Regelverk

Budsjett

Kunsthøgskolen nyttar rekneskapssystemet Agresso. Budsjettet blir vedtatt av styret på møte i desember, og budsjettmynde blir delegert til avdelingsdekanane og seksjonssjefane.

Rekneskap og rapportering

Rekneskap

Delegering av attestasjonsmynde og signaturprøve

Utfakturering

Internfakturering

Inngåande faktura og Elektronisk Fakturabehandling

Kredittkort

Annet

Rapportering

Krav til inngåande faktura

Sjå Førsegner om økonomistyring i staten pkt. 5.3.6 og i forskrift til Bokføringslova pkt. 5.1.X.

Du skal bokføre den enkelte faktura med følgjande informasjon:

 • Minimum KHiO sitt namn, adresse eller organisasjonsnummer
 • Kontering
 • Identifikasjon av leverandør ved namn og adresse
 • Fakturadato
 • Fakturanummer
 • Forfallsdato
 • Pengesum
 • Leverandøren sitt bankkontonummer
 • Organisasjonsnummer
 • Arten og omfanget til ytinga
 • Tidspunkt og stad for levering av ytinga

Bilaget skal i tillegg være originalt og attestert, og disposisjon skal være føretatt av ein person med budsjettdisponeringsmynde.

Frå 01.01.2015 blir fakturaar frå sjølvstendig næringsdrivande behandla i Basware, likt som andre inngåande fakturaar. Merk at det framleis er krav til at det blir gjort ei vurdering av om det er lønn eller næring. Kontrakt (sjå under Lønn) og vurderingsskjema for lønn eller næring blir levert til Seksjon for økonomi og infrastruktur v/rekneskap.

Fakturaer skal sendast til fakturaadresse.

Lønn

Reiser og utleggsrefusjon

Kunsthøgskolen har rammeavtale med reisebyrået G Travel, som alle ansatte er pliktig å bruke.

Alle faste ansatte og vikarer skal ha tilgang til ESS-portalen og skal benytte denne, eller DFØ-appen, til utfylling og innsending av reiseregninger og krav om utleggsrefusjon. Engelskspråklige, eller dem som ikke har tilgang til ESS-portalen, kan benytte skjemaene under her. Ved utfordringer med pålogging/tilgang ESS eller DFØ-appen, kontakt HR.

Veiledninger

Sjå også: