Hvordan søker du om utveksling?

1. Sjekke avtaler 

Har Kunsthøgskolen utvekslingsavtale med den skolen du ønsker å dra til? Sjekk avtalene her.

2. Søknad om forhåndsgodkjenning

Før du sender søknad må programansvarlig godkjenne ønskene dine. Vennligst send inn søknad om forhåndsgodkjenning.

Frister for søknad om forhåndsgodkjenning for utveksling er 01. mars for høstsemesteret og 20. september for vårsemesteret.

3. Utforme søknaden

Utformingen kan variere fra skole til skole, så sjekk websidene til den aktuelle skolen for nærmere informasjon og søknadsfrister. En søknad kan bestå av:

  • Søknadsskjema
  • Portefølje/video/lydklipp
  • CV
  • Motivasjonsbrev
  • Anbefalingsbrev

Trenger du mer informasjon eller hjelp til å utforme søknaden, ta kontakt med studiekonsulent på din avdeling.