Utstilling

Tegnelabben: I relasjon til...

I forbindelse med Tegneskolens 200-årsjubileum inviterer Tegnelabben ved Avdeling Kunst og håndverk til utstilling på Galleri Seilduken.

Utstillere: Åsa Polfjärd, Nina Kristin Austnes Øien, Liva Wraae Roth, Katrine Rørbakken Lund, Karoline Kvalheim, Mari Firing Aardal, Maria Riikka Elina Viirros, Sanna Joelsson, Camilla Norderhaug, Line Prip.


Høsten 2018 er det 200 år siden Stortinget ved kongelig resolusjon bevilget midler til etablering av Den Foreløbige Tegneskole. Skolen ble gjort permanent i 1821 og fikk året etter det offisielle navnet Den Kongelige Kunst- og Tegneskole i Christiania, som i dagligtale ble omtalt som «Tegneskolen».

Opprettelsen av Tegneskolen var et viktig ledd i datidens nasjonsbygging og skolen kom til å få en stor betydning for utviklingen av norsk egenforståelse, og for norsk kunst- og kulturliv i de kommende tohundre år. Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), er en direkte etterkommer av Tegneskolen, eller Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS), som skolen ble hetende det meste av 1900-tallet.

Utstillingen “I relasjon til …” viser studentenes assosiasjoner til et utvalg tegninger fra tidligere studenter og av kunstnere tilknyttet Tegneskolen for 200 år siden.

Tegnelabben, som består av studenter fra ulike år og fagområder på KHiO, driver med tegning i vid forstand. Utstillingen ser på hvordan tegning har forandret seg siden 1818 og allikevel forblitt det samme, og viser hvordan dagens unge kunstnere bruker tegning, og utfordrer tegnebegrepet på ulike måter i form av trykk, betong, keramikk, tekstil, blyanttegning på papir og tegning som installasjon.


Velkommen til åpning på Galleri Seilduken 2. etasje, fredag 7. desember kl.15.00-17.00