Markering

FormAkademisk - Temanummer om tegning. 
Temanummer gitt ut i forbindelse med 200-årsjubileet til Tegneskolen ved KHiO, 10.10.2018. Digitalt på formakademisk.no og som fysisk avis.
FormAkademisk - Temanummer om tegning. Temanummer gitt ut i forbindelse med 200-årsjubileet til Tegneskolen ved KHiO, 10.10.2018. Digitalt på formakademisk.no og som fysisk avis.

Tegneskolen 200 år: Sluttmarkering

KHiO oppsummerer jubileet Tegneskolen 200 år med markering av de faglige publikasjonene som er utgitt i samband med jubileet.

Ansatte, studenter og alle venner av Tegneskolen blir invitert til en ikke altfor høytidelig markering i Biblioteket, onsdag 12. desember kl. 13.00-14.30.

Publikasjonene som er gitt ut i forbindelse med jubileumsåret er:

Den foreløbige tegneskole  
Kunst- og håndverksskolen i Oslo 200 år

Punkt linje flate form/rom
Kari B. Torjussens førstefrihånd fra SHKS. Utvalg og kommentarer av Karen Diesen

FormAkademisk - Temanummer om tegning

Det blir mulig å få tak i et eksemplar av Den foreløbige tegneskole og FormAkademisk en halv time før arrangementet starter.

Parallelt kan publikum se resultatene av "Grunnskoleprosjektet: Digitalt analog" der elever i Osloskolen har gitt sin tolkning. Utstillingen er tilgjengelig i Katedralen (bak resepsjonen), se egen arrangementsomtale.