Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Syk på eksamen og gyldig fravær

Syk på eksamen

Dersom du er syk på eksamenstidspunktet eller har annen gyldig grunn til ikke å ta eksamen, kan du få godkjent gyldig fravær. I enkelte tilfeller skal fravær på eksamensdagen ikke telle som et eksamensforsøk. Dette kalles gyldig fravær. Gyldig fravær er regulert av Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo § 6-5.

Hva er gyldig fravær?

Eksempler på gyldig fravær kan være:
- at du eller dine barn er syke
- dødsfall i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
- begravelse eller bisettelse i nær familie/andre du har et nært forhold til
- annet som gjør det urimelig å kreve at du skal gjennomføre en vurdering/eksamen

Frist for å søke om gyldig fravær

Forfall til eksamen må søkes om før eksamen tar til, og senest innen tre virkedager etter eksamen. Benytt nettskjema (Feide-pålogging) for å søke om gyldig fravær. 

Forfall som ikke søkes om på forhånd/ikke godkjennes som gyldig fravær regnes som et eksamensforsøk. Det samme gjelder for studenter som leverer blank besvarelse, som trekker seg under eksamen uten gyldig grunn eller som uten gyldig grunn ikke leverer rapporter, arbeider, hjemmeoppgaver eller lignende innen fastsatte frister.

Krav til dokumentasjon

For at forfall skal kunne godkjennes må det dokumenteres med legeattest eller annen gyldig dokumentasjon. 

Bruk nettskjemaet  Søknad om gyldig forfall til eksamen