Installation view, Plural Plur, graduation exhibition 2019. Foreground: View of Louise Jacobs, MY WORLD IS EPIC/GRAVITY LOOKS JUST LIKE YOU. Photo: Istvan Virag.
Installation view, Plural Plur, graduation exhibition 2019. Foreground: View of Louise Jacobs, MY WORLD IS EPIC/GRAVITY LOOKS JUST LIKE YOU. Photo: Istvan Virag.

Kunstakademiet

Kunstnerisk praksis utgjør kjernen i utdanningen ved Kunstakademiet. Avdelingen arbeider på tvers av medier, disipliner og tilnærminger – og behandler formale og materielle problemstillinger vel så mye som postkonseptuelle, sosiale og politiske spørsmål.

Vi liker å tenke på Kunstakademiet som et unikt kollektiv: kunstnere fra en rekke bakgrunner, land, fagfelt, ulike kjønn og generasjoner møtes for å skape det de mener er det ideelle stedet for utviklingen av deres praksiser.

Som en del av Kunsthøgskolen i Oslo, Norges største utdanningsinstitusjon for kunstnere, tilbys Kunstakademiets studenter å samarbeide med dansere, koreografer, skuespillere, dramaturger og teaterregissører, samt grafiske designere, mote- og interiørdesignere, spesialister innenfor keramikk, tekstil, grafikk, metallarbeid og en rekke andre fagfelt. Medielaben, et av skolens mange verksteder, har unike fasiliteter for 8 mm og 16 mm filmframkalling, analog og digital fotografering og digital 3D-utskrift. Full oversikt over våre verksteder.

Kunstakademiet samarbeider med en rekke institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Kunstnernes Hus er en av våre viktigste samarbeidspartnere, som huser prosjektrommet Akademirommet og forelesningsrekken Åpent forum, samt atelierer for åtte nyutdannede kunstnere det første året etter avsluttede studier. Henie Onstad Kunstsenter, Kunsthall Oslo, Cinemateket, Ny Musikk, flere kunstnerdrevne visningsrom, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Norges musikkhøgskole (NMH) er blant samarbeidspartnerne våre i Oslo, samt Akademi for scenekunst i Fredrikstad.

aapentforum.khio.no
akademirommet.khio.no
academylectures.khio.no

Det internasjonale kunstakademiet i Ramallah er avdelingens nærmeste internasjonale samarbeidspartner, og det blir organisert samarbeidsprosjekter i Palestina og Norge hvert år. Kunstakademiet har også et atelierhus i Paris og et omfattende nettverk av samarbeidsinstitusjoner innenfor KUNO, Erasmus, Share og andre faglige utvekslingsnettverk.

«The academy provides time and space to ask questions: What does my dream have to do with that of others?»*

*Jan Verwoert in «Tell Me What You Want, What You Really, Really Want», Sternberg Press/Piet Zwart Institute, 2011.

Bachelor i billedkunst

Verk av Matias Kiil Halvorsen fra avgangsutstillingen i 2019. Foto: Øystein Thorvaldsen
Verk av Matias Kiil Halvorsen fra avgangsutstillingen i 2019. Foto: Øystein Thorvaldsen

Bachelorutdanningen i billedkunst (BFA – Bachelor of Fine Art) er en treårig utdannelse i et selvstendig og avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap for å etablere seg som selvstendig billedkunstner.

I de to første årene av studiet vil hovedvekten ligge på eksperimentering og utforskning av prosesser, ideer, samarbeid og materialbruk. I det tredje året vil det bli lagt mer vekt på utvikling og produksjon av studentens avgangsprosjekt.

I løpet av det tredje studieåret skal studenten ha utviklet en verksproduksjon som viser arbeid med vekt på spørsmål, ideer eller temaer studenten velger å bruke, eller de mediene og arbeidsmetodene han/hun finner mest hensiktsmessig for sin praksis. Studenten skal være i stand til å kunne produsere en original og sammenhengende verksproduksjon som viser en klar hensikt og retning.

Studenter får tilgang til skolens mange verksteder og får veiledning av verksmestere: medielab for å låne utstyr og bearbeide film, video og foto samt lydstudio og printshop, modell- og prototypeverksted, verksted for metall, gips, form og bronse, silketrykk, keramikk og tekstil/vev.

I løpet av de fire første semestrene i bachelorstudiet skal studenten engasjere seg i fem ulike element. Hvert av disse legger vekt på sentrale deler av en kunstnerisk praksis:

 • selvstendig praksis, med vekt på atelierarbeid og individuell veiledning
 • gruppekritikk, der arbeidet diskuteres kollektivt
 • praktiske og teoretiske seminar/workshops, inkludert årlig skiftende tematiske kurs og studieturer
 • skrivepraksis, inkludert kunstrelatert tekstproduksjon og publisering
 • utstillingspraksis i galleriene våre på skolen og i eksterne visningsrom

Master i billedkunst

Verk av Ina Porselius fra avgangsutstillingen 2019. Foto: Øystein Thorvaldsen
Verk av Ina Porselius fra avgangsutstillingen 2019. Foto: Øystein Thorvaldsen

Masterutdanningen i billedkunst (MFA-Master of Fine Art) – er en toårig utdannelse (120 studiepoeng) i et selvstendig avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Målet er også å utruste studentene til å bli aktive bidragsytere innenfor samtidskunst og andre relaterte samfunnsområder. Programmet har som mål å forberede billedkunstnere til en praksis på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Masterutdanningen i billedkunst (MFA – Master of Fine Art) er en toårig utdannelse (120 studiepoeng) i et selvstendig avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Målet er også å utruste studentene til å bli aktive bidragsytere innenfor samtidskunst og andre relaterte samfunnsområder. Programmet har som mål å forberede billedkunstnere til en praksis på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Programmet er en kombinasjon av selvstendig praksis, teori og seminarer, gruppekritikker, skrive- og utstillingspraksis. I tillegg kommer jevnlig studioveiledning med våre faste fagansatte og gjestelærere. Programmets mål er å utvide studentens evne til å gjennomføre prosjekter praktisk samt å oppnå en sterkere teoretisk forståelse.

Studentene har mulighet til å spesialisere seg innenfor en rekke ulike disipliner. Blant disse kan nevnes maleri, fotografi, skulptur, installasjon, performance, lyd, film og tekst. Det vil også bli gitt tekniske kurs innenfor de ulike disiplinene. Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr store og svært profesjonelle verksteder som prototypeverksted, verksted for CNC-scan, keramikk, grafikk, metall, tekstil, foto, film og digitale medier. Kunsthøgskolen har også et meget rikt og profesjonelt bibliotek med et stort utvalg av medier. Kunstakademiet har tilgang til alle fasiliteter.

Masterprogrammet har hovedvekt på en interdisiplinær kunstpraksis som ikke er mediespesifikk. Vi oppmuntrer studentene våre til aktivt å delta i samarbeid med andre institusjoner og kunstfaglige miljøer. Det forventes at studentene plasserer seg innenfor en internasjonal kontekst og prøver å bygge opp et nettverk i løpet av studietiden. Tekstforståelse og skrivekunnskaper er et viktig aspekt ved utdannelsen. Dette reflekteres i en avsluttende mastertese det siste semester. Tesen skal demonstrere studentens evne til å applisere teori og metode i skriftlig form, der de setter sin egen kunstneriske praksis i en relevant kontekst.

 • Masterprogrammet deles inn i fem deler:
 • selvstendig praksis, med vekt på atelierarbeid og individuell veiledning
 • gruppekritikk, der arbeidet diskuteres kollektivt
 • praktiske og teoretiske seminar/arbeidsmøter, inkludert årlig skiftende tematiske kurs og studieturer
 • skrivepraksis, inkludert kunstrelatert tekstproduksjon og publisering
 • utstillingspraksis i galleriene våre på skolen og i eksterne visningsrom

Opptak

Nyttige lenker om opptak

Bachelor i billedkunst

Søknadsfrist er 6. april 2021 (kl. 23:59).

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom opptaksprøven dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. Det forutsettes at søkeren behersker både norsk og engelsk på lik linje med søkere som har generell studiekompetanse.

Ved opptaksprøven legges det vekt på:

 • motivasjon
 • egnethet for studiet
 • utviklingspotensial
 • tidligere relevant erfaring
Slik søker du
 1. Les grundig gjennom søknadsveiledningen.
 2. Registrer deg i Søknadsweb.
 3. Last opp dokumentasjon som beskrevet i punkt "Dette må du laste opp" i Søknadsweb. Følg veiledningen nøye. Du får ikke kvittering for hver opplastet dokument, men du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp ved å klikke på Mine dokumenter i Søknadsweb
 4. Du kan gå ut og inn i SøknadsWeb frem til fristen.
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli behandlet.
De opplastete filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen. Merk at alle filer lastes opp som PDF bortsett fra portrettbilde.

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon på språkkunnskaper (gjelder kun søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden)

Filnavn: Norsk.pdf/ Engelsk.pdf

Søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden må dokumentere at de behersker norsk og engelsk (unntak for dokumentasjon på engelskkunnskap gjelder dersom man har utdanningsbakrunn fra et engelskspråklig land). Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres med Bergenstesten eller tilsvarende. Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres med f.eks IELTS eller TOEFL testene.

Dokumentasjon av generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn: Vitnemål-GSK.pdf

Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom søknad og opptaksprøver dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. Det forutsettes også at søkeren behersker både norsk og engelsk på lik linje med søkere som har GSK.

Et portrettbilde av deg selv fra nyere tid

Filnavn: Portrett.jpg

CV

Filnavn: CV.pdf

Som inneholder relevant utdanning og praksis.

Portfolio

Filnavn: BFK2020_Portfolio.pdf

Portfolio som inneholder maksimalt 10 verk, ett verk per side og maksimalt 10 sider, samlet i ett PDF dokument. Hvert verk må dateres og beskrives med tittel på verket, hvilket medium det er laget i, teknikk, og lenke til nettside dersom det er snakk om en lyd eller videofil.

Motivasjonsbrev

Filnavn: BFK2020_motivasjonsbrev.pdf

Maksimalt 250 ord (ca. en halv side) der du beskriver følgende spørsmål:
* Beskriv en metode eller et materiale du liker å jobbe med.
* Beskriv kort ett av verkene du søker med og hva du har oppnådd/ønsker å oppnå med det.
* Kontekstualiser din praksis. Hvilke referanser vil du fremheve som viktig for din kunstneriske praksis (kunstverk, hvilken person, tekst eller situasjon)? Forklar hvorfor.

Opptaksprosess

Informasjon kommer 

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.

Master i billedkunst

Søknadsfrist er 1. februar 2021 (kl. 23:59)

NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Opptakskrav 

For å bli tatt opp til masterstudiet må man ha treårig utdanning i billedkunst (bachelorgrad 180 studiepoeng eller tilsvarende). Grunnutdanningen må omfatte en fordypning i fag, emne eller emnegruppe på minst 80 studiepoeng innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.

Følgende kriterier prioriteres:

 • selvstendig praksis og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • motivasjon
 • egnethet for studiet
 • tidligere relevant erfaring

Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk. Vi gjør oppmerksom på at enkelte av jurymedlemmene er engelsktalende, og motivasjonsbrevet og verksbeskrivelser må skrives på engelsk. Intervjuene vil også foregå på engelsk.

Søkerne vurderes ut fra motivasjonstekst, dokumentert arbeid, kvalifikasjoner og intervju. Opptaket foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer.

Slik søker du
 1. Registrer deg i SøknadsWeb. Se veiledningen for mer informasjon om hvordan du skal registrere deg og laste opp dokumenter. 
 2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb
 3. Aktuelle søkere vil få en innkalling til intervju 
 4. Du kan gjøre endringer i Søknadsweb inntil denne stenges når søknadsfristen utløper.
Dette må du laste opp

Følgende dokumenter må du laste opp i Søknadsweb for at din søknad kan bli vurdert.
De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen. Merk at alle filer lastes opp som PDF bortsett fra portrettbilde.

Dokumenter Kommentarer

Dokumentasjon på bachelorgrad (eller tilsvarende)

Filnavn:
Vitnemål-bachelor.pdf
(maks. 15 MB)

Karakterutskrift

Filnavn:
Karakterutskrift-bachelor.pdf
(maks. 15 MB)

Dersom du fullfører din grad i løpet av våren og ikke har vitnemål enda.
Ettersending av vitnemål som oppnås våren 2020 sendes til: postmottak@khio.no innen 1. Juli.

Dokumentasjon på engelskkunnskaper

Filnavn:
Engelsk.pdf
(maks 15 MB)
Studiet kan søkes av studenter som på opptakstidspunktet kun behersker engelsk.

Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra nordiske land - eller fra engelskspråklige land - trenger ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon.

Engelskkunnskaper dokumenteres gjennom IELTS-testen (min. 5,0 poeng eller bedre) eller TOEFL-testen (min. 500 poeng på papirbasert test, 170 poeng på databasert test, 60 poeng på internettbasert test).

Se NOKUT for mer informasjon om språkkrav.

Det gis også mulighet for dokumentere engelskkunnskaper på annen måte enn det som er nevnt over.
Portrett

Filnavn:
Portrett.jpg
(maks. 15 MB)
Et portrettbilde av deg selv fra nyere tid.
CV

Filnavn:
CV.pdf 
(maks. 15 MB)
CV som inneholder relevant utdanning og praksis
Portfolio

Filnavn:
BMA2020_portfolio.pdf
(maks. 15 MB)
Maksimalt 10 verk, ett verk per side og maksimalt 10 sider.
Samlet i ett PDF dokument.

Hvert verk må dateres og beskrives med tittel på verket, hvilket medium det er laget i, teknikk, og lenke til nettside dersom det er snakk om en lyd eller videofil. 

Alle beskrivelser må være på engelsk.
Motivasjonsbrev

Filnavn:
BMA2020_motivasjonsbrev.pdf
(maks. 15 MB)
Motivasjonsbrevet skal være på engelsk. 

Maksimalt 400 ord (1 A4-side).

Besvar følgende spørsmål: 
- Why are you applying to the Master's programme in Fine Art at Oslo National Academy of the Arts, and how do you envision to participate in the programme?
- Describe your working methods and process.
- Contextualize your artistic practice (i.e. name an artwork, an artist, a text or an experience that is important to you and describe why
Opptaksprosess og viktige datoer

Oppdatert informasjon kommer

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no.

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studenter

Ansatte