Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Verdensveving: Hvordan åpne andre liv gjennom å dyrke liminale felles erfaringer med teknikker og innsikter fra krysningspunkt mellom magiske og kunstneriske praksiser. Og hvordan fremmane kollektive tankeformer som siden bebor verket

Stipendiat Lisa Charlotte Baudouin Lies doktorgradsprosjekt

Vitenskapelig sammendrag

Phd-prosjektet mitt undersøker hvordan liminale prosesser fra vestlig magisk tradisjon og folkemagiske praksiser i Europa skaper affektive rom og relasjoner basert på følelsen av det Levy-Bruhl kaller participation (andre måter å være i verden på og tenke sammenheng på), som i sin tur påvirker og former verkenes komposisjon og skaper intensivert scenisk nærvær.

Som utøver og skaper er innsideperspektivet i verket svært viktig for både prosess og komposisjon, noe som inkluderer alle kunstnerisk medvirkende i varierende grad gjennom prosessen, men som kanskje spesielt fokuseres mot utøvernes opplevelse ettersom det er de som skal gjennomleve verket. Jeg søker å skape karnevaleske liminale rom og fungerende kollektive tankeformer. Jeg ser på hvordan temporære meningsfelleskap oppstår gjennom teaterprosessen, og hvordan de forankres i den enkelte utøver. Dette er en vesentlig del av grunnlaget i de sceniske verkene mine, som i stor grad tar hensyn til de medvirkendes impulser, tilbøyeligheter og drivkrefter, fordi jeg opplever at det skaper en følelse av delaktighet og frihet, som også gir bærekraft i repetisjonen av verket, som teaterformen fordrer. Jeg er med andre ord opptatt av verkenes indre liv like mye som jeg er opptatt av den ytre formen de tar. For å skape grunnlag for verkets indre liv kombinerer jeg ensomme prosesser med kollektive. Jeg undersøker hvordan det å sette i gang denne typen erfaringer i kontekst av en teaterprosess, skaper verk som har karnevalekse, liminale og magiske kvaliteter. Jeg skal ikke beskrive de enkelte verkene i detalj, men beskrive innfallsvinkler og måter å tenke på som skaper denne typen rom i verket. Dette innebærer det jeg vil kalle lyttepraksis, som blant annet er dialog med verket i emning og involverer fremmaningen av kollektiv tankeformer, eller egregorer, som siden bebor verkene.

Fakta om prosjektet

Prosjekttittel VERDENSVEVING - Hvordan åpne andre liv gjennom å dyrke liminale felles erfaringer med teknikker og innsikter fra krysningspunkt mellom magiske og kunstneriske praksiser. Og hvordan fremmane kollektive tankeformer som siden bebor verket.
Prosjektleder Lisa Charlotte Baudouin Lie
Kunsthøgskolen i Oslo
Startdato
Sluttdato
Prosjektstatus Avsluttet
Avdeling Teaterhøgskolen
Resultater
  1. Lisa Charlotte Baudouin Lie: Mare (2022). Populærvitenskapelig bok. Mer info
  2. Lisa Charlotte Baudouin Lie: Verdensveving: Hvordan åpne andre liv gjennom å dyrke liminale felles erfaringer med teknikker og innsikter fra krysningspunkt mellom magiske og kunstneriske praksiser. Og hvordan fremmane kollektive tankeformer som siden bebor verket. (2022). Doktorgradsavhandling. Mer info
  3. Lisa Charlotte Baudouin Lie: Vake (2019). Scenekunst. Mer info
  4. Lisa Charlotte Baudouin Lie: Mare (2019). Scenekunst. Mer info

Tilknyttede arrangementer