Avgang 2020

Meir enn 200 avgangsstudentar ved års-, bachelor og masterstudium på KHiO gjennomfører eit avsluttande avgangsarbeid fram til eksamen.

Campus på KHiO er stengt som følgje av nasjonale tiltak mot spreiing av koronaviruset og planlagde arrangement for publikum er avlyst etter 12. mars. Undervisninga skjer på digitale plattformer og studentane får individuell vurdering av sitt avsluttande arbeid, slik at dei kan gjennomføre studiet og få tildelt eksamensgrad.

Avgang 2020 dokumenter avsluttande avgangsarbeid for meir enn 200 avgangsstudentar ved årsstudium, bachelorstudium og masterstudium KHiO.

Vil du vite meir om alt som skjer, - abonner på nyheitsbrevet På KHiO og invitasjonslistene her.

Mange av våre studentar er på instagram, følg gjerne emneknaggen #khioavgang2020

Merk at alle datoar er endra i forhold til det som tidlegare er annonsert.