Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Begrunnelse, klage og ny sensur

(For English click here)

Begrunnelse for karakterfastsetting
Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner, jf. UH-loven § 5-3.

Krav om begrunnelse sendes postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/krav om begrunnelse for karakter».

Frist
Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes senest tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

Klage på karakter
Klage over karakterfastsetting behandles etter UH-loven § 5-3.

Klagen på karakter sendes til postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/klage på karakter i emnet x (sett inn emnenavn)».

Ved klage på karakterfastsettingen på gruppearbeid, der det gis en felles karakter, må alle studentene samtykke i og undertegne klagen.

Ved klage på karakter skal ny sensurering foretas.

Ved klage på karakter etter at studenten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig for at klagen skal kunne behandles.

Frist
En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort.

Ved bruk av løpende vurdering kan studenten fremsette klage først når sluttkarakter for emnet er kunngjort.

Klage over formelle feil
Klage over formelle feil ved eksamen (dvs. feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren) behandles etter UH-loven § 5-2.

Slik klage skal fremsettes skriftlig, være begrunnet og sendes til postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/klage over formelle feil».

Ved klage over formelle feil etter at studenten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig for at klagen skal kunne behandles.

Ved medhold i klage over formelle feil skal det vurderes om feilen kan rettes opp med ny sensur eller om det skal avholdes ny eksamen.

Frist
Fristen for å klage er tre uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen.

Ny sensur
Ved klage over karakterfastsetting skal det foretas ny sensur. I tillegg kan klage over formelle feil føre til at det skal foretas ny sensur.

Ved ny sensur skal det samme arbeidet vurderes på nytt av minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern, jf. UH-loven § 3-9. De nye sensorer skal ikke ha informasjon om karakter, begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. Karakteren kan endres både til gunst og til ugunst for klager.

Les mer om eksamen.