Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fra Don Giovanni (2017), masterstudiets avgangsforestilling, ved Den Norske Opera & Ballett. Regi: Jacopo Spirei. Musikalsk ledelse: Gregor Bühl. Foto: Stephen Hutton. På bildet: Marcela Randem.
Fra Don Giovanni (2017), masterstudiets avgangsforestilling, ved Den Norske Opera & Ballett. Regi: Jacopo Spirei. Musikalsk ledelse: Gregor Bühl. Foto: Stephen Hutton. På bildet: Marcela Randem.

Operahøgskolen

Operahøgskolen har sidan 1964 vore leiande innan operautdanning i Noreg. Vi tilbyr årsstudium og masterstudium i opera.

Med lærekrefter og sceniske fasilitetar i verdsklasse kombinerer Operahøgskolen individuell, gruppe- og prosjektbasert undervisning. Sceniske produksjonar og konsertar utgjer viktige milepælar undervegs i studiet. Her får studentane jobbe med profesjonelle regissørar, dirigentar og fullt sceneteknisk team. Slik får studentane ei allsidig, praksisnær utdanning og solide føresetnader for å bli profesjonelle operautøvarar i inn- og utland.

Årsstudium i opera

Fra Askepott (2017), årsstudiets avgangsforestilling. Regi: Jon Tombre. Dirigent: Jean-Paul Pruna. Foto. Stephen Hutton. På bildet: Tunde Gaspar (ikke student), Jørgen Magnus Haslum og Eirin Kvamo Løvstad.
Fra Askepott (2017), årsstudiets avgangsforestilling. Regi: Jon Tombre. Dirigent: Jean-Paul Pruna. Foto. Stephen Hutton. På bildet: Tunde Gaspar (ikke student), Jørgen Magnus Haslum og Eirin Kvamo Løvstad.

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
Ett år Heltid Norsk 1. februar


Årsstudium i opera er tilpassa deg som har fullført minimum to år høgare musikkutdanning. Studiet gir grunnleggande scenisk og musikalsk trening i operafaget. Etter fullført studium kan du søke om opptak til masterstudiet i opera.

Gjennom studiet får du jobbe med:

 • Song og musikalsk innstudering
 • Grunnleggande skodespelarteknikk
 • Operakunnskap og språktrening

Alle faga er integrerte i sceniske produksjonar, der du som student får utvikle deg kunstnarisk innan profesjonelle rammer. All undervisning er obligatorisk.

Masterstudium i opera

Fra Don Giovanni (2017), masterstudiets avgangsforestilling, ved Den Norske Opera & Ballett. Regi: Jacopo Spirei. Musikalsk ledelse: Gregor Bühl. Foto: Stephen Hutton
Fra Don Giovanni (2017), masterstudiets avgangsforestilling, ved Den Norske Opera & Ballett. Regi: Jacopo Spirei. Musikalsk ledelse: Gregor Bühl. Foto: Stephen Hutton

Varighet

Omfang

Språk
 

Søknadsfrist
To år Heiltid Engelsk 1. februar


Masterstudiet i opera utdannar operasongarar på høgste kunstnariske nivå. Etter fullført studium skal du profesjonelt kunne meistre og formidle roller innan eit breitt utrykksspekter.

Sentralt i studiet er:

 • Song og musikalsk innstudering
 • Scenisk arbeid og skodespelarteknikk
 • Fysisk og mental trening
 • Praktisk-teoretisk masteroppgåve

Gjennom studiet skal du utvikle ditt personlege musikalske og sceniske uttrykk. Du skal også utvikle gode samarbeidsevner og forståing av opera som kollektiv kunstform. Alle faga er integrerte i sceniske produksjonar, som difor er sentrale i studiet. All undervisning er obligatorisk.

Operahøgskolen samarbeider med Den Norske Opera & Ballett om årlege produksjonar med orkester i Bjørvika. I løpet av studiet får du også tilbod om meisterklasser, auditiontrening, prøvesong, studietur og kurs i entreprenørskap, som gir ein god overgang til utøvande virke som operasongar.

Operahøgskolen har mellom andre desse gjestelærarane: Ann-Helen Moen, Ole Jørgen Kristiansen, Frode Olsen, Magnus Staveland, Mona Julsrud, Randi Stene, Johannes Weisser, Victoria Bomann-Larsen, Maris Kupcs, Giuseppe Sabbatini, Edith Wiens, Ignacio Garcia, Anne Sofie von Otter, Giulio Zappa, Fiona MacSherry, Adrian Kelly, Brenda Hurley, Audun Iversen, Bejun Mehta, Franz Brochhagen, Bengt Forsberg , Hui He, Maesha Brueggergrosman og Anooshah Goleshorki.

Opptak

Nyttige lenker om opptak

Søknadsfrist 1. februar 2023 (kl. 23:59).

Første del av opptaket våren 2022 gjennomføres digitalt. Dette medfører at du må levere videoinnspilling av 2 arier fra prøvesangrepertoaret ditt innen søknadsfristen 1. februar.

Slik søker du

1. Registrer deg i Søknadsweb. Les gjennom denne veiledningen før du starter registreringsprosessen.
2. Last opp dokumentasjon (se egen informasjon nedenfor) i Søknadsweb.

Søknaden er ikke gyldig før du har gjennomført alle trinnene. Det er viktig at du starter søknadsprosessen i god tid, slik at du blir ferdig med alle trinnene innen fristen 1. februar kl. 23:59.

Dette må du laste opp

Innen fristen må du laste opp følgende dokumenter i Søknadsweb for at din søknad skal bli behandlet:

Dokumentasjon Kommentarer
Portrettbilde av deg selv

Filnavn:
portrett-ditt navn-MAOP2022.pdf
(maks. 15 MB) 
Bildet må være av nyere dato (minimum to år), og ansiktet skal dekke mesteparten av bildet.

Utdanning fra høgskole eller universitet 

Filnavn:
Vitnemål.pdf eller Karakterutskrift.pdf
(maks. 15 MB)Se opptakskrav for Årsstudium i opera og opptakskrav for Masterstudium i opera.

Last opp både forside på vitnemål og/eller karakterutskrift.

Hvis du fullfører utdanning våren 2022, må du laste opp en karakterutskrift som viser hvor langt du har kommet i studiet.
Emner du fullfører våren 2022
Filnavn:
Bekreftelse.pdf 
eller
Skjermdump-studentweb.jpg
(maks. 15 MB)


Hvis du ikke har fullført din utdanning på søknadstidspunktet, må dette dokumenteres med bekreftelse fra utdanningsstedet eller skjermdump fra Studentweb.
I tillegg må du laste opp karakterutskrift for fullførte emner.

Endelig dokumentasjon på utdanning som du fullfører våren 2022 må ettersendes innen 1. juli.
Generell studiekompetanse (GSK)

Filnavn: 
GSK.pdf
(maks. 15 MB)

og

Norsk.pdf og Engelsk.pdf 
(maks. 15 MB)

 
Utenlandske søkere må laste opp dokumentasjon som beskrevet i GSU-listen.

Søkere som ikke har GSK fra Norge eller Norden må i tillegg dokumentere norsk- og engelskkunnskaper.
Kandidatskjema
Filnavn: 
Kandidatskjemaet.pdf
(maks. 15 MB)
Fyll ut kandidatskjemaet. Her skal du fylle inn informasjon om deg selv, valg av repertoar (inkludert lenker til innspilt video) og kort om din motivasjon.
Søker du om opptak til masterstudiet, men er usikker på om du dekker kravet til 25 studiepoeng i sceniske fag?

Da må du også laste opp dokumentasjon på relevant scenisk erfaring fra produksjoner eller sceniske prosjekter av et visst omfang. Dette dokumenteres med attester fra arbeidsgiver, eventuelt også medieomtaler. Kursbevis fra operastdudio eller lignende kan også være relevant.

I tillegg må du legge ved en CV (pdf) med samlet oversikt over din sceniske praksis, hvor arbeids- /oppdragsgivere, innhold (repertoar/roller) samt tid og omfang kommer tydelig fram.

Dette gjelder også hvis du ikke har nok høyere utdanning til å dekke utdanningskravet til enten årsstudiet eller masterstudiet.
Om opptaksprøven og repertoar
Plan for opptaksprøvene:
1. runde - VIDEO I 1. runde vil opptakskomiteen høre den innsendte videoen med 2 arier i prøvesangrepertoaret ditt. 
Senest 1. mars vil du få beskjed på e-post om du går videre til 2. runde eller ikke.
2. runde - finale  Finalen vil finne sted på KHiO i uke 10.
Hvis du har søkt både Årsstudium og Masterstudium i opera, vil du bli vurdert for begge studieprogram i opptaksprøven din. Hvis du ikke får tilbud om studieplass på din 1. prioritet, vil det bli vurdert om du er kvalifisert til din 2. prioritet.
Krav til repertoar:

Prøvesangrepertoaret ditt skal bestå av 4 selvvalgte arier/scener av ulik karakter. Repertoaret skal dekke minst to ulike epoker og minst to ulike språk. En av ariene du oppgir skal fremføres med resitativ. Det oppfordres til å fremføre verkene på originalspråket.

Hvis du har Masterstudium i opera som 1. eller 2. prioritet, må minst én av ariene være på italiensk.

Du må levere videoinnspilling av 2 arier fra prøvesangrepertoaret ditt til søknadsfristen 1. februar kl. 23:59. Søknader som leveres ukomplette uten lenker til innspilt prøvesangrepertoar vil ikke bli tatt i betraktning.

Pianist:
Kandidater til finalen i uke 10 vil få tildelt en av Operahøgskolens pianister. Egen pianist kan benyttes. Dette må presiseres i kandidatskjemaet. 
Krav til innspilt video:
 • Du skal levere én video per arie. Videoene skal lastes opp i Vimeo, YouTube eller lignende  og kan ikke være passordbeskyttet. Du fyller inn opptaksrepertoar og lenker i "Kandidatskjema Opera 2022" og laster dette opp i Søknadsweb.
 • Hver arie skal være tatt opp i én tagning, uredigert og uten klipping.
 • Videoen kan være tatt opp med et hvilket som helst kamera, også mobiltelefon. Det er ingen spesielle krav til kvalitet i lyd og bilde.
 • Du må opplyse om når videoopptaket ble gjort. Opptaket skal ikke være eldre enn 12 måneder.
 • Innspillingen skal være gjort slik at stemmen din trer tydelig fram. Unngå innspilling i et lokale med stor akustikk (f.eks. en kirke med mye etterklang) eller i en forestilling/konsert hvor du beveger deg langt fra mikrofonen.
 • Vi anbefaler at du fremfører repertoaret sammen med pianist.

Spørsmål om opptaket sendes til opptakscenekunst@khio.no. Les informasjonen på denne siden nøye før du sender e-post.

Årsstudium i opera

Søknadsfrist 1. februar 2023 (kl. 23:59).

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengeleg to månader før søknadsfristen.

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. For å få innkalling til opptaksprøve, må du dokumentere minst to års musikkutdanning på høgskolenivå (120 studiepoeng). Du må kunne dokumentere kunnskap i norsk og engelsk.

Gjennom opptaksprøvene må du vise særlig talent for musikkdramatisk uttrykk.

Masterstudium i opera

Søknadsfrist 1. februar 2023 (kl. 23:59). NB Fra og med høsten 2022 er undervisningsspråket på Master i opera engelsk.

Søknadsweb (søknadsportalen) og informasjon om opptaksprøver er tilgjengelig to måneder før søknadsfristen.

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. For å få innkalling til opptaksprøve, må du dokumentere bachelorutdanning i musikk (180 studiepoeng) eller tilsvarende. Utdanningen må inkludere 80 studiepoeng av relevans for operafaget. Av disse må minst 25 studiepoeng være i sceniske fag.

Du må kunne dokumentere kunnskap i engelsk. I tillegg kreves grunnleggende kunnskap i italiensk språk.

I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner godkjennes som helt eller delvis likeverdige med de nevnte utdanningskravene.

Gjennom opptaksprøvene må du vise særlig talent for musikkdramatisk uttrykk.

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studentar

Klasselistene er for studieåret 2021/2022. Oversikta vil bli oppdatert mot slutten av september, etter at frist for semesterregistrering er passert.

Ansatte