Hvem kan gå opp til eksamen?

Som student ved Kunsthøgskolen i Oslo har du adgang til eksamener og prøver ved de studier hvor du er tatt opp. Du må ha betalt semesteravgift og semesterregistrert deg på Studentweb.

Studenter som følger normal studieprogresjon i et studieprogram, blir automatisk oppmeldt til eksamen.

Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om tid og sted for eksamen.

Regler om arbeidskrav, obligatoriske oppgaver, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis for at studenten skal ha adgang til en eksamen fastsettes i studieplanen.

NB! Reglene om arbeidskrav gjelder også i de tilfeller hvor en student har gyldig fravær pga. sykdom eller er innvilget permisjon.