Veiledning til Søknadsweb

Les denne veiledningen før du starter søknadsprosessen.

1. Innlogging

Velg fanen "Fødselsnummer og PIN". SøknadsWeb krever at du logger deg inn med personnummer (11 siffer). Har du søkt til Kunsthøgskolen i Oslo før, vil Søknadsweb huske personnummeret og PIN-koden din.

Er du utenlandsk søker uten norsk fødselsnummer, så bør du heller lese den engelske veiledningen.

Logg på Søknadsweb

Hvis du er ny søker, trykker du på Registrer ny bruker. Du vil bli bedt om å oppgi navn, personnummer, e-postadresse og en PIN-kode på 4 siffer. Du bestemmer selv PIN-koden. Husk å notere deg hva den er. Hvis du glemmer PIN-koden, kan du få den oppgitt via e-post.

NB! Søknadsweb vil sende deg flere e-poster fra adressen postmottak@khio.no. Disse kan fort havne i ditt søppelfilter/spammappe, så du bør sjekke ditt søppelfilter jevnlig eller helst legge til postmottak@khio.no i din kontaktliste.

2. Min profil

På det første bildet du kommer til, skal du fylle ut opplysninger om adresse, telefon, e-post, ønsket målform o.l.
Dersom du bor i utlandet når du søker opptak, kan du klikke på "Utenlandsk adresse og telefon" for å få frem et adresseformat som passer bedre for utenlandske adresser.
NB! Sørg for at både e-post- og gateadressen du har oppgitt gjelder for hele søknadsperioden.

Du vil bli spurt om du har høyere utdanning fra en annen institusjon, og om du ønsker utveksling av eksamensresultater med andre norske institusjoner. Dersom du svarer "Ja" på dette, kan vitnemålet ditt fra andre norske universiteter eller høgskoler hentes inn elektronisk dersom det finnes tilgjengelig. NB! Dersom du ikke får opp noen vitnemål selv om du har klikket "Ja", må du laste dem opp selv.

3. Ny søknad

Siden KHiO har et stort studietilbud, så må du først velge nivået du søker til, så må du klikke på «Søk» på opptaket du ønsker. Tilslutt bekrefter du hvilket studieprogram du søker på under «søknadsalternativ». Klikk «Lagre» for å fortsette til neste steg.

4. Mine dokumenter

Les nøye på nettsidene om søknad og opptak til programmet eller programmene du søker og spesielt søknadsvedlegget om hvilke dokumenter du skal laste opp. Sjekk at dokumentene er lett å lese, og at all informasjon er kommet med! Skanner du flere sider av samme dokument, bør de kombineres i ett dokument. Vi ser helst at dokumentene har en oppløsning som er ment for å ses på skjerm og ikke har for høy oppløsning og størrelse. Det er ikke mulig å laste opp filer som er over 15 MB.

Gi dokumentene filnavn som beskrevet i søknadsvedlegget. Dette er spesielt viktig hvis du søker på flere studier ved KHiO med forskjellig opptaksprøve!

Hvis du senere ønsker å legge til flere dokumenter, så finner du «Mine dokumenter» direkte på den sorte menylinjen øverst.

5. Kvittering

Etter at du har valgt studium, vil du bli sendt til en kvitteringsside, hvor du kan se hva du har søkt. Her står ditt søkernummer, som du trenger for å fylle ut søknadsvedlegget.

Kvitteringen blir også sendt som e-post. Du kan alltid finne kvitteringssiden ved å gå til "Mine søknader" på den sorte menylinjen øverst.

6. Mine søknader

Når du har søkt på de studiene du ønsker, kan du følge søknadsprosessen gjennom Søknadsweb ved å logge deg på og gå til menyvalget "Mine søknader".
Har kan du også trekke søknaden din ved å klikke på knappen "TREKK SØKNAD". Da blir ALLE søknadsalternativer trukket.
Dersom du bare ønsker å trekke et bestemt søknadsalternativ, eller endre prioritet mellom søknadsalternativer, må du velge "ENDRE SØKNAD".
Trekk eller endringer på søknad kan kun gjøres innen fristen.

7. Opprette søknad på flere nivå eller opptak

Dersom du skal søke på både bachelor- og masterstudier, eller kanskje studieprogrammer på forskjellige avdelinger, må du opprette en ny søknad for hvert opptak. Logg på Søknadsweb og klikk "NY SØKNAD" på den sorte menylinjen øverst. Da gjentar du skrittene fra punkt 3 og nedover.

NB! Dersom du har søkt studier på flere forskjellige opptak, vil du være registrert med forskjellige søkenumre. Alle dine dokumenter er delt mellom alle opptakene så det er veldig viktig at du gir filene navn som beskrevet i søknadsvedlegget.

8. Tilbud om opptak

På Søknadsweb kan du hele tiden følge status for opptakssøknaden din. Når opptaket er gjort, kunngjør vi det på Søknadsweb og du vil få varsel på e-post. Du vil da se om du har fått tilbud på studiene du har søkt på.

Om du får tilbud om opptak eller å stå på venteliste, må du svare ja eller nei på om du tar imot tilbudet. Dette gjør du ved å klikke på ”Ja takk” eller ”Nei takk” ved siden av studiet. Du må gjøre dette innen den svarfristen som finnes innen hvert tilbud.