Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Ensemblearbeid og kollektive strategier

Studiepoeng
10
Emnekode
TE5102
Inngår i studieprogram
Master i teater

Kort beskrivelse av emnet

I dette emnet vil du få en grundig teoretisk og praktisk forståelse av ensemblearbeid og kollektive strategier. For å utruste deg med grunnleggende ferdigheter i samarbeid, skal dere mot slutten av kurset produsere et scenisk arbeid med visning på KHIO, eller i samarbeid med en profesjonell scenekunstinstitusjon.

Ved å engasjere deg i samarbeid, vil du konkretisere dine kunstneriske evner og få uvurderlig praktisk erfaring innen teaterproduksjon. Gjennom prosessen med å lage et scenisk arbeid, vil du lære å kommunisere effektivt med andre, dyrke kunstnerisk visjon, og kollektivt arbeid mot et felles mål.

Dette kurset gir en enestående mulighet til å forbedre din faglige kompetanse og forberede deg på samarbeid i fremtidig teaterarbeid.

Læringsutbytte for emnet

Etter å ha fullført emnet skal du kunne:

  • Engasjere deg i ensemblearbeid og kollektivt produsere og utvikle en teaterproduksjon, inkludert undersøkelse, utforming og iscenesettelse
  • Utvikle evne til å gi og motta konstruktive tilbakemeldinger og bruke dem til å forbedre samarbeidsprosesser og produksjoner
  • Identifisere og benytte metoder for ensemblearbeid, forståelse av aktuelle kritiske debatter, konsepter og diskurs, samt ulike kulturelle og sosiale sammenhenger i en samarbeidende teaterprosess.

Undervisning og læringsformer

I dette kurset vil du delta i en rekke workshops, samt produksjon av et scenisk arbeid som lar deg utforske ulike metoder for kollektiv samskapning. Du vil lære å evaluere arbeidet ditt i kollektiv sammenheng, samtidig som du får en dypere forståelse av egen kunstnerisk praksis i ditt spesialiseringsområde.

Vurdering

Vurdering

  • Gruppepresentasjon eller forestilling
  • Medstudentvurdering
  • Dokumentasjon med refleksjon over kunstneriske undersøkelser, prosess og resultat, samt egen innsats som samarbeidspartner i den kreative prosessen.

Dokumentasjonen skal inngå i din portefølje. Du skal også delta i en muntlig evaluering der du diskuterer arbeid og portefølje med lærere, samt får tilbakemelding på dine samarbeids- og ensembleferdigheter. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.