Utstilling

Johan Nordhagen, En bondebegravelse (1894). Etter Erik Werenskiolds maleri fra 1885. Foto: Therese Husby.
Johan Nordhagen, En bondebegravelse (1894). Etter Erik Werenskiolds maleri fra 1885. Foto: Therese Husby.

POP-UP-utstilling: Norsk grafikk i startgropen

Som en del av Tegneskolens 200-årsjubileum, inviterer Nasjonalmuseet til utstilling med fokus på grafikk.

I denne siste pop-up-utstillingen finner Nasjonalgalleriet frem grafikk laget av Radérklassens (nå grafikk-klassen ved KHiO) første lærer, Johan Nordhagen, og hans elever. Eksemplene viser en utvikling fra håndverksfag til billedkunst. 

Sidsel Helliesen er gjestekurator.

Se arrangementet på Nasjonalmuseet

Tegneskolen 200 år og Nasjonalmuseet

Vi takker Nasjonalmuseet som i forbindelse med Tegneskolen 200 år bidratt med flere arrangement som har vist historikk direkte knyttet til Tegneskolen og dens elever og skolens forbindelse til museet.

  • 22. mars: Tegneskolen 200 år. Utstillingen i 1820. Med påfølgende seminar i Nasjonalgalleriet. Ansvarlig Wenche Volle.
  • 11. oktober: Tegneskolen 200 år del II. Akttegning, med vekt på tegninger utført på Tegneskolen. Ansvarlig Møyfrid Tveit. Påfølgende tilbud om tegning etter levende modell i auditoriet, Nasjonalgalleriet utover ettermiddag/kveld. Ansvarlig Mariken Kramer.
  • 15. november: Herman Schirmer og Tegneskolen. I studiesalen, Arkitekturmuseet. Ansvarlig Bente Solbakken.