Kristine Jakobsen

Ansvar for formidling og drift av bibliotekets tidsskriftportefølje.

Ansvar for formidling gjennom utstillinger og sosiale medier.