Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Teaterhøgskolen

Teaterhøgskolen

Teaterhøgskolen har sidan etableringa i 1953 vore den leiande institusjonen for utdanning av scenekunstnarar. Teaterhøgskolen tilbyr bachelorstudium for skodespelarar og regissørar, og eit masterstudium i teater med fordjuping i skodespelarfag, regi, scenetekst eller scenografi. Avdelinga tilbyr òg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater.

Teaterhøgskolen arbeider både tradisjonelt og eksperimentelt. Utgangspunktet er å utdanne kompetente scenekunstnarar til teatermiljøet. Visjonen er å utdanne studentar som sameinar den tradisjonelle handverksorienteringa som har stått sterkt ved mange av institusjonane, med det meir eksperimentelle og skapande arbeidet som har prega det frie feltet.

Teaterhøgskolen tilbyr ikkje berre ei profesjonsretta utdanning, men ei fullverdig kunstutdanning. Vi ønskjer å utvikle det kunstnariske samvitet til studentane, og gi miljøet ikkje berre det det har bedd om, men kanskje også noko det ikkje visste at det trong.

Studieprogrammer

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Fagfeltet teater

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved Teaterhøgskolen inngår i en bred og sammensatt praksis både nasjonalt og internasjonalt. KUF-arbeidet ved avdelingen, og i samarbeid med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner, er ofte forankret i praktisk og studionært scenekunstnerisk arbeid.

Vi utforsker metoder og konsepter som er med på å undersøke og utvikle den formen for skuespillerutdannelse vi som avdeling tilbyr. Vi gransker og utfordrer ulike regissørfunksjoner og tilnærminger i spennet mellom historiens og samtidens hierarkiske og ikke-hierarkiske metoder og modeller. På master- og ph.d.-nivå pågår en systematisk utprøving av scenekunstens mulighetsrom både kunstnerisk, organisatorisk og kontekstuelt.

Avdelingen legger en særlig vekt på undersøkelser av individuelle og kollektive strategier som gjensidig dynamiske og kreative utfordringer. Forutsetninger for samskaping granskes og utfordres. Grenseoppganger mot andre kunstformer utprøves. Ulike dramaturgiske utgangspunkter, fokuseringspunkter og parametere settes i spill og på prøve. Nye dekolonialiseringsstrategier og maktkritiske perspektiver bidrar fortløpende til å kontekstualisere vårt fagfelts historie og faglige fundament.

Se prosjekter fra alle avdelinger.

Prosjekter

Aktuelt

Ansatte