Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Dysleksi/ lese- og skrivevansker

Har du dysleksi/ lese- og skrivevansker?

Tilrettelegging kan gjøre studiehverdagen din bedre. 

Individuell utdanningsplan
Har du dokumentert dysleksi/ lese- og skrivevansker kan du søke om å få en individuell utdanningsplan. Dette innebærer at du får muligheten til å bruke lengre tid enn normert på studiet ditt. Ta kontakt med din studiekonsulent for å få vurdert om dette er mulig på ditt studium.

Lydbøker
Undersøk om pensumbøkene dine kan være tilgjengelige som lydbøker hos Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB).

Program for lese- og skrivestøtte
Programmet LingDys eller Textpilot kan være god skrivestøtte for deg med dysleksi. Du kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om støtte til innkjøp. NAV gir ikke støtte til innkjøp av PC.

Eksamen
Du kan søke om en tilrettelagt eksamen. Tilrettelegging kan for eksempel være utvidet tid eller fysiske tiltak.

Hvor kan jeg gå til utredning for dysleksi?

Hvis du ikke har vært kartlagt for dysleksi/lese- og skrivevansker før du begynner på høyere studier kan du få dette kartlagt ved å:

  • Høre med PPT om de kan hjelpe deg (du har ingen rettigheter her, men mange hjelper dersom de har kapasitet)
  • Kontakte NAV og be om hjelp
  • Kontakte en privat logoped og finansiere en utredning selv

For nyttig og relevant informasjon om rettigheter etc.
Dysleksi Norge