Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 94, Firefox (Android) 92, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 94, Baidu 7.12, Chrome 94, Chrome 93, Chrome 92, Chrome 91, Edge 94, Edge 93, Edge 92, Firefox 93, Firefox 92, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 80, Opera 79, Opera 78, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kursoversikt

Informasjonskompetanse er grunnleggende for å kunne gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning, utdanning og formidling på et høyt internasjonalt nivå. De ulike undervisningstilbudene ved kunsthøgskolens bibliotek er i innhold og pedagogisk gjennomføring utviklet med tanke på å bidra til gode rammer for studentens arbeid innen studieprogrammene.

KURS 1: Introduksjon til biblioteketjenesten

Læringsmål. Deltakeren skal:

 • Kjenne til de tjenestene Kunsthøgskolens bibliotek tilbyr
 • Kjenne innholdet i bibliotekets samlinger - både digitale og fysiske
 • Kunne finne relevante kilder ved å bruke bibliotekkatalogen Oria og utføre søk i faglig relevante kataloger og databaser
 • Ha kunnskap om rutiner og regler for bruk av bibliotekets tjenester.

Kursinnhold:

 • Orientering i bibliotekets lokaler
 • Gjennomgang av bibliotekets nettsider og bibliotekkatalogen Oria
 • Eksempler og oppgaver i litteratursøk, samt fornying og bestilling i bibliotekkatalogen Oria

Undervisningsform:

 • Omvisning
 • Praktiske oppgaver i søking og å finne fram i fysisk samling

Varighet:

1 time.

Målgruppe:

Nye studenter ved Kunsthøgskolens bachelor- og masterstudier og årsenheter, samt stipendiater.

KURS 2: Informasjonskompetanse - hvordan finne, vurdere og anvende kilder

Læringsmål. Deltakeren skal:

 • Kunne utføre emnespesifikke kildesøk i relevante databaser
 • Forstå hva som ligger i begrepet kildekritikk
 • Ha kjennskap til elementære vurderingskriterier
 • Være i stand til å vurdere kilders relevans for egen problemstilling
 • Kunne se sammenheng mellom god kildebruk og faglig kvalitet i egne og andres arbeid
 • Forstå hva plagiat er
 • Bruke egnet siteringsstil for sitering i tekst og referanseliste.

Kursinnhold:

 • Søk og søketeknikk i relevante fagdatabaser
 • Om begrepet kildekritikk
 • Arbeid med elementære kvalitative vurderingskriterier som: målgruppe/sjanger, innhold, forfatter, utgiver, publiseringstidspunkt
 • Vurdering av kilders relevans i lys av egen oppgavetekst.

Undervisningsform:

 • Forelesning, demonstrasjon
 • Oppgaveløsning på PC
 • Gruppediskusjon.

Varighet:

 • 1 time

Målgruppe:

 • Studenter ved Kunsthøgskolens bachelor- og masterstudier og årsenheter.

KURS 3: Siteringsteknikk – EndNote

Læringsmål.

Deltakeren skal:

 • Kunne sitere korrekt ved bruk av EndNote

Kursinnhold:

 • Bygge opp personlig database i EndNote; importering av referanser fra relevante databaser
 • Sette inn siteringer i Word
 • Generere litteraturliste

Undervisningsform:

 • Demonstrasjon / Instruksjon
 • Øvelser på PC.

Varighet:

 • 2 x 45 minutter.

Målgruppe:

 • Studenter som skal skrive lengre tekster
 • Ansatte, inkludert stipendiater.