Fra Don Giovanni (2017), masterstudiets avgangsforestilling, ved Den Norske Opera & Ballett. Regi: Jacopo Spirei. Musikalsk ledelse: Gregor Bühl. Foto: Stephen Hutton. På bildet: Marcela Randem.
Fra Don Giovanni (2017), masterstudiets avgangsforestilling, ved Den Norske Opera & Ballett. Regi: Jacopo Spirei. Musikalsk ledelse: Gregor Bühl. Foto: Stephen Hutton. På bildet: Marcela Randem.

Operahøgskolen

Operahøgskolen har sidan 1964 vore leiande innan operautdanning i Noreg. Vi tilbyr årsstudium og masterstudium i opera.

Med lærekrefter og sceniske fasilitetar i verdsklasse kombinerer Operahøgskolen individuell, gruppe- og prosjektbasert undervisning. Sceniske produksjonar og konsertar utgjer viktige milepælar undervegs i studiet. Her får studentane jobbe med profesjonelle regissørar, dirigentar og fullt sceneteknisk team. Slik får studentane ei allsidig, praksisnær utdanning og solide føresetnader for å bli profesjonelle operautøvarar i inn- og utland.

Årsstudium i opera

Fra Askepott (2017), årsstudiets avgangsforestilling. Regi: Jon Tombre. Dirigent: Jean-Paul Pruna. Foto. Stephen Hutton. På bildet: Tunde Gaspar (ikke student), Jørgen Magnus Haslum og Eirin Kvamo Løvstad.
Fra Askepott (2017), årsstudiets avgangsforestilling. Regi: Jon Tombre. Dirigent: Jean-Paul Pruna. Foto. Stephen Hutton. På bildet: Tunde Gaspar (ikke student), Jørgen Magnus Haslum og Eirin Kvamo Løvstad.

Årsstudium i opera er tilpassa deg som har fullført minimum to år høgare musikkutdanning. Studiet gir grunnleggande scenisk og musikalsk trening i operafaget. Etter fullført studium kan du søke om opptak til masterstudiet i opera.

Gjennom studiet får du jobbe med:

  • Song og musikalsk innstudering
  • Grunnleggande skodespelarteknikk
  • Operakunnskap og språktrening

Alle faga er integrerte i sceniske produksjonar, der du som student får utvikle deg kunstnarisk innan profesjonelle rammer. All undervisning er obligatorisk.

Masterstudium i opera

Fra Don Giovanni (2017), masterstudiets avgangsforestilling, ved Den Norske Opera & Ballett. Regi: Jacopo Spirei. Musikalsk ledelse: Gregor Bühl. Foto: Stephen Hutton
Fra Don Giovanni (2017), masterstudiets avgangsforestilling, ved Den Norske Opera & Ballett. Regi: Jacopo Spirei. Musikalsk ledelse: Gregor Bühl. Foto: Stephen Hutton

Masterstudiet i opera utdannar operasongarar på høgste kunstnariske nivå. Etter fullført studium skal du profesjonelt kunne meistre og formidle roller innan eit breitt utrykksspekter.

Sentralt i studiet er:

  • Song og musikalsk innstudering
  • Scenisk arbeid og skodespelarteknikk
  • Fysisk og mental trening
  • Praktisk-teoretisk masteroppgåve

Gjennom studiet skal du utvikle ditt personlege musikalske og sceniske uttrykk. Du skal også utvikle gode samarbeidsevner og forståing av opera som kollektiv kunstform. Alle faga er integrerte i sceniske produksjonar, som difor er sentrale i studiet. All undervisning er obligatorisk.

Operahøgskolen samarbeider med Den Norske Opera & Ballett om årlege produksjonar med orkester i Bjørvika. I løpet av studiet får du også tilbod om meisterklasser, auditiontrening, prøvesong, studietur og kurs i entreprenørskap, som gir ein god overgang til utøvande virke som operasongar.

Operahøgskolen har mellom andre desse gjestelærarane: Ann-Helen Moen, Ole Jørgen Kristiansen, Frode Olsen, Magnus Staveland, Mona Julsrud, Randi Stene, Johannes Weisser, Victoria Bomann-Larsen, Maris Kupcs, Giuseppe Sabbatini, Edith Wiens og Ignacio Garcia.

Opptak

Nyttige lenker om opptak

Søknadsfrist 1. februar 2021 (kl. 23:59).

NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon opptaket 2021 blir publisert 1. desember 2020.

Slik søker du

1. Registrer deg i Søknadsweb. Se denne veiledningen.
2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb
3. Fyll ut "Følgeskjema for opptak til Operahøgskolen". I følgeskjemaet skal du fylle inn informasjon om deg selv, valg av repertoar og kort om din motivasjon.

Søknaden er ikke gyldig før du har gjennomført alle trinnene. Det er viktig at du starter søknadsprosessen i god tid, slik at du blir ferdig med alle trinnene innen fristen 1. februar kl. 23:59.

Dette må du laste opp

Innen fristen må du laste opp følgende dokumenter i Søknadsweb for at din søknad skal bli behandlet:

Dokumentasjon Filnavn
Portrettbilde av deg selv. Bildet må være av nyere dato (minimum to år), og ansiktet skal dekke mesteparten av bildet. Portrettbilde.pdf
Utdanning fra høgskole eller universitet. Se opptakskrav for Årsstudium i opera og opptakskrav for Masterstudium i opera.
Last opp både forside på vitnemål og karakterutskrift.
Hvis du fullfører utdanning våren 2020, må du laste opp en karakterutskrift som viser hvor langt du har kommet i studiet.
Vitnemal.pdf eller Karakterutskrift.pdf
Emner du fullfører våren 2020, hvis du ikke har fullført din utdanning på søknadstidspunktet. Dette kan dokumenteres med bekreftelse fra utdanningsstedet eller skjermdump fra Studentweb. I tillegg må du laste opp karakterutskrift for fullføre emner.
Endelig dokumentasjon på utdanning som du fullfører våren 2020 må ettersendes innen 1. juli.
Bekreftelse.pdf eller Skjermdump-studentweb.jpeg
Generell studiekompetanse (GSK). Utenlandske søkere må laste opp dokumentasjon som beskrevet i GSU-listen.
Søkere som ikke har GSK fra Norge eller Norden må i tillegg dokumentere norsk- og engelskkunnskaper.
GSK.pdf

Norsk.pdf og Engelsk.pdf
Søker du om opptak til masterstudiet, men er usikker på om du dekker kravet til 25 studiepoeng i sceniske fag?

Da må du også laste opp dokumentasjon på relevant scenisk erfaring fra produksjoner eller sceniske prosjekter av et visst omfang. Dette dokumenteres med attester fra arbeidsgiver, eventuelt også medieomtaler. Kursbevis fra operastdudio eller lignende kan også være relevant.

I tillegg må du legge ved en CV (pdf) med samlet oversikt over din sceniske praksis, hvor arbeids- /oppdragsgivere, innhold (repertoar/roller) samt tid og omfang kommer tydelig fram.

Dette gjelder også hvis du ikke har nok høyere utdanning til å dekke utdanningskravet til enten årsstudiet eller masterstudiet.
Om opptaksprøven og repertoar

NB! Informasjonen under gjelder tidligere opptak. Oppdatert informasjon og datoer for opptak 2021 kommer.

Første del av opptaket våren 2021 gjennomføres digitalt. Dette medfører at du må levere videoinnspillinger av prøvesangrepertoaret ditt innen søknadsfristen 1. februar.

Opptaksprøven avholdes i mars. Du må være tilgjengelig mellom kl. 09:00 og 18:00 i hele perioden. Det er ikke mulig å avlegge opptaksprøven på noe annet tidspunkt enn de fastsatte dagene.

Søkere som dekker de formelle opptakskravene vil motta innkalling på e-post ca. to uker etter søknadsfristen.
Plan for opptaksprøvene:
1. runde: innledende prøvesang I 1. runde skal du fremføre en selvvsalgt arie fra prøvesangrepertoaret ditt. I tillegg kan opptakskomiteen be om å få høre noe annet fra prøvesangrepertoaret.
Etter 1. runde vil du få beskjed på e-post om du går videre til 2. runde.
2. runde, del 1: bevegelse Første del av 2. runde består av bevegelse/scenisk improvisasjon i gruppe. Alle som går videre til denne runden er også med i finalen.
2. runde, del 2: finale Finalen består av en individuell prøve hvor du framfører valgt resitativ og 1-2 nye arier fra prøvesangrepertoaret, etter komiteens ønske. Det vil gjøres noe scenisk og musikalsk arbeid med regissør og dirigent. Prøven avsluttes med et kort intervju.
Finalen gjennomføres onsdag 3. mars for søkere med årsstudiet som sin 1. prioritet, og torsdag 4. mars for søkere med masterstudiet som sin 1. prioritet.
Hvis du har søkt både Årsstudium og Masterstudium i opera, vil du bli vurdert for begge studium i opptaksprøven din. Hvis du ikke får tilbud om studieplass på din 1. prioritet, vil det bli vurdert om du er kvalifisert til din 2. prioritet.

Operahøgskolen tilbyr ikke utsatt opptaksprøve ved sykdom.
Pianist:
Du kan velge om du vil benytte deg av pianist fra Operahøgskolen, eller om du vil ha med egen pianist. Dette oppgir du i følgeskjemaet. Det er dessverre ikke mulig å øve med Operahøgskolens pianister på forhånd.

På opptaksprøvedagen må du ta med pianonoter på hele repertoaret ditt, inkludert resitativet du har valgt. Du må påse at notene er godt lesbare og eventuelle sprang tydelig notert. Pianisten vil møte deg kort tid før du skal prøvesynge for å avtale tempo og lignende.
Krav til repertoar:

Prøvesangrepertoaret ditt skal bestå av 4 selvvalgte arier/scener av ulik karakter. Repertoaret skal dekke minst to ulike epoker og minst to ulike språk. Det oppfordres til å framføre verkene på originalspråket.

Hvis du har Masterstudium i opera som 1. eller 2. prioritet, må minst én av ariene være på italiensk.

I tillegg skal du forberede et orkesterresitativ. Du kan velge et fra listen under, eller oppgi et selvvalgt.

Sopran E Susanna non vien! (La Contessa) Le Nozze di Figaro W. A. Mozart
Temerari… Come scoglio (Fiordiligi) Cosi Fan Tutte W. A. Mozart
Giunse al fin il momento (Susanna) Le Nozze di Figaro W. A. Mozart
Mezzo/alt Ah, scostati! (Dorabella) Cosi Fan Tutte W. A. Mozart
O Dei, che smania è questa (Sesto) La Clemenza di Tito W. A. Mozart
Ah, giacche son tradito (Farnace) Mitridate, re di Ponto W. A. Mozart
Tenor Lunge da lei (Alfredo) La Traviata G. Verdi
Che orror! che tradimento! (Tito) La Clemenza di Tito W. A. Mozart
Baryton Tutto è disposto (Figaro) Le Nozze di Figaro W. A. Mozart
Hai già vinta la causa (Il Conte) Le Nozze di Figaro W. A. Mozart
Bass A te l´estremo addio (Simon Boccanegra) Simon Boccanegra G. Verdi
I rage, I melt, I burn (Polyphemus) Acis and Galatea G.F. Händel

Du må bestemme deg for repertoar på søknadstidspunktet. Du oppgir prøvesangrepertoar og valgt orkesterresitativ i "Følgeskjema for opptak til Operahøgskolen", som du fyller ut etter at du har registrert søknad i Søknadsweb.

Spørsmål om opptaket sendes til opptakscenekunst@khio.no. Les informasjonen på denne siden nøye før du sender e-post.

Årsstudium i opera

Søknadsfrist 1. februar 2021 (kl. 23:59).

NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. For å få innkalling til opptaksprøve, må du dokumentere minst to års musikkutdanning på høgskolenivå (120 studiepoeng). Du må kunne dokumentere kunnskap i norsk og engelsk.

Gjennom opptaksprøvene må du vise særlig talent for musikkdramatisk uttrykk.

Masterstudium i opera

Søknadsfrist 1. februar 2021 (kl. 23:59).

NB! Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. For å få innkalling til opptaksprøve, må du dokumentere bachelorutdanning i musikk (180 studiepoeng) eller tilsvarende. Utdanningen må inkludere 80 studiepoeng av relevans for operafaget. Av disse må minst 25 studiepoeng være i sceniske fag.

Du må kunne dokumentere kunnskap i norsk og engelsk. I tillegg kreves grunnleggende kunnskap i fonetikk og italiensk språk.

I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner godkjennest som helt eller delvis likeverdige med de nevnte utdanningskravene.

Gjennom opptaksprøvene må du vise særlig talent for musikkdramatisk uttrykk.

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studentar

Ansatte