Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

11 har søkt rektorstillinga på KHiO

11 har søkt rektorstillinga på KHiO

11 personar hadde søkt stillinga som rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo då søknadsfristen gjekk ut 30. januar. 2 personar har fått medhald i at namnet ikkje står på offentleg søkarliste.

På den offentlege søkarlista står:

Nr. Navn Stilling Poststed
1. Notland, Helge Andreas Pareli (43) M Head of NORCE Academy - HR -
Norwegian Research Centre
5305 Florvåg, Norge
2. Haaland, Agnete G. (62) K Ideutvikler, manusforfatter,
produsent, skuespiller i eget kompani
0273 Oslo, Norge
3. Flom, Jonathan (45) M General Manager 98118 Seattle, USA
4. Unntatt offentlighet, ***** *****
5. Dahr, Arne (53) M Kulturskolerektor Eidsvoll 0772 Oslo, Norge
6. Kandidaten trukket seg (logg) ***** *****
7. Henriksen, Hans Pitzschker (57) M Direktør 9220 Aalborg Øst, Danmark
8. Sødal, Nils Harald (58) M Professor II 0853 OSLO, Norge
9. Langvik, Espen (47) M Operasjef 1065 OSLO, Norge
10. Christensen-Scheel, Boel (44) K Dekan 1369 Stabekk, Norge
11. Unntatt offentlighet, K ***** *****

Kjønnsfordeling
Kvinne: 3
Mann: 7
Ikkje oppgjeve: 1
Totalt: 11

2 personar har fått godkjent at namnet er unnateke offentlegheit, jf. Offentleglova § 25. 1 person har trekt søknaden.

Eit breitt samansett innstillingsutval leia av styremedlem Per Magnus Finnanger Sandsmark gjennomfører vurderinga av kandidatar og førebur tilsetjinga for styret.

- Innstillingsutvalet er glade for at det er brei interesse for stillinga som rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Det syner at mange ønskjer å utvikle ein nasjonalt leiande vitskapleg høgskule for kunst, seier styremedlem Per Magnus Sandsmark. - Saman med rekrutteringsbyrå er vi i dialog med aktuelle kandidatar og arbeidet med mål om å tilsetje rektor i vinter.

Amrop Delphi er engasjert til å bistå i rekrutteringsprosessen.
Styret er tilsetjingsorgan.

Kontakt

  • styremedlem Per Magnus Finnanger Sandsmark, e-post: per.magnus.f.sandsmark@nynorsk.no, telefon: 908 12 196 (om prosess og arbeid i innstillingsutvalet og styret)
  • kommunikasjonssjef Atle Faye, e-post: atle.faye@khio.no, telefon: 913 47 369 (presse)