Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunst- og designteori 2

Kort beskrivelse av emnet

Emnet omhandler hvordan endringer i samfunnets utvikling innvirker på design. Emnet tar for seg ulike metodiske verktøy for å undersøke, analysere og forstå design i en samtids- og fremtidskontekst. Det gis en grunnleggende innføring i å oppsøke, hente, vurdere og henvise til referanser fra ulike kilder for å belyse og undersøke et problemfelt.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne sette fremtidens designuttrykk inn i et kritisk sosiokulturelt perspektiv.
  • kunne se seg selv, sin faglige utøvelse og sitt faglige ståsted i perspektiv.

Undervisning og læringsformer

Forelesninger, pensumlitteratur, selvstudie, kollokviearbeid, presentasjoner, skriving

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.