Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

The Great Indoors, Avgangustillingen for master i billedkunst tok form som kunstnerresidens i Kunstnernes hus. Studentene utviklet sammen daglige aktiviteter med tema fra internasjonal merkedager som korresponderte med oppholdets datoer. Foto: István Virág/KUNSTDOK
The Great Indoors, Avgangustillingen for master i billedkunst tok form som kunstnerresidens i Kunstnernes hus. Studentene utviklet sammen daglige aktiviteter med tema fra internasjonal merkedager som korresponderte med oppholdets datoer. Foto: István Virág/KUNSTDOK

Kunstakademiet

Kjernen i utdanningen ved Kunstakademiet er din egen kunstneriske praksis. Studenter og lærere arbeider på tvers av medier og disipliner, og utforsker formale og materielle problemstillinger parallelt med kunstens tema, kontekst og visningssammenheng. Utdanningen legger vekt på hvordan du, gjennom kunsten din, kan engasjere et publikum på ulike måter.

Kunstakademiet som studiested passer godt for studenter som er åpne for å eksperimentere med ulike kunstneriske metoder og strategier, som jobber uavhengig og responderer på kritiske tilbakemeldinger, og som er interesserte i å utforske ulike måter kunsten kan virke på i samfunnet. 

Hver student ved Kunstakademiet får et atelier, og i kjernen av atelierpraksisen ligger selvstendig eksperimentering. Men vi vektlegger også samarbeid, kollektiv læring og delt kunnskap. Utviklingen av din kunstneriske praksis støttes av jevnlige tilbakemeldinger gjennom 1:1 veiledninger med internasjonalt anerkjente professorer og gjestelærere, og gjennom gruppekritikk der du diskuterer ditt arbeid i prosess med dine medstudenter. KHiOs mange verksteder, fra keramikk og treverksted, til 3D-print og analog og digital foto- og videoredigering, gjør det mulig å utvikle en rekke tekniske ferdigheter. Og du vil få praktisk erfaring med å vise arbeidene dine i KHiOs gallerier eller andre steder.

Hvert semester kan du melde deg på en rekke ulike kurs som dekker både praktiske og teoretiske tema. Kursene er innganger til å forstå arbeidet ditt i en større kontekst, og kan hjelpe deg å finne emner og teknikker som er relevante for deg.  Eksempler på nylige kurs er “Kunstneren som kurator”, “Maleriets gester”, “Scores og scripts i performance”, “Å organisere en kunstnerdrevet institusjon”, “Å vise lydkunst i offentlig rom” og “Video i de sosiale mediers tidsalder”. 

Kunstakademiet samarbeider med en rekke norske og internasjonale institusjoner, der én av de viktigste samarbeidspartnerne er Kunstnernes hus i Oslo. Andre institusjoner vi har arbeidet med de siste årene er blant annet Henie Onstad Kunstsenter, Cinemateket, Historisk museum i Oslo, Den norske filmskolen på Lillehammer og Momentum biennale for samtidskunst i Moss. Som student ved KHiO vil det også være mulig å samarbeide med studenter og professorer fra de andre avdelingene Dans, Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Design eller Kunst og håndverk.

Kunstakademiet betoner viktigheten av studentaktiviteter som kobler seg på den lokale og globale kunstscenen. Vi veileder, og støtter økonomisk, student-initierte aktiviteter som tar plass i ulike offentlige rom. Vi stimulerer til ulike former for aktiv studentdeltakelse i utviklingen av BA- og MA-programmene, og støtter selvorganiserte initiativ gjennom plattformer som vårt offentlige program, det studentdrevne Åpent forum og visningsrommet Akademirommet på Kunstnernes hus. 

Nåværende og nylig uteksaminerte kunstakademistudenter er aktive på den kunstnerdrevne scenen i og utenfor Oslo, gjennom visningssteder som Destinys atelier, K4, Haus der Kunst, Khartoum, Podium m.fl.   

Aktivitetene på Kunstakademiet involverer publikum på ulike måter, som åpne forelesninger, utstillinger, events eller forestillinger. Mer informasjon om nylig gjennomførte og kommende arrangementer kan du lese i vår nettkalender artacademycalendar.khio.no.

Se intervju med Sara Guldmyr som forteller hvordan det er å studere billedkunst på Kunstakademiet.

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Fagfeltet billedkunst

På Kunstakademiet arbeider vi på tvers av medier, disipliner og tilganger. Vi utforsker så vel form og materiale, som postkonseptuelle, sosiale og politiske spørsmål. Vi ser på Kunstakademiet som et unikt miljø, der kunstnere med forskjellig bakgrunn, fra ulike land, felter, kjønn og generasjoner møtes for å skape en ideell kontekst for å utøve og utvikle kunstnerisk praksis.

Vår tilgang til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning er åpen og forankret i individuelle praksis i dialog med den internasjonale kunstverdenen.

Se prosjekter fra alle avdelinger.

Prosjekter

Aktuelt

Ansatte