Utstilling, Seminar/konferanse

Johannes Flintoe, Bjønnestigvarden, Aurland, 1820
Johannes Flintoe, Bjønnestigvarden, Aurland, 1820

POP-UP-utstilling og miniseminar: Tegneskolen 200 år

Som en del av Tegneskolens 200-årsjubileum, inviterer Nasjonalmuseet til utstilling og miniseminar.

Tegneskolen er en del av Nasjonalmuseets historie. Kobberstikkeren Heinrich August Grosch (1763–1843) var skolens første lærer, og albumene han brukte i undervisningen gir et unikt innblikk i tegneundervisning tidlig på 1800-tallet.

Johannes Flintoe (1757–1870) var også lærer på skolen og spilte en nøkkelrolle i norsk kunstliv på denne tiden. Med gouacher fra den legendariske Norgesreisen i 1819 deltok han på den første utstillingen på Tegneskolen i 1820. Flintoes fremstillinger av høyfjellet representerte noe helt nytt innen det norske landskapsmaleriet. Utstillingen bidro til å forme norsk kunsthistorie.

Program

Kl. 14.00–16.00: Pop-up-utstilling «Tegneskolen 200 år» i Studiesalen i 1. etasje.

Kl. 16.30–18.00: Miniseminar i Auditoriet:

  • Ellen Lerberg: Velkommen
  • Wenche Volle: Utstillingen i 1820, ‘en offentlig Utstilling af Malerier og andre Konstsager’
  • Bente Aass Solbakken: Herman Schirmer og Ornamentklassen
  • Dag Solhjell: Debatten om Tegneskolen i 1820 mellom statsråd for kirke- og undervisningssaker Niels Treschow og Tegneskolens sekretær og bibliotekar Hans F. D. Linstow
  • Møyfrid Tveit: En smakebit på høstens pop-up-utstillinger knyttet til Tegneskolens jubileum