Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

The Great Indoors, Avgangustillingen for master i billedkunst tok form som kunstnerresidens i Kunstnernes hus. Studentene utviklet sammen daglige aktiviteter med tema fra internasjonal merkedager som korresponderte med oppholdets datoer. Foto: István Virág/KUNSTDOK
The Great Indoors, Avgangustillingen for master i billedkunst tok form som kunstnerresidens i Kunstnernes hus. Studentene utviklet sammen daglige aktiviteter med tema fra internasjonal merkedager som korresponderte med oppholdets datoer. Foto: István Virág/KUNSTDOK

Kunstakademiet

Kjernen i utdanningen ved Kunstakademiet er din egen kunstneriske praksis. Studenter og lærere arbeider på tvers av medier og disipliner, og utforsker formale og materielle problemstillinger parallelt med kunstens tema, kontekst og visningssammenheng. Utdanningen legger vekt på hvordan du, gjennom kunsten din, kan engasjere et publikum på ulike måter.

Kunstakademiet som studiested passer godt for studenter som er åpne for å eksperimentere med ulike kunstneriske metoder og strategier, som jobber uavhengig og responderer på kritiske tilbakemeldinger, og som er interesserte i å utforske ulike måter kunsten kan virke på i samfunnet. 

Hver student ved Kunstakademiet får et atelier, og i kjernen av atelierpraksisen ligger selvstendig eksperimentering. Men vi vektlegger også samarbeid, kollektiv læring og delt kunnskap. Utviklingen av din kunstneriske praksis støttes av jevnlige tilbakemeldinger gjennom 1:1 veiledninger med internasjonalt anerkjente professorer og gjestelærere, og gjennom gruppekritikk der du diskuterer ditt arbeid i prosess med dine medstudenter. KHiOs mange verksteder, fra keramikk og treverksted, til 3D-print og analog og digital foto- og videoredigering, gjør det mulig å utvikle en rekke tekniske ferdigheter. Og du vil få praktisk erfaring med å vise arbeidene dine i KHiOs gallerier eller andre steder.

Hvert semester kan du melde deg på en rekke ulike kurs som dekker både praktiske og teoretiske tema. Kursene er innganger til å forstå arbeidet ditt i en større kontekst, og kan hjelpe deg å finne emner og teknikker som er relevante for deg.  Eksempler på nylige kurs er “Kunstneren som kurator”, “Maleriets gester”, “Scores og scripts i performance”, “Å organisere en kunstnerdrevet institusjon”, “Å vise lydkunst i offentlig rom” og “Video i de sosiale mediers tidsalder”. 

Kunstakademiet samarbeider med en rekke norske og internasjonale institusjoner, der én av de viktigste samarbeidspartnerne er Kunstnernes hus i Oslo. Andre institusjoner vi har arbeidet med de siste årene er blant annet Henie Onstad Kunstsenter, Cinemateket, Historisk museum i Oslo, Den norske filmskolen på Lillehammer og Momentum biennale for samtidskunst i Moss. Som student ved KHiO vil det også være mulig å samarbeide med studenter og professorer fra de andre avdelingene Dans, Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Design eller Kunst og håndverk.

Kunstakademiet betoner viktigheten av studentaktiviteter som kobler seg på den lokale og globale kunstscenen. Vi veileder, og støtter økonomisk, student-initierte aktiviteter som tar plass i ulike offentlige rom. Vi stimulerer til ulike former for aktiv studentdeltakelse i utviklingen av BA- og MA-programmene, og støtter selvorganiserte initiativ gjennom plattformer som vårt offentlige program, det studentdrevne Åpent forum og visningsrommet Akademirommet på Kunstnernes hus. 

Nåværende og nylig uteksaminerte kunstakademistudenter er aktive på den kunstnerdrevne scenen i og utenfor Oslo, gjennom visningssteder som Destinys atelier, K4, Haus der Kunst, Khartoum, Podium m.fl.   

Aktivitetene på Kunstakademiet involverer publikum på ulike måter, som åpne forelesninger, utstillinger, events eller forestillinger. Mer informasjon om nylig gjennomførte og kommende arrangementer kan du lese i vår nettkalender artacademycalendar.khio.no.

Se intervju med Sara Guldmyr som forteller hvordan det er å studere billedkunst på Kunstakademiet.

Bachelor i billedkunst

BA grad show 2022, Seilduken 1. Photographer: Tor S. Ulstein KUNSTDOK. Works by Emil Kjærnli and Truman Chance.
BA grad show 2022, Seilduken 1. Photographer: Tor S. Ulstein KUNSTDOK. Works by Emil Kjærnli and Truman Chance.

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Tre år Heltid Norsk 3. april

Bachelorutdanningen i billedkunst (BFA – Bachelor of Fine Art) er en treårig utdanning (180 studiepoeng) i et selvstendig og avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap til å etablere seg som uavhengig billedkunstner. 

Bachelorprogrammet vektlegger eksperimentering og utforskning av prosesser, ideer, samarbeid og materialbruk. Vi begynner det første året med en lengre, intensiv workshop for å utvikle kreativitet, åpenhet og samarbeid. I det tredje året vil det legges vekt på utvikling og produksjon av et avgangsprosjekt. Det forventes at du gjennom disse tre årene utvikler en selvstendig praksis basert på egne valg av spørsmål, ideer og temaer, innenfor de mediene og arbeidsmetodene du finner mest hensiktsmessige.

I løpet av programmet vil du engasjere deg i fire hovedtyper aktiviteter. Hver av disse vektlegger sentrale aspekter ved den kunstneriske virksomheten:

 • selvstendig arbeid, med vekt på atelierarbeid, individuell veiledning og gruppekritikk
 • praktiske kurs, seminarer og workshops som undersøker ulike tema
 • seminarer innenfor en rekke emner med mål om å utvikle et kritisk vokabular 
 • utstillingspraksis i galleriene våre på KHiO, i eksterne visningsteder eller offentlig rom

Master i billedkunst

Avgangsutstillingen til masterstudentene i billedkunst finner sted på Kunstnernes hus hver vår. Bildet er fra Avgang 2021: The Great Indoors. Foto: István Virág/KUNSTDOK
Avgangsutstillingen til masterstudentene i billedkunst finner sted på Kunstnernes hus hver vår. Bildet er fra Avgang 2021: The Great Indoors. Foto: István Virág/KUNSTDOK

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
To år Heltid Engelsk 1. februar

Masterutdanningen i billedkunst (MFA – Master of Fine Art) er en toårig utdanning (120 studiepoeng) i et selvstendig avsluttende studium. Programmet har som mål å gi studentene tilstrekkelig kunnskap for å kunne etablere seg som uavhengig billedkunstner nasjonalt og internasjonalt, og å forberede dem på å bli aktive bidragsytere innenfor samtidskunstfeltet og andre relaterte samfunnsområder.

Programmet har en reflekterende og kritisk tilnærming til din individuelle praksis, i et inkluderende miljø som preges av dialog, gjensidig utveksling og konstruktiv veiledning. Du vil ha tett kontakt med et mangfold av studenter og internasjonalt anerkjente kunstnere, teoretikere og kuratorer. Vi oppfordrer studentene til å delta aktivt i samarbeid med andre institusjoner og kunstnernettverk.  

Det første året vektlegges det å knytte studentens kunstneriske prosesser sammen med en kritisk diskurs, og diskutere åpent de valgene man konfronteres med når man viser arbeidet sitt. Det tilbys et lengre, obligatorisk kurs for masterklassen tidlig i det første semesteret, som kulminerer i en utstilling eller i et samarbeid med en kunstinstitusjon i Oslo eller andre steder. 

I løpet av det andre året jobbes det mye med avgangsprosjektet, som omfatter både et individuelt prosjekt og en gruppeutstilling. En vesentlig komponent i dette arbeidet er øvelser i muntlig framlegging og skrivepraksis. Det legges vekt på å dyrke fram forskningsferdigheter samt å undersøke forskjellige måter å kontekstualisere egen praksis på for andre. Mer om avgangsprosjektene finner du på artacademycalendar.khio.no/mfa-graduation-projects og artacademycalendar.khio.no/mfa.

Masterprogrammet passer for studenter som jobber i en tverrfaglig, ikke-mediespesifikk kontekst såvel som for de som ønsker å forfølge en bestemt disiplin.

Det er fire overlappende områder i masterprogrammet:

 • uavhengig praksis med vekt på atelierarbeidet, som videreutvikles gjennom individuell veiledning og gruppekritikk
 • praktiske kurs, seminarer, workshops og studieturer som undersøker ulike tema
 • teoretiske seminarer innenfor en rekke emner, med mål om å utvikle et kritisk vokabular 
 • utstillingspraksis i galleriene våre på KHiO eller i andre eksterne visningsteder og offentlig rom

Opptak

Nyttige lenker om opptak

Bachelor i billedkunst

Søknadsfrist er 3. april 2023 (kl. 23:59).

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøver og generell studiekompetanse (GSK). Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom opptaksprøven dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. Det forutsettes at søkeren behersker både norsk og engelsk på lik linje med søkere som har GSK.

Ved opptaksprøven legges det vekt på:

 • motivasjon
 • egnethet for studiet
 • utviklingspotensial
 • tidligere relevant erfaring

Søkerne vurderes helhetlig med grunnlag i de nevnte kriteriene. Med motivasjon menes at vi ønsker å vurdere din åpenhet for å utforske nye kunstneriske strategier og din interesse for samtidskunst og kunstens rolle i samfunnet. Når vi vurderer din egnethet for studiet ser vi på eksperimentell tilnærming, kreativt uttrykk og i hvilken grad du har refleksjon rundt egen produksjon.

Søkerne vurderes ut fra motivasjonstekst, dokumentert arbeid, kvalifikasjoner og intervju. Opptaket foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer. 

Hele opptaksprosessen foregår digitalt, uten fysisk oppmøte. 

Slik søker du
 1. Les grundig gjennom søknadsveiledningen.
 2. Registrer deg i Søknadsweb.
 3. Last opp dokumentasjon som beskrevet i punkt "Dette må du laste opp" i Søknadsweb. Følg veiledningen nøye. Husk å bruke korrekt filnavn. Du får ikke kvittering for hver opplastet dokument, men du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp ved å klikke på Mine dokumenter i Søknadsweb
 4. Du kan gå ut og inn i Søknadsweb frem til fristen.
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 15 MB per dokument og 100 MB til sammen. Merk at alle filer unntatt bildet lastes opp som PDF. Bruk korrekte filnavn. 

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon av generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn:
Karakterutskrift.pdf /
GSK.pdf

Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom søknad og portefølje dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner.

Fullfører du GSK denne våren må du  laste opp en oppdatert karakterutskrift i Søknadsweb nå, og sende endelig dokumentasjon til postmottak@khio.no senest 1.juli.

Har du ikke GSK, og heller ikke kommer til å oppnå det våren 2022, vennligst oppgi at du ønsker å søke om opptak uten GSK i merknadsfeltet i Søknadsweb

Dokumentasjon på språkkunnskaper
(Gjelder kun søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden)

Filnavn:
Norsk.pdf /
Engelsk.pdf

Søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden må dokumentere at de behersker norsk og engelsk. Les her for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkunnskaper hos NOKUT

Et portrettbilde av deg selv fra nyere tid

Filnavn: Portrett.jpg

Ansiktet ditt må dekke mesteparten av fotografiet, slik at komiteen enkelt kan gjenkjenne deg.

CV

Filnavn: BFK2022-CV.pdf

Med fullt navn, tidligere utdanning og relevant erfaring.

Portfolio

Filnavn: BFK2022-portfolio.pdf

Maksimalt 10 verk, ett verk per side. Dette skal samles i ett PDF-dokument på maksimalt 10 sider.

Hver side kan kun bestå av ett hovedbilde av verket, samt to mindre bilder for å vise sammenheng ved behov.

Hvert verk skal ha følgende informasjon:
 • Årstall
 • Tittel på verket (om det har tittel)
 • Teknikk
 • Størrelse
Det skal ikke være andre beskrivelser av verkene enn det som er nevnt over. Trenger du å beskrive noe mer, bruk motivasjonsbrevet ditt.

Har du lyd- eller bildefil så limer du lenke inn på siden. Makslengde på filen er 5 minutter. (Du kan ha lengre versjon tilgjengelig, men det er ikke sikkert den blir vurdert.)

Opptakskomitéen bruker ca 10 minutter totalt på å gå gjennom hele portfolioen din, så vær bevisst på hva du prioriterer å ha med.

Motivasjonsbrev

Filnavn: BFK2022-motivasjonsbrev.pdf

Maksimalt 300 ord der du beskriver følgende:
* Beskriv en metode eller et materiale du liker å jobbe med.
* Beskriv kort ett av verkene du søker med og hva du har oppnådd/ønsker å oppnå med det.
* Forklar hvordan du mener din kunst forholder seg til en bredere kontekst, f.eks andre tendenser i kultur og samfunn eller andre kunstverk, personer, tekster eller situasjoner som har inspirert deg eller hatt innflytelse på deg.

Opptaksprosess og viktige datoer
Tidslinje for opptak til høst 2022: 
1. februar til 1. april Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokument helt fram til søknadsfristen 1. april (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokument.
Uke 19 Du får beskjed om du har gått videre til intervju. Du informeres på e-post til adressen du oppga i Søknadsweb. 
Uke 20 og 21 Intervjuer Du får innkalling til intervju på et tidspunkt i perioden, og må være tilgjengelig digitalt på det oppgitte tidspunktet. 
Uke 23 Du får beskjed om du har fått studieplass eller ikke. Du informeres i Søknadsweb og på på e-post til adressen du oppga i Søknadsweb.
1. juli Frist for ettersending av dokumenter Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2022. Gjelder for kandidater som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervjuer. Dokumentasjonen sendes til postmottak@khio.no. Fristen er endelig.

Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Årlig tas det opp om lag 24 studenter.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.

Master i billedkunst

Søknadsfrist er 1. februar 2023 (kl. 23:59)

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver publiseres 2 måneder før søknadsfristen.

Opptakskrav 

For å bli tatt opp til masterstudiet må man ha treårig utdanning i billedkunst (bachelorgrad 180 studiepoeng eller tilsvarende). Grunnutdanningen må omfatte en fordypning i fag, emne eller emnegruppe på minst 80 studiepoeng innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.

Følgende kriterier prioriteres:

 • selvstendig praksis og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • motivasjon
 • egnethet for studiet
 • tidligere relevant erfaring

Søkerne vurderes helhetlig med grunnlag i de nevnte kriteriene. Med motivasjon menes at vi ønsker å vurdere din åpenhet for å utforske nye kunstneriske strategier og din interesse for samtidskunst og kunstens rolle i samfunnet. Når vi vurderer din egnethet for studiet ser vi på eksperimentell tilnærming, kreativt uttrykk og i hvilken grad du har refleksjon rundt egen produksjon.

Søkerne vurderes ut fra motivasjonstekst, dokumentert arbeid, kvalifikasjoner og intervju. Opptaket foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer. 

Vi gjør oppmerksom på at alle deler av opptaket foregår på engelsk og alt foregår digitalt uten fysisk oppmøte. 

Slik søker du
 1. Registrer deg i Søknadsweb. Se veiledningen for mer informasjon om hvordan du skal registrere deg og laste opp dokumenter. Vær obs på at søknaden for høsten 2022 heter "2008 - Masterstudium i billedkunst"
 2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb
 3. Du kan gjøre endringer i Søknadsweb inntil denne stenges når søknadsfristen utløper.
 4. Aktuelle søkere vil få en innkalling til intervju.
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert. De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 15 MB per dokument og 100 MB til sammen. Merk at alle filer lastes opp som PDF. Alle tekster må være på engelsk.

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon på bachelorgrad (eller tilsvarende) / Karakterutskrift

Filnavn:
Vitnemål-bachelor.pdf
eller
Karakterutskrift.pdf

Alle sider av vitnemålet må lastes opp.

Hvis du fullfører bachelorgraden din i løpet av våren, må du laste opp en karakterutskrift som viser hvor du er i studiet ditt per nå.
Vitnemålet ettersendes på e-post til postmottak@khio.no senest 1.juli. Har vi ikke mottatt vitnemålet innen fristen mister du studieplassen din.

Vitnemål som ikke er på engelsk eller et nordisk språk må være oversatt til norsk eller engelsk av en offisiell oversetter. Originalvitnemålet må også lastes opp. Du kan bli spurt om å fremvise originaldokumenter.

Dokumentasjon på engelskkunnskaper

Filnavn:
Engelsk.pdf
Studiet kan søkes av studenter som på opptakstidspunktet kun behersker engelsk.

Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske eller engelskspråklige land trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon.

Se NOKUT for mer informasjon om hvordan du kan dokumentere språkkrav.
CV

Filnavn:
BMA2022-CV.pdf 
CV som inneholder alder, kjønn, relevant utdanning og praksis.
Portfolio

Filnavn:
BMA2022-portfolio.pdf
Maksimalt 10 verk/prosjekter, ett verk per side. Dette skal samles i ett PDF-dokument på maksimalt 10 sider.

Hver side kan kun bestå av ett hovedbilde av verket/prosjektet, samt to mindre bilder for å vise sammenheng ved behov.

Hvert verk skal ha følgende informasjon:
 • Dato
 • Tittel på verket
 • Dimensjoner
 • Teknikk
Det skal ikke være andre beskrivelser av verkene enn det som er nevnt over. Trenger du å beskrive noe mer, bruk motivasjonsbrevet ditt.

Har du lyd- eller bildefil så limer du lenke inn på siden. Makslengde på filen er 5 minutter. (Du kan lenke til en lengre versjon, men det er ingen garanti for at verket i sin helhet blir vurdert.)

Opptakskomitéen bruker ca 10 minutter totalt på å gå gjennom hele portfolioen din, så vær bevisst på hva du prioriterer å ha med.
Motivasjonsbrev

Filnavn:
BMA2022-motivasjonsbrev.pdf

Besvar følgende spørsmål: 
 • Why are you applying to the Master's programme in Fine Art at Oslo National Academy of the Arts, and how do you envision to participate in the programme?
 • Describe your working methods and process.
 • Contextualize your artistic practice (i.e. name an artwork, an artist, a text or an experience that is important to you and describe why). 
Maksimalt 400 ord (1 A4-side).
Motivasjonsbrevet skal være på engelsk.
Opptaksprosess og viktige datoer
1. desember 2021 - 1. februar 2022 Søknadsperiode Du kan endre søknaden din og laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar 2022 (kl. 23:59). Logg inn i Søknadsweb og velg "Mine dokumenter" i menyen for å laste opp nye dokumenter.
Februar Gjennomgang av søknader Opptakskomitéen går gjennom alle innsendte søknader. 
Mars Intervjuer Søkere som får tilbud om intervju blir kontaktet om dette. 
Intervjuene gjennomføres digitalt.
Søkere som ikke får tilbud om intervju blir også kontaktet. 
April Tilbud om studieplass Endelig resultat foreligger. Tilbud om studieplass, tilbud om plass på venteliste eller avslag sendes ut.
1. juli Ettersendingsfrist Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning som er fullført våren 2022. Gjelder for søkere som får tilbud om studieplass eller ventelisteplass etter intervju.

Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Årlig tas det opp om lag 18 studenter.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studentlister

Studentlistene er midlertidig utilgjengelige. Vi arbeider med å gjøre dem tilgjengelige igjen.

Ansatte