Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

The Great Indoors, Avgangustillingen for master i billedkunst tok form som kunstnerresidens i Kunstnernes hus. Studentene utviklet sammen daglige aktiviteter med tema fra internasjonal merkedager som korresponderte med oppholdets datoer. Foto: István Virág/KUNSTDOK
The Great Indoors, Avgangustillingen for master i billedkunst tok form som kunstnerresidens i Kunstnernes hus. Studentene utviklet sammen daglige aktiviteter med tema fra internasjonal merkedager som korresponderte med oppholdets datoer. Foto: István Virág/KUNSTDOK

Kunstakademiet

Kjernen i utdanningen ved Kunstakademiet er din egen kunstneriske praksis. Studenter og lærere arbeider på tvers av medier og disipliner, og utforsker formale og materielle problemstillinger parallelt med kunstens tema, kontekst og visningssammenheng. Utdanningen legger vekt på hvordan du, gjennom kunsten din, kan engasjere et publikum på ulike måter.

Kunstakademiet som studiested passer godt for studenter som er åpne for å eksperimentere med ulike kunstneriske metoder og strategier, som jobber uavhengig og responderer på kritiske tilbakemeldinger, og som er interesserte i å utforske ulike måter kunsten kan virke på i samfunnet. 

Hver student ved Kunstakademiet får et atelier, og i kjernen av atelierpraksisen ligger selvstendig eksperimentering. Men vi vektlegger også samarbeid, kollektiv læring og delt kunnskap. Utviklingen av din kunstneriske praksis støttes av jevnlige tilbakemeldinger gjennom 1:1 veiledninger med internasjonalt anerkjente professorer og gjestelærere, og gjennom gruppekritikk der du diskuterer ditt arbeid i prosess med dine medstudenter. KHiOs mange verksteder, fra keramikk og treverksted, til 3D-print og analog og digital foto- og videoredigering, gjør det mulig å utvikle en rekke tekniske ferdigheter. Og du vil få praktisk erfaring med å vise arbeidene dine i KHiOs gallerier eller andre steder.

Hvert semester kan du melde deg på en rekke ulike kurs som dekker både praktiske og teoretiske tema. Kursene er innganger til å forstå arbeidet ditt i en større kontekst, og kan hjelpe deg å finne emner og teknikker som er relevante for deg.  Eksempler på nylige kurs er “Kunstneren som kurator”, “Maleriets gester”, “Scores og scripts i performance”, “Å organisere en kunstnerdrevet institusjon”, “Å vise lydkunst i offentlig rom” og “Video i de sosiale mediers tidsalder”. 

Kunstakademiet samarbeider med en rekke norske og internasjonale institusjoner, der én av de viktigste samarbeidspartnerne er Kunstnernes hus i Oslo. Andre institusjoner vi har arbeidet med de siste årene er blant annet Henie Onstad Kunstsenter, Cinemateket, Historisk museum i Oslo, Den norske filmskolen på Lillehammer og Momentum biennale for samtidskunst i Moss. Som student ved KHiO vil det også være mulig å samarbeide med studenter og professorer fra de andre avdelingene Dans, Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Design eller Kunst og håndverk.

Kunstakademiet betoner viktigheten av studentaktiviteter som kobler seg på den lokale og globale kunstscenen. Vi veileder, og støtter økonomisk, student-initierte aktiviteter som tar plass i ulike offentlige rom. Vi stimulerer til ulike former for aktiv studentdeltakelse i utviklingen av BA- og MA-programmene, og støtter selvorganiserte initiativ gjennom plattformer som vårt offentlige program, det studentdrevne Åpent forum og visningsrommet Akademirommet på Kunstnernes hus. 

Nåværende og nylig uteksaminerte kunstakademistudenter er aktive på den kunstnerdrevne scenen i og utenfor Oslo, gjennom visningssteder som Destinys atelier, K4, Haus der Kunst, Khartoum, Podium m.fl.   

Aktivitetene på Kunstakademiet involverer publikum på ulike måter, som åpne forelesninger, utstillinger, events eller forestillinger. Mer informasjon om nylig gjennomførte og kommende arrangementer kan du lese i vår nettkalender artacademycalendar.khio.no.

Se intervju med Sara Guldmyr som forteller hvordan det er å studere billedkunst på Kunstakademiet.

Bachelor i billedkunst

BFA graduation show 2022, Seilduken 1. Photographer: Tor S. Ulstein KUNSTDOK. Works by Emil Kjærnli and Truman Chance.
BFA graduation show 2022, Seilduken 1. Photographer: Tor S. Ulstein KUNSTDOK. Works by Emil Kjærnli and Truman Chance.

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 3. april

Bachelorutdanningen i billedkunst (BFA – Bachelor of Fine Art) er en treårig utdanning (180 studiepoeng) i et selvstendig og avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap til å etablere seg som uavhengig billedkunstner. 

Bachelorprogrammet vektlegger eksperimentering og utforskning av prosesser, ideer, samarbeid og materialbruk. Vi begynner det første året med en lengre, intensiv workshop for å utvikle kreativitet, åpenhet og samarbeid. I det tredje året vil det legges vekt på utvikling og produksjon av et avgangsprosjekt. Det forventes at du gjennom disse tre årene utvikler en selvstendig praksis basert på egne valg av spørsmål, ideer og temaer, innenfor de mediene og arbeidsmetodene du finner mest hensiktsmessige.

I løpet av programmet vil du engasjere deg i fire hovedtyper aktiviteter. Hver av disse vektlegger sentrale aspekter ved den kunstneriske virksomheten:

  • selvstendig arbeid, med vekt på atelierarbeid, individuell veiledning og gruppekritikk
  • praktiske kurs, seminarer og workshops som undersøker ulike tema
  • seminarer innenfor en rekke emner med mål om å utvikle et kritisk vokabular 
  • utstillingspraksis i galleriene våre på KHiO, i eksterne visningsteder eller offentlig rom

Søk opptak

Opptaket åpner to måneder før søknadsfristen.

Søk opptak til studiet

Master i billedkunst

Avgangsutstillingen til masterstudentene i billedkunst finner sted på Kunstnernes hus hver vår. Bildet er fra Avgang 2021: The Great Indoors. Foto: István Virág/KUNSTDOK
Avgangsutstillingen til masterstudentene i billedkunst finner sted på Kunstnernes hus hver vår. Bildet er fra Avgang 2021: The Great Indoors. Foto: István Virág/KUNSTDOK

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
To år Heltid Engelsk 1. februar

Masterutdanningen i billedkunst (MFA – Master of Fine Art) er en toårig utdanning (120 studiepoeng) i et selvstendig avsluttende studium. Programmet har som mål å gi studentene tilstrekkelig kunnskap for å kunne etablere seg som uavhengig billedkunstner nasjonalt og internasjonalt, og å forberede dem på å bli aktive bidragsytere innenfor samtidskunstfeltet og andre relaterte samfunnsområder.

Programmet har en reflekterende og kritisk tilnærming til din individuelle praksis, i et inkluderende miljø som preges av dialog, gjensidig utveksling og konstruktiv veiledning. Du vil ha tett kontakt med et mangfold av studenter og internasjonalt anerkjente kunstnere, teoretikere og kuratorer. Vi oppfordrer studentene til å delta aktivt i samarbeid med andre institusjoner og kunstnernettverk.  

Det første året vektlegges det å knytte studentens kunstneriske prosesser sammen med en kritisk diskurs, og diskutere åpent de valgene man konfronteres med når man viser arbeidet sitt. Det tilbys et lengre, obligatorisk kurs for masterklassen tidlig i det første semesteret, som kulminerer i en utstilling eller i et samarbeid med en kunstinstitusjon i Oslo eller andre steder. 

I løpet av det andre året jobbes det mye med avgangsprosjektet, som omfatter både et individuelt prosjekt og en gruppeutstilling. En vesentlig komponent i dette arbeidet er øvelser i muntlig framlegging og skrivepraksis. Det legges vekt på å dyrke fram forskningsferdigheter samt å undersøke forskjellige måter å kontekstualisere egen praksis på for andre. Mer om avgangsprosjektene finner du på artacademycalendar.khio.no/mfa-graduation-projects og artacademycalendar.khio.no/mfa.

Masterprogrammet passer for studenter som jobber i en tverrfaglig, ikke-mediespesifikk kontekst såvel som for de som ønsker å forfølge en bestemt disiplin.

Det er fire overlappende områder i masterprogrammet:

  • uavhengig praksis med vekt på atelierarbeidet, som videreutvikles gjennom individuell veiledning og gruppekritikk
  • praktiske kurs, seminarer, workshops og studieturer som undersøker ulike tema
  • teoretiske seminarer innenfor en rekke emner, med mål om å utvikle et kritisk vokabular 
  • utstillingspraksis i galleriene våre på KHiO eller i andre eksterne visningsteder og offentlig rom

Søk opptak

Opptaket åpner to måneder før søknadsfristen.

Søk opptak til studiet

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studenter

Ansatte