Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Gina Mastriani titter på skulpturarbeidene til Silje Kjørholt. På veggen bak henger tegninger av Nina Marika Kraft. På veggen til venstre er skulpturer av Audun Jansen Haga utstilt. Fra "Jamsis", avgangsutstillingen bachelor i medium- og materialbasert kunst, 2022.
Gina Mastriani titter på skulpturarbeidene til Silje Kjørholt. På veggen bak henger tegninger av Nina Marika Kraft. På veggen til venstre er skulpturer av Audun Jansen Haga utstilt. Fra "Jamsis", avgangsutstillingen bachelor i medium- og materialbasert kunst, 2022.

Kunst og håndverk

Avdeling kunst og håndverk tilbyr kunstutdanning innen områdene keramikk, tekstil, grafikk og tegning, metall- og smykkekunst, og i kunst og offentlige rom.

Avdelingen har en eksperimenterende tilnærming til verkstedsbaserte kunstpraksiser. Vi er en møteplass for samspill og utvikling av strategier for medium- og materialbasert kunst og kunst og offentlige rom. I undervisningen utforsker vi håndverksbasert kunnskap og forbindelsene mellom kunst, samfunn og individ.

Kunsthøgskolen i Oslo har noen av Europas mest avanserte verksteder. I Avdeling Kunst og håndverk utgjør verkstedet en sentral arena for undervisning, kunstnerisk utvikling og forskning.

Som student i avdelingen blir du del av et inspirerende kunst- og kompetansemiljø. Vår lærer- og forskerstab er internasjonalt sammensatt, og alle fagansatte er aktive kunstnere med spesialkompetanse innen sine respektive felt. Seminarer og foredrag med anerkjente kunstnere, kuratorer og kunstkritikere er viktige komponenter i studieprogrammene. Studentene forventes å ta aktivt del i offentligheten gjennom utstillingsaktivitet og deltakelse i kunstfeltet.

Se intervju med Sara Bauer Gjestland Zamecznik, som forteller hvordan det er å studere medium- og materialbasert kunst på avdeling kunst og håndverk.
Studentene ved medium- og materialbasert kunst og kunst og offentlige rom forteller om studiene ved avdeling kunst og håndverk.

Studieprogrammer

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Fagfeltet kunst og håndverk

Avdeling kunst og håndverk utvikler og utforsker material- og håndverksbasert kunnskap gjennom forbindelsene mellom kunst, samfunn og individ. Avdelingen fungerer som en møteplass der det legges til rette for samhandling og utvikling mellom verkstedbasert kunstpraksis og relasjonen mellom kunst og samfunn. Medium og materialer løftes frem som forutsetninger for konseptuelle, formale og relasjonelle kunstneriske undersøkelser.

Avdeling kunst og håndverk spesialiserer seg altså i ivaretakelse og utvikling av materielle og haptiske prosesser på kunstfeltet, både som uttalt og som taus kunnskap. Vår utdannelse i skapende kunst og ferdighetsbaserte kunsthåndverksteknikker er på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og utgjør grunnlaget i forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet ved avdelingen. Kunst og håndverk utdanner kunstnere mot et kunstfelt som er del av både private og offentlige sfærer, der den kunstneriske praksisens sees som del av sosiale, politiske og miljømessige sammenhenger.

Den kontekstuelle betydningen av materialene, i produksjon og bærekraft, er like viktig som kunstens iboende kvaliteter og dette spennet gjenspeiles i avdelingens forskningsprosjekter og -aktiviteter. Gjenoppblomstringen av DIY-etikk og kollektive tendenser vises gjennom sidestilte læringsutbytter og integrering av digital teknologi i verkstedene, og viser til kunst og håndverk som et utvidet felt. Ivaretakelse av teknikker og vektlegging av materialkunnskap kan sees som et bærekraftsperspektiv i seg selv, men vi forsker også på hvordan kunst og bærekraft kan tenkes sammen og hvordan ulike økologiske tankesett samhandler med kunsten i dag.

De kunstneriske utviklings- og forskningsprosjektene på avdelingen spenner fra individuelle utviklingsprosjekter, til store samarbeidsprosjekter med støtte fra eksterne aktører som Diku/HK-dir, NFR og EU/EEA. Sentrale tematikker i våre store prosjekter er materialkunnskap, materialhistorie, kontekstualisering av håndverkspraksiser og tilknytning til samtidens kunst- og håndverkspraksiser, minneforskning gjennom kunst, dokumentasjon av taus kunnskap i kunstpraksiser, form- og sanseforskning, med mer.

Se prosjekter fra alle avdelinger.

Prosjekter

Aktuelt

Ansatte