Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Verk av Nicholas Fox, Nellie Jonsson, Emmy Christensen og Alexandra Booker frå avgangsutstillingen for bachelor i medium- og materialbasert kunst i 2019. Foto: Øystein Thorvaldsen
Verk av Nicholas Fox, Nellie Jonsson, Emmy Christensen og Alexandra Booker frå avgangsutstillingen for bachelor i medium- og materialbasert kunst i 2019. Foto: Øystein Thorvaldsen

Kunst og håndverk

Avdeling kunst og håndverk tilbyr kunstutdanning innen områdene keramikk, tekstil, grafikk og tegning, metall- og smykkekunst, og i kunst og offentlige rom.

Avdelingen har en eksperimenterende tilnærming til verkstedsbaserte kunstpraksiser. Vi er en møteplass for samspill og utvikling av strategier for medium- og materialbasert kunst og kunst og offentlige rom. I undervisningen utforsker vi håndverksbasert kunnskap og forbindelsene mellom kunst, samfunn og individ.

Kunsthøgskolen i Oslo har noen av Europas mest avanserte verksteder. I Avdeling Kunst og håndverk utgjør verkstedet en sentral arena for undervisning, kunstnerisk utvikling og forskning.

Som student i avdelingen blir du del av et inspirerende kunst- og kompetansemiljø. Vår lærer- og forskerstab er internasjonalt sammensatt, og alle fagansatte er aktive kunstnere med spesialkompetanse innen sine respektive felt. Seminarer og foredrag med anerkjente kunstnere, kuratorer og kunstkritikere er viktige komponenter i studieprogrammene. Studentene forventes å ta aktivt del i offentligheten gjennom utstillingsaktivitet og deltakelse i kunstfeltet.

Studentene ved medium- og materialbasert kunst og kunst og offentlige rom forteller om studiene ved avdeling kunst og håndverk.

Bachelor i medium- og materialbasert kunst

Øystein Lønvik, Avgang2021, Foto: Øystein Thorvaldsen
Øystein Lønvik, Avgang2021, Foto: Øystein Thorvaldsen
Varighet Omfang Språk Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 3. april

Bachelorstudiet gir kunstutdanning innen fagområdene keramikk, tekstil, grafikk og tegning og metall- og smykkekunst.

Bachelorprogrammet består av en kjerne av emner, i tillegg til en rekke valgbare kurs. Håndverksbasert undersøkelse av materialer og utvikling av et faglig begrepsapparat står sentralt i undervisningen. Skriving og teoretisk refleksjon er en vesentlig del av studiet. Studentene skal i løpet av studietiden utvikle fortrolighet med en eller flere fagdisipliner og etablere et bevisst forhold til håndverk, kunsthistorie og samtidskunst. Verkstedene drives av høyt kvalifiserte fagfolk, og studentene har tilgang til både tradisjonelle redskaper og avanserte, moderne teknikker. Lærerstaben deler sin erfaring og formidler egen kunstnerisk forskning gjennom praktiske demonstrasjoner, spesialiserte kurs og individuell veiledning. Bachelorstudiet er en treårig heltidsutdanning.

Studieprogrammet ender med et avsluttende avgangsarbeid. Se utstillingen for Avgang 2022 her.

Master i medium- og materialbasert kunst

MA student Jamie Kroeger med spesialisering innen metall- og smykkekunst.
MA student Jamie Kroeger med spesialisering innen metall- og smykkekunst.

Varighet Omfang Språk Søknadsfrist
To år Heltid Norsk/engelsk 1. februar

På masterstudiet i medium- og materialbasert kunst jobber studentene med å utvikle sin egen kunstpraksis. Studentene får mulighet til å fordype seg i spesialiseringene keramikk, tekstil, grafikk og tegning og metall- og smykkekunst. Den tverrfaglige strukturen stimulerer til samspill og nytenking på tvers av fordypningsområdene. Studieprogrammet vektlegger kunstnerisk selvstendighet og oppfordrer til en eksperimentell og interdisiplinær tilnærming til avdelingens kunstfaglige spesialiseringer.

Studentene tildeles en hovedveileder og får en arbeidsplass ved ett av fagområdene. Programmet kombinerer individuell veiledning med verkstedsundervisning, gruppekritikk, seminarer, forelesninger, og studentdrevne studiegrupper. Utstillingspraksis og skrivepraksis finnes som integrerte deler av programmet. Som del av studiet blir du også kjent med kunstnerisk utviklingsarbeid som metode og arbeidsform. Studiemiljøet er internasjonalt og undervisningen er tilrettelagt for engelskspråklige studenter. Masterstudiet er en toårig heltidsutdanning.

Les mer om verkstedene.

Studieprogrammet ender med et avsluttende avgangsarbeid. Se avgangsutstillingen 2021, "Drifting Matters".

Master i kunst og offentlige rom

Lexie Owen, Mall Users Research Association (Platform 1), detail, 2021. NITJA 2021, Welcome to the Jungle*.Photo: Kunstdok/Tor Simen Ulstein.
Lexie Owen, Mall Users Research Association (Platform 1), detail, 2021. NITJA 2021, Welcome to the Jungle*.Photo: Kunstdok/Tor Simen Ulstein.

Varighet Omfang Språk Søknadsfrist
To år Heltid Norsk/engelsk 1. februar

Det interdisiplinære masterprogrammet i kunst og offentlige rom rekrutterer studenter fra ulike kunstfelt, og plasserer seg i krysningspunktet mellom kunstnerisk praksis og kunstteori. Programmet gir muligheter for å undersøke kunstens rolle i offentligheten gjennom egen kunstneriske praksis, og i et internasjonalt studentmiljø. Studiets kjerneområde er knyttet til å utvikle og skape kunstprosjekter i offentlige rom, samt analyse og utforsking av kunstens møte med ulike typer offentligheter, resepsjonsforhold og sosiale strukturer.

Som student skal du både utvikle og skape egne kunstneriske prosjekter og undersøke kunst i ulike offentlige sammenhenger. Gjennom studiet vil du få bred praktisk og teoretisk kunnskap om kunst, og innsikt i metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid. Programmet kombinerer individuell veiledning med seminarer, forelesninger, og studentdrevne studiegrupper. Studiet er tilrettelagt for engelskspråklige studenter.
Masterstudiet er en toårig heltidsutdanning.

Les mer om studiets prosjekter her.

Studieprogrammet ender med et avsluttende avgangsarbeid. Les mer om avgangsutstillingen "I don't have a clue how to become an internet-based ceramicist".

Tekstil

Tekstile visuelle uttrykk representerer en måte å tenke, lage, skrive og uttrykke seg på. Du kan lære å farge fibre, kjemiske oppskrifter, farge med planter, spinne tråd og lese filosofi, kunsthistorie og politisk teori. Veven, printen og broderiet uttrykker våre ideer i mange lag.

Undervisningen på tekstilavdelingen er basert på praktisk undervisning på verksted og i workshops; tekstile praksiser, farging, analoge og digitale vever, silketrykk, digital/analog tekstilprint og digitalt/analogt broderi. Avdelingen har jevnlig besøk av nasjonale og internasjonale gjestekunstnere, kuratorer og teoretikere. Som student får du veiledning både individuelt og i grupper. Vi har også auditoriumsbasert undervisning i teori og kunsthistorie.

Les mer om verkstedene.

Metall- og smykkekunst

Vi tilbyr landets eneste høyere kunstutdannelse med spesialisering i smykkekunst og objekt. Smykker er identitetsskapende og personlige, men bæres og kommuniserer i en sosial sfære. Objekter/korpus/skulptur er også meningsbærende, og tradisjonen danner utgangspunkt for nytenking og kunstneriske prosesser. Det gjøres også undersøkelser relatert til stedsspesifikk kunst og kunst i offentlige rom.

Undervisningen baseres på kunstnerisk praksis med fokus på håndverk og materialer, parallelt med kunstfaglig teori og metode. Det legges stor vekt på eksperimentering og undersøkelser, både praktisk og idémessig. Skolens verksteder er unike, og som student får du anledning til å lære mer om blant annet lodding, støping, smiing, sveising, patinering mm. I hovedsak jobber du med individuelle prosjekter under veiledning av profesjonelle utøvere. Vi arrangerer workshops, forelesninger og faglige diskusjoner. Som student nyter du godt av et stort faglig nettverk og mange internasjonale gjestelærere.

Les mer om verkstedene.

Keramikk

Keramisk kunst omfatter et stort register av kunstneriske innfallsvinkler til materialene leire og keramikk. Den keramiske kunsten er, foruten kunsthåndverket, tett forbundet med design og billedkunst, og har hatt en avgjørende betydning gjennom kunsthistorien.

På fagområde Keramikk arbeider du med ditt individuelle prosjekt under veiledning av profesjonelle, utøvende kunstnere. Den brede kompetansen blant keramikkavdelingens ansatte gir våre studenter ulike innfallsvinkler til det keramiske feltet. Fagområdets kontakter til det internasjonale miljøet brukes som en aktiv ressurs i forelesninger og workshops, samt i form av inviterte gjestekunstnere.

Gjennom praktisk arbeid i verkstedene utforsker du materialer, teknikker og konseptuelle strategier og metoder med sikte på å oppnå større bevissthet i ditt eget kunstnerisk språk og uttrykk. Undervisningens overordnede mål er å gi bred innsikt i fagområdet keramisk kunst, i tillegg til å gi deg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å arbeide som profesjonell keramisk kunstner.

Les mer om verkstedene.

Grafikk og tegning

Fagområdet legger vekt på grafiske teknikker som dyptrykk, litografi, silketrykk og høgtrykk samt fotobaserte prosesser innen disse mediene. I tillegg inneholder fagområdet tegning og bokkunst.

De radikale forandringene innen grafikkfeltet de siste årene har forandret innfallsvinkelen til mediet. Grafikk er en demokratisk kunstform som kan innbefatte alt fra plakater og knapper med tekst, til klær, kaker og graffiti. Grafikk kan omfatte trykte MDF-plater og digitalt manipulert silketrykk, tapet inkorporert i installasjoner, eller tresnitt der selve matrisen spiller hovedrollen i verket. Grafikken viser seg derfor i ulike forkledninger innenfor den grafiske kunstens utvidede felt.

Tegning er i nær relasjon til grafiske uttrykk og strekker seg fra skisser og tegning som utviklings- og idéverktøy, til tegning som kunstnerisk unikum, og til tegning kombinert med andre materialer og teknikker. Tegning har etter hvert blitt et viktig språk i samtidskunsten, på papir, vegg, nettbrett, artists books, og formidlet via andre masseproduksjonsteknikker.

grafikk.khio.no

Les mer om verkstedene.

Opptak

Nyttige lenker om opptak

Bachelor i medium- og materialbasert kunst

Søknadsfrist er 3. april 2023, kl. 23:59

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må man ha generell studiekompetanse. Det kan gjøres unntak fra krav om generell studiekompetanse for søkere som kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Opptaket er todelt og inkluderer et intervju.

Studiet i sin helhet henvender seg til studenter som har evne og interesse for å arbeide med medium- og materialbasert kunst innen avdelingens fagområder.

Søkerne rangeres i forhold til innsendt portefølje, søknadsbrev og intervjuet av en tverrfaglig komité. Kriterier som vurderes under opptak er kunstneriske forkunnskaper, motivasjon, utviklingsevne, analytisk, visuell interesse og forståelse samt refleksjons- og formuleringsevne.

Det forutsettes at søkere behersker norsk/skandinavisk og engelsk.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere norskkunnskaper på nivå med bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene eller bestått Bergenstest.

Slik søker du
  1. Registrer deg i Søknadsweb. Se denne veiledningen.
  2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb.
  3. Husk at du må velge tilknytning til ett av avdelingens fagområde. Du kan velge å krysse av for inntil to fagområder, men husk å markere hva som er ditt førstevalg og hva som er ditt andrevalg med tallene 1 og 2. Fagområdene er: * Grafikk og tegning * Metall- og smykkekunst *Tekstil *Keramikk
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet. 
De opplastete filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen. Merk at alle filer lastes opp som PDF bortsett fra portrettbilde. 

Dokumenter Kommentarer

CV

Filnavn: BAMMK2022-CV.pdf 

Med fullt navn, tidligere utdanning og relevant erfaring. 

Portrettbilde

Filnavn: BAMMK2022-portrett.jpeg

Ansiktet ditt må dekke mesteparten av fotografiet, slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg.

Dokumentasjon på generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn: GSK.pdf  / karakterutskrift.pdf

Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom søknad og portefølje dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. 

Fullfører du GSK denne våren må du laste opp oppdatert karakterutskrift og deretter sende dokumentasjon på dette til postmottak@khio.no senest 1.juli.

Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2022, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb

Portefølje
Filnavn: BAMMK2022-Portefølje.pdf 
Portefølje skal lastes opp som ett PDF-dokument som inneholder minimum 5 og maksimalt 10 arbeider, ett arbeid per side og maksimalt 10 sider. Total størrelse på dokumentet må ikke overskride 15MB.

Hvert arbeid må dateres og beskrives med tittel, dimensjoner, hvilket medium det er laget i, teknikk, og lenke til nettside dersom det er snakk om en lyd eller videofil (samlet lengde på video/lydfiler skal ikke overstige 10 minutters varighet). 
Dokumentasjon på språkkunnskaper

Filnavn: norsk.pdf / engelsk.pdf 
NB! Gjelder kun søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden. 
Søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden må dokumentere at de behersker norsk og engelsk.

Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper hos NOKUT.
Søknadsbrev
Filnavn: BAMMK2022-søknadsbrev.pdf 
Søknadsbrev på maksimalt 1 A4-side (400 ord) der du beskriver følgende: 

1) Hvorfor vil du studere kunst, og hvorfor har du valgt bachelorprogrammet ved avdeling kunst og håndverk?    
 
2)Forklar kort din arbeidsmetode/prosess og begrunn din tilknytning og ønske om utforskning ved valgte fagområde.
Opptaksprosess og viktige datoer
Tidslinje for opptak til høst 2022:
1. februar - 1. april 2022 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. april 2022 (kl. 23:59).

Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
April Gjennomgang av søknader Opptakskomiteen vurderer de søknadene som er kommet inn og som er reelle søknader med alle nødvendige filer/dokumenter.
Mai Intervju Søkere som inviteres til intervju får nærmere beskjed om tidspunkt for sitt intervju. 
Slutten av juni Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2022.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Dersom du har spørsmål om opptak, send e-post til postmottak@khio.no.

Master i kunst og offentlige rom

Søknadsfrist: 1. februar 2023, kl. 23:59

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bestått treårig bachelorgrad i visuell kunst eller likeverdig utdanning som omfatter fag, emne eller emnegruppe hvorav minst 80 studiepoeng relatert til og relevant for studieretningen.

Søkerens kvalifikasjoner, nivå og potensial når det gjelder masterstudiet skal i tillegg vurderes på bakgrunn av søkerens portfolio (kunstnerisk nivå) og et søknadsbrev som redegjør for søkerens målsettinger og motivasjon med studiet. Det legges særlig vekt på at søkeren viser undersøkende holdninger og evne til å gå inn i problemområder, samt tar initiativ og har stor arbeidsevne.

Slik søker du
  1. Registrer deg i Søknadsweb. Se denne veiledningen.
  2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no. Skriv navnet på studieprogrammet i emnefeltet.

Dette må du laste opp

Du må laste opp følgende dokumenter i Søknadsweb for at din søknad skal bli godkjent og vurdert av opptakskomiteen NB: Søknadsbrev og beskrivelse av arbeider i portefølje må skrives på engelsk:

Dokumenter Kommentarer

CV

Filnavn: MAPS2022-CV.pdf

Med fullt navn, søknadsnummer og tidligere utdanning og erfaring. 

Portrettbilde

Filnavn: MAPS2022-portrettbilde.jpg

Ansiktet ditt må dekke mesteparten av fotografiet, slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg.

Dokumentasjon på bachelorgrad

Filnavn: vitnemål-bachelor.pdf

Alle sidene av vitnemålet må inkluderes. 

Alle dokumenter som ikke er på et nordisk eller engelsk språk må oversettes til norsk eller engelsk av en offisiell oversetter. I fall du må oversette må du også inkludere det originale dokumentet. 

Karakterutskrift fra høyere utdanning
Filnavn: karakterutskrift.pdf
NB! Dette gjelder kun dersom du fullfører din Bachelorgrad våren 2022 og ikke har et vitnemål å vise til før søknadsfristen.

Du laster da opp en karakterutskrift som viser hvor langt du har kommet i dine studier.

Siste frist for å ettersende Bachelorvitnemål er 1. juli 2022.
Vennligst send dette til: postmottak@khio.no
Portefølje

Filnavn: MAPS2022-portfolio.pdf
Porteføljen lastes opp som ett flersidig PDF- dokument (maks.10 sider og 15 MB).

Porteføljen bør inneholde minimum 8 og ikke flere enn 10 ulike eksempler på dine egne arbeider. Arbeidene skal samlet kunne gi opptakskomiteen en god forståelse av din kunnskap og evner.

Hvert arbeid må dateres og beskrives med en tittel, dimensjoner, hvilket medium som er brukt og en lenke til en webside dersom arbeidet er en lyd- eller videofil.

Husk at beskrivelsene skal skrives på engelsk. 
Den totale lengden av lyd- og videofiler bør ikke overstige 10 minutter. 
Bekreftelse på engelskkompetanse

Filnavn: English.pdf
NB! Gjelder kun søkere som ikke har utdanningsbakgrunn fra nordiske land eller engelsktalende land.

Det er en forutsetning at søkerne behersker engelsk godt.

Dersom du trenger å laste opp språkkompetanse, les mer om hvilke dokumenter som godkjennes hos NOKUT
Søknadsbrev

Filnavn: MAPS2022-application-letter.pdf
Søknadsbrev skal skrives på engelsk, beskrivelse følger derfor på engelsk:  

You are required to upload an application letter of max. 1 page (400 words) that reflects on the following:

1) Why are you applying to the MFA program in Art and Public Space?

2) Give a short description of your artistic practice and main focus.
Opptaksprosess og viktige datoer
Tidslinje for opptak til høst 2021:
1. desember 2021 – 1. februar 2022 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar 2022 (kl. 23:59).

Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
Februar 2022 Gjennomgang av søknader Opptakskomiteen vurderer de søknadene som er kommet inn og som er reelle søknader med alle nødvendige filer/dokumenter.
 Mars Intervju Søkere som inviteres til intervju får nærmere beskjed om tidspunkt for sitt intervju.
 April Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2022.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Dersom du har spørsmål om opptak, send e-post til postmottak@khio.no.

Master i medium- og materialbasert kunst

Søknadsfrist: 1. februar 2023, kl. 23:59

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bestått treårig kunstutdanning (bachelorgrad 180 studiepoeng eller tilsvarende) på universitets- eller høgskolenivå eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med slik utdanning. Grunnutdanningen må omfatte en fordypning i fag, emne eller emnegruppe på minst 80 studiepoeng innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.

Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Søkernes kvalifikasjoner, kunnskaper og egnethet vurderes på bakgrunn av portfolio, motivasjonsbrev, fagligtilknytning og annen relevant kompetanse. Opptak til studiet skjer etter innstilling fra en tverrfaglig komité, bestående av interne medlemmer fra fagområdene, et medlem kan være eksternt, og en studentobservatør

Slik søker du
  1. Registrer deg i Søknadsweb. Se denne veiledningen.
  2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb.
Dette må du laste opp

Du må laste opp følgende dokumenter i Søknadsweb for at din søknad skal bli godkjent og vurdert av opptakskomiteen. NB: Søknadsbrev og beskrivelse av arbeider i portefølje må skrives på engelsk:

Dokumenter Kommentarer

CV

Filnavn: MAMBA2022-CV.pdf

Med fullt navn, søknadsnummer og tidligere utdanning og erfaring.

Portrettbilde

Filnavn: MAMBA2022-portrettbilde.jpeg

Ansiktet ditt må dekke mesteparten av fotografiet, slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg. 

Dokumentasjon på bachelorgrad

Filnavn: vitnemål-bachelor.pdf

Alle sidene av vitnemålet må inkluderes. 

Alle dokumenter som ikke er på et nordisk eller engelsk språk må oversettes til norsk eller engelsk av en offisiell oversetter. I fall du må oversette må du også inkludere det originale dokumentet. 

Karakterutskrift fra høyere utdanning

Filnavn: karakterutskrift.pdf
NB! Dette gjelder kun dersom du fullfører din Bachelorgrad våren 2022 og ikke har et vitnemål å vise til før søknadsfristen.
Du laster da opp en karakterutskrift som viser hvor langt du har kommet i dine studier.

Siste frist for å ettersende Bachelorvitnemål er 1. juli 2022.

Vennligst send dette til: postmottak@khio.no.
Portefølje

Filnavn: MAMBA2022-portfolio.pdf
Porteføljen lastes opp som ett flersidig PDF- dokument (maks. 10 sider og 15 MB).

Porteføljen bør inneholde minimum 8 og ikke flere enn 10 ulike eksempler på dine egne arbeider. Arbeidene skal samlet kunne gi opptakskomiteen en god forståelse av din kunnskap og evner.

Hvert arbeid må dateres og beskrives med en tittel, dimensjoner, hvilket medium som er brukt og en lenke til en webside dersom arbeidet er en lyd- eller videofil.

Husk at beskrivelsene skal skrives på engelsk
.

Den totale lengden av lyd- og videofiler bør ikke overstige 10 minutter. 
Bekreftelse på engelskkompetanse

Filnavn: English.pdf
NB! Gjelder kun søkere som ikke har utdanningsbakgrunn fra nordiske land eller engelsktalende land.
Det er en forutsetning at søkerne behersker engelsk godt.

Dersom du trenger å laste opp språkkompetanse, les mer om hvilke dokumenter som godkjennes hos NOKUT.
Søknadsbrev

Filnavn: MAMBA2022-application-letter.pdf
Søknadsbrev skal skrives på engelsk, beskrivelse følger derfor på engelsk:
You are required to upload an application letter of max. 1 page (400 words) that reflects on the following:

1) Why are you applying to the MFA program in Medium- and Material Based Art?

2) Give a short description of your artistic practice and main focus.
Opptaksprosess og viktige datoer
Tidslinje for opptak til høst 2022:
1. desember 2021 – 1. februar 2022 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar 2022 (kl. 23:59).

Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
Februar 2022 Gjennomgang av søknader Opptakskomiteen vurderer de søknadene som er kommet inn og som er reelle søknader med alle nødvendige filer/dokumenter.
Mars Intervju  Søkere som inviteres til intervju får nærmere beskjed om tidspunkt for sitt intervju.
April Endelig resultat foreligger og tilbud om studieplass, ev. venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Frist for ettersending Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2022.

Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Dersom du har spørsmål om opptak, send e-post til postmottak@khio.no.

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studenter

Klasselistene er for studieåret 2021/2022. Oversikten vil bli oppdatert mot slutten av september, etter at frist for semesterregistrering er passert.

Ansatte