Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Veiledning til Søknadsweb

Les denne veiledningen før du starter søknadsprosessen.

Er du søker uten norsk fødselsnummer, så bør du heller lese den engelske veiledningen.


1. Innlogging

Logg deg på Søknadsweb enten ved å bruke ID-porten, eller fanen "Pålogging med fødselsnummer og PIN". 

Hvis du er ny søker, trykker du på Registrer ny bruker i fanen "Pålogging med fødselsnummer og PIN" . Du vil bli bedt om å oppgi navn, personnummer, e-postadresse og en PIN-kode på 4 siffer. 

Har du søkt på Kunsthøgskolen i Oslo før, vil Søknadsweb huske fødselsnummeret og PIN-koden din. Har du glemt PIN-koden, kan du få den oppgitt via e-post.

Logg inn i Søknadsweb.


2. Min profil

I det første bildet du kommer til i Søknadsweb, skal du fylle ut opplysninger om adresse, e-post, ønsket målform og lignende. 

Dersom du bor i utlandet når du søker opptak, kan du klikke på "Utenlandske adresse og telefon" for å få frem et adresseformat som passer bedre for utenlandske adresser. 

  • NB! Sørg for at adressen du har oppgitt gjelder for hele søknadsperioden. Vær nøye med utfylling av e-postadresse. Ikke oppgi "0" mellom landkode og mobilnummeret ditt. 

Du vil bli spurt om du har høyere utdanning fra en annen institusjon, og om du ønsker utveksling av eksamensresultater med andre norske institusjoner. Dersom du svar "Ja" på dette, kan vitnemålet ditt fra andre norske universiteter eller høgskoler hentes inn elektronisk dersom det finnes tilgjengelig. 

  • NB! Dersom du ikke får opp noen vitnemål selv om du har klikket "Ja", må du laste dem opp selv. 

3. Ny søknad

KHiO har et stort studietilbud, derfor må du først velge nivået du søker til. Du kan velge mellom følgende alternativer: 

  • Bachelorstudier
  • Masterstudier
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Utveksling

Deretter velger du studieprogrammet du ønsker å søke til og bekrefter dette ved å klikke på "Søknadsalternativ". 

Husk å klikke "Lagre" for å fortsette til neste steg. 


4. Dokumentopplasting

Les nøye på nettsidene våre om søknad og opptak til programmet eller programmene du søker og hvilke dokumenter som skal lastes opp.

Alltid PDF-format (dersom ikke noe annet er oppgitt)
Sjekk at dokumentene er lett å lese, og at all informasjon er kommet med! 
Skanner du flere sider av samme dokument, skal de kombineres i ett PDF-dokument. 
Det er ikke mulig å laste opp filer som er over 15 MB.

Bilder
Bilder av deg selv skal være i JPG-format (minimum 1 MB).

Filnavn
Gi dokumentene filnavn som beskrevet på nettsidene om opptak. Dette er spesielt viktig hvis du søker på flere studier ved KHiO med forskjellig opptaksprøver!

For eksempel

  • MADE2021-portefølje.pdf
  • GSK.pdf
  • bilde.jpg

Dokumentopplasting ligger som et menyvalg øverst til venstre dersom du vil gå tilbake og laste opp flere dokumenter senere.

Eldre dokumenter
Dersom du søkte i fjor, vil du legge merke til at eldre dokumenter fortsatt ligger i "Mine dokumenter".
Det er ikke mulig å slette dokumenter fra tidligere opptak. Du kan se på opplastingsdatoen om dokumentet er gammelt.
Kun dokumenter lastet opp til årets opptak er tilknyttet din søknad. Du må altså laste opp alle påkrevde dokumenter som beskrevet på våre opptakssider for de ulike studieprogrammene.


5. Kvittering

Etter at du har valgt studium, vil du bli sendt til en kvitteringsside, hvor du kan se hva du har søkt. Her står ditt søkernummer.

Kvitteringen blir også sendt som e-post. Du kan alltid finne kvitteringssiden ved å gå til "Mine søknader" på menyen øverst.


6. Mine søknader

Når du har søkt på de studiene du ønsker, kan du følge søknadsprosessen gjennom Søknadsweb ved å logge deg på og gå til menyvalget "Mine søknader".


7. Trekke søknaden

Trekk eller endringer på søknaden din, må du gjøre innen fristen.

Du kan trekke søknaden din ved å klikke på knappen "Trekk søknad". Da blir ALLE søknadsalternativer trukket.


8. Opprette søknader på flere nivåer eller opptak

Hvis du skal søke på både bachelor- og masterstudier, eller kanskje studieprogrammer på forskjellige avdelinger, må du opprette en ny søknad for hvert opptak.

Logg inn i Søknadsweb og klikk "Ny søknad" i menyen helt øverst. Da gjentar du skrittene fra steg 3 og nedover.

  • NB! Dersom du har søkt studier på flere forskjellige opptak, vil du være registrert med forskjellige søkenumre. 

Alle dine dokumenter er delt mellom alle opptakene så det er veldig viktig at du gir filene navn som beskrevet på nettsidene om opptak til hvert studieprogram.


9. Tilbud om opptak

I Søknadsweb kan du hele tiden følge status for opptakssøknaden din. Når opptaket er gjort, kunngjør vi det i Søknadsweb. Du vil da se om du har fått tilbud på studiene du har søkt på.

Husk svarfristen!

Om du får tilbud om opptak, må du svare ja eller nei på om du tar imot tilbudet. Dette gjør du ved å klikke på ”Ja takk” eller ”Nei takk” ved siden av studiet. Du må gjøre dette innen den svarfristen som finnes innen hvert tilbud.

Du må svare uansett

Om du får tilbud om å stå på venteliste, må du også svare ja eller nei på dette.

Dersom du ikke svarer, vil studietilbudet gå til neste person på venteliste eller får opprykk i ventelisten. 


Har du noen spørsmål?

Du kan sende oss en e-post på postmottak@khio.no. Husk å nevne studieprogrammet du søker om opptak til i e-posten.