Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

The Great Indoors, Avgangustillingen for master i billedkunst tok form som kunstnerresidens i Kunstnernes hus. Studentene utviklet sammen daglige aktiviteter med tema fra internasjonal merkedager som korresponderte med oppholdets datoer. Foto: István Virág/KUNSTDOK
The Great Indoors, Avgangustillingen for master i billedkunst tok form som kunstnerresidens i Kunstnernes hus. Studentene utviklet sammen daglige aktiviteter med tema fra internasjonal merkedager som korresponderte med oppholdets datoer. Foto: István Virág/KUNSTDOK

Kunstakademiet

Kjernen i utdanningen ved Kunstakademiet er din egen kunstneriske praksis. Kunstakademiet bygger på en studiobasert tradisjon, som grunnlaget for eksperimentering med nye måter å skape, diskutere og utstille kunst. Ved å jobbe på tvers av en rekke medier, materialer og tilnærminger, får du utforske hva det betyr å være kunstner i dagens samfunn.

Hver student ved Kunstakademiet får et atelier, og i kjernen av atelierpraksisen ligger selvstendig eksperimentering. Din utdannelse på akademiet vil også bli formet av dine individuelle interesser, forankret i ulike former for kollektiv læring og kunnskapsdeling. Utviklingen av din kunstneriske praksis støttes av jevnlige tilbakemeldinger gjennom 1:1 veiledninger med internasjonalt anerkjente professorer og gjestelærere, og gjennom gruppekritikk der du diskuterer ditt arbeid i prosess med dine medstudenter. Kunstakademiet vektlegger særlig “utstillingspraksis” - hvordan kunstverk møter og engasjerer offentligheten – og du får mulighet til å få praktisk erfaring med å stille ut arbeidene dine hvert år, enten det er i KHiO sin egne gallerirom eller andre steder.

Hvert semester kan du melde deg på en rekke ulike kurs som dekker både praktiske og teoretiske tema. Kursene er innganger til å forstå arbeidet ditt i en større kontekst, og kan hjelpe deg å finne emner og teknikker som er relevante for deg. Eksempler på nylige kurs er “Kunstneren som kurator”, “Maleriets gester”, “Scores og scripts i performance”, “Å organisere en kunstnerdrevet institusjon”, “Å vise lydkunst i offentlig rom” og “Video i de sosiale mediers tidsalder”

Kunstakadmiets kollegium består av internasjonalt anerkjente kunstnere som arbeider innenfor en rekke ulike medier. Våre undervisere har de siste årene stilt ut på høyt profilerte visningssteder og utstillinger, inkludert Astrup Fearnley-museet, Centre Pompidou (Paris), CPH:DOX Film Festival (København) KODE, Lyon-biennalen, M KHA (Antwerpen), Munch-museet, Museo Reina Sofia (Madrid), Tensta Konsthall (Stockholm), Veneziabiennalen og mange flere.

Kunstakademiet samarbeider med en rekke norske og internasjonale institusjoner – knyttet til både undervisning og utstillinger - der én av de viktigste samarbeidspartnerne er Kunstnernes Hus i Oslo. Andre institusjoner vi har arbeidet med de siste årene er blant annet Henie Onstad Kunstsenter, Cinemateket, Oslo Kunstforening, Den norske filmskolen på Lillehammer og Momentum-biennalen for samtidskunst i Moss. Som student ved KHiO vil det også være mulig å samarbeide med studenter og professorer fra de andre avdelingene Dans, Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Design eller Kunst og håndverk.

Kunstakademiet betoner viktigheten av studentaktiviteter som kobler seg på den lokale og globale kunstscenen. Vi veileder, og støtter økonomisk, student-initierte aktiviteter som tar plass i ulike offentlige rom. Vi stimulerer til ulike former for aktiv studentdeltakelse i utviklingen av BA- og MA-programmene, og støtter selvorganiserte initiativ gjennom plattformer som vårt offentlige program, og det studentdrevne initiativet Open Forum.

Nåværende og nylig uteksaminerte kunstakademistudenter er aktive på den kunstnerdrevne scenen i og utenfor Oslo, gjennom visningssteder som K4, Plum Trim, Løvens Hule, Podium, Centralbanken, Van Etten m.fl.

Aktivitetene på Kunstakademiet involverer publikum på ulike måter, som åpne forelesninger, utstillinger, events eller forestillinger. Mer informasjon om nylig gjennomførte og kommende arrangementer kan du lese om i vår nettkalender artacademycalendar.khio.no.

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Fagfeltet billedkunst

På Kunstakademiet arbeider vi på tvers av medier, disipliner og tilganger. Vi utforsker så vel form og materiale, som postkonseptuelle, sosiale og politiske spørsmål. Vi ser på Kunstakademiet som et unikt miljø, der kunstnere med forskjellig bakgrunn, fra ulike land, felter, kjønn og generasjoner møtes for å skape en ideell kontekst for å utøve og utvikle kunstnerisk praksis.

Vår tilgang til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning er åpen og forankret i individuelle praksis i dialog med den internasjonale kunstverdenen.

Se prosjekter fra alle avdelinger.

Prosjekter

Ansatte