Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Servicesenter

Servicesenteret er eit felles møtepunkt for resepsjonen, renhold, drift og IT. Dei fleste spørsmål som gjeld adgang, parkering, IT og bygningsdrift blir behandla her.

Servicesenterets tjenester er: 

 • Resepsjonstjenester
 • IT brukerstøtte
 • Drift brukerstøtte
 • Renhold brukerstøtte
 • Utstyrslager for utlån av AV-utstyr
 • Lyssetting av utstillinger og visninger

Servicesenteret er betjent: 

Mandag - fredag: 8.30-15.30 i perioden 15. september - 14. mai
(sentralbord/resepsjon er åpent fra kl. 08:00 til 15:45)
Mandag - fredag: 8.30-15.00 i perioden 15. mai - 14. september
(sentralbord/resepsjon er åpent fra kl. 08:00 til 15:00)

Telefonnummer til servicesenteret er:

 • Resepsjonen 22 99 55 00
 • IT: 22 99 55 03
 • Drift: 22 99 55 04

Skolen har en felles e-postadresse for innmelding av saker til servicesenterets helpdesk-system: service@khio.no

Her kan du melde inn alt av smått og stort, og din henvendelse blir fordelt internt mellom servicesenterets medarbeidere for videre oppfølging.

Drift

Team drift sine ansvarsområder

 • Adgangskontroll og låssystemer
 • Bygningssikkerhet
 • Brann- og rømningssikkerhet
 • Vedlikehold og tilrettelegging av skolens lokaler, inklusive lysskift, møblering, avfallshåndtering og reparasjoner. Ta kontakt med driftsteamet på service@khio.no dersom du oppdager skader eller mangler på bygg eller inventar.
 • Håndtering av forespørsler om tillatelse å arrangere fest i skolens lokaler
 • Bistand til montering og lyssetting av utstillinger
 • Drift og utleie av skolens atelierhus i Arcueil
 • Sammen med gårdeiers driftsavdeling følger driftsteamet også opp skolens systemer for varme/kjøling, vann, ventilasjon, strøm, VVS etc.
Åpningstider og vakthold

Åpningstider

 • Åpningstider finner du her 
  Unntak fra dette er helligdager i forbindelse med jul og nyttår. Disse unntak informerer skolen om i god tid i forvei til alle ansatte og studenter.
 • For servicesenter, verksteder, bibliotek, kantine mm. gjelder egne åpningstider. Se skolens nettside for informasjon.
 • Av hensyn til personsikkerheten er det ikke tillatt å oppholde seg i skolens lokaler utenom skolens åpningstid. I dette tidsrom fungerer ikke skolens kortlesere eller nøkkelbrytere, hverken for å komme inn eller ut.
 • Skolen holder stengt for alle studenter i fem uker gjennom sommeren. I dette tidsrommet blir skolen klargjort for nytt skoleår. Kunsthøgskolen kan stille et begrenset antall studentplasser til rådighet gjennom sommeren. Bestemte retningslinjer gjelder for søknad om sommerkontrakt. Informasjon om dette sendes ut på e-post til studentene i løpet av vårsemesteret.

Vakthold og alarmer

 • Skolen har avtale for vakthold med Avarn Security. Det gjennomføres daglig både utvendige og innvendige kontrollrunder for å sikre at ingen oppholder seg i lokalene nattetid samt for å sikre at bygningsskallet er lukket og låst.
 • Ulovlig opphold i lokalene utenfor skolens åpningstid blir innrapportert til skolen av vaktselskapet.
 • Utvendige dører er alarmbelagt med direkteoverføring til Avarn Security, som rykker ut ved alle utløste innbruddsalarmer.
Adgangskort

Skolen har mekanisk låssystem samt kortleserbasert adgangskontrollsystem.

 • Alle ansatte og studenter skal ha ett eget adgangskort.
 • Kortet utstedes i servicesenteret.
 • Den som ønsker adgangskort må kunne legitimere seg for å få kortet utstedt
 • Den som skal ha adgangskort må fotograferes.
 • Kortet er personlig og får ikke lånes ut.
 • MERK: Kortet utstedes med en PIN-kode. Denne skal ikke oppbevares sammen med kortet. PIN-kode må benyttes sammen med adgangskortet mellom kl. 06.00 og 08.00 samt mellom 15.45 (15.00) og 23.59 alle hverdager. Kort og PIN-kode må også benyttes lørdager og søndager, samt på helligdager. Utenom disse tidene brukes adgangskortet uten PIN-kode. Mellom kl. 00.00 og 05.59 fungerer ikke kortene, hverken for å komme inn eller ut.
 • Mistet kort meldes til servicesenteret og erstattes mot et gebyr på kr. 100.

Adgangskort for studenter

 • Den som skal ha adgangskort må være registrert student ved skolen.
 • Bilde og navn som registreres i FS når kortet utstedes benyttes til å lage klasselister, som gjøres tilgjengelige for skolens fagavdelinger og administrasjon. Informasjon om hvordan disse data benyttes finnes tilgjengelig i skolens personvernerklæring:
 • Adgangskortet benyttes som:
 • - nøkkelkort til skolebygningen og til innvendige arealer.
 • - lånekort på skolens bibliotek og på utstyrslageret 
 • - studentbevis

Adgangskort for ansatte

 • Den som skal ha adgangskort må være ansatt ved skolen.
 • Adgangskortet benyttes som:
  - nøkkelkort til skolebygningen og til innvendige arealer.
  - lånekort på skolens bibliotek og på utstyrslageret
 • Ansatte som i tillegg har behov for nøkkel/nøkler til sitt kontor og sine arbeidsområder får dette utlevert mot kvittering. Utlevering skjer i servicesenteret.

Gjesteadgangskort

Servicesenteret kan utstede gjesteadgangskort til eksterne som skal arbeide for skolen over en kortere periode. Prosedyre for forhåndsbestilling av gjesteadgangskort:

 • Gjesteadgangskort kan kun bestilles av ansatte ved KHiO.
 • Send bestilling per e-post service@khio.no
 • Beskriv følgende:
  - navn, avdelingstilhørighet og telefonnummer til gjestenes kontaktperson
  - antall ønskede gjestekort og navn på mottakere
  - formål med gjestenes opphold på skolen
  - kortets gyldighetsdato samt hvilke områder kortet skal gi adgang til.
 • Maks 20 gjesteadgangskort kan bestilles.
 • Kortene kan hentes i skranken i servicesenteret i åpningstiden.
 • Gjesteadgangskort skal leveres tilbake i skranken i servicesenteret, alternativt legges i innleveringskassen på veggen ved skranken utenfor åpningstid.
 • MERK: Kortet utstedes med en PIN-kode. Denne skal ikke oppbevares sammen med kortet.

Lånekort

 • Lånekort utstedes til studenter og ansatte som ikke har sitt ordinære adgangskort tilgjengelig. Lånekort utstedes for maksimalt tre virkedager.
 • Lånekort utstedes i servicesenteret.
 • Lånekort leveres tilbake i servicesenteret, eller legges i innleveringskassen på veggen ved skranken utenfor åpningstid.
 • MERK: Lånekortet utstedes med en PIN-kode. Denne skal ikke oppbevares sammen med kortet.

Loggføring av bruk av adgangskort

 • Skolens databaserte adgangskontrollsystem loggfører automatisk bruk av adgangskort i de periodene av døgnet hvor PIN-kode må benyttes sammen med adgangskortet.
 • Utskrift av loggen gjøres kun dersom det har skjedd en kriminell handling, eller dersom det foreligger mistanke om slikt. Dersom loggen kan bekrefte en kriminell handling leveres en utskrift videre til politiet i sammenheng med en politianmeldelse.
 • Loggføring utføres jfr. GDPR og Datatilsynets retningslinjer.
Brannvern

Skolen har en brannvernorganisasjon som arbeider med forebyggende brannsikkerhet, og også aktivt bidrar i evakueringssituasjoner ved utløste brannalarmer. Ved henvendelser om brann- og rømningssikkerheten på bygget, kontakt driftsteamet på service@khio.no

I tilfelle nødssituasjon

Ved oppdaget brann i ditt lokale skal du:
REDDE
VARSLE
SLOKKE
LUKKE

i den rekkefølge som situasjonen krever!

Ved utløst brannalarm skal du:
UMIDDELBART FORLATE BYGGET
via nærmeste røykfrie utgang!

Brannvernreglement

Alle studenter, ansatte og gjester plikter å følge skolens brannvernreglement Dette innebærer blant annet at alle:

 • forplikter seg til å følge Kunsthøgskolens brann- og sikkerhetsbestemmelser.
 • har rett og plikt til å gjennomgå Kunsthøgskolens brannvernopplæring. Det blir lagt til rette for brannvernopplæring ved start av høstsemesteret. Det er obligatorisk å gjennomføre denne.
 • forplikter seg til å opprettholde rømningssikkerheten i Kunsthøgskolens lokaler ved ikke å blokkere rømningsveier. Disse er merket ut med grønne skilter, og heller ikke disse får dekkes over.
 • forplikter seg til å opprettholde brannsikkerheten ved ikke å dekke for røykvarslere, dekke over eller montere noe fra sprinklersystemet eller sperre dører i åpen stilling ved hjelp av dørkiler, lodd eller lignende.
 • kun må bruke kaffetraktere, brødrister eller vannkokere dersom de er koblet til tidsbryter/timer.
 • ikke må bruke vaffeljern eller løse platetopper/ovner i rom som ikke er utstyrt med avtrekkshette. Røyk og varme vil uvilkårlig løse ut brannalarmen og føre til utrykning fra nødetat. Kostnaden for slike utrykninger vil kunne belaste den enkelte avdeling.
 • plikter å forebygge brann og branntilløp ved å følge gjeldende HMS-reglementer. Dette innebærer blant annet:
  - å ikke seriekoble skjøteledninger eller overbelaste de elektriske systemene.
  - å bruke og oppbevare kjemikalier på en forsvarlig måte og kun i lokaler/verksteder tilpasset dette. Kjemikalieavfall må leveres inn til respektive verksmester i godt lukket, tett og egnet beholder, tydelig merket med innhold.
  - å ikke legge kluter, papir, flis etc. med linolje på til å tørke uten tilsyn i lokalene, da de kan selvantenne i løpet av noen timer. Slike ting må tørkes under oppsyn og deretter kastes i brannsikker avfallsbeholder.
  - holde orden og rydde opp eget rot.

Obligatorisk brannvernopplæring

Kunsthøgskolen i Oslo har tilrettelagt for opplæring i intern brann- og rømningssikkerhet, som alle studenter og ansatte plikter å gjennomgå ved ansettelse/registrering som student ved skolen. Du finner testen her  Kode for pålogging er KHIO.

Opplæringen er nettbasert slik at du kan ta den når det passer deg. Testen tar ca. 30 minutter og når du har bestått den får du et kursbevis tilsendt på e-post. Statistikk over hvem som til enhver tid har tatt branntesten blir fulgt opp av driftsteamet, og holdt tilgjengelig ovenfor Oslo Brann- og Redningsetat.

Sikkerhet

Sikresiden.no

Kunsthøgskolen i Oslo er tilknyttet sikresiden.no, hvor du enkelt finner veiledning og informasjon om hvordan du kan unngå samt håndtere farlige situasjoner som brann, trusler mot personsikkerheten eller nettsvindler.
Siden er tilpasset studenter og ansatte på universitet og høgskole og vi anbefaler at alle studenter og ansatte benytter seg av webappen, som du finner på sikresiden.no.

Innbrudd, tyverier og forsikring

Det forekommer både innbrudd og tyverier på skolen. Ikke slipp inn noen inn i bygget eller inn i enkelte rom på skolen, dersom du ikke vet at vedkommende skal ha adgang til områdene – dette er et felles ansvar for alles sikkerhet.

Studenter har av hensyn til brannsikkerheten ikke lov å selv låse av eller forhindre adgang sitt arbeidsområde.

Skolen er selvassurandør og har ingen forsikringsavtale. Erstatning av tapte eller ødelagte eiendeler må dekkes av den enkelte selv. Studenter og ansatte må derfor ta godt vare på sine eiendeler, og sørge for å ta med verdisaker hjem over natta dersom de ikke kan låses inn i skap eller lignende.

Ta kontakt med driftsteamet ved en e-post til service@khio.no dersom du oppdager brudd på sikkerheten, så som dører som ikke lukker som de skal, tyverier, innbrudd etc.

Studentreglementer og bruk av skolens lokaler

Ved å semesterregistrere seg ved Kunsthøgskolen i Oslo, plikter alle studenter å følge de til enhver tid gjeldende reglementene. Reglementene omfatter blant annet gjennomføringen av studiene, datadisiplin, bruk av lokalene, HMS og andre forhold. Disse reglementene finnes her.

Studenters bruk av og opphold i skolens lokaler reguleres av driftsreglementet. Studenter har eget ansvar for å holde seg oppdatert på hva de plikter å rette seg etter, blant annet:

 • Alle studenter skal bidra til å overholde brann- og rømningssikkerheten.
 • Ingen studenter har lov å oppholde seg i skolens lokaler i tidsrommet mellom kl. 00.00 og 05.59.
 • Røyking er forbudt i alle Kunsthøgskolens lokaler.
 • Dyrehold er ikke tillatt i skolens lokaler. Unntaket fra dette er førerhund, som tillates dersom attest fremlegges.
 • Alkohol og andre rusmidler tillates ikke på skolens område. Dersom studenter eller ansatte ønsker å servere eller drikke alkohol ved interne arrangementer på skolens område må de søke om tillatelse for dette fra direktør, og også søke og innvilges skjenkebevilling fra Oslo Kommune. Dette gjelder også ved åpning av utstillinger. Se mer om fester under.
 • Skolens lokaler og utstyret i dem skal behandles skånsomt. Hærverk vil medføre erstatningsansvar. Studenter på de visuelle avdelingene plikter å nullstille sine studioarealer hvert år før skolen stenger for sommeren.
 • Kjemikalier får kun brukes i verksteder tilegnet kjemikalier. Kjemikalieavfall får ikke kastes i restavfallet uten må leveres inn til verksmester i egnet, tett og godt lukket beholder, nøye merket med innhold. 

Brudd på skolens reglementer kan føre til begrensning av adgangsrettigheter eller andre disiplinære tiltak.

Fester

Det må søkes om tillatelse dersom studenter, ansatte eller avdelinger ønsker å arrangere fest, middag eller lignende i skolens lokaler, eller på utearealet rundt skolen. Tillatelser til å avholde fester på skolens areal innvilges av Teamleder Drift, i samråd med avdeling/seksjon. Dersom du ønsker å arrangere fest - kontakt driftsteamet i god tid før den planlagte festen på service@khio.no Sene henvendelser kan ikke håndteres i tide, og da kan festen ikke gjennomføres.

Alle fester må avholdes i henhold til reglementer og instrukser, som du finner lenger ned. Det er blant annet verdt å merke seg følgende:

 • Alle fester må være avsluttet på et tidspunkt som gjør at alle studenter, inklusive arrangører og brannvakter, er ute av bygningen før 00.00.
 • Arrangøren må selv håndtere alt renhold i etterkant av festen – også av toaletter, korridorer og arealer tilstøtende festlokalet. Alle lokaler skal være ryddet og rengjort samme dag før skolen stenger eller – i tilfelle festen finner sted fredag eller lørdag – påfølgende morgen.
 • Bruk av alkohol i skolens lokaler reguleres av skolens alkoholreglement – se lenke under.
  Det er hverken tillatt å servere, selge, konsumere eller ta med egen alkohol til skolens lokaler dersom ikke arrangøren er innvilget tillatelse til dette fra direktør og også har søkt og blitt innvilget skjenkebevilling fra Oslo Kommune.
 • Etter klokka 20.00 skal det være helt stille utendørs. Dersom musikk spilles innendørs må dører og vinduer ut i det fri fra lokalet holdes stengt.

Arrangøren må signere en avtale som regulerer ansvaret for blant annet renhold, kostnader og skader på inventar. Arrangør må også stille med brannvakter, som må få opplæring av driftsteamet i forkant av festen.

NB: avtalen må også signeres av ansatt på den avdeling/seksjon som avholder arrangementet. Avdelingen/seksjonen er dermed ansvarlig for arrangementet. Det siste gjelder også uanmeldte fester.

Teamleder Drift håndterer signering av festavtaler og opplæring av brannvakter.

Avtaler og reglementer når du skal arrangere fest på KHiO:

Generelt reglement
Brann- og sikkerheitsinstruks for arrangørar
Branninstruks for brannvakt (må signerast av brannvernansvarleg og -vakt)
Føringar for servering av alkohol
Avfallshåndtering

Driftsteamet har ansvaret for håndtering av restavfall, papp/papir og plastavfall i alle skolens lokaler.
Skolen har to oppsamlingsplasser for avfall – i bakgården ved scenekunstbygget og nederst på anlegget i Fossveien 20. Studenter og ansatte må selv kaste store ting som de ønsker å kvitte seg med i containerne som står lett tilgjengelig på begge disse oppsamlingsplassene.

Skolen kildesorterer følgende avfallsfraksjoner:

 • Restavfall kastes i gjennomsiktige plastsekker eller store grønne/grå tønner merket «Restavfall». Disse tømmes ukentlig dersom de er fulle. NB: sett matrester i små plastposer eller tette beholdere før du kaster dem i sekkene/tønnene, så slipper du fluer på ditt areal. NB! Ikke kast væsker eller skarpe gjenstander i sekkene!
 • Papp og papir kastes i brune papirsekker. Disse tømmes ukentlig dersom de er fulle.
 • Plast kastes i plastsekker i de grønne stativene. MERK: disse tømmes sjelden. Skyld beholdere frie fra matrester før du kaster dem i sekkene, så slipper du fluer på ditt areal. MERK: ikke kast isopor i plastsekkene.
 • Glass kastes i tønnene for glass- og metallemballasje som står utendørs på de to oppsamlingsplassene for avfall.
 • Metall - metallemballasje kastes i tønnene for glass- og metallemballasje som står utendørs på de to oppsamlingsplassene for avfall. Større avfall leveres inn til driftsteamet.
 • Elektroavfall leveres inn til driftsteamet. Dette gjelder også lyspærer og batterier.
 • Farlig avfall som kjemikalier, maling, lim, og spraybokser – leveres inn i egnet, tett og godt lukket beholder, merket med innhold. Studenter skal levere inn kjemikalieavfall til verksmester for det verksted/lab hvor kjemikalien ble brukt. Ansatte skal levere inn kjemikalieavfall til avfallsrommet i bygg 6.3.

Alt avfall gjenvinnes eller destrueres jfr. gjeldende myndighetskrav.
Spørsmål knyttet til avfallshåndtering kan rettes til driftsteamet på service@khio.no.

Tilrettelegging og vedlikehold

Inneklima og VVS

 • Alle systemer for inneklima slik som ventilasjon, varme og kjøling, administreres og driftes av gårdeiers (Seilduksfabrikken DA) egen driftsavdeling, men innmelding av forhold knyttet til dette skal skje til KHiOs driftsteam på service@khio.no
 • Også ved feil og mangler på systemene for strøm, vann og avløp ber vi om innmelding til service@khio.no
 • KHiOs driftsteam vil formidle innmeldingen til gårdeiers driftsavdeling samt følge opp det innmeldte forholdet overfor melderen.
 • Dersom rom bookes til arrangementer utover kjernetiden kan driftstiden for ventilasjonen i rommet utvides. Kontakt driftsteamet for forespørsler om dette på service@khio.no.

Kontormøblement

 • Driftsteamet har ansvar for å utstyre kontorarbeidsplasser med standard kontormøblement. Dette inkluderer kontorpult, kontorstol, låsbart skap samt bordlampe.
 • Kontormøblement og inventar utover standarden som nevnt over må bekostes av den respektive fagavdeling eller seksjon.
 • Ta kontakt med driftsteamet på service@khio.no ved forhold som omhandler møbler og inventar, enten det dreier seg om reparasjon, innkjøp, ommøblering og tilpasninger, bestillinger eller annet.

Studentmøblement

 • Driftsteamet har ansvar for å utstyre studentarbeidsplasser for de visuelle fagene med standard studentmøblement. Dette inkluderer arbeidspult, arbeidsstol, låsbar skuff samt bordlampe.
 • Studentmøblement utover standarden som nevnt over må bekostes av den respektive fagavdeling.
 • Ta kontakt med avdelingens programkoordinator ved spørsmål om forhold som omhandler møbler og inventar.
 • MERK: Behov for innkjøp av studentmøblement innfor kommende skoleår må meldes inn av respektive avdeling før nyttår. Innmelding sendes til seksjonssjef for Seksjon for service, brukerstøtte og infrastruktur.

Tilrettelegging innfor undervisning og arrangementer

Seksjon for service, brukerstøtte og infrastruktur har ansvar for tilrettelegging av undervisningslokaler og er behjelpelig med praktisk koordinering og tilrettelegging i forbindelse med ulike arrangementer i skolens regi, eksempelvis seminarer, konferanser, foredrag, disputaser etc.

Seksjonen bistår med tilrettelegging for AV-utstyr, lyssetting, møblering, ekstra renhold, blomster m.m., samt etablering av vakthold i resepsjonen for arrangementer som finner sted utenfor ordinær arbeidstid. Den respektive avdeling må selv dekke eventuelle ekstrautgifter til vakthold, blomster og øvrig som må kjøpes eller leies inn.

Dersom rom bookes til arrangementer utover kjernetiden kan driftstiden for ventilasjonen i rommet utvides. Kontakt driftsteamet for forespørsler om dette på service@khio.no.

Informasjon om kapasitet, møbler og utstyr for skolens forskjellige undervisnings- og klasserom finnes tilgjengelig på TimeEdit.

Merk at rom må reserveres slik at det gis tilstrekkelig tid til møblering og rigg i forkant av arrangementet. Dersom det ønskes bistand til rydding av møbler og AV-utstyr etter arrangementet må rommet reserveres også til dette.

Ved arrangementer som avsluttes etter servicesenterets åpningstid må rom ryddes og møbler fjernes av arrangøren selv.

Ta kontakt med driftsteamet ved forespørsel om bistand på service@khio.no

Uteområder og parkering

Uteområder

 • Skolen har tilrettelagt for utvendige rekreasjonsområder. Utenfor plan 4 i scenekunstbygget finnes en terrasse med utsikt mot Akerselva. Videre har vi en terrasse utenfor kantina og den store «Spansketrappa» som leder ned mot Akerselva fra plassen utenfor hovedinngangen, og det finnes også et grøntareal med sittebenker nedenfor det lille, hvite huset i Fossveien 20.
 • Ved ønske om bruk av uteområder for eksempelvis utstillinger må søknad sendes fra respektive avdeling til skolens gårdeier. Ta kontakt med driftsteamet på service@khio.no for mer informasjon. Arbeider og ting som monteres eller lagres på utearealet uten tillatelse fra gårdeier vil fjernes uten varsel. Kostnader for fjerning dekkes av den som hensatt tingene.

Parkering

Det foretas parkeringskontroll på skolens område. Kontrollen utføres av Østlandske Parkering AS. Parkeringsreglementet er vedtatt av høgskoledirektøren, og administreres av skolens servicesenter.

Det er avsatt til sammen fem parkeringsplasser for gjesteparkering utenfor hovedinngangen, samt tre parkeringsplasser utenfor scenekunstbygget. Utenfor scenekunstbygget finnes også en parkeringsplass som er reservert for bevegelseshemmede.

Parkering på skolens område reguleres av parkeringsreglementet:

Parkeringsreglement for Fossveien 24

 • MERK: all parkering må registreres elektronisk i skolens servicesenter umiddelbart etter ankomst. Skiltnummer og telefonnummer må oppgis.
 • Det utføres parkeringskontroll fra eksternt parkeringsselskap på skolens område. Tidspunktet for kontrollen er slik:
 • Fra 15. mai – 14. september kl. 08.00 – 15.00
 • Fra 15. september – 14. mai kl. 08.00 – 15.30
 • Parkeringsplassene er forbeholdt gjesteparkering.
 • Ansatte kan innvilges inntil tre timer parkering pr. dag på de anviste plassene.
 • Studenter har ikke anledning til å parkere på skolens område uten særskilt avtale.
 • Parkering er kun tillatt på anvist område. Parkeringsplassene er anvist mellom de oppsatte skiltene i skolegården utenfor hovedinngangen samt langs steinmuren utenfor scenekunstbygget. Det er kun disse plassene som er tilgjengelige for Kunsthøgskolen i Oslo. Parkering utenfor de anviste plassene er ikke gyldig, dette gjelder også selv om parkeringen er registrert elektronisk i skolens servicesenter.
 • Det finnes en HC-parkeringsplass utenfor scenekunstbygget, og denne er kun til bruk for personer som har gyldig HC-parkeringsbevis liggende synlig innenfor frontruta. Ta kontakt med servicesenteret for registrering av parkeringen ved ankomst. Servicesenteret kan nås på telefon 22995500.
 • Det er den enkeltes eget ansvar å sørge for at parkeringen registreres og utføres på korrekt måte. Det kan ikke påregnes å få refundert en eventuell parkeringsbot fra skolen.
 • Ugyldig parkering kan medføre ileggelse av kontrollavgift pålydende kr. 660,- NOK. 

Ved spørsmål om parkering, ta kontakt med servicesenteret på service@khio.no

Sykkelparkering

 • Skolens uteområder er tilrettelagt for sykkelparkering.
 • Stativer for sykkelparkering finnes utenfor hovedinngangen, utenfor scenekunstbygget og på gressplenen nedenfor «Spansketrappa» som fører ned til Akerselva.
 • Sykler kan ikke hensettes over lengre tid i sykkelstativene.
 • Sykkelparkering tillates ikke innendørs grunnet sikkerhet og renhold. Sykler som hensettes innendørs fjernes av driftsteamet fortløpende og uten varsel, og på eiers egen risiko.

Renhold

Renholdsteamet har ansvaret for renhold av alle skolens lokaler.

Renholdet utføres med ulik frekvens ut med utgangspunkt i type areal og bruksmønster.

Daglig renhold utføres både manuelt og ved hjelp av renholdsmaskiner. Hovedrengjøring og nullstilling av skolens arealer skjer i hovedsak i tidsrommet da skolen er stengt på sommeren.

Spørsmål knyttet til rengjøring kan rettes til servicesenteret service@khio.no.

Resepsjon

Gjesteadgangskort og lånekort

Se under drift og utlån

Adgangskort og studentbevis

Se under drift/renhold

Hittegods

Gjenglemt, mistet og funnet

Innlevering av gjenglemte eiendeler kan gjøres til servicesenteret.

Forespørsler om innlevert hittegods kan sendes til service@khio.no, alternativt ved oppmøte i servicesenterets åpningstid.

Innlevert hittegods oppbevares i maks to måneder. Etter dette vil hittegodset bli avhendet.

Kontorrekvisita til ansatte

Bestilles på epost – service@khio.no, og hentes i servicesenterets åpningstid.

Mindre mengder kontorrekvisita kan man få utdelt fra resepsjonen i administrasjonstiden: 08:00 – 15:45 (Sommertid 15:00 )

Generelt tilbyr vi bestilling på epost. Varer bestilt på dagtid kan da hentes ut i servicesenterets åpningstid. Man-tors til 20:00.

Vi har de vanligste forbruksvarer for kontor. Ved mer spesielle behov viser vi til hjemmesiden til vår leverandør: Maske. Ved store mengder og mer spesielle saker bør det legges ved budsjettnummer for internfakturering.

Ansatte kan ikke bestille selv, men har lesetilgang for å finne varer og varenumre hos www.maske.no.

Mottak av eksamensoppgaver

Servicesenteret tilbyr mottak og tilbakelevering av eksamensoppgaver. Det kreves at læreren sender epost om hvilken klasse som skal levere, med navneliste samt datere frist, og info om tilbakelevering. Hver oppgave må merkes med navn og dato. Listen brukes til kvittering inn/ut.

Oppgave må hentes i servicesenterets åpningstid innen to uker etter retur fra lærer. Ellers blir oppgaven avhendet.

Parkering

Se under drift/renhold

Sak og arkiv

Hva som skal arkiveres

Saksbehandlere arkiverer dokumenter ved å benytte saksbehandlersystemet Public360. Andre ansatte må sende dokumenter som skal arkiveres til postmottaket, enten som e-post til postmottak@khio.no eller ved å legge det i arkivets postkasse i postrommet.

Generelt om hva som skal arkiveres

Alle inngående og utgående brev som saksbehandles av Kunsthøgskolen 

Dokumenter som er gjenstand for saksbehandling (behandles i sak- og arkivsystemet Public360)

Kopi av trykksaker og andre publikasjoner som er produsert av Kunsthøgskolen (kan sendes til postmottak@khio.no eller legges i postkasse i postrommet)

Følgende dokumenter kan det også være viktig å bevare:
 • Hvis de har interesse for ettertiden.
 • Hvis de har eller kan få betydning for å ivareta enkeltpersoners rettigheter
 • Bidrar til å synliggjøre beslutningsprosesser og forvaltning for offentligheten

Dokumenter som bare har midlertidig verdi, som arbeidsdokumenter, tilsendte rundskriv eller praktiske beskjeder skal som regel ikke arkiveres. Kontakt arkivet hvis du er i tvil om noe skal arkiveres eller send det direkte til postmottak@khio.no for vurdering.

Se også en liste med eksempler på hva som arkiveres ved Kunsthøgskolen her (pdf)

Organisering av arkiv

Organisering og ansvar for arkivfunksjoner (pdf)

For de som ønsker kurs i P360 eller har tekniske spørsmål kan kontakte Alexander Wivel, alexwive@khio.no eller Unniluqm@khio.no

Lenke til Public360.

Saksbehandling i Public360

Rutiner

 • Behandling av innsynsbegjæringer (pdf)
 • Rutine for dokumentasjonsforvaltning (fullstendig arkivrutine 2020, oppdatert oktober 22) (pdf)

Veiledninger

 • Hvordan logge inn (pdf)
 • Hvordan få oversikt over egne oppgaver i P360 (pdf)
 • Hvordan skjerme et dokument i P360 (pdf)
 • Brukerveiledninger i Public360: Klikk på spørsmålstegnet øverst til høyre når du har logget inn, eller gå direkte til den her