekode
TE5105
Inngår i studieprogram
Master i teater

Kort beskrivelse av emnet

Dette emnet gir deg en omfattende forståelse av teater- og prosjektledelse, med vekt på teaterets betydning i en sosial, politisk og økonomisk sammenheng, samt virkningen av utviklende kulturpolitikk. Du vil lære om ferdigheter og kunnskaper som kreves for teater og prosjektledelse, inkludert ledelsesteori, planleggingsverktøy og budsjettferdigheter.

Emnet legger vekt på strategisk ledelse og lederskap, samt den komplekse dynamikken i kunstnerisk samarbeid og teamarbeid. Du vil utvikle ferdigheter til å administrere arbeidet ditt, bidra til et trygt og konstruktivt arbeidsmiljø, og /eller omforme og fornye de institusjonelle rammene for teaterledelse og produksjonsdramaturgi.

Læringsutbytte for emnet

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • Ha praktisk og teoretisk kunnskap om teater- og prosjektledelse og kunne anvende ulike metode for planlegging, gjennomføring og evaluering av teaterproduksjoner og prosjekter
  • Ha erfaring med kollektive prosesser og kunne bygge team basert på gruppens samlede kunnskaper, ferdigheter og ressurser
  • Kunne engasjere seg konstruktivt i konflikter og uenigheter, lære å håndtere motstand og/eller kritikk og hvordan du kan motivere andre
  • Identifisere kjernemål, avklare forventninger, lære metoder for beslutningsprosesser og administrere ressurser for å oppnå resultater av høy kvalitet
  • Kunne vise og redegjøre for en etisk bevisst forståelse av profesjonelle produksjonsprosesser og betydningen av et trygt arbeidsmiljø

Undervisning og læringsformer

Du får praktisk og teoretisk kunnskap og kompetanse som gir grundig forberedelse til ansvaret som kommer i arbeidslivet. Undervisning/veiledning er vanligvis relatert til pågående prosjekter og har om mulig en praktisk tilnærming.

Vurdering

Vurderingen vil bestå av praktisk arbeid, skriftlige og muntlige vurderinger. Det praktiske arbeidet vil bli evaluert av lærere og ansatte ved KHIO. Det er obligatorisk å delta i en muntlig evaluering hvor vi diskuterer prosess og resultat. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.