Dysleksi/ lese- og skrivevansker

Har du lese- og skrivevansker/ dysleksi?

Tilrettelegging kan gjøre studiehverdagen din lettere.

Individuell utdanningsplan
Har du dokumentert dysleksi/ lese- og skrivevansker kan du søke om å få en individuell utdanningsplan. Dette innebærer at du får muligheten til å bruke lengre tid enn normert på studiet ditt. Ta kontakt med din avdeling for å få vurdert om dette er mulig på ditt studium.

Tekst til tale
Studenter med dysleksi eller andre lesevansker kan låne en bærbar pc til bruk i biblioteket på Kunsthøgskolen for å få lest opp tekstfiler.

Programmet CD-ORD leser opp en rekke ulike dokumenttyper, på norsk, nynorsk, engelsk eller tysk.

Kontakt skranken i biblioteket for ytterligere veiledning.

Lydbøker
Undersøk om pensumbøkene dine kan være tilgjengelige som lydbøker hos Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB).

Program for lese- og skrivestøtte
Programmet LingDys eller Textpilot kan være god skrivestøtte for deg med dysleksi. Du kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om støtte til innkjøp. NAV gir ikke støtte til innkjøp av PC.

Eksamen
Du kan søke om en tilrettelagt eksamen. Tilrettelegging kan for eksempel være utvidet tid eller fysiske tiltak.

Hvor kan jeg gå til utredning for dysleksi?

Hvis du ikke har vært kartlagt for dysleksi/lese- og skrivevansker før du begynner på høyere studier kan du få dette kartlagt ved å:

  • Høre med PPT om de kan hjelpe deg (du har ingen rettigheter her, men mange hjelper dersom de har kapasitet)
  • Kontakte NAV og be om hjelp
  • Kontakte en privat logoped og finansiere en utredning selv

For nyttig og relevant informasjon om rettigheter etc.
Dysleksi Norge