Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Masterprosjekt

Studiepoeng
30
Emnekode
TE5250
Inngår i studieprogram
Master i teater

Kort beskrivelse av emnet

Masterprosjektet gir deg mulighet til å søke og videreutvikle de kunstneriske metodene og ferdighetene du har tilegnet deg gjennom hele programmet. Du jobber individuelt eller kollektivt, og skal gjennomføre en masteroppgave som kulminerer i et teaterarbeid, skrevet skuespill eller kunstnerisk prosjekt.

Masterprosjektet samsvarer med utdanningens overordnede mål, og oppfordrer deg til å søke og videreutvikle dine ferdigheter og kunnskaper i spesialiseringen din. Masterprosjektet oppfordrer kreativitet og kritisk tenkning, ferdigheter som er avgjørende for det moderne teaterfeltet.

Læringsutbytte for emnet

Masterprosjektet vil gi deg mulighet til å utvikle og demonstrere følgende læringsutbytte:

 • identifisere, velge, utnytte og undersøke kunstneriske metoder innenfor fagområdet i din valgte spesialisering.
 • Vise et høyt nivå av faglig engasjement og en holdning til samarbeid som imøtekommer det karakteristiske ved den kreative prosessen.
 • Med tyngde underbygge ideer og meninger om ditt kunstneriske arbeid, demonstrere en reflekterende tilnærming til dine egne estetiske prinsipper, tanker og overbevisninger.
 • kunne produsere og utvikle en teaterproduksjon/scenetekst/iscenesettelse av høy kvalitet med evne til å forvalte fysiske ressurser nøyaktig, kreativt og effektivt for å sikre høye produksjonsverdier.
 • Forelegge evnen til å utvikle, dokumentere og presentere en portefølje av originale verk, basert på et relevant forskningsspørsmål.

Undervisning og læringsformer

Du vil jobbe selvstendig, men vil bli veiledet gjennom hele prosjektet.

I begynnelsen av semesteret skal hver student presentere en prosjektbeskrivelse, inkludert en produksjonsplan og et budsjett.

Masterprosjektet må inneholde:

 • En teaterproduksjon/prosjekt innenfor en produksjonsramme satt av skolen, formet på en relevant problemstilling. Dette vil bli produsert enten ved Kunsthøgskolen i Oslo eller i samarbeid med relevante partnere/institusjoner på scenekunstfeltet.
 • En portefølje (i PDF-format) som oppsummerer arbeidet fra det toårige programmet. Denne kan inneholde tekst, lydfiler, videoopptak, bilder, tegninger, skisser, etc. Modeller og materialprøver kan også legges til porteføljen. Porteføljen skal og inneholde et skriftlig kapittel med dokumentasjon av prosessen og en kritisk refleksjon over resultatene.
 • Til slutt kreves det også en forestillingsforelesning på minimum 60 minutter, inkludert en kritisk dialog med sensorer.
 • Ved intern teaterproduksjon skal studentene danne og samarbeide i ett eller flere kreative team. Sammensetningen av teamene vil i hovedsak bestemmes av studentene selv, men vil bli veiledet i dette for å sikre at alle blir inkludert i team.
 • Du er ansvarlig for din egen progresjon i masterprosjektet; Dette innebærer å oppfylle gitte arbeidskrav og ha jevnlig kontakt og holde avtaler med veileder slik at kunstnerisk progresjon opprettholdes.

Arbeidskravene er:

 • Aktiv deltakelse
 • Gjennomføring av oppdrag i tråd med de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer ved KHiO
 • Realisering og presentasjon av masterprosjekt
 • Innlevering av dokumentasjon og refleksjon
 • Offentlig forestillingsforelesning med sensorene

Vurdering

Vurderingen samsvarer med de pedagogiske målene for programmet ved å evaluere studentenes evne til å undersøke og utvikle en reflekterende tilnærming til sine egne estetiske prinsipper, tanker og overbevisning.

Du vurderes på din evne til å anvende kunnskap og ferdigheter du har oppnådd gjennom hele programmet for å skape en teaterproduksjon, scenetekst eller kunstnerisk prosjekt basert på et forskningsspørsmål etter eget valg. Den kunstneriske porteføljen og forestillingsforelesningen vurderer din evne til å dokumentere og reflektere over dine forskningsspørsmål, kunstneriske prosess og resultater, og demonstrerer en reflekterende tilnærming til arbeidet ditt.

Du evalueres på din evne til å presentere og diskutere arbeidet og porteføljen din med sensorer, som viser en kritisk og informert forståelse av de kunstneriske prosessene i ditt valgte spesialiseringsområde. Det er et krav å bestå denne vurderingen for å kunne gjøre en offentlig presentasjon og samtale med sensorer, for å sikre at du har demonstrert din evne til å møte læringsutbyttet gjennom programmet på en god måte.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.