Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studieinformasjon

Viktig informasjon om studieløpet: Semesteravgift og -registrering, timeplan, permisjon, tilrettelegging, eksamen, utveksling i utlandet, regler og forskrifter og informasjon om kvalitetssikring av utdanningen.

Studieåret 23/24: 

 • 21. august 2023 -  21. juni 2024

Timeplan

TimeEdit er Kunsthøgskolens timeplanlegging- og rombookingsystem. 

Gå inn på din avdeling, ditt studieprogram og kull.
Du kan også gjøre et individuelt søk (avansert søk). Her kan du for eksempel søke på ansatte, rom, emne. 

Her finner du din timeplan (TimeEdit)

Timeplaner og rombooking

Timeplan for vårsemesteret publiseres 1. desember. 
Timeplan for høstsemesteret publiseres 15. juni. 

For spørsmål om timeplan og rombooking, kontakt studiekonsulent på din avdeling.

Studieåret

Studieåret ved Kunsthøgskolen i Oslo er delt i to semestre. 

Semesterlengde

Høstsemesteret varer fra midten av august til midten av desember. 

Vårsemesteret varer fra begynnelsen av januar til midten av juni. 

Datoer for semesterstart og -slutt

Studieåret 2023/2024

Høst 2023: 21. august - 21. desember

Vår 2024: 2. januar - 21. juni

Semesterregistrering og -avgift

Når du er tatt opp til et studieprogram må du hvert semester

 • registrere deg i Studentweb og melde deg til undervisning og vurdering.
 • betale semesteravgift.

Når du har gjort dette, er du registrert som student for det semesteret.


Semesterregistrering

Frister

 • Høstsemesteret åpner for registrering 15. juni. Siste frist innen 1. september.
 • Vårsemesteret åpner for registrering 1. desember. Siste frist innen 1. februar.

Slik semesterregistrerer du deg

Hvorfor må du semesterregistrere deg?

 • Du får studentbevis og adgangskort etter du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgiften. 
 • Du må både ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg for å få utbetalt lån fra Lånekassen. 
 • Du mister din studierett dersom du ikke har betalt og semesterregistrert deg innen gjeldende frister. 
 • Du får tilgang til dine emner i Canvas.

Betale semesteravgift

Frister

Høstsemesteret: 1. september

Vårsemesteret: 1. februar

Hvor finner jeg min faktura?

Obs! Nye rutiner for faktura av semesteravgift:

 • Fakturaen med betalingsinformasjon finner du normalt på Studentweb i menyen 'Mer' > 'Betaling'. 
 • Du oppretter din faktura idet du har fullført semesterregistrering. 
 • Selve betalingen gjør du i nettbanken din. 

Hva består semesteravgiften av?

Semesteravgiften består av SiO-avgift og SAIH-tierne. 

SiO-avgiften er på 690 kroner per semester og er med på å finansere velferdstildbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Du må ha betalt SiO-avgiften for å kunne ta eksamen. 

SAIH-tierne er for tiden på 40 kr per semester. SAIH-tierne er frivillig å betale, og hvis du ikke ønsker å betale dette, trekker du fra 40 kr på totalbeløpet på fakturaen din. Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) jobber for akademisk frihet og tilgang til god utdanning for unge voksne. SAIH støtter 30 organisasjoner i 7 land i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia, som jobber med høyere utdanning- og opplæringsprosjekter. SAIH jobber også med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og har FNs menneskerettighetserklæring som grunnlag for sitt arbeid. Les mer om SAIH-tierne.

Hvorfor må du betale semesteravgift?

 • Du mister din studierett dersom du ikke har betalt og semesterregistrert deg innen gjeldende frister. 
 • Du må både ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg for å få utbetalt lån fra Lånekassen. 
 • Du får studentbevis og adgangskort etter du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgiften. 
 • Du får tilgang til dine emner i Canvas.

Digital studentbevis

Når vi har registrert at semesteravgiften er betalt samt registreringen er fullført oppdateres ditt digitale studentbevis automatisk i løpet av de neste 24 timene.

Appen fungerer som studentbevis og vil være gyldig på lik linje med papirkvittering. Du vil fortsatt trenge adgangskort/studentkort for å f.eks. få tilgang til bygninger og låne bøker.

Les mer om Studentbevis-app og hvordan du kan laste den ned.  

Dersom du har behov for papir-kvittering kan du bestille denne i Studentweb


Student ved flere studiesteder og allerede betalt semesteravgift?

Du trenger bare å betale semesteravgift ved ett studiested, selv om du studerer ved flere. Hovedregelen er at du betaler til studiestedet der du oppholder deg dette semesteret.
Dersom du betaler semesteravgiften ved et annet studiested, må det registreres ved KHiO.
Send en e-post til studentweb@khio.no med dokumentasjon på at du har betalt semesteravgiften innen fristen, for at betalingen skal bli registrert av KHiO.


Motta studielån fra Lånekassen

Hvis du har søkt om studielån fra Lånekassen, vil du få overført dette til din konto etter at semesteravgift er betalt og semesterregistrering er fullført. Da får Lånekassen en kvitteringsmelding om at du er aktiv student ved Kunsthøgskolen i Oslo.


Refusjon av innbetalt semesteravgift

Har du betalt semesteravgiften mer enn en gang for samme semester, kan du få refundert semesteravgiften og SAIH-støtten. Dette gjelder om du har betalt inn flere ganger til samme studentsamskipnad, eller har betalt til forskjellige studentsamskipnader. 

Du kan også få refundert dersom du avbryter studiet tidlig i semesteret. Fristen er 1. oktober (høst) og 15. februar (vår).

Du kan søke om refusjon ved å fylle ut skjemaet.


FAQ

Hvordan endrer jeg navnet mitt på Studentweb?

Du må fylle ut det digitale skjemaet og laste opp gyldig dokumentasjon på navneendringen. Gyldig dokumentasjon er pass, bankkort, førerkort eller stadfesting på navneendring fra folkeregisteret/skatteetaten.

Hvordan endrer jeg min adresse?

Adressa oppdaterer du selv i Studentweb. Klikk på navnet ditt øverst til høyre og velg Min profil. Skriv inn den nye adressa.

Jeg har fått nytt fødselsnummer. Hvordan kan dette registreres i Studentweb?

Du fyller ut det digitale skjemaet og laster opp gyldig dokumentasjon. Når vi har mottatt gyldig dokumentasjon registrerer vi endringene i systemet vårt. Gyldig dokumentasjon er pass, bankkort, førerkort eller bekreftelse på navneendring fra folkeregisteret/skatteetaten.

Min betaling av semesteravgift er ikke registrert i Studentweb.

Dersom det har gått over en uke siden du betalte semesteravgiften, og betalingen enda ikke er registrert i Studentweb, bør du ta kontakt med KHiO. Send en kvittering/printscreen som viser at du har betalt avgiften til studentweb@khio.no fra din studentmail. Husk å inkludere studentnummer og fullt navn.

Dersom du har betalt semesteravgift uten KID, men til riktig kontonummer, vil dette normalt bli oppdaget internt og blir registrert manuelt.

Jeg vil betale semesteravgiften fra utlandet.

Bruk IBAN og BIC/SWIFT dersom du skal betale fra utlandet.

Vær oppmerksom på at dersom du betaler semesteravgiften fra utlandet, vil det kunne ta opptil tre uker før betalingen din blir registrert ved KHiO, og banken din kan kreve et gebyr når du overføre pengene.

Jeg er i permisjon, må jeg allikevel betale semesteravgift?

Du skal ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplan for semester du har fått innvilget permisjon.
Unntaket er dersom du har fødselspermisjon, da kan du velge om du betaler og registrerer deg.
Ønsker du å ta eksamen i permisjonstiden, så må du også betale og registrere deg for semesteret.


Kontakt

Har du andre spørsmål enn nevnt ovenfor, kontakt studentweb@khio.no.

Permisjon

I noen situasjoner kan du ha behov for permisjon fra studiet. Du kan få permisjon hvis:

 • Du får barn under studiene. Da har du rett på permisjon etter UH-loven § 4-3 d.
 • Du har tjeneste etter forsvarsloven § 17 eller verv i studentpolitiske organer. Da har du rett på permisjon etter UH-loven § 4-3 e
 • Du har sykdom.
 • Unntaksvis kan permisjon innvilges av andre dokumenterbare grunner enn nevnt over. 

Permisjon innvilges for henholdsvis ett semester eller ett år av gangen, avhengig av det studieprogrammet du går på. Dette betyr at dersom du for eksempel får innvilget permisjon for ett år høstsemesteret 2023 skal du start opp igjen studiene i høstsemesteret 2024. Unntaksvis kan kortere eller lengre permisjon innvilges.

Det er viktig å huske:

 • Det kan komme endringer i emne- og studieplaner som kan føre til tilpassingsproblemer når du kommer tilbake fra permisjon. 
 • Det vil ikke alltid være mulig å fortsette studiene umiddelbart etter endt permisjon. 
 • KHiO vil, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette for at du skal kunne gjenoppta dine studier så raskt som mulig.

Om du er kunde i Lånekassen eller benytter deg av tjenestene til SiO, bør du ta kontakt med dem så fort som mulig for å få klarhet i hvordan permisjonen påvirker ditt kundeforhold der.

Slik søker du om permisjon
For alle permisjonssøknader bruker du skjemaet: Søknad om permisjon.

Søknaden må dokumenteres: 

 • Sykdom/helsemessige årsaker dokumenteres med legeerklæring.
 • Fødsel/omsorgsforpliktelse for barn dokumenteres med fødselsattest eller legeerklæring.
 • Andre årsaker må dokumenteres.

Søknad sendes postmottak@khio.no og merkes «Søknad om permisjon».

Frist
Søknadsfrist: 1. september for høstsemesteret, 1. februar for vårsemesteret.

I tillegg er du selv ansvarlig for å melde tilbakekomst senest innen 1. mai for oppstart i august og 1 . november for oppstart i januar.

Manglende tilbakemelding kan føre til tap av studieplass.

Ta kontakt med studiekonsulent hvis du har spørsmål.

Tilrettelegging

Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen dersom du har en funksjonsnedsettelse eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper. Tilrettelegging skal ha som formål å oppveie de ulempene din nedsatte funksjonsevne/ helseproblem medfører.

Tilrettelegging skal ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenlignet med andre studenter. Du blir blir prøvd ferdighets- og kunnskapsmessig på lik linje med de øvrige studentene, i henhold til studieplanens krav.

Dette betyr at du ikke nødvendigvis vil få innvilget det du søker om.

Eksempler på særskilte behov som kan gi rett til individuell tilrettelegging:

Se også informasjon om tilrettelegging av eksamen.

Krav til dokumentasjon
Behovet for tilrettelegging må dokumenteres av lege/sakkyndig. Lege/sakkyndig må gi en kort vurdering av omfang og varighet for din funksjonsnedsettelse eller sykdom, og må si noe om hvilke konsekvenser dette vil ha for deg i din studiesituasjon. I tilfeller der det søkes om tilrettelegging på grunn av lese- og skrivevansker er det krav om rapport fra sakkyndig.

Bruk skjemaet: Søknad om tilrettelegging i studiehverdagen

Frist
Ta kontakt med oss så tidlig som mulig i semesteret. Du kan ta kontakt med studiekonsulent på din avdeling for en veiledende samtale.

Ta kontakt med studiekonsulent hvis du har spørsmål.

Utveksling

Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer studenter til å søke om studentutveksling i løpet av studietiden! Det er tilrettelagt for at du skal kunne studere ett helt semester ved en annen utdanningsinstitusjon i utlandet i løpet av ditt studieprogram. Nedenfor finner du informasjon om- og rutiner for semesterutveksling, samt Erasmus+ stipendordning v/ praksisopphold i utlandet. 

Semesterutveksling

Semesterutveksling gir deg mulighet til å gjennomføre deler av dine studier i utlandet og tilbringe ett helt semester ved en annen høgskole eller universitet. KHiO har mange utvekslingsavtaler som gir deg fordeler som økonomisk støtte, fritak av skolepenger v/ vertsskolen og enklere innpass av oppholdet i ditt studieløp. 

Hvordan søker du om utveksling?

Du bør begynne å tenke på utveksling så tidlig som mulig, gjerne allerede i forbindelse med oppstart av dine studier på KHiO! Forberedelser og søknadsprosessen kan ta tid, men å forberede seg til studier i utlandet er også en viktig og gøy del av prosessen. I din studieplan står det oppført hvilket semester du har mulighet til å dra på utveksling. Merk at mastergradsstudenter ofte har kort tid fra oppstart av studiet til fristen for forhåndsgodkjenning.  

Søknad om utveksling foregår i to "prosesser" hvor du først søker internt v/ KHiO om godkjennelse av den/de skolen/e du ønsker å utveksle til, deretter søker du til et utvekslingsopptak ved den/de skolen/e du fikk godkjent av KHiO. Merk at hver skole kun tar imot et gitt antall søknader per institusjon, er det flere studenter som vil til samme sted vil en fordeling finne sted. Prosessene er beskrevet punktvis nedenfor. 

 1. Søknad om forhåndsgodkjenning
  Før du sender søknad om opptak til utveksling til en vertsinstitusjon, må du få godkjent de institusjonene du ønsker å utveksle til. Dette kalles forhåndsgodkjenning. Du søker via Søknadsskjema for forhåndsgodkjenning av semesterutveksling Det er en fordel at du oppgir flere ønsker, maks fem.  
 2. Frister
  Fristen for søknad om forhåndsgodkjenning er
  - 10. februar for høstsemesteret
  - 10. september for vårsemesteret 
   
 3. Godkjente ønsker
  Når du har fått godkjent dine ønsker mottar du beskjed om det. Du blir gitt en kort frist for å bekrefte at du opprettholder ønskene og må melde i fra om du eventuelt skal trekke et/noen av dine ønsker. 
 4. Nominasjon
  KHiO sender beskjed til skolen(e) om at du har tenkt å sende en søknad. Dette kalles nominasjon og må gjennomføres for at din søknad om opptak til utveksling tas imot av vertsinstitusjonen. 
 5. Søknad om utvekslingsopptak ved en vertsinstitusjon: Utforming av søknaden
  Utformingen kan variere fra skole til skole, sjekk nettsiden til den aktuelle skolen for nærmere informasjon og søknadsfrister. Søknaden kan bestå av søknadsskjema, portefølje, CV, motivasjonsbrev og anbefalingsbrev, men dette varierer. Det er ditt ansvar å sørge for at søknaden er komplett etter gitte søknadskriterier og at den blir levert innen søknadsfristen.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål knyttet til utveksling: exchange@khio.no 

Utvekslingsavtaler

Kunsthøgskolen i Oslo har utvekslingsavtaler med flere høgskoler og universiteter i mange land. Vi er med i Erasmus+ og Nordplus, som gir deg mulighet til å få ekstrastipend mens du er på utveksling. Når vi har utvekslingsavtale med en skole betyr det blant annet at du slipper å betale skolepenger og det er sørget for enklere innpassing av utvekslingsoppholdet i graden din.

Full oversikt over avtaler.

Sjekkliste 

Det er flere ting du bør tenke på i forbindelse med din planlegging av et studiesemester i utlandet. Her er noen tips. 

Sjekk ut hvilket semester som du kan studere i utlandet 
Det er lagt til rette for at du kan studere et semester i utlandet under din studietid på KHiO. I din studieplan finner du informasjon om hvilket semester som gjelder for din studieretning. 

Sjekk ut steder du ønsker deg til i god tid før forhåndsgodkjenningen 
Det er viktig at du grundig undersøker om skoler du ønsker deg til tar imot utvekslingsstudenter, og til hvilket semester. Sett deg inn i gjeldende opptaksfrister og krav. 

KHiO har flere utvekslingsavtaler med mange skoler rundt omkring i verden. Bruk dem! 
Avtalene gir deg fordeler som finansiell støtte, fritak fra skolepenger og det er sørget for enklere innpass av utvekslingsoppholdet i graden din.

Sjekk ut skolens semesterdatoer 
Semesterdatoer på skolen du ønsker deg til, bør samsvare med KHiO's semester. 

Viktig informasjon til deg som skal på utveksling 

Det er flere ting å huske på når du skal dra på utveksling; både før, under- og etter oppholdet. Sett deg inn i informasjon som angår din utveksling i god tid. Vi har samlet nødvendig informasjon deg om visum, semesteravgift, forsikring, m.m., samt informasjon om Erasmus+ og de prosedyrer som angår et Erasmus+ utvekslingsopphold. 

Finansiering

Lånekassen
Ved delstudier i utlandet kan du få økonomisk støtte og lån fra
Lånekassen . I tillegg til basisstøtte kan det tildeles reisestøtte, språkstipend, tilleggsstipend og støtte til dekning av skolepenger.

Erasmus-stipend
I tillegg til stipendene fra Lånekassen kan du få Erasmus-stipend hvis du drar til en skole vi har signert Erasmus-avtale med. Fra høst 2023 er stipendstørrelsen enten EUR 470 eller EUR 530 per måned avhengig av hvilket land du utveksler til. Satsene fastsettes av Europakommisjonen og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hkdir) for ett akademisk år av gangen.

Erasmus+ har også tilleggsstipend som kan gis til studenter med barn, studenter med varige funksjonsnedsettelser/kronisk sykdom og studenter med flyktningstatus. Skal du benytte deg av grønn transport (buss, tog) vil du motta et mindre tilleggsstipend, samt at du kan få bevilget ekstra reisedager. 

Din utdanningsplanen må være à jour for å kunne dra på utveksling

Du må være à jour med dine studier for at et utvekslingsopphold skal kunne finne sted. Det betyr at alle emner i de foregående semestrene må være bestått, før ditt utvekslingssemester. Det innebærer at selv om du får innvilget ønsker i forbindelse med forhåndsgodkjenningen, kan KHiO trekke godkjenningen dersom du ikke får godkjent emnene i inneværende semester.  

Informasjonsmøter om semesterutveksling 

Det avholdes to fellessamlinger per studieår som er åpent for alle studenter på KHiO, hvor tidligere utvekslingsstudenter forteller om sine opphold og besvarer spørsmål. Videre settes det opp workshops i forkant av forhåndsgodkjenningsfristene, hvor praktiske detaljer om utvekslingen mer spesifikt blir gjennomgått. Datoer for workshop publiseres nærmere. 

Fellessamling vår 2024: Onsdag 17. april, kl. 16-18, Auditoriet. 

Fellessamlinger studieåret 2024/2025: 30. oktober 2024 kl. 16-18 / 23. april 2025 kl. 16-18. 

Erasmus+ stipendordning v/ praksis i utlandet 

Skal du gjennomføre et praksisopphold i utlandet i løpet av dine studier, eller etter fullført grad (trainee), kan du søke om stipend fra Erasmus+. Minimum oppholdslengde som utløser støtte er 2 måneder (60 dager) og praksisoppholdet må finne sted i utlandet.   

Praksis som del av grad 

Det er din avdeling som godkjenner om du kan gjennomføre praksis i utlandet under din utdanning. Ønsker om praksis tar du opp med avdelingen. 

Følgende krav må være oppfylt for at du skal kunne søke om stipend 
 • Minimum oppholdslengde: 2 måneder (60 dager).
 • Din avdeling må ha godkjent praksisoppholdet som del av din utdanning. 
 • Du må være student i et studieprogram ved KHiO når du søker- og under praksisoppholdet.  
 • Du må være semesterregistrert og betale semesteravgift til KHiO.
 • Vertsorganisasjoner for praksisopphold bør være bedrifter/organisasjoner/institusjoner i EU-land, Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia eller Tyrkia.
Dokumenter, forsikringer og stipendsats ved godkjent stipend 
 • Nødvendige Erasmus+ dokumenter blir sendt deg ved godkjennelse av stipendsøknad. 
 • Alle dokumenter må fylles ut- og signeres i god tid før ditt opphold, og du vil få hjelp til dette. 
 • Du må selv sørge for helse, ulykkes- og ansvarsforsikring under oppholdet.
 • Stipendsatser: EUR 620 eller EUR 680 per måned avhengig av vertsland. 
Søknad 
Søknadsfrister 
 • Fortløpende, men du påberegne minst fire uker saksbehandlingsfrist. 

Trainee etter fullført grad 

Du kan motta stipend fra Erasmus+ hvis det er slik at du skal gjennomføre et traineeship i utlandet, etter fullført grad. Du må selv kontakte aktuelt praksissted. 

Følgende krav må være oppfylt for at du skal kunne søke om stipend  
 • Oppholdet må ha varighet på minimum 2 måneder (60 dager). 
 • Oppholdet må være avtalt innen du avslutter din grad og av faglig relevans.  
 • Oppholdets startdato må være innen det påfølgende semesteret etter fullført grad.
 • Vertsorganisasjoner for praksisopphold bør være bedrifter/organisasjoner/institusjoner i EU-land, Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia eller Tyrkia.
Dokumenter, forsikringer og stipendsats ved godkjent stipend 
 • Nødvendige Erasmus+ dokumenter blir sendt deg ved godkjennelse av stipendsøknad.
 • Alle dokumenter må fylles ut- og signeres i god tid før ditt opphold, og du vil få hjelp til dette.
 • Du må selv sørge for helse, ulykkes- og ansvarsforsikring under oppholdet.
 • Stipendsatser: EUR 620 eller EUR 680 per måned avhengig av vertsland.
Søknad 
Søknadsfrist 
 • 10.mai 
 • Svar på søknad foreligger etter søknadsfrist, uavhengig om du sender inn søknaden før 10.mai: Dette for å få en oversikt over alle som søker og derav, en mest mulig rettferdig fordeling av stipend. 
 • Du vil få svar på din søknad innen fem dager etter frist. 

Avbrutte utvekslings- eller praksisopphold 

Avbrutte utvekslings- eller praksisopphold håndteres ulikt gitt årsak for avbruddet. Hele eller deler av utbetalt stipend kan måtte tilbakebetales.

Makslengde for utvekslingsopphold/stipend i Erasmus+  

Totalvarighet for utvekslingsopphold er 12 måneder per utdanningsnivå (per bachelor, per master). Det innebærer at du kan motta stipend i totalt 12 måneder fra Erasmus+ per utdanningsnivå. 

Skal du på praksisopphold/trainee etter fullført grad, vil eventuelle tidligere utvekslingsmåneder fra din siste grad, bli trukket fra i makslengde på praksisoppholdet ved utregning av Erasmus-stipend. 

Kontakt 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om utveksling! exchange@khio.no 

Eksamen

Begrepet «eksamen» brukes ved Kunsthøgskolen om: Skriftlig, praktisk og/eller muntlig prøve eller annen vurdering av studentens kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for fastsettelse av karakter på vitnemålet eller som inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter som angis på vitnemålet.

Eksamen eller prøve kan gjennomføres som forestilling, utstilling, visning, oppgave, skriftlig prøve, praktisk prøve, muntlig prøve, fremlegging av arbeid/mappe, kombinasjon av ovennevnte eksamensformer.

Trykk på lenkene under for å lese mer om:

På de relevante sidene over finner du søknadsskjemaer for tilrettelegging av eksamen ved særskilte behov, utsatt innleveringsfrist og gyldig fravær på eksamen.

Vitnemål og karakterutskrift

Karakterutskrift kan du bestille ved behov, mens vitnemål utstedes når du har fullført et studieprogram.

Vitnemål for fullført studieprogram

Studenter som har fullført og bestått et gradsgivende studium eller en praktisk-pedagogisk utdanning får utstedt et vitnemål. Som vedlegg til vitnemålet, får du et Diploma Supplement. Det er en beskrivelse på engelsk av studieprogrammet/graden du har oppnådd og det norske utdanningssystemet. 

Fra og med våren 2022 får alle studenter som har fullført studieprogrammet sitt, og har norsk fødselsnummer, vitnemålet og Diploma Supplement digitalt. Dette betyr at du ikke lenger vil motta vitnemål og Diploma Supplement på papir.

Du finner ditt digitale vitnemål i Vitnemålsportalen og i Studentweb. Du vil få e-post når vitnemålet er klart.

Studenter uten norsk fødselsnummer får automatisk vitnemål på papir.

Før du fullfører graden, sjekk følgende informasjon i Studentweb:


Hva er et digitalt vitnemål?

Et digitalt vitnemål er et fullverdig vitnemål, og det samme som et vitnemål trykket på papir.

Det digitale vitnemålet er elektronisk signert av SIKT – kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Det er en nasjonal og verifisert sektorløsning for deling av vitnemål i høyere utdanning. Signaturen er en forsikring mot forfalskede papirer, og gyldig så lenge ingen forsøker å endre dokumentet.

Vitnemålets ekthet – del lenke, ikke print

For at vitnemålet ditt skal beholde sin ekthet, må du dele vitnemålet ditt i Vitnemålsportalen. Dette betyr at du deler en lenke i Vitnemålsportalen til de du ønsker skal se vitnemålet ditt.

Hvis du printer ut vitnemålet ditt i Vitnemålsportalen (og ikke deler en lenke), mister vitnemålet sin ekthet.


Trenger du papirversjonen av det digitale vitnemålet?

Det digitale vitnemålet skal i utgangspunktet godtas av alle norske utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere. Hvis du søker høyere utdanning i Norge, henter de alle fleste institusjonene automatisk inn dine resultater uten at du trenger å gjøre noe. 

Søker du opptak ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon eller arbeid utenfor Norge, kan noen kreve papirvitnemål.

Søk i god tid, gjerne 1-2 måneder før du må ha papirvitnemålet. Vi vil først produsere det digitale vitnemålet, før vi produserer papirvitnemålet.

Vitnemål på papir blir sendt som rekommandert post. Det vil si at vitnemålet blir returnert til KHiO dersom du ikke henter det hos Posten innen 14 dager eller ikke har oppdatert adressen din i Studentweb.


Har du et vitnemål på papir fra før 2022?

Har du fått vitnemål på papir fra før våren 2022, så må du ta godt vare på det. Dette er et verdidokument som kun utstedes en gang. 

Innføring av digitale vitnemål vil ikke gjelde deg. 

Dine resultater/karakter vil fortsatt ligge i Vitnemålsportalen, og det vil fremdeles stå at du har en grad, men du har ikke en digital gyldig versjon av selve vitnemålet ditt. 


Har du tapt vitnemål på papir? 

Vitnemål i papir er et verdidokument, og utstedes kun én gang. Dersom du har tapt ditt vitnemål, for eksempel i brann eller ved tyveri, vil du kunne få utstedt et duplikat. Dette vil være tydelig merket duplikat på alle sider. 

Dokumentasjon

Dokumentasjonen kan være meldinga til politiet dersom vitnemålet er stjålet, bekreftelse fra forsikringsselskap ved tyveri eller brann, rester av selve vitnemålet dersom det er ødelagt eller tilsvarende.

Behandling av søknaden

Dersom søknaden din blir innvilget, vil Kunsthøgskolen skrive ut duplikat av ditt opprinnelige vitnemål. I noen tilfeller er det av tekniske eller praktiske grunner ikke lengre mulig å skrive ut nytt vitnemål, særlig for eldre grader. I disse tilfellene kan KHiO skrive ut bekreftelse på den oppnådde graden, eventuelt sammen med karakterutskrift.

Send søknad

Det er viktig at du oppgir personlige opplysninger:

 • Fullt navn (da du tok graden og i dag)
 • Fødselsdato
 • Korrekt nåværende postadresse, telefon og e-post
 • Hvilket studieprogram du gikk på
 • Når du begynte på utdanningen og når du fullførte

Saksbehandlingstiden vil normalt være på rundt tre uker. Søknad og dokumentasjon sender du til postmottak@khio.no.


Bekrefte eldre utdanninger

En del eldre resultater er ikke registrert digitalt. Hvis du ikke finner informasjon om graden din i Vitnemålsportalen og har tapt vitnemålet ditt, kan du be Kunsthøgskolen om å skrive en bekreftelse på oppnådd grad. Dette gjelder også for utdanninger fra før sammenslåingen av Kunsthøgskolen (1998).  Vær oppmerksom på at en slik forespørsel vil ta tid å behandle.

Kontakt oss på e-post. Ta med opplysninger om navn, fødselsdato og studieprogram/oppnådd grad.

Vi gir ikke ut noen annen informasjon om våre tidligere studenter og fyller ikke ut tredjeparts-skjema som en del av denne tjenesten.


Karakterutskrift

Karakterutskriften viser resultatene i alle dine beståtte emner ved KHiO.

Du kan dele resultatene dine digitalt fra Vitnemålsportalen eller du kan bestille digitalt karakterutskrift eller karakterutskrift på papir via Studentweb.

Husk at du må være registrert med norsk personnummer for å bestille karakterutskrift i Studentweb eller komme i gang med Vitnemålsportalen.


Bestille karakterutskrift i Studentweb

Du kan når som helst bestille karakterutskrift i Studentweb, enten med digital signatur eller på papir.

Klikk på "Mer"-ikonet øverst til venstre, deretter velger du "Bestillinger".

Velger du "Karakterutskrift på papir" blir utskriften sendt til din semesteradresse. Utskriften blir sendt til din semesteradresse. Hvis denne ikke stemmer velg "Min profil" under navnet ditt på menylinjen og rett opp før du trykker på "Lagre endringer" nederst på siden.

Velger du "Karakterutskrift med digital signatur" vil din bestilling bli tilgjengelig innen få minutter. Utskriften vil bli lagret under "Dokumenter" i Studentweb.


Del resultatene dine digitalt fra Vitnemålsportalen.

Du kan også bestille karakterutskrift i Vitnemålsportalen

Dersom arbeidsgivere, studiesteder i utlandet eller andre trenger karakterutskriften din fra KHiO, kan du dele resultatene dine fra Vitnemålsportalen i stedet for å sende en karakterutskrift på papir.

Oppdatere personopplysninger

Sørg for at du får riktig navn og personnummer på karakterutskrifter, vitnemål, studentkort og i annen informasjon fra KHiO.

Informasjon om deg i "Min profil" i Studentweb, hentes fra flere system. Noe av informasjonen kan du oppdatere selv, andre endringer må du laste opp dokumentasjon på.

Navnendring

Du oppdaterer navnet ditt ved å fylle ut skjemaet under og laste opp dokumentasjon på riktig navn.

Gyldig dokumentasjon er:

 • brev fra Skatteetaten som bekrefter navneendring.
 • hvis du ikke har norsk personnummer, kan du laste opp kopi av pass.

Fyll ut nettskjema og last opp dokumentasjon.


Kontaktinformasjon

Du oppdaterer kontaktinformasjon på følgende måter:

Hjemmeadresse: Meld inn endringer til Folkeregisteret.
Semesteradresse: Oppdater denne selv når du er innlogget i Studentweb.
E-post/telefon: Meld inn endringer til Kontakt- og reservasjonsregisteret.


Norsk personnummer / fødselsdato

Du oppdaterer din fødselsdato eller norske personnummer ved å fylle ut skjemaet under og laste opp dokumentasjon på riktig dato/nummer.

Gyldig dokumentasjon er:

 • brev fra Skatteetaten som bekrefter nytt personnummer.
 • hvis du ikke har norsk personnummer, kan du laste opp kopi av pass.

Fyll ut nettskjema og last opp dokumentasjon.

Har du spørsmål?

Kontakt studentweb@khio.no

Bekreftelser

I de fleste tilfeller der du trenger bekreftelse kan du bruke semesterkvittering, Vitnemålsportalen, karakterutskrift, vitnemål eller vedtaksbrev.

Dette har du allerede bekreftelse på

 • at du er student - semesterkvittering bekrefter at du er student dette semesteret og at du har betalt semesteravgift
 • Lånekassen får automatisk beskjed om at du er registrert som student og hvilke eksamener du har tatt
 • Resultatene dine (emne, semester, studiepoeng og karakter) kan du dele digitalt med andre fra Vitnemålsportalen. Trenger du resultater på papir kan du bestille karakterutskrift i Studentweb.
 • Graden - har du mottatt med vitnemålet

Har du allikevel behov for en bekreftelse på studentstatusen din, kan du bestille den i Studentweb.

Dette finner du øverst i menyen i Studentweb under "Mer" og "Bestilling".

Bestillingen gir en PDF med en bekreftelse på at du er student på et studieprogram. 

Det vil normalt ta ca. 10 minutter å produsere denne PDF-en med digital signatur.

Du finner PDF-en under menyvalget "Dokumenter".

Reglementer, lov og forskrifter

Forskrift om studia ved KHiO gir oversikt over reglar om opptak, studierett, organisering av studia, fritak og fråvær, sjukdom eller graviditet i løpet av studietida, eksamen og sensur, grader og vitnemål.

Studentreglementet gir oversikt over studieplan, semesteravgift, lånekasse, forsikring og skade, dokumentasjon av studentarbeid og etiske retningslinjer for studentar.

Reglement

Studentreglement (pdf)
Driftsreglement (pdf)
Utlånsreglement for biblioteket (pdf)
Lånebetingelser for utstyrslageret
HMS-instruks (verkstedene) (pdf)
Etiske retningslinjer for Kunsthøgskolen i Oslo

Lov og forskrifter

Lov om universiteter og høyskoler (Lovdata)
Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i OsloLov om Uniersiteter og høyskoler
(Lovdata)
Forskrift om opptak til høgare utdanning (Lovdata)
Forskrift om krav til mastergrad (Lovdata)

Evalueringer og undersøkelser

Kunsthøgskolen i Oslo har rutiner for å sikre høy kvalitet på utdanningen som tilbys, og en viktig brikke i dette arbeidet er
tilbakemeldinger fra studentene. Du oppfordres på det sterkeste til å delta i evalueringer av emnene du tar, undervisningen du tilbys
og måten utdanningen er organisert på.

Emneevaluering

Emneevaluering er en del av Kunsthøgskolens kvalitetssystem og inkluderer både studenter og lærere.

Emneevaluering:

 • gir studentene mulighet til å påvirke undervisningen og emnene
 • gir emneansvarlige mulighet til å sikre at undervisningen og læringsaktivitetene gir mening for studentene, og at emnets sammenheng og relevans i programmet er tydelig
 • dokumenterer utviklingen i emnene, slik at historikken ivaretas f.eks. ved utskifting av ansatte eller ved studieplanrevisjoner

Studentundersøkelsen

Kunsthøgskolen i Oslo ønsker å vite hvordan studentene opplever studiehverdagen ved høgskolen, og gjennomfører derfor en studentundersøkelse hvert studieår. Resultatene fra undersøkelsen er viktige for arbeidet med å videreutvikle og forbedre utdanningstilbud og læringsmiljø, og svarene fra undersøkelsen brukes når neste studieår planlegges.

Nasjonale undersøkelser

Studentene oppfordres til å delta i de nasjonale undersøkelsene Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) og Studiebarometeret.

For ytterligere informasjon, se sidene til Læringsmiljøutvalget  eller les om kvalitetssikring.