Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fra Høstforestilling 2020 med 2. og 3. årsstudentene på bachelorprogrammene i jazzdans og samtidsdans.Foto: Foto: Antero Hein / Hein Creations
Fra Høstforestilling 2020 med 2. og 3. årsstudentene på bachelorprogrammene i jazzdans og samtidsdans.Foto: Foto: Antero Hein / Hein Creations

Dans

Avdeling dans lar tradisjon, historie, det nyskapende og det utforskende møtes og videreutvikles. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans og koreografi.

Avdeling dans utdanner i dag dansekunstnere på alle nivåer av høyere utdanning. Bachelorstudiene i samtidsdans, jazzdans og klassisk ballett tilbyr fordypning i ulike retninger av scenedans gjennom fokus på utøvende danseferdigheter, skapende delaktighet og faglig refleksjon. Forestillinger og visninger er en vesentlig del av utdanningene. Masterstudiene i dans og koreografi bygges rundt individuell fordypning og kunstnerisk utforskning både gjennom undervisning og individuell veiledning. Det legges vekt på utvikling av kunstnerisk refleksjon og metoder gjennom praksis, produksjon, teori, dialog og møter med et nasjonalt og internasjonalt kunstfelt. Skolens ettårige praktisk-pedagogiske utdanning gir profesjonelle danse- og teaterkunstnere pedagogisk kompetanse innen sine fag. Stipendiater er tilknyttet avdelingen gjennom Kunsthøgskolens deltakelse i Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Ved Kunsthøgskolen i Oslo er studentene en del av et bredt, internasjonalt kunst- og kompetansemiljø. Skolens unike fasiliteter med velutstyrte scener og studioer gir avdelingens studenter svært gode utviklingsmuligheter og arbeidsforhold. Studiene skal legge grunnlaget for sterke kunstnerskap som kan bidra med kompetanse innen dans og koreografi i estetiske og samfunnsmessige kontekster – både i Norge og internasjonalt.

Lærerstaben har omfattende og variert kunstnerisk og pedagogisk erfaring. I tillegg knytter avdelingen til seg nasjonalt og internasjonalt anerkjente gjestepedagoger og -kunstnere. Ambisjonen er å være en ledende utdanning innen dansekunst.

Avdeling dans byttet navn fra Balletthøgskolen 1. august 2017. Les om bakgrunnen for navnebyttet.

Bachelor i klassisk ballett

Avgang 2019: Bachelor klassisk ballett - Sommerforestilling. Foto: Jörg Wiesner
Avgang 2019: Bachelor klassisk ballett - Sommerforestilling. Foto: Jörg Wiesner

Varighet Omfang Språk Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk/engelsk 21. februar
4. august (for flyktninger)


Ekstraordinært opptak for flyktninger – 2 plasser ved bachelorstudium i klassisk ballett - søknadsfrist torsdag, 4. august 2022

Kunsthøgskolen i Oslo åpner for et ekstraordinært opptak for flyktninger, med 2 reserverte studieplasser ved bachelorprogram i klassisk ballett. Les mer på siden for opptak.


Bachelorstudiet i klassisk ballett er et treårig fulltidsstudium. Studiet er et tilbud til studenter som ønsker fordypning i klassisk ballett. Studentene skal få muligheter til å utvikle sitt fulle potensial i et motiverende og sunt miljø.

Studieplanen er bygget rundt kompetanse som er etterspurt av internasjonale, klassiske ballettkompanier. Det sentrale i studieplanen er ballettklasser, eldre og nyere klassisk repertoire, tåklasser, pas de deux og supplerende trening. Det undervises også i emner som koreografiske fag, moderne dans, helsefag, yrkesforberedende og teoretiske emner. Det legges vekt på at studentene skal tilegne seg en god forståelse av både historisk og samtidig ballettkunst.

Ballettstudiet legger stor vekt på innstudering og forestillingsarbeid. Avdeling Dans' høye standard på studioer og scener gir studentene profesjonelle arbeidsforhold. Studenter kan kvalifisere seg til å delta i relevante ballettkonkurranser.

Det undervises i små grupper, og det legges vekt på tett individuell oppfølging. En høyt kvalifisert stab, internasjonale gjestelærere, et nært samarbeid med Nasjonalballetten og Nasjonalballetten UNG bidrar til avdelingens målsetting om å utdanne klassiske ballettdansere på et høyt internasjonalt nivå.

Studiet er åpent for unge dansere som har fullført grunnskolen og er minst femten år gamle. Fremmedspråklige studenter må beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

Studentene gis god oppfølging i forhold til fysisk helse, skadeforebygging og behandling gjennom kompetanse hos egne ansatte og i samarbeid med Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI).

Avdeling dans ved Kunsthøgskolen er partnerskapsskole med Prix de Lausanne, verdens fremste konkurranse og nettverk innen klassisk ballett.

Bachelor i samtidsdans

Høstforestilling . Bill av Sharon Eyal & Gai Behar med 2. og 3. år bachelor samtidsdans. Foto: Stephen Hutton
Høstforestilling . Bill av Sharon Eyal & Gai Behar med 2. og 3. år bachelor samtidsdans. Foto: Stephen Hutton

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 1. februar


Bachelorstudiet i samtidsdans er et treårig fulltidsstudium. Studiet gir mulighet til å utvikle tenkemåter, kunnskaper og ferdigheter for å arbeide profesjonelt som danser innen bredden av samtidsdans.

Samtidsdansen krever dansere som kan gå inn i kunstneriske prosesser med stor selvstendighet, kreativitet og nysgjerrighet for utforskning av uttrykk og problemstillinger.

Det legges vekt på å gi studentene en artikulert danseteknikk gjennom ulike praksiser og stiler innen samtidsdans, samt klassisk ballett og jazzdans. Koreografiske fag, samdans og teori er viktige for å utvikle kunnskap og refleksjon rundt prosessarbeid, idéutvikling og estetisk forståelse.

Studiet legger vekt på at studentene skal få omfattende erfaring i formidling gjennom visninger og forestillinger i ulike situasjoner og på ulike typer scener, og i møte med ulike koreografiske uttrykk. Varierte erfaringer knyttet til utforskning av kropp og bevegelse, og samarbeid med erfarne koreografer, gir studentene et innblikk i mangfoldet av metoder og tilnærminger som kjennetegner samtidsdansen.

Studiet skal forberede studentene på å ivareta egen yrkestilværelse som selvstendige dansekunstnere, samt å arbeide i relevante dansekompanier.

Det undervises i små grupper, og det legges vekt på tett individuell oppfølging.

Avdelingens fasiliteter gir studentene svært gode arbeidsforhold og profesjonell sceneerfaring.

Studentene gis god oppfølging i forhold til fysisk helse, skadeforebygging og behandling gjennom kompetanse hos egne ansatte og i samarbeid med Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI).

Studiet kvalifiserer til høyere grads stadium i dans og koreografi.

Bachelor i jazzdans

Avgang 2021 BA jazzdans: "Royale With Cheese" av Subjazz. Foto: Erika Hebbert
Avgang 2021 BA jazzdans: "Royale With Cheese" av Subjazz. Foto: Erika Hebbert

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 1. februar


Bachelorstudiet i jazzdans er et treårig fulltidsstudium. Studiet gir mulighet til å utvikle tenkemåter, kunnskaper og ferdigheter for å jobbe profesjonelt innen bredden av jazzdans.

Jazzdansen kjennetegnes av sitt eksplisitt fysiske uttrykk og nære forhold til rytmisk musikk.

Det legges vekt på å gi studentene en artikulert danseteknikk gjennom ulike stiler innen jazzdans, samt klassisk ballett og samtidsdans. Også urbane danseformer har en viktig plass i sceneuttrykket. Koreografiske fag, samdans og teori er viktige for å utvikle kunnskap og refleksjon rundt prosessarbeid, dansehistorie og stilforståelse.

Studiet legger vekt på at studentene skal få omfattende erfaring i formidling gjennom visninger og forestillinger innen ulike stilarter og uttrykk – som samtidsjazz, tradisjonell jazzdans og musikaler – og erfaring med ulike typer scener. Studentene skal være medskapende i prosesser med ulike koreografer, og kunne artikulere samspillet mellom musikk, rytme, dynamikk og bevegelse på en slik måte at dette i seg selv blir et viktig koreografisk virkemiddel.

Studiet skal forberede studentene på å ivareta egen yrkestilværelse som selvstendige dansekunstnere, samt å arbeide i relevante dansekompanier og på teatre.

Det undervises i små grupper, og det legges vekt på tett individuell oppfølging.

Avdelingens fasiliteter gir studentene svært gode arbeidsforhold og profesjonell sceneerfaring.

Studentene gis god oppfølging i forhold til fysisk helse, skadeforebygging og behandling gjennom kompetanse hos egne ansatte og i samarbeid med Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI).

Studiet kvalifiserer til høyere grads stadium i dans og koreografi.

Master i koreografi

Fra DEMANDEM av Thomas Prestø, MA koregrafi 2019
Fra DEMANDEM av Thomas Prestø, MA koregrafi 2019

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
To år Heltid Norsk Ikke opptak i 2022


Masterstudiet i koreografi er et toårig fulltidsstudium. Studiet bygger på en bred forståelse av koreografi og henvender seg til studenter som ønsker å utvikle og fordype sin kunstneriske forståelse gjennom skapende praksis og kritisk refleksjon. Sentrale tema er komposisjon og dans, tverrfaglig samarbeid, så vel som kunstnerisk utviklingsarbeid i spenningsfeltet mellom tradisjon og innovasjon.

Studiet gir innsikt i å vurdere, planlegge, og gjennomføre oppgaver og prosjekter i samarbeid med andre. Ulike koreografiske problemstillinger utforskes kunstnerisk, så vel som i en historisk og samfunnsmessig, nasjonal og internasjonal kontekst.
Studieprogrammet er en del av en koreografisk plattform sammen med masterstudiene i Sverige (DOCH), Finland (TEAK) og Danmark (DASPA) hvor alle fire program møtes i et fellesemne og opplegg hvert semester.

Studiets emner ivaretas i ulike formater som workshops og studiereiser, seminarer og forelesninger, prosjektoppgaver og produksjoner. Undervisningen skjer både i gruppe, gjennom selvstudier og individuell veiledning. Studiet gjennomføres i dialog med fagansatte, stipendiater og medstudenter, samt nasjonale og internasjonale gjestelærere. Deler av studiet gjennomføres i samarbeid med masterstudiet i dans og med andre studieprogram på tvers av fagdisipliner, internt ved Kunsthøgskolen og eksternt.
Skolen tilbyr svært gode fysiske fasiliteter. Ulike scenerom og studioer, samt andre spesialrom, gir studentene en unik mulighet til kreativ utfoldelse og utforskning, understøttet av skolens scenetekniske avdeling. Studentene har også tilgang til landets beste bibliotek innen scenekunst og visuell kunst.

Studiet gir studentene metodisk og faglig kompetanse i koreografi, et nasjonalt og internasjonalt nettverk, og erfaring med prosjektledelse. Studiet gir en kunstnerisk fordypning, praktisk og teoretisk. Det er forskningsforberedende og kvalifiserer til doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid (ph.d.) og andre relevante doktorgradsprogrammer. Mastergraden kan også anvendes bredere inn mot kunst- og kulturfeltet, så vel som i undervisning.

Fordypningsområder og interessefelt ved avdelingen

Lærergruppen har følgende interessefelt og spesialiseringer (fagtermer oppgitt på engelsk): 

 • Movement development
 • Choreographic composition and staging
 • Docudancing (choreography drawing on ethnographic fieldwork and documentary material)
 • Performance Studies
 • Furtherfield choreography (drawing on Urban Studies and Interaction Design)
 • Dance Dramaturgy and Performance Theory

Pågående forskningsprosjekter

Undervisere og stipendiater tilknyttet programmet er engasjert I følgende kunstneriske utviklingsarbeidsprosjekter: 

 • Choreographic poetry: Creating literary scores for dance
 • Choreography as meaning-generating aggregate
 • Choreography as modes of displacement and dissemination
 • Love on the Dance Floor / Social choreographies of love
 • MemoryWork
 • Singularities and the shared Commons (explorations of authorship in dance and choreography)
 • Social Dramaturgy
 • Somatic Costumography (hosted by the academy of Design)

Lærere tilknyttet studiet

Olive Bieringa, Jonathan Burrows, Bojana Cvejić, Mette Edvardsen, Anne Grete Eriksen, Ingri Fiksdal, Rosalind Goldberg, Deborah Hay, Solveig Styve Holte, Lisa Baudouin Lie, Tor Lindstrand, Janne-Camilla Lyster, Chrysa Parkinson, Anders Paulin, Per Roar, Torunn Robstad, Eszter Salamon, Eivind Seljeseth, Hooman Sharifi, Amanda Steggell.

Master i dans

Avgang2022 Hanna Våge Skjeggestad: Imitating Realness. Foto: Yaniv Cohen
Avgang2022 Hanna Våge Skjeggestad: Imitating Realness. Foto: Yaniv Cohen

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
To år Heltid Norsk Ikke opptak i 2022


Masterstudiet i dans er et toårig fulltidsstudium. Studiet åpner for en undersøkende tilnærming til det å være utøver i dagens scenekunstfelt, og henvender seg til dansere som ønsker å utvikle sin performative artikulasjon og refleksjon i egne- og samarbeidende prosjekter. Studiet gir teoretiske perspektiver som belyser dansekunsten som kulturelt uttrykk i estetisk, dansehistorisk, politisk, etisk og sosial sammenheng. I studiet ser vi på hvordan tenkning om kunst kan interagere med praktisk kunstproduksjon og vice versa.

Studiets hovedemner er bevegelsespraksis, utøvende og kreativ metode, prosjekt- og forestillingsarbeid, performance-teori og filosofisk estetikk. I løpet av studiet får studentene også fasiliteter og tid til å utvikle et selvstendig MA-prosjekt, som vises som forestilling eller andre mulige former for presentasjon.

Studiets emner ivaretas i ulike formater som workshops og studiereiser, forelesninger og seminarer, selvstudier, prosjektoppgaver og produksjoner. Studiet gjennomføres i dialog med fagansatte, stipendiater og medstudenter, og med nasjonale og internasjonale gjestelærere. Med et inntak av kun 5 studenter blir det lagt stor vekt på individuell veiledning og på å tilpasse programmets innhold til individuelle behov.

Deler av studiet gjennomføres i samarbeid med masterstudiet i koreografi og med andre studieprogram på tvers av fagdisipliner, internt ved Kunsthøgskolen og eksternt.

Skolen har svært gode fysiske fasiliteter. Ulike scenerom og studioer og andre spesialrom gir studentene en unik mulighet til kreativ utfoldelse og utforsking, understøttet av skolens scenetekniske team. Studentene har også tilgang til landets beste bibliotek innen scenekunst og visuell kunst.

Gjennom studiet tilegner studentene seg metodisk og faglig kompetanse, et nasjonalt og internasjonalt nettverk, og erfaring med å utvikle selvstendige prosjekter. Studiet gir en kunstnerisk fordypning, praktisk og teoretisk. Det er forskningsforberedende og kvalifiserer til ph. d.-programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre relevante doktorgradsprogrammer. Mastergraden kan også anvendes bredere inn mot kunst- og kulturfeltet, så vel som i undervisning.

Lærere tilknyttet studiet inkluderer Jonathan Burrows, Bojana Cvejić, Mette Edvardsen, Anne-Grete Eriksen, Ingri Fiksdal, Rosalind Goldberg, Deborah Hay, Solveig Styve Holte, Tor Lindstrand, Janne-Camilla Lyster, Chrysa Parkinson, Anders Paulin, Per Roar, Eszter Salamon, Torunn Robstad (programansvarlig).

Praktisk-pedagogisk utdanning


Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Ett år Heltid Norsk 1. april


Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans er en ettårig lærerutdanning for dansere og koreografer som ønsker å jobbe som faglærere og dansepedagoger. Studiet kvalifiserer for undervisning i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler, samt kulturskole og private ballettskoler. PPU i dans tilbyr fagdidaktisk fordypning i klassisk ballett, samtidsdans og jazzdans. Søkere med annen dansefaglig bakgrunn kan også søke. I studiet inngår 12–14 ukers integrert veiledet praksisopplæring.

Les om tidligere PPU-student, Trude Skogen Støvind, og hennes erfaringer her.

Les om tidligere PPU-student, Christine Nypan, og hennes erfaringer her.

Pedagogikk er læren om undervisning, læring, danning og utvikling og skal bidra til å gi økt kunnskap og refleksjon i lærerrollen inn mot praksis.

Det undervises i:

 • psykologi; utviklingspsykologi, relasjoner, kommunikasjon, læring og motivasjon
 • filosofi; ulike begrunnelser og fokus for danning og undervisning, etikk og verdibevissthet
 • sosiologi; samfunn, kultur, gruppeprosess og samspill
 • didaktikk/undervisningslære; undervisningens «hva, hvordan og hvorfor», læreplaner og vurderingsarbeid

Fagdidaktikk omhandler ulike faglige tilnærminger og perspektiver på danseundervisning rettet mot ulike målgrupper og læringsarenaer. Det å få erfaring med, tilbakemelding på og gode eksempler på planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning står sentralt, og studentene møter et bredt utvalg av lærerkrefter.

Det undervises i:

 • lek, kreativitet og skapende arbeid med barn
 • samspill, improvisasjon og komposisjon
 • danseteknisk grunnlagsarbeid (klassisk ballett, jazzdans, moderne dans/samtidsdans)
 • dansedidaktisk fordypning: klassisk ballett, jazzdans eller moderne dans / samtidsdans

I praksisopplæringen vil studentene få erfaring med læreryrkets ulike sider. I samarbeid med praksisveileder får studentene trening i å planlegge, organisere, gjennomføre og vurdere opplæring i samsvar med pedagogiske og didaktiske prinsipper. Praksisopplæringen gjennomføres med elever i ulike aldersgrupper og er primært/normalt rettet mot kulturskole / privat ballettskole og videregående skole.

Praktisk-pedagogisk utdanning i både teater og dans ledes faglig og administrativt av avdeling dans.

Opptak

Nyttige lenker om opptak

Bachelorstudium i klassisk ballett

Ekstraordinært opptak for flyktninger,  2 plasser ved bachelorstudium i klassisk ballett – søknadsfrist torsdag, 4. august 2022

Kunsthøgskolen i Oslo åpner for et ekstraordinært opptak for flyktninger, med 2 reserverte studieplasser ved bachelorprogram i klassisk ballett.

Det blir avholdt fysisk opptaksprøve den 12. august 2022.

Alle interesserte søkere må registrere seg i Søknadsweb finnen søknadsfristen 4. august 2022. Alle registrerte søkere vil få tilsendt mer informasjon om nøyaktig tidspunkt og oppmøte for fysisk opptaksprøve kort tid etter søknadsfristen har gått ut.

De generelle opptakskravene for bachelorstudium i klassisk ballett er som beskrevet i studieplanen:

 • Bestått opptaksprøve
 • Fullført grunnskole
 • Kunnskaper i norsk og/eller engelsk

Ved opptak legges det vekt på danseferdigheter i klassisk ballett, formidlingsevne, utviklingspotensial, personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles ballettdansere i dag.

Følgende dokumenter lastes opp i Søknadsweb:

Må lastes opp:

 • Dokumentasjon på flyktningsstatus

Kan lastes opp hvis dokumentasjon er tilgjengelig:

 • Dokumentasjon på fullført grunnskole (oversatt til norsk/engelsk)
 • Dokumentasjon på norsk og/eller engelsk

Ved spørsmål, send e-post til postmottak@khio.no.

Informasjon om avsluttet ordinært opptak

Søknadsfrist: 21. Februar (kl.23:59). 

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøve. Det er ikke krav om generell studiekompetanse. Opptakskriteriene til studiet er fullført grunnskole og meget gode danseferdigheter i klassisk ballett.

I tillegg kan opptak skje på grunnlag av søkere som kvalifiserer seg via deltagelse i finalen ved den internasjonale ballettkonkurransen Prix de Lausanne og Youth America Gand Prix. Søkerne rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøvene og konkurransene, og vurderes av den samme opptakskomiteen.

Ved opptak legges det vekt på danseferdigheter, formidlingsevne, utviklingspotensial, personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles ballettdansere i dag.

Best egnet alder for studiet er 15-16 år og du kan søke etter fullført ungdomsskole.

Undervisningsspråket er norsk, men tilrettelegges for studenter som bare behersker engelsk. Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb . Se veiledningen for mer informasjon hvordan du registrer deg og laster opp dokumenter.
 2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb. Se "Dette må du laste opp"
 3. Kvittering - mottar du automatisk når du har søkt.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.

Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet. De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen.

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon på din utdanning

Filnavn:
BAKB2022-vitnemål.pdf
(maks. 15 MB)

Last opp ditt vitnemål fra grunnskole. Dersom du fullfører grunnskolen juni 2022, laster du opp karakterutskrift fra desember/januar 2021/2022.

Dokumentasjon på norsk- og engelskkunnskaper

Filnavn:
BAKB2022-språkkunnskaper.pdf
(maks 15 MB)

Søkere som dokumenter utdanningsbakgrunn (bachelorgrad, videregående skole eller grunnskole) fra nordiske land trenger IKKE å fremlegge ytterligere dokumentasjon på NORSK språkkompetanse.

Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land - eller fra engelskspråklige land - trenger IKKE å fremlegge ytterligere dokumentasjon ENGELSK språkkompetanse.

Attester

Filnavn:
BAKB-2022-attester.pdf
(maks. 15 MB)
Attester fra danselærere bør inneholde lærerens vurdering av din egenhet for profesjonsutdanning i klassisk ballett som for eksempel: grad av forkunnskap, evne til selvstendighet og utholdenhet i arbeidet med dans, samt motivasjon.

Bilder/foto

Filnavn:
BAKB2022-bilder.jpg
(maks. 15 MB)
Dette må du laste opp:
 1. 1st arabesque min. 90°høyre og venstre side.
 2. A la second min. 90°høyre og venstre side.
 3. Close-up photograph, highlighting pointed feet (barefoot)
 4. Portrett. Ansiktet ditt må vises klart, slik at opptakskomiteen enkelt kan kjenne deg igjen.

Video lenker til suppleringsopptak  
Last opp PDF med filnavn:
BAKB2022-video.pdf
(Video ca. 15 minutter samlet)

Et dokument med videolenker lastet opp på YouTube/ (eller lignende leverandør - videolenkene må være åpne). Videoen skal inneholde 8 segmenter (følg lenke til oppgave): assignment supplementary audition

Fyll ut Søknadsskjema og last opp PDF med filnavn: BAKB2022-application-form.pdf

Last ned og lagre skjemaet «application form BA classical ballet 2022» på din maskin.
Last ned og lagre det ved å trykke på lenken her:
Application form BA classical ballet 2022

NB! Veiledning for å opplasting på riktig måte:
 1. Last ned skjemaet og lagre det lokalt på din maskin (du må først laste det ned og lagre det, før du kan åpne det og fylle ut)
 2. Åpne skjemaet fra det området du lagret det på i din maskin
 3. Fyll inn alle felter og last opp profilbilde direkte i skjemaet – lagre det igjen på din maskin
 4. Gå deretter inn i SøknadsWeb og last opp ditt lagrede skjema der

Dobbeltsjekk før du laster det opp i SøknadsWeb at du har fylt ut alle felter og at profilbilde er med i skjemaet (ansiktet må dekke mesteparten av bilde)

I tillegg til ovennevnte dokumenter, skal du fylle ut "Egenmelding om helsetilstand". Denne egenmeldingen får du utlevert på opptaksprøvens første dag og leveres ved registrering.

Om opptaksprøvene

Opptaksprøvenrøven/audition er delt i to; 1. (vurdering av påkrevd dokumentasjon), 2. Online intervju

Opptaksprøven Kommentarer
1. runde Gjennomgang av søknader.
Opptakskomiteen gjennomgår alle søkere som har lastet opp påkrevde dokumenter (inkludert innsendt video).
Opptakskomiteen vurderer hvilke kandidater som går videre til runde 2.
2. runde - online intervju Online intervju over Zoom.
Invitasjon inkludert informasjon om intervju vil bli sendt direkte til søkere som er vurdert og har oppfylt all nødvendig dokumentasjon. Opptaksprosessen vil være basert på en samlet vurdering av søkeren på bakgrunn av følgende kriterier:
 • danseferdigheter
 • personlige, kunstneriske og bevegelses kvaliteter
 • fysisk egnethet
 • potensial for utvikling
Søkere vil bli valgt fra en kombinert evaluering av ovennevnte og intervju.

Alle kvalifiserte søkere skal rangeres. Søkerne med høyest rangering får tilbud om studieplass. De neste rangerte søkerne får tilbud om ventelisteplass i den rekkefølgen de er rangerte i.

I Søknadsweb vil søknaden ha status "under behandling" fram til begynnelsen av Juli.

Opptaksprosess og viktige datoer

Tidslinje for opptak til høst 2022:

Desember 2021 – 21. februar 2022 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokument helt fram til søknadsfristen 21. februar (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokument.
fra 21 februar Gjennomgang av søknader Søkere som har levert en komplett søknad vurderes til innkalling til 2. opptaksrunde (live audition i Oslo).
 fra begynnelsen av mars Invitasjon til live-audition i Oslo Du får tilsendt innkalling til 2. runde. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet vil fremgå i innkallingen til 2. runde. Innkallingen blir sendt til e-postadressen du registrerte i Søknadsweb.
 19.03-20.03.2022 Opptaksprøver Opptaksprøven strekker seg over 2 dager i Oslo. Du må være tilgjengelig begge dagene.
slutten av mars/begynnelsen av april Tilbud om plass/venteliste Du vil kunne se om du har blitt tilbudt plass i din Søknadsweb 10-15 virkedager etter opptaket er fullført. Du vil også motta en epost til din epost registrert i Søknadsweb. Dersom du blir tilbudt plass, må du godta eller avvise plass innen frist som er satt. Har du fått tilbud om venteliste, må du godta denne venteliste plassen innen frist som er satt.
slutten av mars/begynnelsen av april Avslag Søkere som ikke blir tilbudt plass, vil kun motta informasjon om dette gjennom Søknadsweb.
1. juni Studentbolig Har du fått tilbud om plass, bør du søke om bolig via SiO så snart du har godtatt plassen. Dette må gjøres innen 01.06.22. Se www.sio.no.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2022. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter 3. prøve.

Bachelorstudium i jazzdans

Søknadsfrist: 1. februar 2022 (kl. 23:59).

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan vise spesielle faglige kvalifikasjoner.
Slike kvalifikasjoner er meget gode danseferdigheter, særlig i jazzdans.

Ved opptak legges det vekt på danseteknisk kompetanse, musikalitet, dansekunstnerisk egenart, utviklingspotensial, personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles dansere. Erfaring fra andre rytmiske danseformer, som for eksempel Street Dance, er relevant.

Til bachelorstudiet i jazzdans ser vi etter dansere med særlig interesse for å utvikle et sterkt fysisk uttrykk i samspill med ulik rytmisk musikk. Åpenhet og nysgjerrighet for mange ulike danseformer, samt selvstendighet i læringsprosesser er viktige egenskaper.

Anbefalt alder er mellom 19 og 23 år.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Se veiledningen for mer informasjon om hvordan du registrerer deg i Søknadsweb og laster opp dokumenter.
 2. Last opp all påkrevd  dokumentasjon på Søknadsweb. Se "Dette må du laste opp"
 3. Kvittering Du vil motta en automatisk kvittering fra Søknadsweb  
 4. Innkalling Vent på innkallingen til opptaksprøve
Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må lastes opp i PDF format i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert:

Dokumentasjon Kommentar
Dokumentasjon på din utdanning (GSK) -  last opp PDF med filnavn: BAJA2022-GSK.pdf Last opp ditt vitnemål fra Videregående skole (GSK). Dersom du fullfører videregående skole juni 2022, laster du opp karakterutskrift fra desember/januar 2021/2022.
Dokumentasjon på Norskkunnskaper - last opp PDF med filnavn: BAJA2022-norsk.pdf Søkere som dokumenter utdanningsbakgrunn (videregående skole eller grunnskole) fra nordiske land trenger IKKE å fremlegge ytterligere dokumentasjon på NORSK språkkompetanse.
Dersom du har utdanningsbakgrunn utenfor Norden, må du dokumentere dine norskkunnskaper.
Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres med Bergenstesten, http://www.folkeuniversitetet.no/, eller med norsk for utlendinger fra universitetene. Hvordan dokumentere: NOKUT
Lagre Følgeskjema lokalt, fyll ut og last opp PDF med filnavn: BAJA2022-skjema.pdf Last ned og lagre skjemaet «Følgeskjema BA jazzdans – opptak 2022» på din maskin.
Last ned og lagre det ved å trykke på lenken her:
FØLGESKJEMA BA JAZZDANS - OPPTAK 2022

NB! Veiledning for å opplasting på riktig måte:
 1. Last ned skjemaet og lagre det lokalt på din maskin (du må først laste det ned og lagre det, før du kan åpne det og fylle ut)
 2. Åpne skjemaet fra det området du lagret det på i din maskin
 3. Fyll inn alle felter og last opp profilbilde direkte i skjemaet – lagre det igjen på din maskin
 4. Gå deretter inn i SøknadsWeb og last opp ditt lagrede skjema der
Dobbeltsjekk før du laster det opp i SøknadsWeb at du har fylt ut alle felter og at profilbilde er med i skjemaet
Kort om opptaksprøvene

Alle søkere som dekker kravet om formell utdanning og har lastet opp påkrevde dokumenter, får invitasjon og innkalling til fysiske opptaksprøver. Opptaket går i perioden 14.03.21-21.03.21 og er organisert i tre prøver, med utsiling etter hver prøve. I hver prøve øker kompleksiteten og nivået i de ulike klassene, og det vil også være en variasjon av ulike pedagoger. Ved opptaksprøvenes første dag, skal du levere inn skjemaet "Egenmelding om helsetilstand". Denne egenmeldingen tar du med deg og leverer ved registrering.

1. prøve består av klasser i jazzdans, Street Dance og klassisk ballett
2. prøve består av klasser i jazzdans, Street Dance og klassisk ballett. I tillegg til dansetekniske klasser må søkeren vise et soloarbeid på 1-3 min. som kan være koreografert av søkerne selv eller en annen
3. prøve består samtidsdans/improvisasjon, jazzdans og Street Dance samt intervju. I intervjuet vil det legges vekt på søkers motivasjon samt evne til refleksjon og kommunikasjon.
Etter 3. prøve vil det være en utsiling av søkere som skal videre til skolens fysioterapeut for å gjennomgå en fysisk test
I opptaksprøven blir søkerne nærmere vurdert etter følgende faglige kriterier:
 • God danseteknisk kompetanse, musikalitet, dansekunstnerisk egenart og scenisk nærvær, særlig i jazzdans og Street Dance.
 • Søkerens utviklingspotensial vektlegges, samt personlige egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles dansere.
Vi ser etter dansere med særlig interesse for å utvikle et sterkt fysisk uttrykk i samspill med ulik rytmisk musikk. Åpenhet og nysgjerrighet for mange ulike danseformer, samt selvstendighet i læringsprosesser er viktige egenskaper danseren bør inneha. Erfaring fra andre rytmiske danseformer, som for eksempel Street Dance og ballroom er relevant.

Søkerne vurderes helhetlig med grunnlag i det overnevnte. Alle kvalifiserte søkere skal rangeres. De 8 søkerne med høyest rangering får tilbud om studieplass. De neste rangerte søkerne får tilbud om ventelisteplass i den rekkefølgen de er rangerte i.

I Søknadsweb vil søknaden ha status "under behandling" fram til 3. prøve er avsluttet.

Opptaksprosess og viktige datoer
Tidslinje for opptak til høst 2022:
1. desember 2021 - 1. februar 2022 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokument heilt fram til søknadsfristen 01. februar (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokument.
Februar 2022 Gjennomgang av søknader Gjennomgang av søknader Søkere som har levert en komplett søknad får innkalling til 1. opptaksprøve.
I løpet av uke 8 Innkalling til fysiske opptaksprøver Du får tilsendt innkalling til 1. prøve i februar. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet vil fremgå i innkallingen til 1. prøve. Innkallingen blir sendt til e-postadressen du registrerte i Søknadsweb.
Mars (14.03-22.03.21) Fysiske opptaksprøver Opptaksprøven strekker seg over 3 prøver. Du må være tilgjengelig alle dager.
Etter endt 1. prøve vil kandidatnummer/søkernummer på hvem som går videre til 2. prøve bli lagt ut på nettsiden.
Etter endt 2. prøve vil kandidatnummer/søkernummer på hvem som går videre til 3. prøve bli lagt ut på nettsiden.
Etter endt 3. prøve vil kandidatnummer/søkernummer på hvem som går videre til fysiske tester, få beskjed ved oppslag. Det vil informeres om hvor, etter 3. prøve.
Starten av april Tilbud om opptak / tilbud om å stå på venteliste Søkere som blir tilbudt plass/tilbud om å stå på venteliste, vil få en epost til den eposten søker er registrert med i søknadsweb, 7-10 virkedager etter endt opptak.
Avslag Søkere hvis søknader er avslått, vil bare motta varsel i Søknadsweb.
Studentboliger Søk om studentboliger (sio.no) så snart som mulig (innen 1. juni) og før du søker om oppholdstillatelse.
1. juli Frist for å sende inn oppnådde resultater vår 2022 Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2022. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter 3. prøve.
Oppholdstillatelse Søk om oppholdstillatelse for studier. Les mer i
International Student Handbook.

Bachelorstudium i samtidsdans

Søknadsfrist: 1. februar 2022 (kl. 23:59).

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan vise modenhet og spesielle faglige kvalifikasjoner. Slike kvalifikasjoner er meget gode dansetekniske ferdigheter eller kreative evner, særlig i emner knyttet til samtidsdans.
Ved opptak legges det vekt på dansetekniske ferdigheter, utøvende og kreative egenskaper og fysiske forutsetninger i forhold til de høye krav som stilles dansere.

Anbefalt alder er mellom 19 og 23 år.

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Se veiledningen for mer informasjon om hvordan du registrerer deg i Søknadsweb og laster opp dokumenter.
 2. Last opp dokumentasjon på Søknadsweb. Se "Dette må du laste opp"
 3. Kvittering Du vil motta en automatisk kvittering fra Søknadsweb
 4. Innkalling Vent på innkallingen til opptaksprøve 
Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må lastes opp i PDF format i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert:

Dokumentasjon Kommentar
Dokumentasjon på din utdanning (GSK) -  last opp PDF med filnavn: BAMS2022-GSK.pdf Last opp ditt vitnemål fra Videregående skole. Dersom du fullfører videregående skole juni 2022, laster du opp karakterutskrift fra desember/januar 2021/2022.
Dokumentasjon på Norskkunnskaper - last opp PDF med filnavn: BAMS2022-norsk.pdf Søkere som dokumenter utdanningsbakgrunn (videregående skole eller grunnskole) fra nordiske land trenger IKKE å fremlegge ytterligere dokumentasjon på NORSK språkkompetanse.
Dersom du har utdanningsbakgrunn utenfor Norden, må du dokumentere dine norskkunnskaper.
Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres med Bergenstesten, http://www.folkeuniversitetet.no/, eller med norsk for utlendinger fra universitetene. Hvordan dokumenter: NOKUT
Fyll ut Følgeskjema og last opp PDF med filnavn: BAMS2022-skjema.pdf Last ned og lagre skjemaet «Følgeskjema BA samtidsdans – opptak 2022» på din maskin.
Last ned og lagre det ved å trykke på lenken her:
FØLGESKJEMA BA SAMTIDSDANS - OPPTAK 2022
NB! Veiledning for å opplasting på riktig måte:
 1.  Last ned skjemaet og lagre det lokalt på din maskin (du må først laste det ned og lagre det, før du kan åpne det og fylle ut)
 2. Åpne skjemaet fra det området du lagret det på i din maskin
 3. Fyll inn alle felter og last opp profilbilde direkte i skjemaet – lagre det igjen på din maskin
 4. Gå deretter inn i SøknadsWeb og last opp ditt lagrede skjema der
Dobbeltsjekk før du laster det opp i SøknadsWeb at du har fylt ut alle felter og at profilbilde er med i skjemaet (ansiktet må dekke mesteparten av bilde)
Video lenker 1. prøve- last opp en PDF med filnavn:
BAMS2022-1.prøve.pdf
Et PDF dokument med videolenker lastet opp på Vimeo/Youtube (eller lignende leverandør - videolenkene må være åpne).
Videoene skal inneholde 4 segmenter: maks 6 min 30 sek totalt for hele videosekvensen.
Oppgave til 1. prøve finner du ved å følge denne lenken: OPPGAVE TIL 1.PRØVE
Om opptaksprøvene

Invitasjon inkludert detaljert informasjon om de praktiske opptaksprøvene gis direkte til søkere som dekker kravet om formell utdanning og har lastet opp påkrevde dokumenter. Opptaket går fra 01.02.2022 til og med uke 10 og er organisert i tre prøver, med utsiling etter hver prøve. De som blir invitert videre til fysiske prøver i uke 10, må være tilgjengelig alle dager. I hver prøve øker kompleksiteten og nivået i de ulike klassene, og det vil også være en variasjon av ulike pedagoger. 

1. prøve 1.prøve er digital og vil være basert på innsendt videomateriale. Opptakskomiteen gjennomgår innsendt materiale og vurderer hvem som får innkalling til 2. prøve. Innkalling vil foregå fra midten av februar 2022
2. prøve kan bestå av blant annet klasser i samtidsdans klassisk ballett , repertoar og improvisasjon
3. prøve kan bestå av blant annet klasser i klassisk ballett, samtidsdans, repertoar og improvisasjon, og et intervju med opptakskomiteen. I tillegg må søkeren vise et soloarbeid på 1-3 minutter som kan være koreografert av søkerne selv eller en annen. I intervjuet legges det vekt på søkerens motivasjon og interesse for studieprogrammet og for dans, samt evne til refleksjon og kommunikasjon.
Etter 3. prøve vil det være en utsiling av søkere som skal videre til skolens fysioterapeut for å gjennomgå en fysisk test
Vurderingskriterier:

I opptaksprøven ser vi etter dansere og dansekunstnere med potensiale, fysisk intelligens, åpenhet, intuisjon, og scenisk nærvær. Vi prioriterer potensial og kunstnerisk egenart fremfor tekniske ferdigheter. Tilstedeværelse og fokus som viser egenskap til å fordøye informasjon og evnen til selvstendig læring er viktig. Søkerne blir nærmere vurdert etter følgende:


 • hvordan man tilegner seg koreografisk materiale
 • originalitet i improvisasjonsoppgaver
 • scenisk nærvær i solopresentasjon
 • potensiale til tekniske dansekunnskaper
 • evne til stressmestring
Vi ser etter kandidater som etter tre års studier vil kunne nå læringsmålene for BA samtidsdans og som vi anser vil kunne ha mulighet for et liv i kunstformen, som utøvende og skapende dansekunstner.

Søkerne vurderes helhetlig med grunnlag i det overnevnte. Alle kvalifiserte søkere skal rangeres. De 8 søkerne med høyest rangering får tilbud om studieplass. De neste rangerte søkerne får tilbud om ventelisteplass i den rekkefølgen de er rangerte i.

I Søknadsweb vil søknaden ha status "under behandling" fram til 3. prøve er avsluttet.

Opptaksprosess og viktige datoer
Tidslinje for opptak til høst 2022:
7. desember 2021 - 1. februar 2022 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokument heilt fram til søknadsfristen 01. februar (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokument.
Februar 2022 Gjennomgang av søknader Gjennomgang av komplette søknader og innsendt oppgave til 1. prøve. Søknader blir vurdert og en utsiling blir gjort basert på innsendt digital oppgave til 1. prøve
Medio februar Innkalling til fysiske opptaksprøver Søkere som går videre fra 1. prøve, vil bli tilsendt en innkalling til fysisk 2. prøve. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet vil fremgå i innkallingen til 2. prøve. Innkallingen blir sendt til e-postadressen du registrerte i Søknadsweb.
Starten av mars (uke 10) Fysiske opptaksprøver Opptaksprøvens 2. prøve og 3. prøve strekker seg over en uke. Du må være fysisk tilgjengelig alle dager i uke 10.
Etter endt 2. prøve vil kandidatnummer/søkernummer på hvem som går videre til 3. prøve bli lagt ut på nettsiden.
Etter endt 3. prøve vil kandidatnummer/søkernummer på hvem som går videre til fysiske tester, få beskjed ved oppslag. Det vil informeres om hvor, etter 3. prøve.
Starten av april Tilbud om opptak / tilbud om å stå på venteliste Søkere som blir tilbudt plass/tilbud om å stå på venteliste, vil få en epost til den eposten søker er registrert med i søknadsweb, 7-10 virkedager etter endt opptak.
Avslag Søkere hvis søknader er avslått, vil bare motta varsel i Søknadsweb.
Studentboliger Søk om studentboliger (sio.no) så snart som mulig (innen 1. juni) og før du søker om oppholdstillatelse.
1. juli Frist for å sende inn oppnådde resultater vår 2022 Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2022. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter 3. prøve.
Oppholdstillatelse Søk om oppholdstillatelse for studier. Les mer i
International Student Handbook.

Masterstudium i koreografi

Søknadsfrist: Opptak annen hvert år

Informasjon om opptak og hvordan du søker på studiet, finner du i den engelske versjonen om opptak til MA koreografi.

Opptakskrav

Mastergradsstudiet bygger på en treårig bachelorgrad i koreografi eller dans (180 studiepoeng) eller annen relevant utdanning. Søkere må dokumentere minimum 80 studiepoeng fra fagområdet til mastergraden. Søkere må også dokumentere koreografisk praksis.

Søkere med et mindre omfang av danserelaterte eller koreografiske fag i graden kan også søke om opptak dersom de kan dokumentere annen relevant utdanning og eller praksis/realkompetanse av et omfang og nivå som også kan kvalifisere til opptak i forhold til studiet.

Søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk. For eksempel TOEFL med minimum score på 500, IELTS med minimum score på 5.0 (eller annen tilsvarende dokumentasjon). Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land eller fra engelskspråklige land trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk språkkompetanse.

Opptaket til masterstudiet foregår i tre trinn:
 1. formell vurdering av søknad og søkers kompetanse
 2. kunstfaglig vurdering av søkers kvalifikasjoner, basert på de kunstneriske arbeidene det vises til i søknaden, samt søkers skriftlige refleksjon
 3. opptaksprøve, bestående av ulike koreografiske- og skriftlige oppgaver, inkludert intervju

Masterstudium i dans

Søknadsfrist: Opptak annen hvert år

Informasjon om opptak og hvordan du søker på studiet, finner du i den engelske versjonen om opptak til MA dans.

Mastergradsstudiet bygger på en treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) i dans eller annen relevant utdanning. Søkere må dokumentere minimum 80 studiepoeng i dansetekniske og utøvende fag. Søkere med et mindre omfang av dansetekniske og utøvende fag i graden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis/realkompetanse har tilsvarende omfang og nivå i forhold til studiet.

I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner godkjennes som helt eller delvis likeverdige med utdanningskravene nevnt over.

Søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk. For eksempel TOEFL med minimum score på 500, IELTS med minimum score på 5.0 (eller annen tilsvarende dokumentasjon). Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land eller fra engelskspråklige land trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk språkkompetanse.

I forbindelse med søknad må søker sende inn 1) motivasjonsbrev og 2) vimeo-opplastninger (eller lignende) hvor du opptrer som utøver.

Praktisk-pedagogisk utdanning i dans (PPU)

Søknadsfrist er 1. april 2022 (kl. 23:59).
Søknadsweben er åpen.

Søknadsfrist for forhåndgodkjenning av utdanning/realkompetanse: 1. mars 2022 (kl. 23:59).

Opptakskrav for PPU i dans er:

En bachelorgrad i utøvende eller skapende dans med minimum 180 studiepoeng innen dansefag.
Studiet krever at studentene har forkompetanse i danseteknikkene klassisk ballett, jazzdans og samtidsdans.

Opptak skjer på grunnlag av en totalvurdering basert på godkjente opptakskrav.  Søkeren må dokumentere kommunikative ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk). Søkere fra skandinaviske land med svensk eller dansk som førstespråk trenger ikke dokumentere norskkunnskaper, men vi gjør oppmerksom på at undervisningen vil foregå på norsk.

Dersom du skal søke, men må få din tidligere utdanning/realkompetanse forhåndsgodkjent, vennligst se avsnitt om "Forhåndsgodkjenning av utdanning/ realkompetanse".

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Les nøye gjennom veiledning til Søknadsweb før du starter registreringsprosessen.
 2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb.
 3. Kvittering. Du vil motta en automatisk kvittering fra Søknadsweb.
 4. Innkalling Vent på innkallingen til opptaksprøve.
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli godkjent:

Dokumentasjon Kommentar
Dokumentasjon på din utdanning (BA/MA) (filnavn PPUD2022-BA-MA.pdf) Last opp ditt vitnemål (BA/MA). Dersom du fullfører høyere utdanning vår 2022, laster du opp karakterutskrift/bekreftelse fra desember/januar 2021/2022. Denne må være stemplet fra ditt studiested.
Opptaksprøve del 1 (filnavn DigitalprovePPU22.pdf) Last opp en pdf med lenke og ev. passord til videofil(er) med den digitale forprøven, opptaksprøve del 1: oppgaveordlyd
Din CV (filnavn PPUD2022-CV.pdf) List opp dine erfaringer
Motivasjonsbrev (filnavn PPUD2022-Motivasjon.pdf) Motivasjonsbrev skal inneholde to punkter: 1.Hva er din motivasjon for å søke studiet og hvilke forventninger har du til studiet? 2.Hvilken spesialisering du ønsker (Jazz/Samtid/Klassisk)
Bilde (filnavn PPUD2022-bilde.pdf) Ansiktet må dekke mesteparten av bildet slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg
Dokumentasjon på norskkunnskaper dersom du har utdanningsbakgrunn utenfor Norden. (filnavn PPUD2022-norsk.pdf) Av praktiske årsaker er kravene til norskkunnskaper hos søkere til disse studiene høyere enn for søkere til andre studier. Norskkunnskaper kan dokumenteres på et av følgende vis:
 1. 1.Bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole.
 2. 2.Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved et norsk universitet
 3. 3.Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, ved et norsk universitet eller høyskole.
 4. 4.Bergenstesten, skriftlig og muntlig test i norsk, høyere nivå, bestått (450 poeng).
 5. Norskprøve nivå B2.
Eventuell forhåndsgodkjenning av utdanning (filnavn PPUD2022-forhåndsgodkjenning.pdf) Evt. forhåndsgodkjenning av utdanning/ realkompetanse må lastes opp dersom du har søkt om dette og har fått svar.
Kort om opptaksprøvene

Detaljert informasjon om de praktiske opptaksprøvene gis direkte til søkerne som blir innkalt til opptaksprøve.

Opptaket består av to deler. Del 1 består av en digital forprøve. Del 2 består av en fysisk opptaksprøve som gjennomføres ved Kunsthøgskolen i Oslo. For å bli innkalt til opptaksprøve i mai må du ha sendt inn digital forprøve sammen med øvrig dokumentasjon.

Opptaksprøve PPU i dans inneholder:

Frister/Datoer Hva
1. april 1) en digital forprøve. 
9. mai 2a) en praktisk del som er en sammensatt dansklasse på 75 min som kombinerer elementer fra både klassisk ballett, samtidsdans og jazzdans. 
2b) Individuelt intervju

I forbindelse med Covid-19, kan det bli endringer i opptaket vår 2022. Dersom det blir aktuelt, vil alle kvalifiserte søkere bli informert om endringer. 

I opptaksprosessen blir søkerne nærmere vurdert og rangert etter følgende kriterier:

 1. Nivå og omfang på faglig kompetanse kommet frem gjennom søknad, og opptaksprøve. Det vurderes etter følgende underkategorier:
  - Nivå og omfang på formell utdanning kunstnerisk
  - Nivå og omfang på kunstnerisk praksis og erfaring
  - Nivå og omfang på formell utdanning akademisk
  - Nivå og omfang på undervisningserfaring
 2. Personlig egnethet, motivasjon, og grad av behov for utdanningen i karriereløpet kommet frem gjennom motivasjonsbrev og individuelt intervju
 3. Ved lik kompetanseprofil vil opptakskommisjonen også ta hensyn til gruppesammensetning og tilstrebe mangfold i gruppen basert på kjønn, etnisitet, geografisk spredning, faglig bakgrunn og alder i rangering av søkere

Søkerne vurderes helhetlig med grunnlag i det overnevnte. Alle kvalifiserte søkere skal rangeres. De søkerne med høyest rangering får tilbud om studieplass (inntil 10 søkere). 

I Søknadsweb vil søknaden ha status "under behandling" fram til opptakskomité har vurdert hvilke søkere som får tilbud. Tilbud blir sendt ut ca. 7 virkedager etter opptaksprøven.

Opptaksprosess og viktige datoer
1. februar - 1. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp dokumenter og den digitale forprøven helt fram til søknadsfristen 1. april (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter. 
April 2022 Gjennomgang av søknader Søkere som har levert en komplett søknad får innkalling til opptaksprøven.
 April 2022 Innkalling til opptaksprøve Du får tilsendt innkalling opptaksprøven i april. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet vil fremgå i innkallingen til opptaksprøven. Innkallingen blir sendt til e-postadressen du registrerte i Søknadsweb.
 9. mai Opptaksprøve Opptaksprøven strekker seg over en dag. Du må være tilgjengelig hele denne dagen.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2022. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter endt opptaksprøve.
14. august Frist for innsending av politiattest Frist for innsending av politiattest. Vi minner om at i henhold til Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler § 6-2.3 må søkere som er tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning fremlegge politiattest i forbindelse med opptak. Attesten må oversendes til studiekonsulent Christel Bie Lavik: chrilavi@khio.no innen 14. august 2022. Merk forsendelsen “politiattest PPU”
Forhåndsgodkjenning av utdanning/ realkompetanse

Opptakskrav: Bachelorgrad i utøvende eller skapende dans med minimum 180 studiepoeng innen dansefag.

Dersom du ikke har en formell bachelorgrad i dans, er det mulig å søke om forhåndsgodkjenning av annen utdanning og/eller realkompetanse.

Søknadsfrist for forhåndsgodkjenning er: 1. mars 2022, kl. 23:59.

Vær oppmerksom på at en eventuell godkjenning må foreligge før du søker opptak til studie. Godkjenningen lastes opp sammen med de andre dokumentene innen søknadsfristen 1. april 2022.

Søknaden skal inneholde: 

 1. Utfyllende CV med informasjon om (med nøyaktige til/fra datoer):
  - utdanningsbakgrunn
  - erfaring som utøvende dansekunstner
  - annen relevant arbeidserfaring
 2. Kopi av vitnemål på originalspråket + overstatt til norsk eller engelsk
 3. Kopi av karakterutskrift på originalspråket + oversatt til norsk eller engelsk
 4. Kopi av studieplan
 5. Erfaring som utøvende dansekunstner dokumenteres med arbeidskontrakter/ bekreftelse/ presseomtale o.l. (samleg i en pdf.)
 6. Annen relevant arbeidserfaring dokumenteres med bekreftelser/ kopi av arbeidskontrakter (samlet i en pdf.)

Søknad sendes til postmottak@khio.no innen 1. mars.

Søknaden merkes med "Søknad om kompetansevurdering, opptak PPU dans".

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studenter

Ansatte