Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Marianne Skjulhaug. Foto: NTNU
Marianne Skjulhaug. Foto: NTNU

Marianne Skjulhaug blir ny rektor ved KHiO

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har gleda av å kunngjere at Marianne Skjulhaug tysdag 14. februar blei tilsett som rektor. Skjulhaug byrjar i stillinga 1. august 2023. Stillinga er eit åremål for fire år.


Marianne Skjulhaug kjem frå stillinga som dekan for arkitektur og design ved NTNU i Trondheim og Gjøvik, som inkluderer Kunstakademiet i Trondheim. Ho har tidlegare vore rektor ved Bergen arkitekthøgskole og instituttleiar ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Skjulhaug er førsteamanuensis i urbanisme og har lang og brei erfaring med byplanlegging som arkitekt.

Kunsthøgskolen i Oslo er ein nasjonal leiande, vitskapleg høgskole, og er den største utdanningsinstitusjonen for kunstnarar og designarar i landet. I strategiperioden 2023–2028 skal KHIO styrkje den kunstnariske kjernen, vere eit førebilete for berekraft og arbeide med strategisk samhandling.

Riktig person

– Vi er glade over å ha fått ein leiar som sjølv er frå eit skapande yrke, ser verdien og eigennytten av kunstnarisk utviklingsarbeid og utdanning og som samstundes kjenner høgskolesektoren godt. Dette legg til rette for godt samspel og positive brytingar mellom styre, leiing, tilsette, studentar og samfunn, seier styremedlem Per Magnus Finnanger Sandsmark. Han leidde innstillingsutvalet på vegner av styret.
– Skjulhaug er ein erfaren og tydeleg leiar. Hennar bakgrunn, kompetanse og visjonar gjer ho til riktig person til å leie Kunsthøgskolen i Oslo i ein ny periode, seier Sandsmark.

Derfor KHiO

Marianne Skjulhaug grunngir sjølv valet om å verte rektor på Kunsthøgskolen slik:
– Jeg er takknemlig for den muligheten jeg er gitt, og ser veldig fram til å arbeide for KHiO. Kunst og kunstproduksjon er utsatt for press, men er også etterspurt i en verden som står overfor så komplekse utfordringer som vår gjør. De ulike formene for kunst har en unik evne til å gå inn i det dypt menneskelige, og hjelper oss både til å skape, forstå og være i verden. Muligheten til å oppnå et bærekraftig samfunn ligger også i kunsten. Derfor KHiO.

Kontakt

Marianne Skjulhaug, ny rektor ved KHiO (frå 1.8.2023)
e-post: marianne.skjulhaug@ntnu.no, telefon 930 91 091
Per Magnus Finnanger Sandsmark, styremedlem og leiar av innstillingsutvalet
e-post: per.magnus.f.sandsmark@nynorsk.no, telefon: 908 12 196
Atle Faye, kommunikasjonssjef
e-post: atle.faye@khio.no, telefon: 913 47 369